Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Boldogság és Siker 21

2018.03.15

 

A ,,Gyermek”, ,,Felnőtt”, és a ,,Szűlő” éned-et szeretni, bíztatni, dicsérni, ..és kedvesnek, gyengédnek kell lenni vele. Puszilni, ölelni, kedvesen-szeretetteljesen érinteni, kedveskedni neki, jól szeretni, ahogy jól esik neki, ahogy kell, ahogy szereti.

…A,,Felnőtt” énedet szeresd jól! Tegyél meg neki mindent most! Legyen boldog, segítsd. Most tegyél meg mindent (érte), hogy boldog legyen - Boldog legyél. Felelős vagy érte. Kötelességed jól bánni vele. Kötelességed boldoggá tenni. A boldogsága a te kezedben van. Te vagy a felelős a boldogságodért,-nem más. Te vagy a felelős a boldogságodért.

 

„Minden ember hercegnek és hercegnőnek születik, amíg szülei, a környezetük, békává nem változtatják őt”

 

Gyermekként, nem a te felelősséged volt a boldogságod -a testi-szellemi-lelki nagyon jóléted, a növekedés, a kiteljesedés megteremtése és fenntartása, de felnőttként te vagy a felelős a boldogságodért, a testi-szellemi-lelki nagyon jóléted megteremtéséért és fenntartásáért, a növekedésért, a kiteljesedésért.

 

Pozitív szavak bősége, a múlt átírása, vizualizáció (jó család, pozitivitás), affirmációk (pozitív megerősítések), testi-szellemi-lelki jó-hasznos táplálékok. (Mj)

 

 

Ek Ong Kar Sat Gur Prasad,

Sat Gur Prasad Ek Ong Kar (A pozitivitás mantrája – A mágikus mantra)

 

Ez a Mágikus Mantra, melyet az ereje és szentsége miatt neveztek így el.

 

Egy mantra, amely képes leállítani a fejünkben zakatoló negatív gondolatokat és erősíteni a pozitív elmét. Magic Mantra, reverse negative to positive.

 

Yogi Bhajan „Indra szemének” is hívta ezt a mantrát, ami alapján a tested a templom, amin keresztül beárad életedbe a tudás és a boldogság.

 

Figyelmeztetés: Ez a mantra olyan erős, hogy miután recitálod, énekeled, hallgatod, figyelned kell a gondolataidat és a tetteidet. Ezután a mantra után igazán erős teremtő képességgel rendelkezel majd, így ügyelj arra, hogy mire gondolsz, és ezáltal mit teremtesz!

http://satnamjoga.hu/a-pozitivitas-mantraja

 

https://www.youtube.com/watch?v=B2XkzZR4R0U

Destruktív rokoni kapcsolataink – mérgező szülők

Forrás és a teljes cikkek, ajánlott: http://mindset.co.hu/gerhatreka-destruktiv-rokoni-kapcsolataink-mergezo-szulok-i-resz1/ http://mindset.co.hu/mergezo-szulok-az-alkalmatlansagtol-a-tokeletes-szulo-mitoszaig/

http://mindset.co.hu/mergezo-szulok-a-rivalizalas-a-maximalizmus-a-szenvedelybetegseg-es-a-vegso-arulas/ http://mindset.co.hu/mergezo-szulok-hogyan-nyerjuk-vissza-eletunket/

 

Susan Forward szerint szüleink mentális és emocionális magvakat ültetnek el bennünk, melyek velünk együtt fejlődnek. Egyes családokban ezek a szeretet, a kölcsönös elfogadás és a függetlenség magvai. Sok más családban azonban a félelemé, a szégyené, a bűntudaté, a keserűségé és a kényszeré. Ha te a második csoportba tartozol, cikksorozatunk, valamint a Mérgező szülők című könyv neked szól! Gerhát Réka pszichológus írása.

Kiket nevezünk mérgező szülőknek?

Egy szülő sem tökéletes, azonban fontos látnunk, hogy ez nem is lehet elvárás, hiszen a szülők is emberek. Donald Woods Winnicott brit pszichoanalitikus úgy fogalmazott, hogy a csecsemőknek, kisgyermekeknek „elég jó” anyai gondoskodásra és egy „elég jó” környezet biztosítására (itt nagy szerepet kap az apa) van szükségük az egészséges érési folyamatokhoz.

Az elég jó szülő legfőbb ismérve, hogy aktívan képes alkalmazkodni gyermeke szükségleteihez, ezáltal megfelelő támaszt nyújthat a kicsi fejlődéséhez, explorációjához (Avis, Pauw és Van Der Spuy, 2009).

A gyerekek fel tudják dolgozni az alkalmankénti dühöt, ha alapvetően sok szeretetben és megértésben részesülnek.

Sérüléseket azok a szülők okoznak, akiknek túlnyomórészt a negatív megnyilvánulásaik vannak jelen a gyermek életében.

Susan Forward (2014) a cikk alapját képező könyvében ezeket a szülőket a mérgező jelzővel illeti. Az általuk okozott érzelmi károsodás ugyanis a méreghez hasonlóan terjed szét a gyermekben, s az idő előrehaladtával (a felnőtté válással) az elszenvedett sérelmekből táplálkozó fájdalom egyre csak fokozódik.

Mit tesznek gyermekükkel a mérgező szülők, és van-e ellenszer?

,,A mérgező szülők felnőtt gyermekeiben közös, hogy meglehetősen hasonló tünetektől szenvednek: sérült önértékeléstől és bűntudattól (tudatosan vagy tudattalanul önmagukat hibáztatják azért, mert a szüleik bántották őket), valamint az alkalmatlanság marcangoló érzésétől. Ezek pedig az önutálat és a destruktív viselkedésformák előidézői. Azonban van ellenszer!

Noha az előállítása meglehetősen időigényes, fáradságos és komplex folyamat, de kitartó és tudatos munkával minden ember képes átírni a sorskönyvét.”

Az ellenszer első összetevőjeként azt szükséges megvizsgálnunk, hogy vajon milyen mértékben formálta érzéseinket, gondolkodásunkat, életmódunkat az a családi rendszer, melyben éltünk.

Ám míg az egészséges rendszer önállóságra, egyéniségre, személyes felelősségvállalásra bátorítva ösztönzi a kompetencia és az önbecsülés érzésének kifejlődését, addig az egészségtelen elfojtja az egyéni megnyilvánulásokat.

Mérgező hiedelmek

A családi hiedelmek határozzák meg morális értékeinket, kapcsolatainkat, szexualitásunkat, pályaválasztásunkat, nevelési stílusunkat és a pénzhez való viszonyunkat is.

A megfelelően érett és gondoskodó szülők hiedelmei például, hogy „a gyerekek érezzék azt, hogy szabad hibázniuk” vagy „helytelen szándékosan fájdalmat okozni a gyereknek”.

Ezzel szemben a mérgező szülőket olyan hiedelmek vezérlik, mint „a gyereknek minden körülmények között tisztelnie kell a szüleit”, illetve

„csak kétféleképp lehet csinálni a dolgokat: úgy, ahogy én gondolom vagy rosszul”.

 

 

A mérgező szülők általában nem képesek eleget tenni kötelezettségeiknek, és sok esetben épp azzal okoznak fájdalmat, hogy nem tesznek meg bizonyos dolgokat. Az ilyen jellegű láthatatlan hatások és a felnőttkori problémák közti összefüggéseket a legnehezebb felismerni.

A bajt tetézi, hogy általában a mérgező szülők maguk is súlyos lelki sérüléseket szenvedtek el gyermekkorukban, így gondjaikkal sajnálatot ébresztenek.

Akár arról van szó, hogy „nem akartak rosszat”, akár arról, hogy „mindent megetettek, amit tudtak”, ezek a mentségek elködösítik a tényt, hogy megfosztották gyermeküket az elég jó szülői neveléstől (vö. Avis, Pauw és Van Der Spuy, 2009), a biztonságos kötődés kialakulásának lehetőségétől (Ainsworth, Blehar, Waters és Wall, 1978), illetve attól, hogy pozitív példaképük legyen.

 

 

Az elvált szülők gyermekei szinte mindig úgy gondolják, hogy ők a hibásak, s ez óhatatlanul önutálatot vált ki belőlük.

Amennyiben a szülő részben vagy teljesen eltűnik a gyermeke életéből, azzal gyakorlatilag elhiteti vele, hogy nem méltó a szeretetre.

Válás esetén gyakori továbbá, hogy az egyik szülő szövetségesévé teszi gyermekét a másik szülővel szemben (háromszögalkotás). Mindkét szülő felelős azért, hogy fenntartsa a kapcsolatot a gyermekével, ne terhelje őt a válás nehézségeivel, valamint megfelelő segítséget nyújtson (és szükség esetén keressen) számára a fájdalom feldolgozásához.

 

 

Az istenszerű szülők

A tökéletességükbe vetett hit segít a biztonságérzetünk kialakításában és fenntartásában.

Két-három évesen érvényesíteni kezdjük függetlenségünket, amit a mérgező szülők valóságos szenvedésként élnek meg.

Személyes támadásnak veszik az egyéni különbségeket és a lázadást. Ezért aláássák a gyermek egészséges fejlődését és kárt tesznek önbecsülésében.

Teszik mindezt abban a hitben, hogy az ő érdekében cselekszenek. Ahogy a gyermek önértékelése sérül, úgy válik fokozatosan függővé.

 

Az ,,istenszerű” szülőkbe vetet hit alapjai:

 1. ,,Én rossz vagyok, a szüleim pedig jók.”

2.,,Én gyenge vagyok, a szüleim pedig erősek”

 

Az alaptételek lehetővé teszik, hogy elkerülhessük a fájdalmas igazságot: szüleink cserbenhagytak, mikor teljesen kiszolgáltatottak voltunk.

A tagadás akár azt is elfeledtetheti, hogy mit tettek velünk, azonban érzelmi feszültséget generál.

 

 

Az irányító szülők – „Te képtelen vagy bármit is jól csinálni!”

Az „üres fészek szindrómától” való félelem sok szülőt kényszerít arra, hogy gyermekében állandósítsa a tehetetlenség érzését. Ha egy anya irányítja a kisgyermekét, óvatosnak tartjuk. Az irányítás akkor válik túlzottá, ha tíz évvel később is visszafogja.

Azok, akiket nem bátorítanak kockáztatásra, gyakran érzik magukat elégtelennek, és nem képesek kinőni az útmutatás igényét.

Ezért szüleik továbbra is „birtokolják” őket.

Az irányító szülő akarata rendszerint az aggódás köntösébe bújva jelenik meg („a javadat akarjuk”, „csak azért, mert annyira szeretlek”), de mindig ugyanazt jelenti: azért csinálom, mert

„az elvesztésedtől való rettegés miatt még arra is kész vagyok, hogy boldogtalanná tegyelek.”

A manipuláció sarokba szorítja az embert: ha szembeszegülünk, meg kell bántanunk valakit, aki „csak kedves akar lenni”. Végtére is „mi rossz van abban, ha egy anya segít a fiának, mert szereti?”

 

 

Az irányító szülő olyan helyzeteket teremt, amelyekben felnőtt gyermekének „szüksége van rá” (pl.: kéretlenül ebédet visz felnőtt gyermekének, mert szerinte nem eszik rendesen). A nem kért segítség miatt keletkezett frusztráltság bűntudatot, majd dühöt szül, végül gyakran depresszióban, teljesítménykényszerben vagy épp étkezési zavarokban talál levezetésre

Fontos megjegyezni, hogy a „mérgezés” különböző formái csak az átláthatóság érdekében lettek élesen elkülönítve egymástól (vö. Forward, 2014). A valóságban nincsenek tiszta típusok.

