Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Föld és Hazánk történelme 9

 

1450-1600 k. Reneszánsz (j. újjászületés) (kezdete kb. 14-15. sz. Itália.- 16. sz. Európa többi része)

         Visszakanyarodás az ókori görög, római művészethez.

         Okok: Bizáncot elfoglalták a törökök, emiatt sokan menekült Itáliába, magukkal hozva

                    a görögséget, antikvitást.

                   Mediciek (Firenze), Sforzák (Miláno) és pápák építkezései.

                   Velence hatalma.

                    Pestis.

         Teréz körút 13. alatti Batthányi-palota, a firenzei Strozzi-palota Hauszmann-féle másolata.

         Ittáliai festők: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, szobrász: Donatello

         Saandro Botticelli (1445-1510) Vénusz születése

         Botticelli több képet festett a Mediciekről és a Medicieknek,

                         majd 1480-ban a Vespucciak megbízásából (Amerigo Vespucci családja)

                         az Ognissanti-templom számára festette meg a Szent Ágoston-freskót.

                         1481-ben és 1482-ben a római Sixtus-kápolna feskóin dolgozott tanítványaival.

         Flamand festő: Id. Pieter Bruegel (1525 k.-1569) Parasztlakodalom, Bábel tornya

         (mindkettő a bécsi Kunsthistorisches Museumban)

         Német festő: Albrecht Dürer (1471-1528) festő, matematikus, művészetelméleti író

         Önarckép, Rózsafűzérünnep, A Királyok imádása, Szent Anna harmadmagával (Szép-

         művészeti Múzeum). Édesapja, a ma már nem létező békés-megyei településről

         Ajtósról származott, a falu nevét mint nemesi előnevet használták („ajtós” németül Türer)

        1505-ben a csillagképek rajzaival és metszeteivel közreműködött az első

        tudományos csillagtérkép elkészítésében.

             

Albrecht Dürer származásának leírása:

"Én, ifjabb Albrecht Dürer, összegyûjtöttem édesapám feljegyzéseibõl, honnét származott, hogy került ide, hogyan élt és hogyan halt meg békében" - írta 1524 karácsonya után Nürnbergben Családi krónika címû mûvében. Ugyanebben az írásban olvasható az is: "Idõsebb Albrecht Dürer a magyar királyságban született egy Ajtós nevû kis faluban”

 

1453 Száz éves háború vége

1455-1485 A "rózsák harca" Anglia a Lancaster- (jelvénye a vörös rózsa) és a

         York-család (a fehér rózsa) trónharcává, ill. a mögöttük álló főnemesi pártok

          háborújává válik, a tewkesburyi csata (1471) a Yorkok javára dönt.

 

1456 Nándorfehérvári diadal Hunyadi János súlyos vereséget mér a Nándorfehérvárt

         (Belgrád) ostromló II.Mehmed szultánra.(?A győzelem emléke a déli harangszó).

         Dugovics Titusz hőstette: magával rántotta a várra a török zászlót kitenni készülő török

         zászlótartót.

 

1470 Az inkák meghódítják a Csimu Birodalmat (Peru) Székhelyük: Cuzco, majd Quito.

         Hatalma csúcsán kb. 1 millió km² kiterjedésű, a minimum 3 millió lakosú Inka Birodalom 

         (Tahuantinsuyu, a „Négy Világtáj”) országa állt. A mai kolumbiai-ecuadori határtól a

         chilei Santiagóig terjedt. Nyugati határa a Csendes-óceánnál, a keleti határa az Andok

         keleti oldalának 1000 méteres magasságában húzódott.

 

1472 Első magyar nyomda alapítása Budán a Mátyás király (1458-1490) udvarába hívott,

         német származású nyomdász Hess András által.

         1473-ban került ki innen az első Magyarországon nyomtatott könyv, a Chronica

         Hungarorum, mely a Budai Krónika néven vált ismertté.

 

1487/88 a portugál Bartolomeu Dias, eljut a Jóreménység-fokik, Afrika déli részéig,

        így megtalálja az Indiába vezető hajóutat, de visszaindul, mert megbetegedtek.

         „a viharok fokának” (Cabo das Tormentas) nevezte el.

         A portugál uralkodó változtatta meg a szerencsésebb Jóreménység-fokra.

 

1498 Vasco da Gama: az első európai (portugál) tengeri utazó, aki eljut Indiába és visszatér. 

         Körülhajózza Afrikát a Jóreménység-foknál.

