Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A 6 gyógyító hang és a belső mosoly

 

 

A hat gyógyító hang, különösképpen a tüdő hangja segíthet az ener­giacserében illetve az energiaáramlásban. A tüdő hangjához ke­zünket a fejünk fölé kell emelnünk, így hónaljunk szabaddá vá­lik. Ez elősegíti az energia áramlását és cseréjét a hónaljban, ily módon a szervek is nyitottabbak, tisztábbak lesznek.

A vese hangja is segít a kellemetlen izzadtság eltávolításá­ban. Azoknak az embereknek, akik már kis mozgás után vagy idegességükben is izzadnak, gyenge a veséjük. A gyenge vese nem képes kiszűrni a húgysavat a testből.

A hat gyógyító hang a leggyorsabb módszer a szervek meg­nyugtatására.

A hat gyógyító hang mindennapos gyakorlása helyreállítja és fenntartja a nyugalmat valamint a jó egészséget. Fokozódik a nemi öröm, és javul az emésztés.

A gyógyító taót gyakorlók közül sokan elhagyhatták az altatókat, nyugtatókat, fájdalomcsillapí­tókat és a savközömbösítő szereket.

 

A tüdő: Hang: SzSzSzSzSzSzSzSzSz

1. Irányítsuk figyelmünket a tüdőnkre.

2.Vegyünk mély lélegzetet és tekintetünkkel kövessük ka­runkat, amint testünk előtt felemeljük. Amikor kezünk szem­magasságba ér, tenyerünket fordítsuk kifelé és emeljük a fejünk fölé. Könyökünket tartsuk behajlítva. Érezzük az enyhe feszü­lést, amely a tenyér tövétől az alkaron, könyökön és felkaron át a vállig tart. A tüdő és a mellkas megnyílik, a légzés könnyebb lesz.

3. Zárjuk össze az állkapcsunkat, a fogak lazán összeérnek, ajkunk kissé nyitva marad. Szájunk sarkát húzzuk hátra és léle­gezzünk ki, hagyjuk leheletünket fogaink között távozni, mi­közben a kilégzés során halkan, lassan és egyenletesen tartsuk ki az „Sz" hangot

4.Képzeljük el és érezzük, ahogy a mellhártya (a tüdő bur­ka) teljesen összepréselődik és kibocsátja a „többlet hőt", a be­tegség energiáját, a bánatot, szomorúságot és fájdalmat.

5.Amikor befejeztük a kilégzést (minden erőlködés nélkül), tenyerünket visszafordítva eresszük le, hunyjuk le a szemünket és lélegezzünk a tüdőnkbe, hogy megerősítsük. Ha szeretünk színesen gondolkodni, elképzelhetjük, amint tiszta fehér fény és tisztesség tölti be a tüdőnket. Vállunk ellazításával engedjük le a karunkat. Kezünket tenyérrel felfelé ejtsük az ölünkbe, hogy ott pihenjen. Érezzük az energiacserét kezünkben és tenyerünk­ben.

6.Hunyjuk be a szemünket, lélegezzünk szabályosan, moso­lyogjunk és összpontosítsunk a tüdőnkre, közben képzeljük el, hogy továbbra is képezzük a hangot. Figyeljünk meg minden esetleg felmerülő érzetet. Próbáljuk megérezni, ahogy a hűvös, friss energia felváltja a forró, elhasználódott energiát.

7.Amikor légzésünk elcsendesedik, ismételjük meg a soro­zatot 3-6 alkalommal. Megfázás, influenza, nyálka, fogfájás, dohányzás, asztma, tüdőtágulás vagy depresszió esetén, vagy a mellkas és a a kar mozgásterének növelése céljából 9, 12, 18, 24 vagy akár 36 al­kalommal is megismételhetjük a hangot.

8. A tüdő hangja segíthet a nyilvánosság előtti lámpaláz megszüntetésében is. A kézmozdulatok nélkül halkan, magunk­ban ismételhetjük többször is a hangot, ha lámpalázasok va­gyunk. Ez megnyugtat. Ha a tüdő hangja nem lenne elég a megnyugváshoz, használhatjuk a szív hangját és a belső mo­solyt is.