A kegyetlen szavak hatalma

Sok mérgező szülő sértegeti gyermekeit „nevelő célzattal”, és racionalizálásokkal igazolja mindezt:

„Csak azt akarom, hogy jobb ember légy!”

Ők általában a saját alkalmatlanságuk (karrierjük meghiúsulása, egy félresiklott házasság stb.) érzésével küszködnek.

Mindig találnak ürügyet a gyermekük kritizálására, hiszen ezzel próbálják leplezni a problémáikat.

A gyermek külsejét, intelligenciáját, képességeit vagy emberi értékeit gyalázó, rendszeres verbális támadás túlérzékenységet és az emberekkel szembeni bizalmatlanságot szül.

 

A rivalizáló szülők – „Nem lehetsz sikeresebb / vonzóbb / boldogabb, mint én!”

A rivalizáló szülőket úgy érinti gyermekük tehetségének kibontakozása, mintha ők veszítenének valamit.

Gyakran éreznek szorongást, és sokszor ugyanazt a versengést élik át újra gyermekükkel, amelyet saját szüleikkel vagy testvéreikkel megéltek. A legtöbb rivalizáló szülő nincs tudatában annak, hogy mi táplálja a negatív érzéseit, csak annyit tud, hogy a gyermeke felkavarja.

 

A szenvedélybeteg szülők – „Ebben a családban nincsenek alkoholisták.”

Az alkoholizmus (más szenvedélybetegségekhez hasonlóan) olyan, mint egy elefánt a szoba közepén: egy kívülálló számára lehetetlen nem észrevenni, de a vele együtt élőket az eltávolítás kilátástalansága arra kényszeríti, hogy úgy tegyenek, mintha nem is létezne.

Emellett gyakran felüti a fejét a szabotázs is: a problémákkal küzdő szülő mellett a többi családtag magára ölti a megmentő, gondoskodó szerepét.

Az alkoholista szülők felnőtt gyermekei közül minden negyedik alkoholista lesz, de még az absztinens személyek is gyakran házasodnak alkoholistákkal.

Él ugyanis bennük egy olyan hajtóerő, amely a patológiás érzelmi minták megismétlésére ösztönzi őket: rekonstruálni akarják a korábbi konfliktusaikat,

azt remélve, hogy ezúttal más lesz a kimenetelük.

A múlt helyrehozásának mítosza eredményezi az ismétlési kényszert,

amely sokkal erősebb, mint bármilyen tudatos fogadalom. Klasszikus tüneteik az önbizalomhiány, az érzelmi láthatatlanság, a kritikátlan hűség, a túlzott felelősségérzet, a szülők megmentésére irányuló szükséglet, a bizonytalanság, az elfojtott harag és a társfüggőség.

A fizikai erőszaktevők

A testi erőszakot elkövető szülők gyakran maguk is olyan családban nőttek fel, ahol az erőszak volt a minta. Sok szülő még mindig azt vallja, hogy a testi fenyítés az egyetlen módja az erkölcsi és viselkedésbeli szabályok tanításának.

 „Én is fakanálon nevelkedtem, ettől lettem ilyen jó ember!”

A fizikai bántalmazás katalizátora nem ritkán a munkahelyi stressz, egy családtaggal való konfliktus vagy az élettel való általános elégedetlenség.

A testi erőszaktevők mindezek mellett a gyermekeiket gyakran saját pótszüleiknek tekintik, akiktől elvárják, hogy kielégítsék érzelmi szükségleteiket (ahogyan a valódi szüleik sosem tették meg).

Ha a gyermek nem tud megfelelni az igényeknek, az erőszakos szülő feldühödik, s noha tulajdonképpen a régen elszenvedett sérelmek elevenednek fel újra, mindez az „itt és most”-ban, a gyermeken csattan.

A bántalmazást elszenvedett gyermekek elhiszik, hogy rosszak, hogy megérdemlik a verést.

Általában a legrosszabbra számítanak másoktól, ezért érzelmi páncélba burkolóznak, amely azonban inkább bizonyul emocionális börtönnek, mint védelemnek.

 

A családi dráma harmadik szereplője: a passzív társ

Az a szülő, aki saját félelmei, függősége vagy a családi status quo fenntartása érdekében megengedi, hogy az erőszak megtörténjen, passzívan követi el az erőszakot.

A passzív társ hagyja magán úrrá lenni a tehetetlenséget, hogy könnyebben letagadhassa az erőszakban való bűnrészességét.

A gyermek racionalizálja a passzivitást, és ez segít neki letagadni azt a tényt, hogy tulajdonképpen mindkét szülője cserbenhagyta.

 

Azonban bármennyire nehéznek is tűnik, el lehet szakadni a múltban elszenvedett traumák hatásától, és

 meg lehet változtatni a jelenbéli önsorsrontó viselkedési formákat!

El lehet szakadni a múltban elszenvedett traumák hatásától, és meg lehet változtatni a jelenbéli önsorsrontó viselkedési formákat.

Nem vagy felelős azért, amit védtelen gyermekként veled tettek!

Felelős vagy azért, hogy most kezdj valamit ezek hatásával!

Első lépésként azt vizsgáltuk meg, hogy milyen mértékben formálta érzéseidet, gondolkodásodat, életmódodat az a családi rendszer, melyben éltél.

Ha rosszul bántak veled, most dolgozz azon, hogy belásd: megfosztottak a gyermekkorodtól, jogtalanul kényszerítettek arra, hogy túl korán nőj fel, és rengeteg energiád ment veszendőbe a méltatlanul rád ruházott felelősség miatt.

 

 

 

 1. Önmagad definiálása

Amikor úgy érzed, függetlenül másoktól jogodban és szabadságodban áll önállóan gondolkodni, érezni, viselkedni, „definiáltad” önmagad.

2  „Képtelen vagyok” helyett „még nem tettem meg”

Ha azt mondod, hogy „még nem tettem meg”, kinyitsz egy ajtót, amely az új viselkedésformák felé vezet. Az átfogalmazás segít átkeretezned a véglegeset megváltoztathatóvá, s ezáltal reményt ad.

 1. A konfliktusok kontrollja: reflexszerű reakciók helyett átgondolt válaszok

Ha nyugodt tudsz maradni, képes leszel megtartani a kontrollt. Ha nem védekezel, nem adsz támadási felületet.

Valós helyzetekben nehéz átgondoltan reagálni, ezért végezz el néhány szituációs gyakorlatot:

„Képzeld el, hogy veled szemben áll az egyik szülőd, és eleveníts fel egy feszültségkeltő párbeszédet köztetek. Gondold át az egymáshoz intézett szavakat.

Helyezkedj bele akár mindkét szerepbe, majd reagálj másképp a szülő negatív szavaira,

ahelyett, hogy a megszokott módon belemennél a játszmába.”

Ezt követően érzelmileg kevésbé telített helyzetekben (kollégákkal, barátokkal stb.) próbálj meg minél gyakrabban olyan kifejezéseket alkalmazni, melyek segíthetnek kivédened a konfliktusok elfajulását. Végül próbáld ki ezt a szüleiddel. Ne a legnagyobb problémával kezdj, hanem egyszerű szituációkkal.

 1. Megszabadulás a felelősség béklyójától

Mondd el (akár tükör előtt) a benned élő sebzett gyermeknek, hogy „Nem Te voltál a felelős…”, és az alábbi ábra, valamint saját élményeid alapján egészítsd ki ezt olyan állításokkal, melyekkel kapcsolatosan úgy érzed, mélyen legbelül hibáztattad magad.

Majd ismételd meg az állításokat, de kezdd azzal a mondatot, hogy „A szüleim voltak a felelősek…”

 1. Megszabadulás a haragtól

Ismerd be a haragot. A harag beismerése növeli a teljesítményt. Semmisem annyira kimerítő, mint az elfojtott harag.

Mozogj, püfölj párnát, beszélgess - enged ki a gőzt - jó emberekkel, képzeletben beszéld meg jól a dolgot, a haragot okozóval.

,,Jogom van haragudni”

 

 

5.   Eközben írj egy tíz tételből álló listát olyan örömteli dolgokról, amelyek hetente elvégezhetőek, s amelyekkel túljuthatsz a gyászon (pl. társasjáték a barátokkal, habfürdő vagy egy könyv elolvasása).

Kérj segítséget olyan emberektől, akik törődnek veled.

 

Forrás és a teljes cikkek, ajánlott: http://mindset.co.hu/gerhatreka-destruktiv-rokoni-kapcsolataink-mergezo-szulok-i-resz1/

 

http://mindset.co.hu/mergezo-szulok-az-alkalmatlansagtol-a-tokeletes-szulo-mitoszaig/

 

http://mindset.co.hu/mergezo-szulok-a-rivalizalas-a-maximalizmus-a-szenvedelybetegseg-es-a-vegso-arulas/

 

http://mindset.co.hu/mergezo-szulok-hogyan-nyerjuk-vissza-eletunket/

 

 

Eric Berne és a tranzakcióanalízis

A tranzakcióanalízis (TA) személyiség- és szisztematikus pszichoterápiás elmélet, amely a személyiség fejlődésével és a személyes változással foglalkozik. Eric Berne a tranzakcióelemzés megalapítója. A személyiség elméleteként a TA képet ad arról, hogy az emberek pszichológiailag hogyan strukturálódnak → három részből álló én-állapot-modellként ismert modellt használ fel.

Eric Berne neve milliók számára vált ismertté „Emberi játszmák” című könyvének 1964-es megjelenését követően. Steiner (1990) szerint ez a könyv hozta meg neki ugyan a világhírt, de Berne egész munkásságával érdemelte azt ki.

Eric Berne egy korát meghaladó úttörő gondolkodó, a pszichiátria területének radikális tudósa volt (Steiner, 1990). Stewart (1992) egyetért Steinerrel és úgy gondolja, állítása a mai napig érvényes. Berne radikálisnak nevezhető, mert a pszichiátria tudományának alapvető feltevéseit vizsgálta újra, és vizsgálódása eredményeképpen olyan megállapításokra jutott, amelyek szöges ellentétben álltak korának tudományosan elfogadott felfogásával (Steiner, 1990).

Tranzakcióanalízis (TA) elméletének születése egyidős a „Humanizmus a behaviorizmus ellen” elnevezésű, Carl Rogers és Burrhus Frederic Skinner nevével fémjelzett, 1956-ban zajló nagy pszichológiai vitával (Járó, 2011).

Gyakorlott szakmabeliek, főként a pszichoanalízis területén jártasak, nem fogadhatták el Berne koncepcióját anélkül, hogy ne kelljen megváltoztatniuk gyökeresen (azaz radikálisan) a korábban tanultakat arra nézve, hogy

 

Mi az, ami az embereket boldogtalanná teszi, ami diszfunkcionális működést okoz és mi az, ami megváltoztathatja mindezt (Steiner, 1990).

Az alábbi három fogalom együttese választja el az 1970-es évek mainstream pszichiátriájától a TA-t (Steiner, 1990):

 1. Az emberek eredendően lelkileg egészségesek, rendben vannak, ahogy Berne fogalmaz OK-nak születtek. Az „én oké vagyok, te oké vagy” pozíció alapvetése a minimum feltétele a jó pszichiátriai állapotnak és a tartós érzelmi és szociális jóllétnek.
 2. Az érzelmi zavarokkal küszködő emberek mindennek ellenére teljes, intelligens, gondolkodó emberi lények. Képesek felfogni és megérteni problémáikat és átlátni nehézségeiket.

3.Minden érzelmi zavar gyógyítható, ha rendelkezésre áll az adekvát tudás és a megfelelő megközelítési mód. A betegségek (pszichés zavarok), amelyekkel a pszichiáterek találkoznak (skizofrénia, alkoholizmus, depresszív pszichózis, stb.), leginkább a pszichiátriai hozzá nem értés és alkalmatlanság vagy tudatlanság eredményei, semmint a gyógyíthatatlanságé.

