Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Föld és Hazánk történelmi kronológiája 11

 

1840-42 Angol-kínai háború. Kína kikötőket kénytelen megnyitni a külföldi kereskedők előtt.

 

1848 Kaliforniában (USA) nagy aranylelőhelyekre bukkannak. Elkezdődik az "aranyláz".

 

1848/49 Magyar szabadságharc.

1849 ápr.14 Habsburg-ház trónfosztása (Debrecen)

1849 aug.13 Világosi fegyverletétellel a szabadságharc elveszett.

1849 okt. 6 Aradon a szabadságharc 13 tábornokának kivégzése+Pesten Batthyányi Lajos.

 

1850-1890 k. A realizmus A név a latin real ('valós') szóból származik

De a korszak előtte és utána is volt, van, hiszen azt festik ami van.

A valóságnak átfogó, hű, és a jellemző vonásokat kiemelő ábrázolására törekvő művészeti, irodalmi irányzat. A romantika virágkorában született - a romantika ellentéte - a polgári, kapitalista társadalomból való kiábrándulás a forrása pl. szegénység ábrázolása. A látott valóság megjelenítése, minden szépítés nélkül. Sötét, búskomor színek.

Paál László (1846-1879) - Út a fontainebleau-i erdőben, Erdei út (mind a kettő Magyar Nemzeti Galéria)

Munkácsy Mihály (1844-1900) - Ásító inas, Rőzsehordó, Köpülő nő, Siralomház, Tépéscsinálók (mindegyik Magyar Nemzeti Galéria), Honfoglalás (Parlament), Krisztus Pilátus előtt (Kanada), Ecce Homo! (Íme az ember!) (Déri Múzeum, Debrecen)

 

1857 március 8. ,,Nők napja” New Yorkban 40 000 munkásnő sztrájkolt a

         férfiakéval egyenlő bérért és munkaidő csökkentésért.

         Ezen esemény tiszteletére tartjuk a Nő napot.

1859 A fajok eredete könyv megjelenik Charles Darwin evolúciós elmélete
(1831-36 Beagle (Vizsla) hajón Darwin földkörüli utazást tesz. Dél-Amerika-Ausztrália-Afrika.
1839 Egy természettudós utazásai a Föld körül Darwin könyve.

 

1861 Megalakul az egységes Olasz állam. II. Victor Emmanuel szárd király a királya.

 

1861-1865 Az amerikai polgárháború az északiak győzelmével fejeződik be:

         Következménye: a rabszolgaság eltörlése az USA-ban.

         Tábornokok: Grant, Sherman (észak) - Lee (dél)

 

1863 A Nemzetközi Vöröskereszt jogelődjének a létrejötte.

 

1867 Kiegyezés Ausztria és Magyarország között.

        (Deák Ferenc ,,húsvéti cikk"-e, 1865. ápr. 16-án jelent meg a Pesti Naplóban)

         Az új rendszert megfogalmazó 1867:XII. tc. elfogadása után 1867. június 8-án

         ősi pompával végbement Ferenc József koronázása. Liszt koronázási miséje.

         ,,Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna:  

hazudni nem szabad.”

         ,,A gyerekek az apjuk példáját követik, te magad légy olyan ember

           amilyennek a fiadat szeretnéd.”

         Deák Ferenc levele egy tanuló ifjúhoz:

        „Két hatalmas érzést oltott szívedbe a természet, és ezen két érzés:

         igazság és szeretet. Ezek legyenek vezércsillagaid az életnek pályáján,

         s ha ezeket követed, érjen bárminő sors, erkölcsileg süllyedni soha nem fogsz.

         Légy igazságos mindenkor és mindenek iránt, a magad hibáiról szigorúan,

         de mások hibáiról kímélő szeretettel ítélj.

         A szeretet részvételét meg ne vond embertársaidtól soha, mert aki másnak

         ártatlan örömén, szerencséjén örülni nem tud, és aki másnak szenvedéseit

         hideg részvétlenséggel nézheti, az nem érdemel, nem nyer szeretetet másoktól,

         mert a szeretet csak szeretetnek lehet jutalma.”

 

1867-1910 Impresszionizmus (jelentése benyomás)

A szabadban a pillanatnyi élményeket, érzelmeket festették meg.

Kiegészítő színek használata (pl. vörös-sárga, kék-narancs) Egyéni stílus, gyönyörű színvilág

Festők:

Színyei Merse Pál (1845-1920) – Majális, Lila ruhás nő (mindkettő a Magyar Nemzeti Galériában)

Francia festők:

Edouard Manet (máné) (1832-1883) A fuvolás fiú, Claude Monet csónaktermében fest, Hölgy legyezővel (Szépművészeti Múzeum)

Claude Monet (moné) (1840-1926) A felkelő nap impressziója, (innen kapta nevét az impresszionizmus), Három halászbárka (Szépművészeti Múzeum)

Auguste Renoir (rönoár (1841-1919) Evezősök reggelije, Esernyők, Lány arcképe (Szépművészeti Múzeum)

(Egyik fia Pierre Renoir színészként, másik fia, Jean Renoir filmrendezőként vált ismertté)

Edgar Degas (dögá) (1834-1917) (teljes, eredeti nevén Edgar-Germain-Hilaire de Gas) Balettpróba, Balerina a színpadon (A tánc csillaga)