 

Vese: Hang: HÚÚÚÚÚÚÚÚ

Testtartás és gyakorlás

 

1. Figyelmünket irányítsuk a vesénkre .

 

2. Helyezzük lábunkat egymás mellé, hogy a bokák és a tér­dek összeérjenek. Ahogy előrehajlunk, vegyünk egy mély lé­legzetet, kulcsoljuk össze a kezünket a térdünk körül, karunkat pedig húzzuk kissé hátra. Mikor karunk kiegyenesedik, érezzük a húzódást hátunkon, ahol a vese található, nézzünk fel, hajtsuk fejünket kissé hátra anélkül, hogy megfeszítenénk

 

3. Kerekítsük ajkunkat és csendben ejtsük ki azt a hangot, amivel elfújnánk egy gyertyát. Ezalatt nyomjuk meg hátgerin­cünk irányában hasunk középső, szegycsont és köldök közötti részét. Képzeljük el, amint a felesleges hőt, az ártalmas nedves energiát és a félelmet kipréseljük a vesét körülvevő membrán­ból.

 

4. A kilégzés befejeztével üljünk vissza, lélegezzünk be las­san a vesénkbe, és képzeljük el, hogy a gyengédség ragyogó kék energiája elárasztja a vesénket. Lábunk most csípőszéles­ségben helyezkedik el, kezünk pedig tenyérrel felfelé a com­bunkon pihen.

 

5. Hunyjuk be a szemünket és lélegezzünk természetesen. Mosolyogjunk a vesénkre, és képzeletben még mindig halljuk a hangot. Figyeljünk oda az érzetekre. Érzékeljük az energiacse­rét a vesék körül, a kezünknél, lábunknál és a fejünknél.

 

 

Máj

Negatív érzelem: harag, agresszió

Pozitív érzelmek: jóság, kibontakozás, azonosulás

Hang: SSSSSSSSS

Testrészek: láb belső része, ágyék, rekeszizom, bordák

Érzékek: látás, könnyezés, szem

Íz: savanyú

Szín: zöld

A máj tavasszal uralkodik. Eleme a fa, színe a zöld. Negatív érzelme a harag, pozitív érzelme a jóság. A máj különösen fontos.

Testhelyzet és gyakorlás

  1. Irányítsuk figyelmünket a májunkra, érezzük a kapcsola­tot a szem és a máj között.

  2. Karunkat oldalt, testünk mellett, tenyérrel kifelé helyez­zük el. Mély belégzéssel lassan emeljük fel a karunkat a fejünk fölé. Tekintetünkkel kövessük a kezünket.

  3. Fűzzük össze ujjainkat és fordítsuk ki tenyerünket, hogy a mennyezet felé nézzen. Nyomjuk ki tenyerünk tövét és érezzük a feszülést a karunkban egészen a vállunkig. Hajoljunk kissé balra, ez enyhe húzódást idéz elő a májban.

  4. Lélegezzünk ki halkan az SSSSSSSSS" hanggal. Ismét képzeljük el és érezzük, hogy egy zsák veszi körül a májat, ami összepréselődik, és kinyomja a fölösleges hőt il­letve a haragot.

  5. A kilégzés befejeztével nyissuk szét ujjainkat és a tenyér tövének kifelé nyomásával lassan engedjük le a kezünket, lélegezzünk be lassan a májba, képzeljünk el egy ragyo­gó zöld energiát, amint jósággal tölti el a májat. Vállunk leen­gedésével eresszük le oldalt a karunkat. Helyezzük kezünket ölünkbe tenyérrel felfelé és pihenjünk.

  6. Hunyjuk be a szemünket és lélegezzünk természetesen, mosolyogjunk a májunkra, közben képzeljük el, hogy továbbra is halljuk a hangot. Figyeljük meg az érzeteket. Érezzük az energiacserét.