         1497 júliusában indultak és 1498 májusában érkeztek Indiába. 1499 aug. hazaérnek.

         Betegen (skorbut), és 4 hajóból csak 2 ér vissza. 1502-ben újra ment és 1524-ben.

 

1498 Kolumbusz felfedezi, eléri Dél-Amerikát. Majd a 4. útján Közép-Amerikát.

 

1505 A 3 nagy olasz művész Firenzében. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello

        Michelangelo 1488-92, 1501-1505, Leonardo da Vinci 1500-1506, Raffaello 1504-1508.

 

1505 Rákosi országgyűlés.

         Ha Ulászló örökös nélkül hal meg, csak magyar királyt választanak a magyar rendek.

 

1514 A legnagyobb magyarországi parasztfelkelés Dózsa György vezetésével.

         Mely keresztes seregként indult, de a parasztok a nemesek tétlensége miatt

         és a nagy létszámuk miatt -erősnek érezték magukat, s inkább a saját jogaik

         érvényesítését szerették volna.

         Leverése után a jobbágyságtól megvonják a szabadköltözés jogát.

 

1517 A reformáció kezdete a német Luther Márton kitűzi a 95 tételét a wittenbergi

         templom kapujára: a búcsúcédulákkal való visszaélések ellen.

         Kétszintű áldozást és az anyanyelvű istentisztelet mellett állt ki.

         Szerinte az ember csak Krisztus kegyelméből a hit által nyerhet megigazulást.

         Lefordította a Bibliát, mely azóta is használatos.

 

1519 V.Károlyt (kinek a birodalmában, nem nyugszik le a nap) Spanyolország és

         Németalföld uralkodóját német-római császárrá választják.

         Testvérei közt: Mária (II. Lajos magyar király felesége) és

                                 I. Ferdinánd (II. Lajos testvérének Annának a férje).

         Máriának mikor el kellett hagynia Magyarországot, egyik kinccsel teli hajója

         elsüllyedt. Később Németalföldi kormányzó volt. Erasmussal levelezett.

         Mind a négy nagyszüleik ága Árpád-házi leszármazási vonal.

 

1519 Cortés megkezdi az Azték Birodalom meghódítását, leigázását.

         Megöleti az azték uralkodót II. Moctezumát 1520-ban.

 

1519-1522 Magellán megkerülné a Földet hajójával. Egy szigeten meghalt a bennszülöttekkel

         vívott harcban és csak a Victoria hajó tért vissza Elcano vezetésével.

         1520 okt. 21.-én megtalálták az átjárót az Atlanti- és Csendes óceán között, mely

         később a Magellán-szoros lett. Az átkelés során számos helyeken máglyákat láttak a

         parton, ezért a vidéket Tűzföldnek nevezték el. Magellán és legénysége az Amerika

         déli részén élő indiánokat patagónoknak nevezte el, a név az óriási lábméretére utal,

         ezért hívják ma is Patagóniának.

         1520 nov. 28.-án elérték a Horn-fokot az átjáró utolsó fokát. Ezután megpillantották

         az új nyugodt vizű tengert, amit Csendes-óceánnak neveztek el, ami lassan felváltotta

         Balboa elnevezését a Déli-tengert.

         1521. márc. 21.-én a mai Mariana-szigetekhez értek, melyet ők tolvajok szigetének

         neveztek, mert az ott lakók szerettek lopni. Mikor kiszálltak egy ismeretlen

         szigeteken a trónörökös tiszteletére Fülöp-szigeteknek nevezték el.

         Az expedícióban részt vett az olasz Francesco Antonio Pigafetta, aki részletes útinaplót

         írt, pl. a cápákról a ,,tengeri kutyákról”, amik húsa nem finom, s volt olyan időszak,  

         hogy ne halljanak éhen, megették azt a bőrt amivel a főárbocot befedték.

 

1526 A mohácsi csata A török elleni csatában II.Lajos királyunk meghal (Csele-patak).

 

1529 a speyeri birodalmi gyűlésen elismeri V. Károly a református és evangélikusokat, de megtiltja, hogy terjesszék a tanaikat. Akik ezt nem veszik jó néven, s protestálnak-tiltakoznak. Így lettek protestánsok.

Több fejedelem melléjük áll, s 1546-tól fegyveres harc a protestánsok és katolikusok között - 1555 egyezség ,,akié a föld, azé a vallás".