Szobrász:

Auguste Rodin (roden (1840-1917) Csók, Gondolkodó, Örök Tavasz (Bp. Szépművészeti Múzeum)

,,A szépség mindenütt ott van. Nem rajta múlik, hogy nem tudjuk meglátni. Rodin

 

Posztimpresszionisták

Vincent van Gogh (fan hoh) holland festő (1853-1890) Út ciprusokkal (Búzamezők ciprusokkal), Önarckép, Nueneni kert (Szépművészeti Múzeum)

„Az élet olyan, mint a rajzolás: néha gyorsan és határozottan kell cselekednünk, a dolgokat erélyesen kézbe vennünk, és arról gondoskodnunk, hogy a nagy vonalak villámgyorsan előttünk álljanak. Semmiféle lagymatagságnak, kételkedésnek itt nincs helye, a kéz nem remeghet, a szem nem pisloghat ide-oda, hanem egyedül csak arra irányulhat a tekintet, ami előttünk van." Vincent van Gogh

Francia festők:

Paul Gauguin (gogen) (1843-1903) Honnan jövünk? Kik vagyunk? Hová megyünk?, Tahiti nők a tengerparton, Gyümölcsöt tartó nő, Fekete sertések (Szépművészeti Múzeum)

Henri de Toulouse-Lautrec (anri tuluz-lotrek) (1864-1901) Jane Avril, Moulin Rouge (Szépművészeti Múzeum)

Paul Cézanne (szézán) (1839-1906) A Saint-Victoire hegy, Csendélet almákkal és narancsokkal, Tálaló (Szépművészeti Múzeum)

,,Én csak azért akarok a részletekkel bíbelődni, mert örömöm telik abban, ha tudatosabbá és igazabbá tehetem a munkám. Cézanne

Ferenczy Károly (1862-1917) posztimpresszionista képe Október (Magyar Nemzeti Galéria)

Forrás: www.abcgallery.com

Ajánlott: www.wga.hu Web Gallery of Art

 

Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) Posztimpriszionizmustól-szombolimuson és szecesszión át expresszionizmusig egyéni festmények Mária kútja Názáretbe, Magányos cédrus, Vihar a Hortobágyon (Janus Pannonius Múzeum, Pécs) Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban (Magyar Nemzeti Galéria)

 

1870 Schliemann feltárja Tróját

         Schiliemann Henrik 1868. eszközölt előleges helyszíni szemle után

         1870. kezdette meg neje kíséretében ásatásait, engedély nélkül csak Homérosz

         írását tanulmányozta és így találta meg a helyet, majd ásatásait török

         engedéllyel 1871-1873. folytatta; az utolsó időkben találták meg

        «Priamosz kincsét» (az ásatások történetében páratlan aranyleletet)

         és a Homérosznál említett «Szkaiai-kaput»

         Az ásatásai során kiderült, hogy Trójánál 9 város épült egymásra az idők során

         (a legrégebbi i.e. 3000 körül.), szerinte a 2. volt a Homéroszi Trója.

         Ennél is sikeresebben tárta fel Mükénét (1876) itt megtalálta Atreusz (Atreusz

         kincsesháza) és Agamemnón (pl. halotti maszk) sírját.

         Még több feltárása volt pl. Itaka és Marathón (1884).

         Emlékiratai Életem, kalandjaim címmel jelentek meg magyarul.

          http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/102/pc010251.html

 

1871 A Német Császárság kikiáltása

1870–1871-ben háborúban győzték le a német egységet ellenző Franciaországot
a poroszok vezette német szövetségesek és Párizs elfoglalása után,
1871. január 18-án a versailles-i kastély tükörtermében kiadták a német császárságot alapító dekrétumot. Ezzel Poroszország királya I. Vilmos néven német birodalmi császár, Bismarck pedig a birodalom (Reich) első kancellárja lett, és maradt 1890-ig.
Első parlamenti beszéde kezdetén egy olajágat mutatott fel a béke szimbólumaként.
A parlamenttel elfogadtatta a haditörvényt, 1889-ben pedig a jóléti rendszerét befejező nyugdíjtörvényt.
1815 és 1871 között Németország független államok tucatjaiból állt, ezekből 39 a Német Szövetség (Deutscher Bund) tagja volt.    

 

1873 Budapest létrejötte Buda, Óbuda és Pest egyesüléséből.

 

1875-1881 Curtius az olympiai ásatásokat vezeti

 

1876 A 2. híd a Margít-híd, mely összeköti Budát és Pestet.

 