  7. Egy taoista axióma azt mondja a harag feletti uralomról: „Ha már harmincszor elvégezted a máj hangja gyakorlatot és még mindig dühös vagy valakire, jogodban áll megpofozni az ille­tőt."

 

 

Szív Hang: HAAAAAAAA

Testhelyzet és gyakorlás

1.Irányítsuk figyelmünket a szívünkre és érezzük a kapcso­latot nyelvünk és szívünk között.

2.Vegyünk mély levegőt és vegyük fel ugyanazt a testhely­zetet, mint a máj hangnál, azaz karunkat oldalt, testünk mellett, tenyérrel kifelé helyezzük el. Mély belégzéssel lassan emeljük fel a karunkat a fejünk fölé. Kövessük tekintetünkkel. Fűzzük össze ujjainkat és fordítsuk ki tenyerünket, hogy a mennyezet felé nézzen. Nyomjuk ki tenyerünk tövét, és érezzük a feszülést a karunkban egészen a vállunkig. Ezúttal kissé jobb­ra hajoljunk

 

3. Nyissuk ki a szánkat egy kissé, kerekítsük ajkunkat és lé­legezzünk ki halkan a „HAAAAAAAA" hanggal, közben képzeljük el, amint a szívburok kiengedi a hőt, a türelmetlenséget, a gőgöt és a kapkodást.

 

4. Hunyjuk be a szemünket és lélegezzünk természetesen, mosolyogjunk a szívünkre, közben képzeljük el, hogy továbbra is halljuk a hangot. Figyeljük meg az érzeteket. Érezzük az energiacserét (4.36. ábra), és képzeljük el, amint ragyogó vörös lény, öröm, becsület, őszinteség és kreativitás öntik el a szívet.

 

5. Végezzük el 3-6-szor. Torokfájás, atka, duzzadt íny vagy nyelv, szívbetegség, szívfájdalom, idegesség, rosszkedv illetve a szív méregtelenítése esetén ismételjük meg 9-36-szor.

 

 

Lép.

Negatív érzelmek: aggodalom, részvét, szánalom

Pozitív érzelmek: nyíltság, együttérzés, összpontosítás, zenei érzék

Hang: KHÚÚÚÚÚÚÚ (az elején erős, torok h)

Testhelyzet és gyakorlás

1. Figyelmünket irányítsuk a lépünkre, érezzük a száj és a lép közötti kapcsolatot

2. Vegyünk mély lélegzetet és helyezzük kezünket a szegy­csonttal kissé balra úgy, hogy mutatóujjunk kerüljön a borda elé. Ujjainkkal hatoljunk kissé befelé, miköz­ben hátunk középső részét hátranyomjuk

3. Lélegezzünk ki a „KHÚÚÚÚÚÚÚ" hang halk kiejtésével, érezzük a hangszálak vibrálását (4.42. ábra). En­gedjük ki a fölösleges hőt, a nedvességet, nyirkosságot, aggo­dalmat, részvétet és szánalmat.

4. Lélegezzünk a lépbe, a hasnyálmirigybe és a gyomorba (4.43. ábra), és képzeljük el, hogy ragyogó sárga fény, nyíltság, együttérzés, összpontosítás és zenei érzék tölti el a szerveket.

5. Lassan engedjük le a kezünket az ölünkbe, tenyérrel felfe­lé.6. Gondolatban továbbra is halljuk a hangot. Figyeljük az érzeteket és az energiacserét (4.44. ábra).

6. Ismételjük meg a gyakorlatot 3-6-szor.

7. Emésztési zavar, hányinger, hasmenés és a lép méregtelenítése esetén 9-36 alkalommal ismételjünk. Ennek a hangnak más hangokkal együtt való használata sokkal hatéko­nyabb és egészségesebb, mint a savkötő szerek. Ez az egyetlen hang, amely közvetlenül étkezés után is alkalmazható.

 

Mindennapi alkalmazás:

1. Igyekezzünk naponta gyakorolni a hat gyógyító hangot

A nap bármelyik időszaka alkalmas. Különösen jó lefekvés előtt, mert mély, lazító álmot hoz. Ha elsajátítottuk a sorrendet, a gyakorlás mindössze 10-15 percet vesz igénybe.