Az életpozíciók

Ahogy Berne fogalmaz „Minden ember hercegnek és hercegnőnek születik, amíg szülei békává nem változtatják őt” (idézi Steiner, 1990, p. 2.)

Berne radikális gondolatait gyakran bújtatja aforizmákba.

Az emberek OK-nak születnek” elméletének alapvetése, hogy az érzelmi zavarok, a boldogtalanság és az őrület magjai nem bennük találhatók, hanem szüleikben, akik ezt továbbadják nekik (Steiner, 1990). Ezt a radikális álláspontot sokan elutasították.

 

 1. A központi pozíció szerint „én oké vagyok, te oké vagy”. Ez az egészséges életérzés. „Én és mások is alapjában véve szeretetreméltók vagyunk, konstruktívan tudunk problémákat megoldani, képesek vagyunk társainkra és feladatainkra odafigyelni, együttműködni. Ismerjük mind magunk, mind mások jó és rossz tulajdonságait, tudomásul vesszük ezeket és ez nem zavar abban, hogy megbecsülésünket kifejezésre juttassuk. A kimenet a siker.” (Járó, 2011, p. 76.) Amennyiben az egyéni életkörülmények miatt ettől elmozdulás következik be az alábbi pozíciók jöhetnek létre:
 2. „Én oké vagyok, te nem vagy oké.” Jellemzője az én túlértékelése, mások lebecsülése. „Gyakran ilyen az életpozíciója a túlzottan ambiciózus embereknek, akik céljaik elérésében senkire és semmire nincsenek tekintettel. Magukat tartják a helyes út egyetlen ismerőinek. A kimenet fölényeskedő durvaság vagy megmentés.” (Járó, 2011, p. 76.) Paranoid pozíció (Tudor & Hobbes, 2007).
 3. „Én nem vagyok oké, te oké vagy.” Ebben a pozícióban az egyén magát másokkal összehasonlítva alsóbbrendűnek, tehetetlennek éli meg. Úgy érzi csak vesztes, áldozat lehet. Ez az állapot visszavonulásra készteti, letörtséget vált ki. A kimenet lehangoltság (Járó, 2011). Depresszív pozíció (Tudor & Hobbes, 2007).
 4. „Én nem vagyok oké, te nem vagy oké.” Az egyén úgy hiszi, hogy nem lehet őt szeretni, fél az elutasítástól, emiatt védekezésképpen minden közeledést elutasít. Kétségbeesetté válik, öngyűlölő, önpusztító gondolatai támadnak, az élet értelmét veszti. A kimenet kiúttalanság, fölöslegesség érzése (Járó, 2011). Skizoid pozíció (Tudor & Hobbes, 2007).

Berne utolsó munkájában (1972) kiterjesztette a négy két tagból álló pozíciót egy harmadikkal: ők. Ez egy jelentős és fontos változtatás volt, amelyet azóta sem fejlesztettek tovább sem TA-n belüli, sem azon kívüli körökben (Tudor & Hobbes, 2007).

A 2-4. pozíciók diszfunkcionális, zavart, boldogtalan állapotot eredményezhetnek (Steiner, 1990).

Az „én oké vagyok, te oké vagy” életpozíció az a pozíció, amelyre az embernek szüksége van ahhoz, hogy teljes értékű, egészséges életet éljen.

Ebben az egzisztenciális pozícióban a „hatalomtól és cselekedetektől” elvonatkoztatott álláspont kell, hogy érvényesüljön ahhoz, hogy egy bensőséges, szoros kapcsolat alakulhasson ki és ezen keresztül az érzelmi és a szociális jóllét megvalósulhasson (Steiner, 1990).

Amikor egy pszichiáter ebből a pozícióból néz a többi emberre (én oké vagyok, te oké vagy, de oké az édesanyád, az édesapád, a nővéred, a bátyád, a szomszédod), akkor azonnal elszakítja magát a többi pszichiáter pozíciójától és mindattól, amit korábban tanult (Steiner, 1990).

Többé már nem a neurózist, a pszichózist, a személyiségzavart, vagy egyéb pszichopatológiai kórképet keres a páciensben (ezek Berne szerint mind sértőek), hanem azt vizsgálja, aminek az adott egyén ki van téve, azokat a körülményeket, szociális interakciókat, szociális nyomásokat próbálja feltárni, amelyek viselkedését és érzelmeit nehezen megmagyarázhatóvá teszik (Steiner, 1990).

Ahelyett, hogy az egyénre úgy nézne, mint valaki, aki pszichiátriai segítségre szorul, mindegy mennyire zavart, mennyire „nem oké”, azt gondolja, hogy nem a belső gyengesége, hanem a külső körülmények miatt válik pszichiátriai pácienssé az illető (Steiner, 1990).

Ez a megközelítés nem új a pszichiátriában, korábban már Wilhelm Reich és Carl Rogers is értekezett róla, mégis pszichiátriai körökben kevéssé elfogadott és még kevésbé támogatott gondolat.

 

Szerződés és közös felelősségvállalás

Berne második radikális nézőpontja azzal kapcsolatos, ahogy azokkal az emberekkel bánt, akikért dolgozott.

Berne élénken próbált olyan kapcsolatokat kiépíteni klienseivel, amelyben egyenrangú félként kezelte őket.

A páciens ugyanakkora felelősséggel tartozik, mint a pszichiáter, a pszichoterápia sikeressége közös céljuk (Steiner, 1990).

„A szerződés, amely a szakértő és a kliens közös Felnőtt-Felnőtt felelősségvállalása a változásért, a tanulásért, az egyenlőség elve alapján (50-50%). A kliens kötelezettséget vállal a változás érdekében egy világosan megfogalmazott konkrét tevékenység teljesítésére, a szakértő pedig arra, hogy elkíséri, orientálja és támogatja őt ezen az úton.” (Járó, 2011, p. 30)

A TA-t egy szerződéses terápiás technika céljából találta fel Berne (Steiner, 1990). Gyanakvó volt az egyoldalú helyzetekkel szemben, amelyekben az egyik félnél volt az összes kártya. Berne például nagyon szerette a pókert, ahol mindenki egyenlő esélyekkel indulhat. A TA-t tehát úgy alkotta meg, hogy az egy kétoldalú, kooperatív, szerződéses folyamat legyen (Steiner, 1990).

Ez az álláspont azon a hiten alapszik, hogy mindenki, azokat az embereket is beleértve, akiket páciensnek nevezünk, birtokában van egy funkcionális Felnőtt énállapotnak, amelyet bizonyos esetekben aktiválni, bátorítani kell (Steiner, 1990).

Álláspontjának logikus következményeképp Berne például behívta betegeit azokra a kollégákkal folytatott szakmai konzultációkra, amelyek róluk szóltak.

Ahogy Berne fogalmazott: „Bármi, amit nem szabad kimondani egy páciens előtt, azt nem szabad kimondani egyáltalán.” (idézi Steiner, 1990, p. 5.).

Nem meglepő módon sok szakember meglehetősen kellemetlenül érezte magát az ilyen helyzetekben. Rá kellett, hogy jöjjenek, mennyire másképp, értelmetlenül és kivagyiskodó hangnemben beszélnek szakmai értekezleteken azokról az emberekről, akiket elvileg „szolgálnak” (Steiner, 1990).

Nyelvezet

A Berne által bevezetett nyelvezet és a kommunikációs mód olyannyira szokatlan és unortodox volt, hogy emiatt azonnal összeütközésbe került a szakma képviselőivel (Steiner, 1990).

Berne úgy gondolta, hogy páciensei képesek megérteni azt, amit ő gondol róluk és hogy tud velük beszélni anélkül, hogy „kioktatná” őket.

Elutasította azt a megszokott pszichiátriai gyakorlatot, hogy egyfajta nyelven beszél az emberekkel és egy másfajtán a pszichiáter kollégákkal (Steiner, 1990).

Ahogy kidolgozta elméletének új fogalmait, minden egyes pillanatban olyan szavakat használt, amelyek teljes mértékben érthetőek voltak a legtöbb ember számára.

 

Például, amikor megfigyelte, hogy az emberek három teljesen elkülönülő módon cselekednek, ezt a három módot Szülőnek, Felnőttnek és Gyermeknek nevezte el, ahelyett, hogy valamilyen tudományos elnevezést adott volna nekik, mint az exteropsziché, neopsziché és archeopsziché (Steiner, 1990).

Amikor az emberi kommunikációról és elismerésről értekezett, az interakciós egységet nem „interperszonális kommunikációs egységnek” nevezte el, hanem sztróknak[1] (Steiner, 1990).

Az emberek által generált problémás szociális és interakciós helyzeteket nem „szociális diszfunkcionális mintázatnak” hívta, hanem játszmáknak.

 

Azt, ahogy az emberek korai tapasztalataik alapján élik meg életüket nem „élettartam (lifetime) ismétlési kényszernek”, hanem sorskönyvnek definiálta (Steiner, 1990).

Berne üzenete a mindennapi terminológiával világos és egyértelmű.

Nem szakmatársainak elismerését kívánta kivívni, akik egyébként többségében egyetemlegesen elhatárolódtak tőle és koncepciójától, hanem azokét, akikkel együtt dolgozott, és akiknek ezáltal egy kommunikációs csatornát tudott biztosítani a kölcsönös megértés céljából (Steiner, 1990).

Ez a nyílt kommunikáció, a mindennapi terminológia, és az, ahogy a freudi „ismétlési kényszer” elmélete „pszichológiai játszmává” válik Berne teóriájában, képviselik a legnagyobb hozzáadott értéket a TA-en belül (Tudor & Hobbes, 2007).

Gyógyítás

Berne további radikális tézise szerint minden pszichiátriai zavar gyógyítható (Steiner, 1990).

Ez azt jelenti, hogy nemcsak az enyhén neurotikus, hanem a drogfüggő, a súlyos depressziós, a skizofréniás, bármilyen funkcionális pszichiátriai zavarral küzdő ember (amennyiben nincs azonosítható fizikai betegség vagy kimutatható kémiai egyensúlymegbomlás a betegség hátterében) gyógyítható (Steiner, 1990). Ez a felfogás, miszerint a pszichiáterek „meg tudják gyógyítani” a súlyos érzelmi zavarokkal küzdő embereket, valószínűleg a pszichiátria történetében az egyik legradikálisabb és legnyomasztóbb gondolat (Steiner, 1990). Berne, ettől függetlenül, hajthatatlan maradt. Az a tény, hogy a pszichiátereknek nem sok sikerük volt az alkoholisták, a skizofréniások és a depressziósok gyógyításával, Berne számára nem azt jelentette, hogy ezek a zavarok ne lennének orvosolhatók, hanem egyszerűen azt, hogy a pszichiáterek számára még nem áll(t) rendelkezésre egy hatékony megközelítési mód (Steiner, 1990).

„Gyógyítani, mindig csak gyógyítani” (idézi Stewart, 1992, p. 67.). Ez volt Eric Berne, a pszichoterapeuta célja.

 Számára a pszichoterápia egy aktív folyamat, melynek egyetlen valódi célja a gyógyítás.

A pszichoterapeuta felelőssége, hogy szakmai képességeit a legteljesebb mértékben arra használja, hogy minél hatékonyabban és gyorsabban gyógyítson (Stewart, 1992).

Berne három alapvető tanítást tartott a legfontosabbnak, amelyre minden terapeutának gondolnia kell, mielőtt nekikezd egy foglalkozásnak (Berne, 1966: 62-3, idézi Stewart, pp. 70–71.).

1.Primum non nocere – mindenekelőtt ne árts. A pszichoterapuetának mindenáron el kell kerülnie, hogy ártson páciensének.