1876 Kincsem a legyőzhetetlen „csodakanca” első versenye.

(1874 Kisbér-1887 Tápiószentmárton)
Élete során, két- és ötéves kora között, négy teljes szezonon keresztül
54 versenyen indult és mindig győzött. Teljesítményét soha egyetlen versenyló sem tudta elérni, ezzel az egész magyar versenylótenyésztésnek szerzett világhírnevet.
Legkedvesebb társa egy fekete-fehér nőstény macska (Csalogány) volt, amely nélkül Kincsem egyetlen versenyére sem volt hajlandó elindulni.
Nevét az örökkévalóság számára a Sárneczky Krisztián által 2007. június 8-án felfedezett 161975 Kincsem nevű kisbolygó őrzi.
A Kincsem Parkban, a budapesti galopp-pálya bejáratánál 1977-ben felállították a csodakancát ábrázoló életnagyságú bronzszobrot.
Tápiószelén, a Blaskovich család kastélymúzeumában is megtalálhatóak a leghíresebb magyar versenyló emlékei.
A tápiószentmártoni lovasparkot is Kincsemről nevezték el; itt külön múzeum gyűjti a versenyló emlékeit. Melynek bejárata elõtt egy bronzból készült Kincsem szobor fogadja az ide érkezõket, ezzel a felirattal:
"Vándor, aki itt jársz, állj meg egy percre és emlékezz, tisztelegj Kincsem emlékének, aki itt élt, ezen a területen, az egykori Blaskovich birtokon."
Külföldön „Hungarian Wonder”, azaz Magyar Csoda néven ismerik.

1878 A független Szerbia, Románia, Bulgária és Montenegro
         A török ellenes szerb-bolgár felkelés (1876) orosz támogatással (1877)
         elűzte a törököket, és a Berlini Kongresszus, már négy önálló új állam
         megalakulásáról dönthetett.

 

1881 Transvaalban kitör az angol-búr háború. (Paulus Krüger )

         Búrok a letelepedett hollandok leszármazottjaik.

 

1890-1910 Szecesszió korszaka (jelentése kivonulás)

A szecessziós stílust Európa különböző területein más és más névvel illették. Míg az Osztrák–Magyar Monarchiában a Sezession szót alkalmazták (egy bécsi kiállítási épület neve volt ez, ahol az akadémizmussal szembehelyezkedő művészek állították ki műveiket), addig Franciaországban az Art Nouveau („új művészet”), Nagy-Britanniában pedig a modern style („modern stílus”) volt az elfogadott elnevezés (ma angolul is az Art Nouveau kifejezés használatos). Németországban a Jugendstil (a müncheni „Jugend”, azaz „Fiatalság” című folyóirat után) és a Wellenstil („hullámstílus”), Spanyolországban a Modernismo, Olaszországban a stile floreale („virágos stílus”) és a stile Liberty, az Amerikai Egyesült Államokban pedig a Tiffany style elnevezés terjedt el.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szecesszió

 

1896 máj. 2 Európa első villamos üzemű földalattija elindult Budapesten.

        1863 London a világ első földalatti vasútja, gőzüzemű volt.

          Vasútvonalának a neve Városi Földalatti Vasútnak, angolul Metropolitan

          Underground Railwaysnek nevezték (Metro) De a helyi lakosok sosem

          nevezték metrónak, az Underground ill. a Tube elnevezéseket használják.

          London után Amerikában is építetek földalattit, majd nemsokára Budapesten is.

 

1905 Albert Einstein Speciális relativitás elméletének és a tömeg-energia ekvivalencia elméletének megjelenése.

 

1905-1945 Avangard irányzatok (jelentése: előőrs) nem egységes, több irányzatú.

Tulajdonképpen a tehetséges és tehetségtelen művészek tehetségtelen alkotásai.

 

1906 a huszonéves Kodály Zoltán és Bartók Béla közös műve a Magyar népdalok.

,,A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész  személyiségre. 

Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja ízlését és emberi magatartását." 

"A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni. Kapja meg belőle részét minden magyar gyermek."

„ Az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit is tett ez irányban, már nem élt hiába.” - Kodály Zoltán

 

1908-1941 Nyugat a 20. századi magyar irodalom meghatározó folyóirata Babits haláláig.

 

Szerkesztői és írói, költői közt voltak:

1. nemzedékben: Ady Endre (1877-1919 A föl-földobott kő, A grófi szérűn)

Móricz Zsigmond (1879-1942 Légy jó mindhalálig, Tündérkert), Kaffka Margit (1880-1918), Kosztolányi Dezső (1885-1936), Juhász Gyula (1883-1937), Tóth Árpád (1886-1928), Babits Mihály (1883-1941), Karinthy Frigyes (1887-1938 Így írtok ti, Tanár úr kérem)

2. nemzedékben: József Attila (1905-1937 Altató, Születésnapomra, Thomas Mann üdvözlése, Óda Mikor az uccán átment a kedves, Anyám, Mama). Szabó Lőrinc (1900-1957) Lóci óriás lesz, Shakespeare szonettek és fordítások pl. Vízkereszt, vagy: amit akartok. Zelk Zoltán (1906-1981 Este jó, este jó, Ákombákom), Tamási Áron (1897-1966) Ábel-trilógia.

3. nemzedékben: Radnóti Miklós (1909-1944) Nem tudhatom)

Weöres Sándor (1913-1989) Haragosi - Fut, robog a kicsi kocsi, Suttog a fenyves – A télapó is már eljő, Száncsengő, A Tündér (Bóbita), Tavaszköszöntő, Vásár, A kutya-tár, A teljesség felé, Bolond Istók).