1530 Ágostai hitvallás. (Augsburgban (lat: Augusta, régi magyar nyelven Ágosta)

         A reformátusok hitvallása.

V. Károly német-római császár megparancsolta, hogy az Augsburgban (Ágostában) összehívott birodalmi gyűlésre az új vallás hívei rövid, velős, világos fogalmazásban nyújtsák be az evangéliumi hitre vonatkozó nézeteiket.
Luther még 1529 októberében összeállította a főbb dogmákat az úgynevezett schwabachi 17 cikkben; most a szász teológusok ezeket dolgozták át s ezekből készítették az úgynevezett torgaui cikkeket. Ennek első része lényegében megegyezett a Marburgban 1529. október 1–3. között elfogadott 14 tétellel. Mivel azonban ez éles megfogalmazása miatt nem látszott a birodalmi gyűlés elé terjesztésre alkalmasnak, a fejedelem Melanchtonnak adta átdolgozásra.
Tartalma-hittételei:

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81gostai_hitvall%C3%A1s

 

1532 Pizarro megkezdi az Inka Birodalom leigázása, hódítása Spanyolország részére.

         Kivégeztette Atahualpa inka uralkodót 1533, 1535-ben megalapította Limát.

 

1533 Eldorádó - Amikor Sebastian de Belalcázar meghódította Quitót, az indiánoktól

         csodás történeteket hallott, a földrész belsejében fekvő és mérhetetlenül sok

         kincset rejtő ,,mesés aranyországról” Eldorádóról.

 

1534 VIII. Henrik angol uralkodó szakít a Pápasággal; létrejön az anglikán egyház .

 

1541 a francia Kálvin János megalapítja a genfi református egyházat és haláláig (1564)

         szinte diktátori hatalommal kormányozza a várost. Egyházszervezete Európa-szerte

         mintaként szolgált a református egyházak megalakulásához.

         Szerinte Isten által elrendelt sors van. 

         Támadta az egyházi hierarchiát. Az állam és egyház szétválasztását, az egyházban

         világiak részvételét, valamint szigorú, puritán életet tartott helyesnek.

         A csecsemőkori keresztelés fontosságát hirdette.

         Hatással volt a francia irodalmi nyelvre.

 

1541 A törökök elfoglalják Budát, az ország három részre szakad.

 

1543 A Föld forog a Nap körül. Koprnikusz (1473-1543) halála után megjelenik a műve.

         Az égi pályák körforgásáról című művében, kifejti, hogy a Ptolemaioszi világkép téves,

         a Föld nem mozdulatlan és a Nap körül kering. Csak halála után adták ki művét, s úgy

         hogy csak egy modell, ő nem merte kiadatni. De ez forradalmat indított el a csillagászatban.

         Olyan nagy fordulatot jelentett, hogy a spanyolok ha valami nagy fordulat

         következik be ,,kopernikuszi fordulatnak” nevezik.

 

1552 Eger vár győzelme a török ellen Dobó István vezetésével.

 

1555 Augsburgi vallásbéke ,,Akié a föld, azé a vallás”

 

1566 Szigetvár veresége Zrínyi Miklós hősi halála. I.Szulejmán is meghal.

 

1566-1609 Németalföldi szabadságharc a spanyol uralom ellen

          Létrejött Hollandia a világ első polgári köztársasága.

 

1588 A spanyol ,,győzhetetlen"Armada (hajóhad) vereséget szenved az angoloktól. 

 

1591-1606 a 15 éves háború. A törökök és a Habsburgok között.

          Előzménye az volt, hogy 1591-ben a törökök betörtek Horvátországba, s óriási

          pusztítást végeztek. A pusztító török had 1593-ban Sziszek vára alatt súlyos

          vereséget szenvedett, s ezután történt meg a szultán hadüzenete.(Ezért a háború

          kezdete 1591 és 1593-ra is tehető. A török hódoltság korszakában ez a háború

          okozta a legnagyobb károkat Magyarországon. Ezután a császári sikerek Drégely,

          Fülek, Szécsény.

          Török ellenes szövetség Erdély is. Török visszavágás, majd 1595 Bocskai nyer

          Gyurgyevónál. 1596 Esztergomnál Balassi Bálint költő hősi halála. Buda török

          ostroma nem sikerül, de ezután Erdély kiakart válni a Szövetségből.