2. Szabaduljunk meg a megerőltető fizikai mozgás során felhalmozódott hőtől.

 

 

ddddddd.jpg

 

 

Ha növeljük testi, lelki és szellemi energiaszin­tünket, elménk kitisztul, frissességünk, rugalmasságunk nő, rö­videbb idő alatt elvégezhetjük a munkánkat, kiegyensúlyozot­tabbak, nyugodtabbak leszünk.

 

A szervek, érzékszervek valamint az idegek gyengesége kellemetlen tulajdonságok illetve rossz szokások kialakulásá­hoz vezet, melynek hosszú távon az egész család kárát látja. Ha megismerjük a problémák gyökerét, és együtt alkalmazzuk a belső mosolyt, a hat gyógyító hangot, a taoista fiatalító gyakor­latokat valamint a meditációt, helyreállíthatjuk az energia egyensúlyát, és kezelhetjük a szervi gyengeségeket.

 

 

 

A taoizmus a negatív érzelmeket az alacsony szintű energi­ákhoz sorolja. Sokak életét tölti ki a harag, bánat, depresszió, félelem, aggodalom vagy más negatív energia. Az ilyen típusú energiák megfosztanak az életerőnktől, előbb-utóbb krónikus betegséget okoznak.

Az igazi belső mosoly az egész testre hat, a szervekre, a (belső elválasztású) mirigyekre, az izmokra va­lamint az idegrendszerre.

Megnöveli az energiaszintet, ami gyógyító hatású, az energiaszint pedig tovább emelhető.

 

Az őszinte mosoly szeretetteljes energiát sugároz, amely gyógyít és melegít. Emlékezzünk vissza egy olyan alkalomra, amikor betegek vagy feldúltak voltunk, és valaki — talán éppen egy idegen — kedvesen ránk mosolygott, mi pedig mindjárt jobban éreztük magunkat. Az egyik tanítványom mellrákból gyógyult fel a belső mosoly állandó gyakorlásával.

 

A régi Kínában a taoista mesterek felismerték a mosoly ere­jét. Önmagukon gyakorolták a belső mosolyt, amely mozgatta a chít, és magas szintű energiát hozott létre, egészséget, boldog­ságot, hosszú életet biztosított. Amikor önmagunkra mosoly­gunk, szinte fürdünk a szeretetben, a szeretet pedig gyógyít és fiatalít.

 

 

A belső mosoly a mosolygás energiáját életfontosságú szerveinkhez és mirigyeinkhez irányítja.

 

 

A belső mosoly nagyon hatásos az élet stresszhelyzeteinek oldásához.

A belső mosoly szoros kapcsolatban áll a csecsemőmiriggyel, és fokozza annak működését. A taoista rendszerben a cse­csemőmirigy a magasabb szintű megvilágosodás, a szeretet és az éltető chi székhelye. A stresszhelyzeteket elsőként a cse­csemőmirigy sínyli meg. Dr. John Diamond a „Testünk nem hazudik" (Your Body Doesn't Lie) című könyvében bemutat egy tanulmányt, amely szerint a csecsemőmirigy a legfőbb ve­zérlő szerepét játssza, mivel az életadó energiákat irányítja a testünkben.

 

 

A taoista bölcsek szerint mosolygáskor szerveink nektársze­rű nedveket választanak ki, amely az egész testünket táplálja.

Ellenben, ha dühösek vagyunk, félünk vagy feszültek vagyunk, szerveink mérgező anyagot választanak ki, amely elzárja az energiavezetékeket, lerakódik a szervekben, csökkenti az étvágyat, emésztési zavarokat okoz, növeli a vérnyomást és a pulzust, álmatlanságot és rossz hangulatot kelt.

 

Amikor a szerveinkre mosolygunk, kitágulnak, meglágyulnak, nedvességtartal­muk nő, így hatékonyabban működnek. Ezáltal a máj például nagyobb helyen képes a tápanyagok tárolására, valamint a méregtelenítésre.