 

A korszak jelentős írói voltak többek közt:

Molnár Ferenc (1878-1952) A Pál utcai fiúk (számos országban köztelező mű, Játék a kastélyban, Mondák és mesék pl  a Csodaszarvas, Unokája Horváth Ádám rendező)

Móra Ferenc (1879-1934) Kincskereső kisködmön, Rab ember fiai)

Fekete István (1900-1970) Koppányi aga testamentuma, Csí, Kele, Lutra, Bogáncs, Vuk, Tüskevár, Téli berek, ifj. Fekete István - Fekete István az édesapám volt.

Szathmáry Sándor (1897-1974) Magyar Eszperantó Szövetség egyik vezetője lett. Megszervezte a Széchenyi Kört. 1932-1933 a Bartha Miklós Társaság ügyvezető elnöke volt. Gulliver utazása Kazohiniában (1941); Gépvilág és más fantasztikus történetek (1972)

 

"Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra." Ady Endre 

 

,,Íme itt állunk és beszélünk ezen a gyönyörűségesen zengő magyar nyelven. Egy olyan nyelven, amely sehol az egész világon nincs, csak itt, ebben a kicsiny tündérkertben. Beszélünk egy olyan nyelven, amelynek még rokonai sincsenek, mert annyira régen szakadtunk el a nyelvtestvérektől… S íme mégis itt vagyunk! … Itt vagyunk itthon, Európa kellős közepén.” Móricz Zsigmond

 

,,Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.” Móricz Zsigmond

 

Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Kosztolányi Dezső

 

Úgy kell írni, hogy azonnal megértsék, mit akarunk mondani. Kosztolányi Dezső

 

,,Galileit elítélték, és a föld mégis mozgott tovább.” Juhász Gyula

 

"Lehet, hogy gyenge még a hangunk
 Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
 De indulunk a szépet, jót akarjuk,
 Érezzük, hogy hitünknek szárnya van."
Juhász Gyula

 

,,Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”  Babits Mihály

 

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” József Attila

 

A rádiót figyelve lestük

Puskást, ahogy lefut cselezve,

Bead, s aztán... haj, balszerencse!

Kocsis fejese kapufára

Csattan... de jő Bozsik, s bevágja!

S Hidegkúti talál megint utat

A kapu előtt, s benn a féltucat! Zelk Zoltán

 

Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak.

Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak.

Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Weöres Sándor

 

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Weöres Sándor

 

A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége. Tamási Áron

 

A nő addig szép, amíg szeretik. Móra Ferenc

 

Energiát csakis attraktív és mosolygós ember képes adni környezetének. Fekete István

 

Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszázadokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, amennyit megérdemel. Fekete István

 

Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett minden, ami Szeretet. Fekete István

 

1909 ápr. 6. az amerikai Robert Peary eléri az Északi-sarkot.

         1891-től 1909-ig hét utat tett a sarkvidéken feltárva Grönland belső területeit

         és megállapította 1901-ben, hogy sziget.

1911 dec. 16 Roald Amundsen eléri a Déli-sarkot.

         Az Amundsen vezette egyik expedíció elsőként kelt át az Északnyugati átjárón,

         az Atlanti- és a Csendes-óceán között 1906-ban.

1912 május 23 Vérvörös csütörtök Általános választójog követelése.

1912 A Titanic katasztrófája

1914-1918 Az I. világháború

1918 okt. Őszirózsás forradalom ( Károlyi Mihály miniszterelnökké való              

         kinevezésért.)

1918 nov.16 A köztásaság kikiáltása

1919 jan.11 Károlyi Mihály köztársasági elnök

1919 márc. 21-aug. 1 Magyar tanácsköztársaság

1920 márc.1-1944 okt.16 Horthy kormányzósága

1920 jún. 4 Trianoni szerződés. Magyarország területeinek a megcsapolása.

        Az antant és Magyarország képviselői aláírják a trianoni békét.

        Eszerint Szlovákia Csehszlovákia, a Burgenland Ausztria része.

        Horvátországot, Szlavóniát, a Bácskát és a Bánság egy részét Jugoszlávia,

        a Bánság másik részét, Erdélyt és a Partiumot Románia kapja.

        A béke - a konferencia adatai szerint - mintegy 3 millió magyar lakost csatol el,

        kimondja viszont az ország függetlenségét.

        Magyarországot 35 000 főnyi hadsereg fenntartására jogosítja fel,

        és a többi vesztes országhoz hasonlóan jóvátétel fizetésére kötelezi.

1920-1922 Az első szatjágraha-mozgalom Indiában. Lényege a passzív ellenállás,

                  az együttműködés megtagadása a brit szervekkel. Gandhit a mozgalom

                  szervezése miatt 1922-ben 6 évi börtönre ítélik, de 1924-ben szabadul.

                  (1930. március 12.) Mahatma=nagy lélek-1948-ban megölték.

                  ,,A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia.

                    Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől,

                    mert a tapasztalás tanított meg rá.”

                  ,,Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad.

                      Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd." (Gandhi)

1922 Tutankhamon (i.e. 1361-1352) sírjának feltárása Howard Carter

1929-1933 Világgazdasági válság

         Amerikából indult a válság és a megoldást is onnan,

         Roosevelt elnök 95 pontos New Deal (új irány)-je hozta.

1933. jan. 30. Hitler kancellár lesz; 1944.júl.20. merénylet ellene;

           1945.ápr.30.öngyilkossága

1934 Megkezdődik a kínai kommunisták"hosszú menetelése"Mao Ce-tung

         vezetésével.