          Viszont nehogy az Erdélyiek szövetkezzenek a törökkel, a császár Bastát nevezte ki

          Erdély generálisává. A császáriak fosztogattak, raboltak az emberek éheztek.

          Erdély csak nem elpusztult. De mikor a Tiszántúli nagyúr, Bocskai István ellen

          küldött hajdúk Bocskai mellé álltak, Bocskai 1604-ben kiverte a császáriakat a

          Felvidékről, majd Erdélyből.

          Bocskai István, Erdély majd Magyarország fejedelme lett.

          A török örült, de Bocskai ismerte őket, ezért a császárral kötött békét.

          1606 a bécsi béke elismerte Erdély különállását, a szabad vallásgyakorlatot.

          Az országos tisztségeket magyarok töltök be, és a magyar törvényekkel

          ellentétes császári rendeleteket megsemmisítik.

          1606 a zsitvatoroki békével fejeződött be a 15 éves háború és a pillanatnyi helyzet

          alapján kijelölte a határokat.

 

1590 k. Tudományos forradalom kezdődik Európában;

         Kepler (1571-1610), csillagász, matematikus, távcső, bolygó törvények. A hópelyhek

         szimmetriáját vizsgálva, eljutott oda, hogy akkor tudjuk a gömböket legsűrűbben

         elhelyezni, ha  piramisszerűen helyezzük egymásra. Ezt csak 400 év múlva bizonyította

         be Thomas Hales.(1998).

         Galilei (1564-1642)Saját építésű távcsövével Hold hegyei, bolygók és holdjaik felfedezése.

         Bizonyította, hogy a szabadesés sebessége független a testek tömegétől. Tanár volt.

         Találmányai: vízkiemelő, mikroszkóp, Perbe fogták mert írt a kopernikuszi világképről,

         de mivel a pápa régi csodálója volt csak háziőrizetet kapott, miután visszavonta nézeteit.

         Bacon (1561-1626) Az ember gondolkodását a hamis múltban gyökerező előítéletek

         (ködképek) befolyásolják, ezért a tapasztalatot helyezi előtérbe.

         ,,A tudás hatalom – Scientia est protestas” ,,Az igazi tudás az okok ismerete”

         Descartes (1596-1650) Filozófiája mindenben kételkedni, míg nincs bizonyíték.

         Etikai normákat és orvosi, higiéniai normákat adott közre, hogy az ember jól érezze

         magát. Fő tétele: Cogito ergo sum – Gondolkodom, tehát vagyok.

          ,,...minden jó könyv olvasása olyan, mintha elmúlt századok legderekabb

         embereivel, e műnek szerzőivel társalognánk...”

         Nem elegendő kitűnő elmével rendelkezni. Sokkal fontosabb, hogy jó célokra

          használjuk fel képességeinket.- René Descartes

         Matematikában az x és y tengely ábrázolása.

         Írok: Shakespeare (1564-1616), Cervantes (1547-1616)  

         1605 első hetilap Antwerpenben, 1702 első napilap Anglia

         1608. Hans Lipperhey-nek tulajdonítják a távcső felfedezését (ő szabadalmaztatta).

         1672-ben Isaac Newton 1642-1727) építette az első tükrös távcsövet (reflektort).

         Vizsgálta a fénytörés jelenségét, és rájött, hogy a prizma a fehér fényt a színspektrum

         különböző színeire tudja bontani. Négy, tömeggel rendelkező mozgó testek

         viselkedését leíró törvényét és a gravitáció elméletének első matematikai

         megfogalmazását is neki köszönhetjük.

 

1600-1750 kb. Barokk kor gazdag, már túldíszítettség, jellemzően arany, monumentalitás.

         Épület Eszterházy-kastély Fertőd, Franciaországban Versailles-i kastély

         Festészet: a flamand Peter Paul Rubens (1577-1640) Lerma hercegének lovasportéja

         Peter Paul Rubens and Sir Anthony van Dyck - Mucius Scaevola Porsenna előtt

         (Szépművészeti Múzeum)

         a holland Rembrandt (1606-1669) Éjjeli őrjárat, Példázat a kincsrejtőről

         (Szépművészeti Múzeum)

         a holland Jan Vermeer van Delft (1632-1675) Leány gyöngy fülbevalóval (vagy

         Turbános nő), Tejet öntő lány

         a spanyol Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599-1660) Breda átadása, Vénusz

         tükörrel (Rokeby Vénusz), Étkező parasztok (Szépművészeti Múzeum)

         Mányoki Ádám (1673-1757) II. Rákóczi Ferenc fejedelem (Magyar Nemzeti Galéria)  

 

1600 A római inkvizíció Giordano Bruno olasz filozófust máglyahalálra ítéli.

         Legnagyobb felháborodást az egyház részéről az a kijelentése keltette, hogy szerinte a

         csillagok tulajdonképpen távoli Napok, körülöttük ugyanúgy bolygók keringhetnek s

         azokon a földihez hasonló élet lehetséges.