A belső mosoly gyakorlása a szervekben kezdődik. Ezek kapcsolatban állnak a vegetatív idegrendszerrel, amely a szervek és mirigyek működését szabályozza. A szemek észlelik el­sőként az érzelmi jelzéseket, és stressz- vagy vészhelyzetben serkentik a szervek illetve mirigyek működését (vészreakció), majd a krízis elmúltával ismét lelassítják. Ideális esetben a szem kiegyensúlyozott, nyugodt reakciószintet tart.

Egész testünket ellazíthatjuk pusztán a szemünk ellazítása által, ily mó­don energiát szabadíthatunk fel az éppen aktuális tevékenység­hez.

 

 

Ha fáradtak vagyunk vagy félünk, szerveink és érzékszerve­ink bezáródnak. A testünk sem fogadja el azt, akit nem kedve­lünk, ezzel megnehezíti, akár meg is akadályozza, hogy az illető véleményét, tanításait befogadjuk.

 

 

 

 A hallás energiájának főforrása

A hallás energiájának fő forrása a vese és társszerve, a húgyhólyag. Amikor például a vese jól működik, éberebbek vagyunk, és könnyebben tanulunk. A vese a fülbe nyílik. A hallószerv, a hallás nagyon fontos a tanulásban. Amikor a vese erőteljesen működik, élesedik a hallásunk, amely segíti a tanulást.

A húgyhólyag segédkezik a mérgező folyadékok eltávolítá­sban, ezáltal tisztítja a vért, a folyadékok pedig szabadabban áramolhatnak. A húgyhólyag gyengesége ártalmas a vese működésére is.

 

 

 

Útmutató a szupertanuláshoz

Mosolyogjunk a tanulás egész ideje alatt. Mosolyogjunk azokra a szervekre illetve testrészekre, amelyek ellenállnak az új gondolatoknak. Például, ha a szívünk nem hajlandó meg­nyílni, befogadni, mosolyogjunk rá, ezzel felszabadítjuk a tanu­láshoz szükséges örömöt. Ha a májunkban sok a harag, addig mosolyogjunk rá, amíg meg nem nyílik.

 

 

 

Személyes vonzerő belső mosollyal

 

1. A mosoly a személyes vonzerő leghatékonyabb formája.

Az őszinte, mélyről, a szervekből jövő mosolynak köszönhe­tően szerveink saját energiája is szabadon áramlik az érzék­szervekhez, elsősorban a szemhez. A szem kapcsolatban áll az összes szervvel illetve érzékszervvel. Ily módon energiát küldhetünk valamennyi szervhez, ha ismerjük a módját.

Jusson eszünkbe, hogy 63 billió (63 000 000 000 000) sejtünk van. Egy-egy sejt csupán parányi energiát szolgáltat, de ezt beszorozzuk a sejtek számával, óriási energiát kapunk. Amikor lazák, nyugodtak és mosolygósak vagyunk, energiánkat a csúcsteljesítményhez közeli szinten tarthatjuk, mindig cseleklekvésre készen. Az energiaszint mindig a legfontosabb.

2. A megnövekedett energia növeli képességeinket és ru­galmasságunkat.

Amikor energiaszintünk nő, több energia jut képességeink bővítésére, rugalmasabban cselekszünk, tisztábban látjuk, mit akarunk és hogyan érhetjük el.

 

3. Mosolyogjunk a nemi szerveinkre

Minél magasabb a szexuális energiánk szintje, annál na­gyobb személyes vonzerőnk. A szexuális energia csökkenésé­vel a személyes vonzerő is csökken. Gyakoroljuk szexuális energiánk megőrzését illetve növelését az újrafelhasználásával. Az állítólagos potencianövelő ételek vagy gyógyszerek hatása rövid ideig tart, ha van egyáltalán, de hosszú távon azok sem hatékonyak, nem tudják növelni az energiát. A szexuális ener­gia fejlesztésének módszere a belső erő egyik fő forrása.