1936-1939 Polgárháború Spanyolországban (1936.júl.18 Franco lázadása)

1938 márc. 12-13 Anschluss Ausztria bekebelezése.

1939 szept. 1(4 óra 45 perc) a II. világháború kezdete

       (Németország lerohanja Lengyelországot és elfoglalja a nyugati felét a keleti részét

        a német szövetséges az oroszok, akik Finnországot és a Baltikumot is elfoglalják.)

1940 Németország lerohanja Norvégiát, Dániát, Belgiumot, Hollandiát, Franciaországot. 

1940 aug-okt. Angliai csata. A németek nem bírnak Angliával.

1941. Németország megtámadja Orosztországot.

1941 dec. 7. Japán Pearl Harbornál megtámadja az USA-t.

1942 jún. 3-7 A Midway-szigeteki csata az USA feltartóztatja a japán expanziót. 

1942 aug. 19.-1943. febr. 2 Sztálingrádi csata megállítják a németeket.

1942 okt. 2 Az el-alameini csata: német vereség és visszavonulás.

         Az amerikai hadsereg Mongomery vezetésével átjut.

1944 jún. 6 Normandiai partraszállás

1945 aug. 6 Atomtámadás az USA atombombát dob Hirosimára; 80 ezer áldozat.

         Az Enola Gay nevű B-29-es bombázóról dobták le a bombát Hirosimára.

1945 aug. 9 Nagasaki. az USA atombombát dob Nagasakira.

1945 szept. 2 A II. világháború vége a világon; (Európában máj. 9)

1946 febr. 1 A Magyar köztársaság kikiáltása elnöke Tildy Zoltán.

1946 Argentínában Perón kerül hatalomra 1955-ig, majd emigráció 1973-ban tér

          vissza.

1953.ápr. 25.-én James Watson és Francis Crick (1962 Nobel-díjat kaptak.)

         publikálta elképzeléseit az élet egyik legfontosabb molekulája, a géneket

         hordozó DNS (dezoxi-ribonukleinsav) szerkezetéről.

         A New Chronicle című újságban megjelent kis cikkecskén kívül azonban

         a kettős spirál felfedezése nem hódította meg a lapokat.

         Ma viszont a legtöbb tudós az évszázad, ha nem az évezred legnagyobb

         fontosságú felfedezésének tartja.

         A kettős spirál felfedezése nyitotta meg az utat a génsebészet, a klónozás,

         az őssejt-biológia, a DNS-ujjlenyomatok, a DNS-alapú evolúciós vizsgálatok

         és genomikai kutatások előtt.

         Forrás: http://www.origo.hu/print/tudomany/elet/20030228otven.html - DNS 50 éve

1953 máj. 29 A Mount Everest (Csomolungma) a világ legmagasabb hegyének a

         meghódítása.

         Edmund Hillary (új-zélandi méhész) és Tenzing Norgey (nepáli-indiai serpa).

1953. nov. 25. Labdarúgás ,,Az évszázad mérkőzése" Angliában.

         Magyarország-Anglia 6-3.

         A sportág kitalálói az angolok azelőtt sohasem vesztettek hazai pályán

         külföldi csapat ellen.

         A csapat:Grosics (74.p Gellér Sándor) - Buzánszky, Lóránt, Lantos - Hidegkuti,

         Bozsik, Zakariás, Budai - Kocsis, Puskás, Czibor.

         Szövetségi kapitány:Sebes Gusztáv

         Góljaink: Hidegkuti (1. p., 21. p., 53. perc), Puskás (24. p, 28. perc), Bozsik (50. perc)

1955 dec. 14 Magyarország felvétele az ENSZ-be. 16 új tagállam felvétele.

1956 okt. 23-nov. 10 Magyar forradalom és szabadságharc

1959 A kubai forradalom: Fidel Castro vezetésével megdöntik Batista diktatúráját. 

1959. szeptember 13-án zuhant a Hold felszínére a Luna-2

          az első olyan mesterséges tárgy, amely egy másik égitestig jutott.

1960 Afrika éve; több állam kivívja függetlenségét; polgárháború Belga-Kongóban.

1961 ápr. 12 Az első ember az űrben (Jurij Gagarin) a Vosztok (kelet)-1

         fedélzetén.

1961 A DNS molekula (a genetikai kód) szerkezetének meghatározása

         Marshall Nirenberg és Johann Matthaei dekódolta a kód egyik "szavát",

         méghozzá azon az egyszerű módon, hogy tisztán U-betűkből (uracilból - ami a

         DNS-ben a T-nek, vagyis a timinnek felel meg) egy RNS darabot készített,

         majd ezt aminosavak oldatába helyezte. A riboszómák itt olyan

         fehérjét állítottak elő, amely a fenilalanin nevű aminosavak sokaságából állt.

         A kód első megfejtett szava tehát az UUU volt, ami fenilalanint jelent.

         1965-re a teljes kód ismertté vált.

1962 okt. 22-nov. 30 A kubai rakétaválság. Kennedy elnök október 22-én

         tv-beszédben közli, hogy a Szovjetunió Kubában rakétabázist létesít, s

         bejelenti, hogy az amerikai flotta fel fogja tartóztatni a Kubába irányuló

         fegyverszállítmányokat. 24-én elrendeli Kuba blokádját.