 

1606 A holland Willem Jansz volt az első európai, aki partra szállt Ausztráliában és a

         földrészt Új-Hollandiának nevezték el.

 

1608 Francia gyarmatosítók megalapítják Quebecet.

 

1613-1629 Bethlen Gábor Erdély fejedelme. Erdély aranykora.

          Az országába külföldi iparosokat telepített, Gyulafehérvári udvarát politikai és

          művelődési központtá fejlesztette, ugyanitt 1622-ben református főiskolát is alapított.

          Támogatta a magyar diákok külföldi tanulmányait, főleg a polgári fejlődés élén járó

          Hollandiában és Angliában. Korszerű hadsereget hozott létre, Mátyás király óta ez volt

          az első állandó magyar hadsereg.

 

1618-1648 A harmincéves háború

          A csehek Habsburg-ellenes felkelésével indul (1618), de 1623-tól a fő

          hadszíntér mindvégig Németország, amely lakosságának mintegy harmadát

          veszti el. A német protestánsok és katolikusok küzdelme fokozatosan bővül ki

          európai háborúvá (1625, 1629, 1635), elveszti vallásos jellegét, s átalakul a

          Habsburgok és ellenfeleik nagyhatalmi versengésévé.

          Spanyolország bekapcsolódik a harmincéves háborúba az osztrák Habsburgok

          oldalán, súlyos vereséget szenved Hollandiától és a franciáktól,

          s 1640-ben Portugália visszaszerzi függetlenségét.

          Spanyolország nagyhatalmi szerepe befejeződik.

          A svéd-francia szövetség 1640-es évekre egyre inkább katonai fölénybe

          kerül, de döntő sikert nem képes elérni, és a felek kölcsönös kimerülése a béke

          útját egyengeti. (1648).Békealkudozások már 1641 óta folytak.

          1645 Dánia, amely 1643-ban a császár oldalán hadba szállt a svédek ellen, a

          brömsebrói békében súlyos területi veszteséget szenved (Gotland és Ösel

          szigetek, Norvégia egy része), és másodrendű hatalommá süllyed.

          http://www.szemtanu.hu/kronologia.asp?kId=6&pNo=5

 

1620 Az ,,alapító atyák"Az angol puritánok (angol reformátusok) kikötnek Amerikában

         Plymouthból indultak a Mayflower (május virág, kankalin) nevű vitorlással. 102 utas

         30 fős személyzet. Útjuk során Elizabeth Hopkins, Oceanus nevű gyermeknek adott életet.

         A Zarándok Atyák írták meg (a hálás amerikai utódok szerint) a világ első írott

         alkotmányát, az úgynevezett Mayflower Compactot. A szerződésben kötelezik magukat,

         hogy ők, „ Jakab király hű alattvalói,” létrehoznak egy telepet, „polgári politikai

         testületet” alapítanak, amely egyenlő és igazságos törvényeket hoz, és azoknak érvényt

         szerez. Leszármazottjaik közt: F. D. Roosevelt, Marylin Monroe, Humphrey Bogart,

         Richard Gere és költő Emerson.

 

1625 Holland telepesek megalapítják Új-Amszterdamot (a későbbi New Yorkot). 

 

1642 A holland Abel Tasman elérte a Van-Diemen földet 1853 óta róla elnevezett

         Tasmániát (Ausztrália alatt) és felfedezte Új-Zélandot, az ottani őslakosok a Maorik a

         Társaság- szigetekről indulva (Cook-szigetek fölött) a 12. sz.-ban érkeztek Új-Zélandra.

         A polinéz maorik neve a maori=moa vadász, mert elsősorban a mára már kihalt nagy 

         testű moa madárra vadásztak.

 

Újkor

1640-1689. Az angol polgári forradalom

          ,,Bízzál Istenben és tartsd szárazon a puskaport" - Oliver Cromwell

          1640 I. Károly összehívja a parlamentet, mert pénz kell a skótok elleni háborúhoz, de

          a parlament jogokat követel, erre a király beszünteti, sőt később a vezetőket le akarja

          tartoztatni, de a nép megvédi őket, a király később elmenekül északra, sereget toboroz.