 

 

 

Mosolyogjunk a pajzsmirigyre és a mellékpajzsmirigyre

Mosolyogjunk a nyak elülső részére, ahol a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy található. Ez a beszéd erőközpontja, ha elzá­ródik, elakad az energia. Ha feszült vagy visszafogott, nehezen tudjuk kifejezni magunkat. Elszáll a bátorságunk a tömeg előtt és a kommunikáció abbamarad. Mosolyogjunk a pajzsmirigyre, és érezzük, hogy a torkunk kivirágzik

 

 

Mosolyogjunk a csecsemőmirigyre

 

Engedjük, hogy a mosoly energiája a csecsemőmirigyhez áramoljon, amely a szeretet és a tüz valamint a chi és a gyógyí­tó energia székhelye is. Mosolyogjunk le rá, és érezzük, aho­gyan lágyabb, nedvesebb lesz. Érezzük, amint a meleg energia és a gyógyító chi illata leáramlik a szívünkhöz.

 

 

 

Mosyolyogjunk végig az egész testünkön,  testrészeinken, belső szerveinken. Addig mosolyogjunk a még feszült részre, amíg a feszültség fel nem oldódik.

 

 

 

Most pedig érezzük, amint az energia vízesésként lefele áramlik az egész testünkön — a mosoly, az öröm, és a szeretet vízesése. Érezzük, milyen csodálatos, amint egész testünket át­járja a szeretet és a nagyrabecsülés!

 

 

 

Mindennapos alkalmazás

Próbáljuk meg a belső mosolyt minden nap közvetlenül éb­redés után gyakorolni, egész napunkra jótékonyan hat. Amikor szeretjük testünket, másokhoz is szeretetteljesebben viszonyu­lunk, és a munkánk is hatékonyabb. Ha már jól elsajátítottuk és rendszeresen gyakoroljuk, időszűkében gyorsabban, akár né­hány perc alatt is elvégezhetjük.

 

 

Mosolygással űzzük el a negatív érzelmeket

Gyakoroljunk stresszhelyzetben, ha félünk, haragszunk vagy depresszió gyötör. Mosolyogjunk arra a testrészre, ahol a fe­szültséget, terhelést érezzük, és figyeljük, míg a negatív energia fokozatosan pozitív energiává, életerővé alakul. Ezek a kimerí­tő, negatív érzelmek pozitív energiává alakulnak. Mosolyog­juk el" az ártalmas érzelmeket. A mosoly energiája képes élet­erővé alakítani olyan negatív emóciókat, mint például a harag, a stressz, a félelem vagy a türelmetlenség — feltéve, ha eleget mosolygunk ezekre az érzelmekre.

 

 

                     Mosolygással űzzük el a fájdalmat és a betegséget

Ha testünk bármelyik részén fájdalmat vagy kellemetlensé­get érzékelünk, illetve ha valamelyik szervünk megbetegedett, mosolyogjunk minél többet ezekre a részekre; töltsünk több időt velük, mosolyogjunk és beszéljünk hozzájuk, figyeljünk a visszacsatolásra mindaddig, amíg érezzük, hogy ellágyulnak és megnyílnak, színük pedig felélénkül, kivilágosodik.

 

 

 

Taoista bölcsesség a hétköznapokban:

 

1.Mosolygással szabaduljunk meg a stressztől

Ne feledjük, hogy mindig őszintén mosolyogjunk a sze­münkkel, és töltsük meg szívünket szeretettel. Ez védőoltásként hat.

Amikor szomorúak, dühösek, sírósak, depressziósok vagy idegesek vagyunk, szerveink mérgeket választanak el, ellenben,

ha boldogok és mosolygósak vagyunk, életet adó, nektárszerű anyagot bocsátanak a szervezetünkbe.

 

Mindenki tudja, mennyire túlhajszolt jelenlegi életvitelünk. Sokunk életéhez hozzátartozik a fejfájással záruló munkanap. Ha nagy feszültségek halmozódnak fel körülöttünk és bennünk, „valamit tennünk kell". Talán furcsa, de a helyes cselekvés ép­pen az, ha nem csinálunk semmit.