         A súlyos nemzetközi feszültség azzal zárul, hogy a Szovjetunió kivon

         bizonyos fegyvereket Kubából, az USA pedig feloldja a blokádot.

         A kompromisszum biztosítja a status quót: az Egyesült Államok elejti a Kuba

         elleni invázió gondolatát, a Szovjetunió lemond az ország rakétafegyverekkel

         való ellátásáról.

1963 jún. 14-19. A Vosztok-5 és a Vosztok-6 repülése; pilótáik Bikovszkij és

         Valentyina Tyereskova, az első űrrepülőnő.

1963 nov.22 J. F Kennedy elnök meggyilkolása Dallasban
         Kennedy amerikai elnököt Dallas városában, azóta is felderítetlen körülmények

         között, meggyilkolják. Helyébe az addigi alelnök, Johnson lép.

A gyilkosság első számú vádlottját, Lee. H. Oswaldot november 24.-én Jack Ruby lelövi, az utóbbi később a börtönben meghal.

November 29.-én az elnökgyilkosság kivizsgálására megalakul a Warren-bizottság.

Rengeteg találgatás van manapság is arról, hogy ki volt a valódi tettes, hányan voltak, ki volt a megbízó (FBI, maffia, KGB stb.)

1965 márc.18-19 A Voszhod-2 szovjet űrhajó repülése Beljajev és Leonov.

         Leonov 20 perces ,,űrsétát" végez, ő az első ember, aki kilép az űrbe.

1967 dec. 3 Az első sikeres emberi szívátültetés Christian Barnard (1922-2002)

         vezetésével Fokvárosi (Dél Afrika) Groote Schuur kórházban.

De a beteg röviddel az operáció után meghalt.
1968-ban a 2. beteg már több mint 19 hónapot élt.
Christian Barnard azt jósolta, hogy a tudomány egy napon majd mesterségesen fog növeszteni "személyre szabott" emberi szívet, olyan biotechnológiai eljárások segítségével, amelyek éppen ma vannak kialakulóban.
Az első magyar szívátültetést dr. Szabó Zoltán végezte 1992-ben.

1968 Martin Luther King meggyilkolása Memphisben

1968 Csehszlovákiában a "prágai tavasznak" a szovjet megszállás vet véget. 

1969 júl. 21 Az amerikai holdra szállás (Apolló 11) Az első ember a Holdon.

Sima leszállást teljesítettek a Hold ,,Mare Tranquillitatison" (,,Nyugalom Tengerén"). ,,Houston, itt a Nyugalom Bázis. A Sas leszállt.” A leszállás 1969. július 20-án 20:17-kor (UTC) történt meg
"Egy kis lépés egy embernek, egy hatalmas ugrás az emberiségnek"
("That's one small step for man, one giant leap for mankind")- Neil Amstrong mondta a Holdra lépéskor.
Később 2 óra 31 perc 40 másodperces időtartamú holdsétát tett Neil Armstrong és Edwin Aldrin, amelyen holdkőzet- és holdpormintát gyűjtöttek.
A Wright fivérek repülőgép szárnyából szövetet és a légcsavarjából is egy darabot vittek.

1972 jún. 17 Watergate-ügy. A Watergate-irodaházban Washingtonban, tetten értek

         5 személyt, amint a Demokrata Párt választási főhadiszállásán telefonlehallgató

         berendezést szerelt fel.

         Az ügy miatt, Nixon amerikai elnök 1974-ben kénytelen lemondani.

1973 Olajárrobbanás 4 szeresére emelkedik az ára. 1979-ben a duplájára.

         Az ok az arab- izraeli ellentétek, mire szovjet javaslatra az arabok

         bevetik az ,,olajfegyvert”

1973-75 Az USA-haderő kivonul Dél-Vietnamból.

         50 000 amerikai halott átlag 19 évesen

1974 Perón argentin köztársasági elnök halála; utóda felesége, Isabel Perón 1976-ig. 

1975 Helsinkiben az Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet,

         egész Európa (Albánia kivételével) Amerika és Kanada szentesítettek egy

         egyezményt a béke érdekében.

1975 Franco halála: a diktatúra vége Spanyolországban. (János Károly trónra lép)

1978 II. János Pál, az első lengyel pápa megválasztása. 

1981 A II. világháború utáni első szocialista elnök, Mitterand megválasztása.(Franciaország)

1982  Tehetséges magyar rendezők munkája beért. Magyar film Oscar-díjas lett.

          Szabó István Mephisto filmje a legjobb idegen nyelvű film kategóriában.