2.Vis medicatrix naturae – a Természet gyógyító ereje. Minden ember egy belékódolt mentális és fizikális egészség drive-val rendelkezik. A pszichoterapeuta feladata, hogy elhárítsa azokat az akadályokat, amelyek útjában állnak a páciens saját magának megfelelő irányba való természetes fejlődésének.

3.Je le pensay & Dieu le guarit. – én kezelem, Isten gyógyítja. Berne szerint a terapeuta nem gyógyít, csak a tudása legjavának segítségével kezeli, vigyáz, hogy ne ártson és várja a természet segítségét, hogy véghez vigye a gyógyulási folyamatot.

Látszólag ellentmond a 2. és 3. pont Berne alaptézisének, miszerint a terapeuta dolga a gyógyítás.

Berne maga ezt így magyarázta:

gyógyítani a pácienst annyit tesz,

hogy késszé tesszük őt arra, hogy a gyógyulás bekövetkezzen (Stewart, 1992, p. 71.). Berne egyértelműsítette, hogy a vis medicatrix naturae nem szolgáltathat kifogást elnagyolt vagy inaktív terápiás munkára.

A „pácienst késszé kell tenni”, feladata megköveteli, hogy a terapeuta minden szakmai képességét felhasználja. A terapeutának kitartónak, elhivatottnak, lelkiismeretesnek és éles elméjűnek kell lennie (Stewart, 1992).

 

Tranzakcióanalízis – Az elmélet

Történeti kontextus

A TA személyiségelméleti, fejlődéslélektani és pszichopatológiai aspektusai komprehenzív terápiaelméletet kínálnak, míg kommunikációelméletre vonatkozó részei, melyeket szociális (interperszonális és extrapszichikus), illetve pszichológiai (intraperszonális és intrapszichikus) rendszerekben alkalmaznak, a csoportok és szervezetek vizsgálatához és analíziséhez kínálnak keretet (Tudor & Hobbes, 2007).

Berne játszmaelméletének gyökerei

Gyógyító munkájának középpontjába a játszmákat állította, mint olyan kommunikációs zavarokat, amelyek képesek végzetesen is megmérgezni az emberi kapcsolatokat (Járó, 2011).

Freud „ismétlési kényszer” koncepciója csupán az általános hátteret szolgáltatta Berne játszamelméletéhez (Stewart, 1992). Huizinga munkájának volt a legnagyobb hatása erre az elméletre, amely rávilágított, hogy az emberi „játék” a legkevésbé sem játékos

Énállapot

A TA három fő énállapotot különít el, ezeket a nagy kezdőbetűvel írt Szülő, Felnőtt és Gyermek elnevezésekkel jelöli.

Az énállapot modell egy strukturális modell, amelynek segítségével feltárhatók a személyiség különböző aspektusai.

A TA-ban strukturális megközelítésnek minősül, amikor az elemzés az énállapotok tartalmára, eredetére irányul és funkcionálisnak, amikor a cél annak a folyamatnak a megfigyelése, ahogy az énállapotok alkalmazása történik, azaz, hogy milyen a jelenben zajló viselkedés jellege és hatása (Járó, 2011).

Amikor az egyén úgy viselkedik, érez és gondolkodik, ahogy azt a szüleitől, vagy számára szülőfigurát jelentő személytől látta, akkor Szülő énállapotban van.

Amikor az egyén viselkedését, gondolkodását és érzéseit tekintve azt éli meg, mint gyermekkorában, akkor Gyermek énállapotban van.

Amikor az egyén úgy viselkedik, gondolkodik, érez, hogy az arra válaszol, ami éppen körülötte történik itt és most és minden rendelkezésére álló forrást úgy használ fel, mint egy felnőtt ember, akkor Felnőtt énállapotban van (Járó, 2011).

Ahogy a fent vázolt személyiségstruktúra és a fenomenológiai realitások tükrözik, mind a Szülő (az Introjektált Szülő), mind a Gyermek (az Archaikus Gyermek) énállapotok a múlt visszhangjai, míg a Felnőtt (Integrált vagy Integráló Felnőtt) a jelenbeli, vagy jelenközpontú állapot (Tudor, 2001).

A TA irodalomban nagy figyelmet fordítottak a múltra (a Szülővel és a Gyermekkel való munkára) strukturális és fejlődési modellek, módszertan és technikák viszonylatában, azonban meglehetősen kevéssé kidolgozott terület a Felnőtt énállapot (Tudor, 2001).

Stewart szerint (idézi Tudor, 2001, p. 11.) az egyén gyökerei a jövőből erednek (nem a múltból), a cselekvés és a változás a jelenben megy végbe, a múlt pedig csupán információhordozó.

„a hagyományos TA során elfogadjuk azt az elképzelést, hogy a múlt meghatározza a jelent, a jelen pedig a jövőt. Ugyanakkor, szintúgy elképzelhető – és klinikailag gyakran egyértelmű –, hogy a jelen kiszínezheti múltbeli emlékeinket. Ahogy a jelenünk változik, úgy változhatnak vele emlékeink és a múlt megértésére való törekvéseink. A múlt nem egy állandó, változtathatatlan, monolitikus struktúra.”

Sorskönyv

Fritz egy szakmai tréningen beszélt hosszasan arról, hogy a sorskönyveket miként alakítják megélt tapasztalatainkon, megszokásainkon, beidegződéseinken alapuló attitüd- és viselkedési mintázataink (Erskine, 2010).

 

A sorskönyv-koncepció azonban a TA elmélet része volt már a kezdetektől fogva. A TA-ról szóló első könyvében (Berne, TA in Psychotherapy, 1961, idézi Steiner 1990, p. 13.) így ír:

Berne úgy vélte, a sorskönyvek az ismétlési kényszer eredményei. Az ismétlési kényszer pszichoanalitikai fogalom, amely szerint az emberek hajlamosak arra, hogy rendszeresen megismételjenek boldogtalan gyermekkori eseményeket (Steiner, 1990).

 

Berne úgy érezte, a sorskönyvanalízis feladata,

hogy felszabadítsa az embereket ezen események újraélési kényszere alól

és elindítsa őket egy másik úton (Steiner, 1990).

 

 

Berne azon a véleményen volt, hogy a csoportterápia a legalkalmasabb eszköz arra, hogy információt szolgáltasson a sorskönyvről. Egy néhány hetes csoportterápia több információval látta el az egyénről, mint több hónapos kanapén fekvés (Steiner, 1990).

 

 

A sorskönyv a tudattalan kapcsolati mintázatok komplex összessége, amely pszichológiai túlélési reakciókon, implicit tapasztalati konklúziókon, explicit döntéshozáson és/vagy önszabályozó introjekciókon alapul (Erskine, 2010).

Ezek jellemzően stresszhelyzetben kerülnek elő, bármely fejlődési szakaszban.

A stresszhelyzetek gátolják a spontaneitást és korlátozzák a megoldóképesség rugalmasságát, az egészség fenntartását és a szociális kapcsolatokat (Erskine, 2010).

Az egyén a sorskönyv segítségévél küzd meg azokkal a jelentős, függőségi kapcsolatokban bekövetkező problémákkal (törésekkel, zavarokkal), amelyek hatására sorozatosan kudarcot vall lényegi fejlődési szükségletei területén (Erskine, 2010).

A sorskönyvek tehát jelentős, függőségi kapcsolatok területén megjelenő sorozatos (kumulatív) kudarcok eredményei (Erskine, 2010).

A sorskönyvek a pszichológiai szerveződés és az önszabályozás tudattalan rendszerei, amelyeket az implicit emlékek formálnak és pszichológiai diszkomfortban, hangulati maximalizálásban vagy minimalizálásban, és a mindennapi élet transzferenciáiban nyilvánulnak meg (Erskine, 2010).

Ezek a tudattalan kapcsolati mintázatok, sémák, vagy élettervek befolyásolják a reakcióinkat és elvárásainkat, amelyek meghatározzák világunkat, azt, hogy milyen emberek vagyunk, de a másokkal folytatott interperszonális kapcsolatok minőségét is (Erskine, 2010).  

Az általános pszichológiai irodalom ezeket a sémákat, tudattalan terveket, sorskönyveket „kognitív struktúráknak” írja le, amelyek az egyén szerveződésén keresztül annak hiedelmeinek, gondolatainak, attitüdjeinek és elvárásainak összességét tükrözik (Lewin, 1951, idézi Erskine, 2010, p. 3.)

 

A TA pszichoterápia célja: sorskönyv-gyógyítás

A pszichoterápia célja, hogy a „sorskönyvet gyógyítsa”.

A pszichoterápiának ötvöznie kell a pszichoterápia affektív, viselkedéses, kognitív és fiziológiai dimenzióit, hogy a tudattalan tartalmak felszínre kerüljenek és ezáltal orvosolhatók legyenek (Erskine, 2010).

A tudatos ember mind tapasztalatilag, mind kognitívan tisztában van vele, hogy regresszív élményei a Gyermek énállapothoz köthetők, az introjektált élmények a Szülő énállapothoz, és tudja, hogy a Felnőtt énállapot részeit azok az élmények képzik, amelyek az itt és mostban történnek (Tudor & Hobbes, 2007).

A tudatosság tehát az énismeret, öntudat. A tudatosság azt jelenti, hogy képesek vagyunk a valóságot az itt-és-most-ban megélni, közvetlenül az érzékeinkre hagyatkozva, előfeltevések és értelmezés nélkül. A spontaneitás, az autonómia második összetevőjének lényege, hogy az egyén, növekvő tudatosságának következtében, szabadon váltogathatja énállapotait.

A spontaneitás tehát az, amikor képesek vagyunk tetszésünk szerint választani az elvileg lehetséges érzések, gondolatok és viselkedésmódok közül, és szabadon választjuk meg azt is, hogy az adott pillanatban melyik énállapotba helyezkedünk.

Az intimitás azt jelenti, hogy kommunikációs partnerünkkel nyílt, hátsó célok és titkos üzenetek nélküli tranzakciókat váltunk, őszintén és cenzúrázatlanul kifejezve érzéseinket és szükségleteinket (Tudor & Hobbes, 2007).

A sorskönyv gyógyítása az elemzésére kialakított számos eredeti módszer révén az egyén autonómiájának elérését veszi célba, hogy kiszabadulhasson sorskönyvének rabságából (Járó, 2011).

Tranzakcióanalízis – TA irányzatok

Klasszikus iskola

A TA klasszikus megközelítése erőteljesen hangsúlyozza a páciens közvetlen megfigyelésének fontosságát a pszichoterápiában (Widdowson, 2009).

A klasszikus TA terapeuták az intuíciójukat is használják a diagnózishoz.

A megfigyelést és az intuíciót kombinálták az elmélettel és a világos terápiás alapokkal.

Berne-t továbbá a humor terápiás használata is érdekelte, amely mint eszköz a Felnőtt énállapotot hozza elő a páciensből, hogy újraértékeljen egy szituációt vagy egy hiedelmet (Widdowson, 2009).

A terápia strukturális analízis, játszmaelemzés és sorskönyvelemzés sorozatából áll.

A terápia kezdeti célja, hogy a Felnőtt énállapotot „fertőtlenítsék” és azonosítsák a páciens különböző gondolatainak, érzelmeinek, hiedelmeinek strukturális eredetét (Widdowson, 2009).

Hasonlóan a Gestalt terápiához, a TA klasszikus iskolája is azt vizsgálja, hogy a páciens énállapotai és sorskönyve hogy nyilvánulnak meg az itt és mostban.

A 3P (protection, permission, potency) a TA klasszikus megközelítésének alapelemei (Widdowson, 2009). (megj. protection, permission, potency - védelem, engedély, potencia)

A terapeutának folyamatosan ellenőriznie kell saját munkáját annak érdekében, hogy elégséges védelmet, hozzájárulási lehetőséget és hatalmat biztosítson a páciens számára ahhoz, hogy az elköteleződjön a terápiás munka irányában. Ez elengedhetetlen annak érdekében, hogy megtörténhessen a sorskönyv-gyógyítás (Widdowson, 2009).