Amikor erőpróba elé kerü­lünk, bármi legyen is az, meg kell tanulnunk, hogy a stressz ne rántson magával. Erre a mosolygás a legalkalmasabb módszer.

Ebben az egyszerű mozdulatban átalakul az egész világ, és ami egyébként nehezen lenne leküzdhető, szinte fel sem merül, Eleinte lehet, hogy nehezen fogjuk fel a belső mosoly hatásait, még nehezebb lehet új élményként átélni, de elegendő gyakor­lással életünk szerves részévé tehetjük.

Bárhol is legyünk — álló, mozgó vagy ülő helyzetben —, jusson eszünkbe, hogy mosolyogjunk, lazítsunk és töltsük meg szívünket szeretettel, azután engedjük ezt a szeretetteljes érzést szétáradni az egész testünkben. Ez rendkívül hatásos, mégis egyszerű: csak egy békés, szerető szívet fejlesszünk ki, moso­lyogjunk könnyedén és gondjaink megoldódnak.

 

2. Beszéljünk megfontoltan

Beszéljünk kevesebbet; válogassuk meg, mit mondjunk, mi­kor és hogyan. A helyes beszéd áldásos mindenki számára, a kevesebb beszéd kevesebb chít fogyaszt.

 

3. Aggodalmaskodjunk kevesebbet — cselekedjünk többet

Foglalkozzunk kevesebbet a múlttal és a jövővel, mert ez szüli az aggódást, az aggódás pedig stresszel jár.

Próbáljunk meg inkább koncentrálni, amikor csak lehet — emlékezzünk rá, hogy a koncentráció önmagától jön létre, nem kell erőltetnünk —, mindennapi életünkhöz pedig fejlesszük magunkban a segítőkészséget és a megbocsátást.

 

4. Fejlesszük mentális erőnket

A taoista módszerek magukban foglalják az alkotó és a mentális erők fejlesztését. A tudat szó sok keleti nyelven — így például kínaiul — szívet is jelent.

Amikor eljutunk arra a szint­re, ahol már nem foglalkozunk személyes törekvéseinkkel, ahol képesek vagyunk megfeledkezni önmagunkról és megnemesí­tenünk a szívünket, kezünkben van a kulcs a betegségek elkerü­lésére.

Amikor betegek vagyunk, ne azért meditáljunk, hogy elme­nekülhessünk a betegség elől, csupán összpontosítsunk a meg­adott pontra vagy módszerre, és minden más elmúlik.

 

5. Tiszteljük a fejünket és tartsuk melegen a lábunkat

A legnagyobb tisztelettel tekintsünk a fejünkre. Gondoljunk rá úgy, mint Isten és a tudatunk templomára. Tekintsük a lélek templomának, tiszteljük, mint életfontosságú szerveink legfőbb irányítóját. Tartsuk be a „hideg fej, meleg láb" aranyszabályát. Ez elejét veszi annak, hogy túl sok feszültség gyűljön össze a fejünkben, amely kellemetlenségekhez, esetleg betegséghez ve­zethet. Ha az energia a fejünkbe áramlik, magas vérnyomás alakulhat ki. Ha az energiát visszavezetjük a lábunkba, az enyhíti a nyomást, míg a lábak melegen tartása megóv a szívro­hamtól. Dörzsöljük meg a lábunkat és tartsuk melegen.

 

6. Tartsuk melegen a nyakunkat

A nyakon számos véredény és ideg halad át, ezenkívül összeköti testünket az előbb említett fontos testrészünkkel, a fe­jünkkel. Tehát bánjunk vele is jól, tartsuk melegen, itassuk át mosolyunkkal, hogy ellazuljon.

 

7. Próbáljuk meg elkerülni érzékszerveink túlzott igénybevé­telét.

Ne nézzünk vagy hallgassunk valamit túl sokáig. Az ér­zékszervek túlterhelése betegséget okozhat.

 

Forrás: MANTAK CHIA - A stressz életerővé alakításának taoista módszerei - (A belső mosoly — A hat gyógyító hang)