 

Előzmények:

Hippolyt a lakáj (1931 Székely István), Meseautó (1934 Gaál Béla), Ludas Matyi (1949 Nádasdy Kálmán)

Bán Frigyes (1902-1969) Háry János (1941), Talpalatnyi föld (1948) Semmelweis (1952) Rákóczi hadnagya (1953) Szent Péter esernyője (1958) Szegény gazdagok (1959)

 

Várkonyi Zoltán (1919-1979) A kőszívű ember fiai (1965),  Egy magyar nábob és Kárpáthy Zoltán (1966 Maszlaczky ügyvéd), Egri Csillagok (1968 I. Ferdinánd), Fekete gyémántok (1976 Riccone). További szerepei közt: Meseautó (1934 Autóüzleti alkalmazott), Az új földesúr (1935 Petőfi) Mese a 12 találatról (1956 Mesélő), Vivát, Benyovszky! (1975 Nilov)

Fábry Zoltán (1917-1994) Felesége Várkonyi Zoltán húga Noémi, Körhinta (1955), Hannibál tanár úr (Móra Ferenc alap mű 1956), Pál utcai fiúk (1968), Isten hozta őrnagy úr (1969),

Bacsó Péter (1928-2008) A tanú (1969) (Dániel Zoltánt Fábry Zoltán alakította)  Te rongyos élet (1983), Titánia (1988) Továbbá: a Mese a 12 találatról forgatókönyvíróként, Isten hozta őrnagy úr, Szerelem és Liliomfi dramaturgként.)

Makk Károly (1925-  ) Mese a 12 találatról (1956), Liliomfi (1954), Szerelem (1970)

Szabó István (1938-  ) Apa (1966), Szerelmesfilm (1970) Mephisto (1981), Napfény íze 1999, Csodálatos Júlia (2004).

 

Magyarországról indult rendezők akik a 20-as évek előtt magyar filmeket csináltak, de külföldön lettek világhíresek: Kertész Mihály (1886-1962) Amerikában Casablanca (1942) 1944-ben érte Oscar-díj.

Korda Sándor (1893-1956) Angliában VIII. Henrik magánélete, ő volt az első filmrendező aki lovagi címet kapott. Karinthy Frigyes a tízes években Korda Sándor dramaturgja volt.

 

1982 Argentína elfoglalja a Falkland-szigeteket és D-Georgiát; de jún. 15.-én leteszi

         a fegyvert a brit csapatok előtt. 

1986 jan. 28 A Challanger amerikai űrrepülőgép a start utáni 73. mp.-ben felrobbant.

1986 ápr. 26 Csernobili atomerőmű katasztrófája.(most:Ukrajna)

1986 A világ első, hosszú idejű emberi tartózkodásra alkalmas űrállomásának a

         MIR-nek (jelentése: béke) a felbocsátása. (SZU) 2001-ig.

         Rövidebb idejű űrállomások 1971-1991 Szaljut-1 – Szaljut 7,

         a Szaljut 5 fedélzetén volt 1980-ban a magyar Farkas Bertalan

1987 Az ENSZ a világ népességét 5 milliárdra becsüli. 

1988 A SZU lehetővé teszi az információszabadságot és a vitát (glasznoszty),

         valamint az ipari és szociális újjárendeződést (peresztrojka). 

1988 A világ felismeri, hogy az ózonréteg folyamatosan károsodik.

         Mozgalmak indulnak, hogy betiltsák a feltételezések szerint ezt okozó

         CFC-ket  (kloro-fluoro-szénhidrogének, freonok).

         Megegyezés ezek teljes betiltásáról: 1990 

1989 Rushdie brit írót, Khomeini istenkáromlás vádjával halálra ítéli. 

1989 Khomeini ajatollah halála. 

1989 ENSZ békefenntartó erők ellenőrzik a függetlenségéért küzdő utolsó afrikai

         gyarmatot, Namíbiát. (függetlenné válik 1990-ben) 

1989 A szovjet csapatok kivonulnak Afganisztánból. 

1989 Lengyelország és Magyarország a politikai pluralizmus útjára lép. 

1989 A kommunista rezsimek megdöntése K-Németországban, Csehszlovákiában, 

         Bulgáriában, Romániában.

1989 okt. 23 A Magyar köztársaság kikiáltása ideiglenes elnöke Szűrös Mátyás.

1989 nov. 9 A berlini fal lebontása.

         (Honecker NDK vezető októberben azt mondta, a fal még 100 évig állni fog)

1989-90 A nacionalista érzelmek a SZU tagköztársaságai önállóságának.

         követeléséhez vezetnek. A balti államok kinyilvánítják függetlenségüket. 

1990 Befejezi küldetését a Voyager űrszonda; az utolsó bolygótalálkozás (Neptunus). 

1990 okt. 3 Németország újraegyesítése.

1990 márc. 25 több mint 40 év utáni első szabad választások.

         A választáson az MDF nyert miniszterelnök Antall József lett.

1990 aug. 3 Göncz Árpád lett a Magyar köztársasági elnök.

1990 Dél-afrikai kormányzat hajlandó együttműködni a szabadon engedett Mandela

         vezette Afrikai Nemzeti Kongresszussal. 

1990 Irak megtámadja Kuvaitot. 

1991 A D-afrikai miniszterelnök, De Klerk bejelenti szándékát az apartheid

         politika felszámolására. 

1991 Az öböl-háború: az ENSZ koalíciós csapatai az USA vezetésével megtámadják Irakot és felszabadítják Kuvaitot. 

1991 Az Irak által felgyújtott kuvaiti olajkutak veszélyeztetik a DNy-ázsiai

         környezetet. 

1991 Jugoszlávia felbomlása. 

1991 jún. 19 Az utolsó szovjet katona távozása Magyarországról

1991 jún. 28. A KGST és a Varsói Szerződés feloszlatása.