A klasszikus iskola nyomdokaiban számos TA elméletet továbbfejlesztő irányzat, illetve iskola alakult ki, ebből négyet mutatunk be.

Újradöntési Iskola (Redecision school)

Berne szerint egy „új életről való döntést” (újradöntést) a Felnőtt énállapotban kell meghozni, ezzel szemben az Újradöntési Iskola azt vallja, hogy mivel a sorskönyvről gyermekkorunkban, Gyermek énállapotunkban döntünk, ezért az újradöntést is abban kell meghoznunk (Widdowson, 2009). Terápiás módszereiket tehát ez irányban fejlesztették tovább.

Újraszülősítési iskola

Új terápiaelméletének lényege, hogy „megengedi” a páciensnek a visszatérést a Gyermek énállapotba és azt, hogy ezen keresztül új Szülő énállapotokat dolgozzon ki magának (Widdowson, 2009).

Ez az iskola úgy véli, hogy a pszichopatológia természete kétoldalú: a problémák 1. fejlődési deficitekből / rendellenességekből alakulnak ki és / vagy 2. egy defektív vagy patologikus Szülő énállapot meglétéből (Widdowson, 2009).

Módszereiket úgy fejlesztették ki, hogy mind a Gyermek énállapotban megjelenő fejlődési deficitre, mind a szisztematikusan érzelmi energiát nem hordozó Szülő énállapotra megoldást nyújtson.

Cél, hogy az egyén egy új, pozitív Szülő énállapotot reintrojektáljon (Widdowson, 2009).

Schiffék nem alkalmaztak gyógyszeres terápiát, csak pszichoterápiát, illetve reaktív környezetet teremtettek, amelyben a kliensnek lehetősége volt saját problémáiról gondolkodni és azokra reflektálni (Widdowson, 2009).

A pszichoterápia a Gyermek énállapotban működő mágikus Szülőiben halmozódó feszültség csökkentésére, az ún. detektálásra irányul. Törekvése az itt koncentrálódó energia átirányítása a terápia során kiépülő új Szülői tartományba (Járó, 2011).

Radikális Pszichiátria (RP)  - „A RP az emberi érzelmi zavar elmélete és az annak kezelésére kifejlesztett módszerek összessége.”

Integratív tranzakcióanalízis (ITA)

Az érzelemgazdag kapcsolatok hiánya, a kapcsolati érintkezés megszakadása, illetve kapcsolati traumák a pszichopatológia fő forrásai (Widdowson, 2009).

A kapcsolatok (kapcsolati problémaként) a fájdalom elsődleges forrásának tekinthetők, ugyanakkor azok (főként a terápiás kapcsolatok) egyben a változás és a gyógyulás alapvető eszközei is (Widdowson, 2009).

A terapeuta próbál érzelemmel teli (contactful) kapcsolatot kiépíteni a pácienssel, amely biztonságos környezet biztosít neki, így abban megnövekedhet tudatossága.

Berne a Gyermek és a Szülő énállapotokat fixált énállapotoknak jellemzi (Widdowson, 2009). Erskine ezt a nézetet megtartja és úgy véli, a változás folyamatában az egyénnek meg kell küzdenie azzal a traumával, amely kiváltotta a fixációt és ezt az élményt integrálnia kell a Felnőtt énállapotba (Widdowson, 2009).

Mind a belső, mind a külső kapcsolatok esszenciális részei az egészséges emberi működésnek.

 

Napjainkra egyre hatékonyabban érvényesül az a szemléletváltás, amely a pszichológiában a pozitív erőforrások kibontakoztatásának lehetőségét látja (pozitív pszichológia).

A pszichológia eszköz az élet minőségének javítására, a testi és lelki egészség megőrzésére, a fejlődésre.

A „depatologizált” pszichológia egy jelentős fordulat, szemléleti nyitás, paradigmaváltás.

Ez volt Eric Berne egyik nagy álma, melyet úgy fogalmazott meg: a „pszichológia mindenkié” (Járó, 2011).

Az eredeti és újszerű abban, amivel Eric Berne és iskolája gazdagította a pszichoterápiát főként az, hogy a figyelmet a szocializáció korai negatív hatásainak kialakulásában az emberek közötti rejtett tranzakciókra irányította.

Felfedezései és módszerei közel sem csak a rendelőben, mint a pszichológiai gyógyítás eszközei alkalmazhatók,

hanem hatékonyabbá tehetik az emberek közötti kommunikációt (Járó, 2011).

 

Forrás és a teljes cikk, ajánlott: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tranzakci%C3%B3anal%C3%ADzis

 

 

 

 

Az emberek 32%-ának a szervezete parazitával terhelt!

A paraziták hatást gyakorolnak a szerveinkre, azáltal, hogy méreganyagokat bocsátanak ki, amelyek megterhelik a májat és a vesét.

Így a szervek lassúvá válhatnak, ami viszont súlygyarapodást,

fáradtságot és ingerlékenységet okozhat.

Kimutatták, hogy bizonyos gyógynövények megölik a parazitákat a szervezetben.”

 

,,A természet a paraziták elleni harcban további csodálatos segédeszközöket ad a kezünkbe.

Egészítsük ki diétánkat például kókuszolajjal, amely erősíti az immunrendszert.

A közvetlen támadásra a nyers fokhagyma és a hagyma is alkalmas. Naponta 6 teáskanál kókuszolaj, 1 fokhagymagerezd és 1 hagyma mellett a parazitáknak semmi esélyük.

Az oregánó illóolaja is megfutamíthatja a parazitákat. Adjunk 2-3 cseppet egy pohár vízbe, tegyünk hozzá frissen facsart citromlevet, és ezt a keveréket igyuk naponta háromszor. Hasonlóan erős hatás érhető el szegfűszegolajjal. További parazita elleni szerek: gyömbér, olajfalevél-kivonat, tárnicsgyökér, borókabogyó, papayalevél, feketedió. Segítsük kúránkat e növények igen hatékony tinktúráival.

A bélparazitáknak semmi esélyük megtelepedni a szervezetben, ha a bélrendszer egészséges, és elegendő hasznos bélbaktérium népesíti be. Ezért nagyon fontos a béltisztítás és az egészséges bélflóra felépítése. Szedhetünk még grapefruitmag-kivonatot vagy ezüstkolloidot is, mivel mindkettő természetes antibiotikumként ismert, a bélflórában viszont nem tesznek kárt.

http://grapefruitmag-csepp.biomax.hu/?gclid=CKbvqZ2TwtUCFQyeGwod2Y4O8g

Sok természetgyógyász javasol egy kalóriaszegény, 3-21 napos diétát túlnyomórészt fermentált élelmiszerekkel, mint a savanyú káposzta, a kombucha és az almaecet. A fermentáció során keletkezett tejsavbaktériumok hasonlóan hatékonyan pusztítják el a parazitákat, mint a probiotikus étrend-kiegészítők.

Pozitív mellékhatásként a hasznos baktériumok nemcsak elűzik az élősködőket, hanem elősegítik a bélflóra helyreállítását is.”

Tünetek – az immunrendszer harcol a paraziták ellen

Ha az élősködők már befészkelték magukat a belekbe, meglehetősen gyorsan el tudnak szaporodni. Az immunrendszer védekezik a betolakodók ellen, a paraziták nagy mennyiségével szemben azonban többnyire alulmarad.  Ez tipikus emésztési panaszokban nyilvánul meg, pl. hasmenés, puffadás és teltségérzet. De az influenzaszerű tünetek, hányinger, krónikus fáradtság, kiütés, ízületi fájdalmak és krónikus orrmelléküreg-gyulladás is jelezhet parazitatámadást. Ahhoz, hogy az élősködőktől megszabaduljunk, szó szerint ki kell őket éheztetni, és ezt leginkább természetes módon.

http://gyogyszernelkul.com/termeszetes-kuzdelem-a-belparazitak-ellen

 

Mivel a legtöbb *orvos* az esetek többségében egyáltalán nem gondol a *parazita-fertőzés *lehetőségére, a diagnózis meglehetősen nehezen állítható fel.

Idegrendszer

A paraziták *toxikus anyagcseretermékei* a központi idegrendszert is érinthetik.

Az eredmény gyakran nyugtalanság, depresszió és félelem.

 

Az ok nélküli ingerültség, idegesség sokszor paraziták jelenlétére vezethető vissza, ezek toxikus ürüléke ugyanis ingerelheti az idegrendszert.

(Jó példa erre Maria Callas esete: sokáig nem is gondolták, hogy a világhírű operaénekesnő szervezetében paraziták lehetnek, de miután eltávolították a testében élősködő galandférget, egycsapásra lefogyott, bőre megszépült, addig szeszélyes természete megszelídült.)

 

Bőr

A paraziták a bőrbe kerülve ekcémát, kiütéseket, apró csomókat, duzzanatokat, bőrfekélyt vagy éppen viszkető dermatitist okozhatnak. Csalánkiütés, ekcéma, valamint más típusú allergiás bőrbajok, nem ritkán kelések és sebek is kialakulhatnak a paraziták miatt.

Bélgyulladás: A paraziták irritálhatják a bél belső falát, ami gyulladáshoz vezethet. A gyulladás miatt elégtelenné válik a tápanyagok, különösen a zsiradékok felszívódása, amik ezért megjelennek a székletben.

Fájó izmok és ízületek: A paraziták az ízületekbe és az izmokba is beágyazódhatnak. Az okozott fájdalmat az orvosok általában ízületi gyulladásként diagnosztizálják.

Granulomák: Az elhalt paraziták lárváit vagy petéit körbefogó daganatszerű csomókat granulomának nevezzük. Általában a vastagbél és a végbél falán, esetleg a tüdőben, májban, hashártyában és a méhben alakulnak ki.

Hasmenés: A paraziták egyes fajtái prostaglandint termelnek, emiatt a széklet vizessé, hasmenésszerűvé válhat.

Nehéz emésztés: Bizonyos paraziták jelentősen csökkentik a belek keresztmetszetét, ezzel székrekedést okoznak.

Szelek és hascsikarás: A felső vékonybélben élő férgek miatt kialakuló gyulladás felfúvódást és bélszelet okoz. A gyakori felpuffadás az egyik legbiztosabb jele a paraziták jelenlétének.

Vérszegénység: Léteznek olyan paraziták, amelyek a belek belső falán keresztül szívják magukba a táplálékot. Ha ezek túlságosan elszaporodnak, akár vészes vérszegénység is kialakulhat.

Paraziták betelepedésére árulkodó jelek a fentieken kívül az elhízás, erős éhségérzet, indokolatlan fogyás, kellemetlen szájíz, illetve lehelet, köldöktáji fájdalom, heves szívverés, homályos látás lehajolás és felállás közben, orr- és fülviszketés, alvás közbeni nyálfolyás, asztma, epilepszia, cukorbetegség, pattanásos bőr, migrén és erős fejfájás, valamint az élősködők jelenlétére utalhat a szívbetegség és a rák.

Rák - Dr. Hulda Clark Phd. a „Gyógyír mindenféle rákra” című könyvében bizonyítékokat sorol fel arra, hogy valamennyi daganatos megbetegedést a paraziták egyik fajtája, a Fasciolopsis Buskii nevű élősködő okozza. A szakember szerint, ha megszüntetik a paraziták jelenlétét a szervezetben, a betegből a daganatok eltűnnek.

https://www.meregtelenites-beltisztitas.com/parazitak-nema-gyilkosok?gclid=CMjdiMOGwtUCFY8Q0wodhNEAvA

http://www.parajdiso.hu/blog/3/reszletes/10/

 

http://www.toxinok.hu vizsgálat

 

http://www.apoteka.hu/Hirek/mi-mindenre-jo-a-grapefruit-mag-kivonat.html

 

Ezüstkolloid + Grapefruitmag kivonat http://biopatika.eu/?modul=shop&reszletes=54955

 

 

 

 

Goji bogyó

A goji bogyó segíti a gyógyulást és a megelőzést.