          1642-ben kitör a polgárháború. Eleinte a király serege győz, de végül Cromwell

          ,,vasbordájú" serege győz több csatában, a király a skótokhoz menekül, de kiadják.

          I. Károly kivégzése 1649, köztársaság, Cromwell önkényuralma (Protektorátus 1653-1658)

          Restauráció - II. Károly angol király (1660-1685), I. Károly fia, aki megígér jogokat.

          II. Károly idején a parlamentben 2 erő a királyhű anglikán, földbirtokos toryk és velük
          szemben a polgári értékeket valló whigek.
          1688-tól ,,dicsőséges forradalom" (Erőszakmentes forradalom, melynek során a whig
          és a tory párt megegyezésének eredményeképp, a nép élére állva elűzték a királyt és
          létrejött az alkotmányos monarchia) II. Károly utódja öccse II. Jakab ellen Orániai Vilmost.

          (II. Károly és II. Jakab testvérének Máriának a fia, II. Károly veje) az unokaöccsét hívták a trónra.

          1689 Jognyilatkozat: az angol alkotmányos monarchia alapelvei,
          a király uralkodik, de nem kormányoz.

  • a törvényhozó testület a parlament
  • a végrehajtó hatalom a parlamentnek felelős kormány
  • független bíróságok létrehozása
  • a parlamentnek évente üléseznie kell
  • polgári szabadságjogok: gyülekezés-, sajtó-, szólás- és vallás szabadság,
  • bírósághoz fordulási jog.

 

1648 A vesztfáliai béke (két vesztfáliai városban, Münsterben és Osnabrückben

         kötötték meg) véget vet a harmincéves háborúnak (1618-1648) és hosszabb

         időre megállapította Európa területi viszonyait.

         Svédország megkapja az Odera, az Elba és a Weser torkolatvidékét a birodalom

         részeként; Franciaországnak jutnak a Habsburgok elzászi birtoka, valamint Metz,

         Toul és Verdun; Brandenburgé lesz Kelet-Pomeránia és a négy német püspökség.

         A birodalmi fejedelmek (közel 300) területüket szuverén uralkodók módjára

         kormányozhatják, és joguk van idegen hatalmakkal szövetségre lépni, ha az nem

         a birodalom és a császár ellen irányul.

         Hollandia és Svájc kiválnak a birodalom kötelékéből.

         A békekötés legfontosabb következménye, hogy a Habsburgok császári hatalma

         névlegessé válik, és a birodalom széttagoltsága konzerválódik.

         Forrás: http://www.szemtanu.hu/kronologia.asp?kId=6&pNo=5

 

1652 Hollandia megalapítja Fokvárost. 

 

1664 Vasvári béke. 1663 a török Magyarországra tört.

         Zrínyi Miklós költő, hadvezér (Zrínyi Miklós dédunokája) 1664-es téli hadjáratában

         visszafoglalja Pécset, de nem tudta tartani az általa Muraköz védelmére felépített

         Zrínyiújvárt. A törököket Montecuccoli olasz származású császári hadvezér állította

         meg Szentgotthárdnál.

         A békében megtarthatták a meghódított területeket a törökök, és megegyeztek,

         nem szövetkeznek a magyarokkal. E béke után Zrínyi Péter (Miklós öccse),

         Wesselényi Ferenc nádor és Frangepán Ferenc szervezkedett az osztrákok ellen.

         Zrínyi Péter lánya Zrínyi Ilona (I. Rákóczi Ferenc és később Thököly felesége).

         Montecuccoli mondása: A háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz, pénz.

 

1683 török megtámadja Bécst, de vereséget szenved.

1684 Létrehozzák a Szent Ligát.

A Szent Liga XI. Ince pápa kezdeményezésére jött létre. Ebbe a törökellenes szövetségbe tartozott a Habsburg Birodalom, Lengyelország, a Velencei Köztársaság és a pápa.
1686-ban csatlakozott hozzá Oroszország, Bajorország, a szász és a brandenburgi választófejedelemség. A pápa elérte, hogy XIV. Lajos ne támadja meg a Habsburgokat a törökellenes harcok idején.

1686 Buda visszafoglalása a töröktől. Habsburg uralom kezdete.