1991 dec. 21. A SZU felbomlása; létrejön a Független Államok Közössége.

1996 az első sikeres felnőtt sejtek klónozásából származó élőlény egy bárány Dolly, de 4 év múlva meghalt, de korai öregedés jeleit mutatta már előtte.

1998 A Nemzetközi Űrállomás (ISS) első moduljai, azóta folyamatosan gyarapítják.

1999 márc. 12. Magyarország belép a NATO-ba.

1999 márc. 24 20 óra Jugoszlávia NATO bombázása.

2001 szept.11 Terroristák repülőket vezetnek a New-Yorki iker tornyokba.WTC-be.

2001 Elindul a Wikipedia. Az internetes Enciklopedia.
A Wikipédia magában foglalja a különböző nyelvi változatait is, köztük a magyar Wikipédiát.
Az angol változat 2012. július 13-án elérte a 4 milliós szócikkszámot, ez a világ legnagyobb enciklopédikus műve. A 286 különböző nyelvű változatban összesen több mint 30 millió szócikk olvasható és szerkeszthető, és több mint 39 millió felhasználó szerkeszti őket világszerte.

2003 febr. 1 A Columbia űrrepűlőgép tragédiája.(Texas felett) visszatéréskor, a 16.napon.

         A start során a külső üzemanyagtartály szigetelésének egy levált darabja

         nekiütközött a Columbia bal oldali szárnyának, és megsértette annak hővédő

         pajzsát, 40 cm lyuk keletkezett. A lyukon keresztül forró gáz, illetve levegő

         áramlott be az űrrepülőgép szárnyának belsejébe, szétégette annak szerkezetét,

         és ez okozta a katasztrófát.

2003 márc.19-máj.1 Irak megtámadása, Tömegpusztító fegyverek lefegyverzése miatt. Nem találják meg. Lehet, hogy nem is voltak, vagy csak régen voltak.

2003 Az első kínai ember az űrben. Az űrhajós (az amerikai terminológiában asztronauta, az oroszban kozmonauta, kínai nevük alapján néha tajkonauta)

2004 egy dél-koreai orvos csoport bejelentette hogy olyan embrionális őssejteket fejlesztett ki, amelyek képesek arra, hogy a szervezet bármelyik sejtjévé átalakuljon.

2004 máj.1 Magyarország belép az Európai Unióba

2004 Facebook megalapítása

         A facebook egy Interneten lévő ismeretségen alapuló hálózat, melyen az emberek megosszák az ismerőseikkel a fényképeiket, videóikat, üzeneteiket. Feltesznek, vagy a mások által feltett a számukra fontos képeket, szövegeket, idézeteket, inspiráló, kedves dolgokat megosszák. Vagy akár beszélgetnek írásban (chat - csetelnek), vagy videobeszélgetésen egymással.  2012 okt. 1 milliárd regisztrált felhasználó.

2005 Youtube-on az első videó.

A Youtube egy Inerneten lévő tárlóhely, melyre az emberek felraknak különféle videókat. Mindenfélét, ami nincs jogvédelem alatt, s nem törvénybe ütköző. (Rajzolás, sminkelés, pozitív videók, zenék, emlékek, saját videók, bulik, történelmi dolgok (pl. Holdra szállás), stb.

2010-ben a Youtube naponta már több mint 2 milliárd videót játszik le.

2008 - 2009 Világgazdasági válság

2011 Kínai űrállomás Tienkung-1 (Mennyei Palota)

2012 Az első kínai nő az űrben (pl. Rubik kockázott),a 2. 2013-ban egy tanárnő fizika órát tartott.

2012 A világnépessége 7 milliárd.

2013 A szerelem éve. 2013 = EROS (Eros – A görög mitológiában a szerelem istene, római Cupido)

2013 Joseph Miller kijelenti, hogy nincs az embernek szabad akarata-döntése. Egy illúzió a döntés szabadsága.

2014 Philae - Az első ember által alkotott eszköz, mely leszállt egy üstökösön és fényképeket küldött a felszínéről. 10 éves, 6 és fél milliárd kilométeres utazás után a Rosetta űrszonda eleresztette a magával cipelt leszállóegységet (Philae), hogy az talajt fogjon a 67P/Csurjumov-Geraszimenkó üstökösön.

2015 Szerencsés év. Számmisztika - A 2015-ös évszám összege 8. Nagyon szerencsés évet jelöl.

2016 Európai Űrügynökség (ESA) első marsautója, az ExoMars érkezik meg a tervek szerint a Marsra. A Mars Pathfinder 1997. július 4-én szállt le a Marsra. A NASA már sokkal nagyobbnak tervezte meg a Mars Exploration Rovers két marsautóját: a Spirit 2003. június 10-én indult, 2004. január 4-én érkezett meg, az Opportunity 2003. július 7-én indult és 2004. január 25-én érkezett meg. 2011-ben indul útjára a Mars Science Laboratory nevű NASA küldetés célja, hogy eljuttassa a Marsra a Curiosity nevű (kíváncsiság) marsjárót, amely az elődeihez képest nagyobb méretű.

 

(A Föld és Hazánk történelmi kronológiája - Összeállította Molnár József)