A hagyományos kínai gyógyászatban erőnlét fokozóként és élettartamot meghosszabbító növényként tartják számon.

Magas tápanyag tartalmú, erős antioxidáns és sejtvédő hatású.

 

A goji bogyó egyedülálló a gyümölcsök között,

mivel tartalmazza az összes aminosavat és valamennyi gyümölcs közül benne található a legmagasabb koncentrációban fehérje.

Tele van C-vitaminnal.

Több karotinoid van benne, mint bármely más élelmiszerben.

Valamint 21 ásványi anyagot és kiemelkedő mennyiségű rostot is tartalmaz.

Vastartalma 15-ször nagyobb, mint a spenótnak.

Továbbá található benne kálcium, cink, szelén és számos egyéb fontos ásványi anyag,

Így kétségtelen, hogy a kis goji bogyó valódi tápanyagraktár.

 

Erősítse meg immunrendszerét és töltse fel szervezetét minden szükséges tápanyaggal a csodálatos Goji bogyó segítségével!

 

A goji bogyóról azt állítják, hogy “nagyon valószínű, hogy ez a tápanyagokban leggazdagabb élelmiszer a világon!”

 

A goji bogyót tápértéke miatt már több mint 2000 évvel ezelőtt is dicsőítették Kína, Tibet és Mongólia vidékein.

 

Ázsiában már évszázadok óta dicsőítik és használják az orvoslásban, mint elképesztő tulajdonságokkal rendelkező gyógynövényt.

Sokan teszik a goji bogyót mindennapjaik részévé, reggelire fogyasztják a gabonapehelyhez adva.

 

A goji megelőző és gyógyhatásait a himalájai, a mongol és a kínai gyógyítók már több mint 3000 éve ismerik.

A nyugati tudomány azonban csak a közelmúltban fedezte fel ezt a szuper egészséges bogyót.

 

Ma már tudjuk, hogy a legtöbb betegség és maga az elhalálozás mögött is,

minden esetben tápanyag hiány áll, azaz valamely tápanyagokból kevés van a szervezetben.

 

Ez a tény felértékeli azoknak a táplálékoknak a jelentőségét, amelyek nagy mennyiségű mikrotápanyagot - vitamint, aminosavat, ásványi anyagot, enzimet, nyomelemet - tartalmaznak.

A goji bogyó is éppen ilyen nagyszerű táplálék.

 

A goji bogyó hatásai - Gyógyulás és megelőzés goji bogyóval

 

Kattintson ide és ismerje meg a goji bogyó jótékony hatásait.

Megelőzés és gyógyítás. http://goji-bogyo.biomax.hu/hatasai. Betegség Táblázat. Kattintson ide, ha betegségek szerint csoportosítva szeretné átnézni a termékeket. http://www.biomax.hu/betegseg-tablazat

 

A Goji bogyó legfontosabb hatásai:

 

A goji előnyeit számos kutatás során vizsgálták embereken, hogy meghatározzák hatását.

Az alábbiakban a goji csodás hatásai közül néhány következik, melyeknek fényében nem is csoda, hogy ennyire népszerű egészségvédővé vált.

 

 • A hagyományos kínai gyógyászatban erőnlét fokozóként és élettartamot meghosszabbító növényként tartják számon.
 • Ez a hihetetlen szupergyümölcs tartalmaz gyulladáscsökkentő, antibakteriális és gombaölő összetevőket is.
 • Erős antioxidáns hatás - Továbbá erőteljes antioxidáns anyagokat, poliszacharidokat, melyek igen jól fel tudják pörgetni az immunrendszert. - (A goji bogyó gazdag antioxidánsokban, elsősorban karotinoidokban, mint a béta-karotin és a zeaxantin. A zeaxantin egyik legfőbb hatása, hogy védi a szem retináját a kék fény elnyelésével és antioxidáns hatásával. A zeaxantin tartalmú élelmiszerek fokozott bevitele csökkentheti az időskori látásromlás (AMD) esélyét, mely a 65 év felettiek esetében az elsődleges oka a látásvesztésnek és a vakságnak.)
 • Immunerősítő hatás
 • Sejtvédő, sejttápláló hatás
 • Érrendszer erősítő hatás
 • Szív egészség javító hatás
 • Tápanyagpotló hatás
 • Energetizáló hatás
 • Mentális felerősítő hatás
 • Memória növelő hatás
 • Stressztűrő képesség növelő
 • Vércukorszint stabilizáló hatás
 • Emésztés javító hatás
 • Szemerősítő, látásjavító hatás
 • Bőr és hajállpot javító
 • Éhségcsökkentő hatás
 • Számos kémcsöves vizsgálat során kimutatták, hogy a goji bogyó antioxidánsainak különleges összetétele által megelőzheti a rákos sejtek növekedését, (1994-ben a Chinese Journal of Oncology rákos betegeken végzett egy kísérletet, akiket két csoportra osztottak. Az egyik csoport goji bogyót kapott a kezelés kiegészítéséhez, a másik viszont goji nélkül kapta a kezelést. A tanulmány eredményei szerint az a 79 beteg, akik kaptak goji bogyót, sokkal jobban reagáltak a kezelésre, mint azok, akik nem kaptak belőle.)
 • valamint csökkentheti a vércukorszintet és a koleszterinszintet is.
 • A goji fogyasztása előnyös lehet a belső és külső gyulladásokkal járó betegségeknél, mint a bőrbetegségek, a megfázások vagy a belső szervi gyulladások, mivel olyan szénhidrát molekulákat is tartalmaz, melyek védőréteget képeznek.
 • A goji bogyót az ókori gyógyászatban veseproblémák ellen, vértisztításhoz, magas koleszterinszint csökkentéséhez és a bőr állapotának javításához használták.

 

Van egy régi történet a goji bogyóról és egy kis távoli faluról, ahol az emberek sosem voltak betegek.

A kút vize állítólag tápanyagokban gazdag volt azoktól a goji bogyóktól, melyek a közeli fa ágairól pottyantak bele.

 

Rendelje meg most Bio Goji bogyó italunkat, és erősítse meg teljes

szervezetét a fogyasztásával, hogy elkerülhesse a betegségeket!

Termék Rendelés. Kattintson ide, ha döntött már a minőségi Táplálékkiegészítők mellett, és rendelne. http://www.biomax.hu/rendeles

 

Tudjon meg többet a Goji bogyóról Magyarország vezető goji bogyó oldalán http://www.gojibogyo.hu

 

Forrás: http://goji-bogyo.biomax.hu/

 

 

 

 

Aranykolloid és Ezüstkolloid

 

Aranykolloid

 

A Kolloidok kórokozó pusztítók, másodlagos immunrendszerként működnek,

tisztítják és szépítik a bőrt, a hajat.

 

Csökkentse ízületei fájdalmát, szabályozza szívritmusát és

Erősítse idegrendszerét a teljesen természetes eredetű Aranykolloiddal!

 

Kolloidról akkor beszélünk, amikor egy anyag nagyon apró részecskéi lebegnek egy másik közegben. A kolloidrészecskék a legtöbb molekulánál nagyobbak, mégis elég kicsik ahhoz, hogy lehetővé tegyék e részecskék

lebegését. A kolloid részecskék átmérője 0,01 és 0,001 mikron között mozog, így egy kolloid olyan ultrafinom részecskékből áll, egy állandó közegben szétoszlatva, ahol lebegő állapotban maradnak, tehát nem oldódnak fel. A természetben a kolloid állapot sok helyen előfordul, így például számos testnedv, mint például a nyiroknedv, kolloid állapotú.

A kolloidokat a szervezetünk könnyedén fel tudja szívni, lényegében a kolloidokat a szervezet könnyebben képes hasznosítani.

Az ásványi anyagok elektrosztatikusan átalakulnak kicsiny, pozitív töltésű részecskékké, melyek taszítják, és így lebegésben tartják egymást.

 

A Nano Gold Aranykolloidról

 

 • Javítja az agy, illetve az idegrendszer állapotát. Az Aranykolloid az agyműködést javító hatással rendelkezik, enyhíti a depressziót és a szorongást, a frusztrációt és az öngyilkosságra való hajlamot. Idegrendszer erősítő hatás. Depresszió ellenes hatás.

      Az Aranykolloid nyugtató, pozitív hatással van az agyra és az érzelmekre.

      Használata javasolt depresszió, félelem, csökkent stressztűrő képesség esetén.

      Fogyasztása nyomán oldódik a félelem és a levertség, az   

      általános közérzet javul, mely nemcsak idegrendszeri gondok, de lelki betegségek során is hasznos.

 • Fogyasztása akut és krónikus ízületi gyulladások, degenerációk esetén ajánlatos, csökkenti a fájdalmakat, javítja az ízület mozgását. Izületi gyulladás gátló hatás.
 • Bőrregeneráló hatás.
 • Ajánlott aszmás tünetekre.
 • Szív működés kiegyensúlyozás. Vérkeringés javító hatás. Szerv megújító hatás.

      A szívre kiegyensúlyozó hatása miatt van jótékony hatással, mivel a szívritmust szabályozza. Kutatók az aranyat arra is használták már, hogy a szívre kiegyensúlyozó és harmonizáló hatással legyen, mivel a

            szívritmust kiegyensúlyozza, a vérkeringést javítja, illetve megújítja a renyhén működő szerveket.

 • Elhízás ellenes hatás. Az Aranykolloid az első helyre sorolt orvosság az elhízás ellen egy Materia Medica - Sao Paulo, Brazília, 19. kiadás, 1965 – című bestsellerben (szerzők: Dr. Nilo Carioés és Dr. A Brinkmann).
 • Izzadás ellenes hatás.
 • A Kolloidok kórokozó pusztítók, másodlagos immunrendszerként működnek, tisztítják és szépítik a bőrt, a hajat. A kutatók jelenleg is egy, az AIDS kezelésére szolgáló új aranyvegyületet tesztelnek, mivel képes a vírusok szaporodását a fertőzött sejtekben meggátolni.
 • Az aranykolloidot sikerrel alkalmazták alkoholizmus kezelésére is,
 • illetve az emésztési zavarokra is jótékonyan hat.
 • Az Aranykolloid a mirigyek és az idegrendszer hatékony megújítója is egyeben, a korábban már emlíett agyműködésbeli képességeket fokozva.
 • Egy tanulmányban igazolták, hogy az arany javítja az agy teljesítményét a koncentráló képesség fokozásán keresztül, illetve élesíti az elmét.. Az ősi egyiptomiak már több mint 5000 évvel ezelőtt használták az aranyat mentális és testi tisztítás érdekében.

 

Az indiai védákban is van utalás az arany gyógyászati felhasználására, amiről ma is számos kutatás folyik.

Amerikában már 1895 óta alkalmazták az aranyat, mivel tudták, hogy a szívet gyógyítja és a vérkeringést javítja. Ismerték ízületi gyulladást enyhítő hatásait is.

 

1935 júliusában a Clinical, Medicine & Surgery nevű orvosi folyóirat megjelentette az „Aranykolloid a gyó- gyíthatatlan rákos esetekben” című cikket, amit Edward H. Ochsner, a chicagói Augustana Hospital tanácsadó

sebésze írt. Ebben a következőket olvashatjuk: „Amikor már nincs remény, az aranykolloid segít meghosszabbítani az életet, és sokkal elviselhetőbbé teszi azt, mind a beteg, mind pedig az őt gondozók számára, mivel

lerövidíti az általános fizikai legyengülés idejét és az alultápláltságot, jelentős mértékben csökkentve a fájdalmakat, illetve az esetek nagy többségében az ópiumkészítmények iránti vágyat.”

 

A jó minőségű aranykolloid oldat természetes ásványi étrendkiegészítő és mellékhatások nélkül gyakorolja hatását.

 

Betegség Táblázat

Kattintson ide, ha betegségek szerint csoportosítva szeretné átnézni a termékeket. http://www.biomax.hu/betegseg-tablazat

Termék Rendelés

Kattintson ide, ha döntött már a minőségi Táplálékkiegészítők mellett, és rendelne. http://www.biomax.hu/rendeles

 

Javasolt fogyasztás: napi 20-50 ml közötti mennyiség, étkezés előtt.

 

Forrás: http://m.aranykolloid-ezustkolloid.biomax.hu/

 

 

 

    Ezüstkolloid

 

 • Az Ezüstkolloid használata támogatja és erősíti a szervezet természetes védekező rendszerét az immunrendszert. Immunrendszer erősítés.

 

 • Növeli a vitalitást és az élettartamot.

 

 • Számoljon le a baktériumokkal, vírusokkal, gombákkal, és erősítse az immunrendszerét természetesen Ezüstkolloiddal! Vírus és baktérium ölő hatás.

            Az Ezüstkolloid jelenléte hat a baktériumokra, a vírusokra, a gombákra, továbbá bármilyen más egysejtű kórokozóra. A kórokozó oxigén-anyagcseréje károsodik, így néhány percen belül elpusztul, és a

kiválasztási folyamat eltávolítja. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy az Ezüstkolloid 650-féle kórokozóval szemben ellenálló hatással rendelkezik, kb. 6 percen belül képes őket semlegesíteni. Ezzel szemben például egy antibiotikum legjobb esetben is csak 6 organizmust képes megölni. Ráadásul az Ezüstkolloid az antibiotikumokkal ellentétben, a vastagbélben lévő hasznos baktériumokat sem károsítja, mivel a vékonybélben szívódik fel. a modern antibiotikumokkal ellentétben az ezüstkolloid a szövetsejt enzimeket nem bántja, hanem elpusztítja az egysejtű kórokozókat.

 

 • Megfázás, Influenza, Láz csökkentő hatás, Tüdő- és Torok gyulladás, Lyme-kór és Candida ellenes hatás, Gyomorfekély, Csont regeneráló, Herpesz, Ekcéma, Kiütés, Szemölcs, Bőrgyulladás Gyógyító.

 

 • Baktériumgátló anyagainak köszönhetően használható a hónalj dezodorálására is.

 

 • A Nano Silver Ezüstkolloid külsőleg alkalmas a lakókörnyezet higiéniailag kritikusabb helyeinek mellékhatás mentes, antibakteriális tisztítására.

 

 • Mindemellett a növények bakteriális és gombás betegségeit is jól lehet vele kezelni, de használható az ivóvíz fertőtlenítésre is.

 

 

Az ezüstöt az őskor óta alkalmazzuk. Az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen nyomelem, pozitív hatásait már az ókori népek is hasznosították.

 

Az ezüstből készült edényekben jóval hosszabb ideig frissek maradtak az italok. Később például az amerikai telepesek ezüstdollárt raktak a tejbe, hogy ezzel hosszabítsák meg a savanyodás bekövetkeztét.

 

A Nano Gold Ezüstkolloid egy speciális elektromos készülék segítségével készül. A Nano ezüst a szemcsék mérete alapján szinte láthatatlan. A milliméter 1 milliomod része méretű, nagyon finom részecskékből álló

teljesen homogén oldat. Az ezüstöt megtisztított vízben oldják fel.

 

 

Az Ezüstkolloid használata biztonságos és fájdalommentes még az olyan érzékeny területeken is, mint a szem. A csíraölő szerekkel szemben az Ezüstkolloid nem pusztítja el a szövetsejteket.

 

Az ezüst oldat belsőleg való alkalmazása csak kúraszerűen javasolt!

 

Más gyógyszerekkel nem lép kölcsönhatásba, hatásukat nem befolyásolja.

 

A jó minőségű ezüst oldatnak soha semmilyen mellékhatását nem tapasztalták! Az ezüstkolloid előírás szerinti használata mellett, nem ismerjük káros mellékhatását.

Néhányan azonban „gyógyulási krízist” jeleztek, ennek tünetei fájó izmok, szédülés, fáradtság, fejfájás, émelygés, ez azonban a gyors méregtelenítési folyamatok következménye.

Amennyiben valakinek ilyen gondjai vannak, az Ezüstkolloid bevitelének mennyiségét kell csökkentenie, esetleg szünetet tartania.

 

Mivel az Ezüstkolloid nagyon érzékeny a fényre, ezért kizárólag sötétsárga üvegében, hűvös helyen tároljuk.

Javasolt fogyasztás: napi 20-50 ml. 1-2 napig nagyobb adagban is használható.

Több hónapon keresztüli fogyasztása nem ajánlott.

Evés előtt 5-10 perccel fogyasszuk el.

 

Rendelje meg most az Arany-vagy Ezüstkolloidot, és támogassa egészségét

ezekkel a teljesen természetes és csodás készítményekkel!

 

Forrás: http://aranykolloid-ezustkolloid.biomax.hu/

 

 

Ezüstkolloid + Grapefruitmag kivonat http://biopatika.eu/?modul=shop&reszletes=54955

 

 

https://ripost.hu/cikk-gyogyito-ero-zoldfuszer-petrezselyem

Kiütéssel győz a zeller, jobbat mutatunk, mint a sült krumpli!

Kiütéssel győz a torma, simán leveri a mustárt!

http://www.apoteka.hu/Hirek/mi-mindenre-jo-a-grapefruit-mag-kivonat.html

 

 

Szelénről

 

A szelén kulcsfontosságú a pajzsmirigy hormonjainak előállításához és metabolizmusához. 

Mivel a pajzsmirigy működéséhez nélkülözhetetlen, az enyhe mértékű szelénhiány akár ronthatja is a pajzsmirigyhormonok termelődését, és növelheti a pajzsmirigyproblémák, illetve a golyva rizikóját.

A szelénhiány tünetei éppen ezért a pajzsmirigy-alulműködés tüneteihez hasonlóak, ezek közé tartozik többek között például a fáradékonyság, a kognitív képességek és a memória romlása, a bőrszárazság, a székrekedés és a hidegre való érzékenység.

A fejlett országokban, az egészséges, kiegyensúlyozottan táplálkozó embereknél rendkívül ritka a valódi, betegségeket is okozó szelénhiány. A világ bizonyos részein, ahol a talaj szelénben szegény, az étrend pedig főként növényekből áll, jóval nagyobb a rizikója a hiánybetegség kialakulásának (a szelénhiány kockázata a legnagyobb Kína bizonyos részein). 

Az egészségesnél alacsonyabb szelénszint lehet jellemző a dialízissel kezelt vesebetegekre, a HIV-fertőzöttekre, illetve azokra, akik nagyon súlyos felszívódási zavarokkal küzdenek, vagy akiket intravénás táplálásra szorulnak.

Érdemes megjegyezni, hogy a szelén megfelelő felszívódása, hasznosulása szorosan összefügg néhány más tápanyaggal, főként a rézzel, a cinkkel, a C- és az E-vitaminnal.

http://www.egeszsegkalauz.hu/taplalkozas/pajzsmirigy-betegek-etrend-kiegeszitoje-a-szelen

 

Fontos a személyre szabott dózis
Hazánk a mérsékelten szelénhiányos államok közé tartozik Európában, azért kiegészítő pótlásáról fontos gondoskodnunk. Ugyanakkor fontos, hogy ne essünk túlzásokba, azaz ne vigyünk be a szükségesnél nagyobb mennyiséget.

 

 

Szelén - Felvidít

Ezt az anyagot nem véletlenül nevezik boldogsághormonnak, mert belső nyugalomról, elégedettségről és kiegyensúlyozottságról gondoskodik.

A szelén hangulatfokozó hatásának magyarázata egyszerű. Egyrészt az antioxidatív, illetve nehézfémmegkötő hatása természetesen a központi idegrendszerben is észrevehető, másrészt a szelén fontos alkotóeleme a neurotranszmittereknek, mint amilyen pl. a szerotonin.

Az alacsony szelénszinttel rendelkezőket gyakran sújtja szorongás, önbizalomhiány és depresszív hangulat. Ez az anyag nagyon fontos ellenszere a depressziónak.

Túlterheltnek érzik magukat, nem tudnak koncentrálni, és nagyon gyorsan elfáradnak, ami érthető módon jelentősen korlátozza az érintettek életminőségét.

A célzott szelénszedés azonban komolyan változtathat a közérzeten – amit különböző tanulmányok egyértelműen alátámasztottak.

Szelént tartalmazó élelmiszerek: teljes kiőrlésű gabonák, barna rizs, szezámmag, dió, búzacsíra, napraforgómag.

Szelén alapvető fontossággal bír az emberi egészség biztosításában. Ma már számos kutató szerint az egyik leghatásosabb gyógyerejű ásványi anyagot tisztelhetjük benne, és jelenleg mint potenciálisan hatékony rákellenes szert vizsgálják.

http://gyogyszernelkul.com/szelen-rak-ellen-es-a-jokedvert/

http://www.gyornet.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=225

http://www.hirek.sk/mozaik/20110521201932/Jokedvre-derito-etelek.html

 

Tudatkulcs

TUDATOSSÁG ÉS BOLDOGSÁGTERÁPIA

Az önismeret és a tudatosság egy olyan izgalmas út, mely tele van felismerésekkel, izgalommal és sokszor kihívással. Még a tapasztalt utazó is úgy érezheti olykor, hogy megrekedt és ilyenkor jól jön egy külső segítség, valaki, aki segít felismerni és feloldani a blokkokat, illetve motivál a változásra, új irányokat és lehetőségeket mutat.

Itt Te vagy a fókuszban!

A Tudatkulcs boldogság terápia különlegessége, hogy egy szeretetteljes térben minden alkalommal azt a módszert fogom alkalmazni, ami Számodra a legtöbbet segít és úgy haladunk, ahogy Neked a legmegfelelőbb. Minden tudatosság és boldogságterápia alkalom más és más, mégis önmagában teljes.

Bármilyen témával érkezel, legyen az önismereti, kapcsolati, munkahelyi, anyagi, érzelmi elakadás, aktív figyelemmel, szeretetteljes elfogadással találkozol és gyakorlati segítséget nyújt, valamint új szemléletmódot ad Számodra a konzultációnk.

Tudatosság és hitelesség

Life és business coach, életviteli tanácsadó, tudatosság és boldogság terapeuta, lelki-szellemi életvezetési tanácsadó, női kör vezető, tranzakcióanalízis és rajzelemzés specializációkkal,

Points of You Practitioner, OH kártya instruktor (stresszkezelés ráépülő képzéssel), diplomás asztrológus, okleveles karma asztrológus, Tarot kártyavető-sorselemző, numerológus, tisztánlátó, nemzetközi okleveles Theta Healer, okleveles kristálygyógyász és kristályprogramozó, programozott kristályékszer tervező-készítő, svéd,- shiatsu,- lomi lomi masszőr, webszövegíró és dalszövegíró

Hiszem, hogy minden ember számára elérhető a boldogság.

Azt gondolom, hogy nem elég csupán kész válaszokat a tanácsadást kérő elé tárni, hanem hozzá kell segíteni őt a felismerésekhez és kérdésekkel, útmutatással, megerősítésekkel, tanácsokkal támogatni abban, hogy kiteljesedjen a saját útján.

Célom tehát a gyakorlati segítségnyújtás az életvezetésben, a változás elősegítése és támogatása. Speciális tanácsadások, tréningek és tanfolyamok közül választhatnak a hozzám fordulók.  Tanácsadói és segítői munkámban integráltam a hagyományos és alternatív módszereket.

Speciális szakterületeim a tranzakcióanalízis, a rajzelemzés, a fotóterápiás Points of You™ kártyák, valamint az asszociációs OH kártyák.

Folyamatosan képzem magam és számtalan módszert tanultam kiváló és hiteles tanároktól, melyeket a mindennapi életemben is használok.

Szakterületeim keretein belül számos saját gyakorlati eszközt fejlesztettem ki, például a Szó-Kép játékot, a Sikerszokások Tréninget, a Tudatkulcs Asztro Tréninget, a Fókusz Tréninget, a Léleképítő Hold Tréninget és saját kártyákat, kivetéseket is készítettem.

Tanácsadóként integrálom a klasszikus és alternatív módszereket. Csak azokat a gyakorlatias és támogató eszközöket, módszereket alkalmazom, adom át, melyeket én magam is hasznosnak találtam:

 • a coachingot, mely segít abban, hogy a saját válaszaid és céljaid megtaláld, ezután pedig el is indulj az új úton;
 • a változást és fejlődést előmozdító tranzakcióanalízist;
 • az új nézőpontokat adó, szemléletváltást és pozitív változást előidéző Points of You™ kártyát;
 • az önismeret mélyítéséhez felbecsülhetetlen kincsként szolgáló asztrológiát, rajzelemzést és az OH kártyákat;
 • az elakadások feltréképezésében nagy segítséget adó és a sorsalakítást segítő kártyákat – Tarot, Symbolon, Coaching kártyák;
 • a gyors és hatékony blokkoldást nyújtó Theta Healinget,
 • valamint a harmonizáló és segítő kristályokat 
 • és a csodálatos pozitív megerősítéseket, melyek napi útitársaim.

Pozitív megerősítéseimmel számos formában találkozhatsz az oldalon: Mágikus Mondókák, Reggeli Útravalók, Megerősítés Kártyák és az új, 108 napos Siker program keretében segítem Olvasóimat abban, hogy rendszeresen feltöltekezzenek pozitív gondolatokkal. Arra törekszem, hogy látogatóimat minden nap motiváljam.

Kedves Útitársam! Saját kulcskészletet adok a kezedbe! Ezekkel a kulcsokkal megnyithatod azokat az ajtókat, amelyek létezéséről eddig talán nem is tudtál!

 “Timinek teljesen más a módszere, olyan, mint egy asztrológus testbe zárt pszichológus. Ritkán melengeti meg első találkozás az ember szívét, de most ez történt és ennek nagyon örülök! Máig le vagyok nyűgözve, hogy mennyi újat tudtál mondani és egy megrekedt helyzetben lelkesíteni tudtál és új út lehetőségét mutattad meg.”   Fehér Diána 

Még több visszajelzést olvashatsz ügyfeleimtől és olvasóimtól ide kattintva!

Hiszem, hogy hatalmunkban áll az életünket jobbá tenni és vállalva az ezzel járó felelősséget, életünk minőségét egy olyan szintre emelhetjük, ahova mindig is szerettünk volna eljutni.

Ehhez a legfőbb kulcs önmagunk megismerése …

Nem halat adok a kezedbe!

Megtanítalak halászni.

Ha már egy ideje Olvasóm vagy, ismered napi sorozataimat, ingyenes tréningjeimet, melyek a visszajelzések alapján sok ezer ember számára nyújtanak ösztönzést és motivációt nap mint nap. A találkozónk folyamán ezt a szeretetteljes törődést és figyelmet kapod tőlem egy harmonikus, nyugodt környezetben, Budapest belvárosában. Dobos Tímea – Timke.

Források: http://tudatkulcs.hu/tudatossag-es-boldogsagterapia/

http://tudatkulcs.hu/magamrol/

+ egyéb segítők

 

Kálazi Ági

Tradicionális reiki mester, Tanár, Életvezetési tanácsadó, Kirándulásokat, táborokat, elvonulásokat vezet, Önismereti, meditációs tanfolyamokat és előadásokat tart szellemi központokban, klubokban, Ezoterikus rendezvényeket szervez és vezet, A Varázs Veszprém, Veszprém Varázs egész éves programsorozat egyik szervezője, Magyar Tradicionális Usui Reiki Egyesület társelnöke, Életerő Egyesület elnöke

Mielőtt rátértem volna az önismeret útjára, általános iskolában tanítottam. Imádtam a gyerekeket és a tanítást is, mégis valami hiányzott… Nem tudtam akkor még, hogy mi. Második gyermekemmel voltam gyesen, amikor megismerkedtem a reikivel. Mint a villám, úgy hasított belém a felismerés, hogy ez az!!! Meg van! Nem az iskolában kell tanítanom, hanem a reikit! De addig még hosszú volt az út… Az Út, amely bennem van…

Hogy éltem és élem a reikit?

Talán az fejezi ki a legtisztábban, hogy benne élek. Az avatásom óta eltelt már 23 év. Nincs napom a reiki nélkül. Minden nap vagy magamat reikizem, vagy másokat, avatok, tanítok, vagy csak hallgatom azt a sok apró csodát, amit mesélnek a reikisek. Boldog vagyok és hálás, hogy részese lehetek annak, amikor emberek először találkoznak a reikivel, amikor először érintődnek meg vele, általa vagy tőle. Legyen az kezelés, vagy az avatás csodája, békéje, felemelő csendje, misztériuma. Mi történik olyankor? El tudjuk mondani, de ami igazán fontos, ami a lényeg, az szavakkal vissza nem adható. A beavatás sohasem külső történés. Az belül zajlik, valahol mélyen… Együtt sírunk, nevetünk, örülünk ilyenkor, hogy IGEN, EZ AZ …Ez hiányzott! Meg van! Rátalálunk valamire, magunkban és elindulunk egy olyan úton, ami befelé vezet… Megnyílik egy olyan kapu, ami belülről nyílik…

Ezt az utat járom.

Ismerkedem magammal, a világgal, a belső világommal.

A tapasztalások, a megértések, a felismerések visznek tovább és törekszem ezek által a hozzám fordulóknak segíteni, támogatást adni, irányt mutatni.

Kezelések, beszélgetések, klubok, összejövetelek, tanfolyamok, táborok, szellemi iskola, gyógyító utak, kirándulások, amelyeket vezetek, mind olyan lehetőségek, ahol útjaink néhány órára, napra, hétre vagy évre összefuthatnak. Pillanatok, hogy találkozzunk egymással, érezzük, szeressük egymást és részesüljünk egymásból.

Mikor ezek a pillanatok tisztaszívűségben, szeretetben telnek, akkor örömet és gazdagságot teremtünk egymás számára.

Ezek a pillanatok mindent megérnek…

Tevékenységeim:

Reiki mesteri tevékenységemet a MaTURE (Magyar Tradicionális Usui Reiki Egyesület) keretein belül végzem. Egyesületünk célja, hogy a reiki hiteles oktatókon keresztül, működőképes módon jusson el mindenkihez, akinek szükséges van rá. www.reiki.org.hu

Forrás: http://kalaziagi-reiki.hu/rolam/

 

ÉLETERŐ EGYESÜLET

Egészséges Életmódot Segítő Egyesület

 

Az egyesület célja:

 

 • az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás
 • az általános egészségmegvédés alapjainak és az egészséges táplálkozás tanítása
 • az egészségmegőrzés területén alternatív segítő módszerek terjesztése
 • ősi kínai bölcsességek tanítása, az ősi kínai gyógymódok megismertetése

 

-a gyógynövények hatásainak megismertetése

-óvodai, iskolai egészségmegőrző program kidolgozása és terjesztése

-krónikus betegek testi, lelki és szellemi ápolása

-rehabilitációs tevékenység

-pszichés támaszadás

-oktatás, tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások szervezése, kiadványok, hang- és képfeltételek készítése és terjesztése

-táborok szervezése, ezoterikus kegyhelyek felkeresése, zarándok utak szervezése

-sorsátalakítás lehetősége, az ezoterikus asztrológia és asztropszichológia megismertetése.

 

,,Saját magunkon dolgozni, tisztulni, töltődni.”

 

http://kalaziagi-reiki.hu/eletero-egyesulet

 

 

 

Varázslat kezdődik Veszprémben

Új, egész éves programsorozat indul a megyeszékhelyen Varázs Veszprém, Veszprém Varázs címmel. Ennek köszönhetően új civil ötletek és terek is megjelennek a kulturális életben.

 

Veszprém páratlan természeti környezete önmagában is kiváló műalkotás, ezeken a helyszíneken rendezvények, programok, a veszprémiek ötletessége, kreativitása együttesen alkotják a “Varázs Veszprém, Veszprém Varázs” programot, melynek létrehozói, elindítói a Veszprémi Kulturális Civil Kerekasztal alapító szervezetei - hangzott el a rendezvénysorozat beharangozó sajtótájékoztatóján csütörtökön délután a Fricskában.

,,Olyan programok valósuljanak meg, ami érdekli az embereket, közösségeket épít, nem üzleti, hanem értékrend felől megközelítve - emelte ki.”

http://www.vehir.hu/cikk/26135-varazslat-kezdodik-veszpremben

 

 

 

A fáknak gyógyító erejük van - Fajták és hatások.

Erős pozitív aurával rendelkeznek, amit azonnal érezhetsz, mihelyt belépsz egy fa koronája alá.

A fa energiája jótékonyan hat ránk: megtisztítja az energiamezőnket, oldja a feszültséget, megnyugtat, és erővel, pozitív energiával tölt fel.

Ölelj meg egy fát, vagy legalább dőlj a törzsének teljes testeddel.

A klasszikus fa-terápia esetén válasszunk ki egy jól megtermett, egészséges fát, amihez lehetőleg mindennap, de legalább hetente háromszor eljárunk, s 15-20 percig töltődünk a fa energiájával!

A fa terápia a legjobb megoldás testi illetve lelki eredetű gondokra. Ha megtaláltad, vagy már van kedvenc fád, akkor jól teszed, ha minél gyakrabban felkeresed.

Beszélgethetsz a fáddal – akár gondolatban is – kiöntheted neki a szívedet (hidd el, nem kotyogja ki a titkaidat), kérdezhetsz tőle, és talán választ vagy megoldást is kapsz a kérdésedre. (Ne feledd, Buddha is egy fa, a Bódhifa alatt ülve világosodott meg…)

Azon betegek, akik zöld növényzetet látnak, gyorsabban felépülnek, ez az oka annak is, hogy a wellnesscentrumok fás zöldterületeket választanak környezetül.

A fa-terápia civilizált világunkban sajnos feledésbe merült, pedig ősidők óta ismert volt.

(Így például az első sápadt arcúak igencsak nagy szemeket meresztettek a fákat ölelgető indiánok láttán, akik néhány perc múlva újult erővel mennek tovább…)

Egy tartalmas ölelés a fának és visszaölelés a fától!

Ha szomorúság gyötri, vagy csak fel szeretne töltődni pozitív energiákkal, menjen ki a természetbe!

A jótékony hatás elérése érdekében nem kel mást tennünk, mint felhasználnunk a fa „gyógyító” erejét!

A fa-ölelés többfél módon is történhet, a lényeg, hogy tested valamelyik része érintkezzen a fával.

A legelterjedtebb mód, hogy a homlokodat, mellkasodat és hasadat nekitámasztod a fa törzsének, és két karoddal átöleled azt (bal kéz van felül). Hunyd le a szemed és lélegezz mélyeket. Lazíts. Figyeld meg, hogy mit érzel a tenyeredben: meleget? csiklandozást? bizsergést? csipkedést? Majd fordulj meg, hogy a nyakad, a gerinced, a hátad és a lábad érintkezzen a törzzsel.– Csukott szemmel nyugodt légzés, a rossz gondolatokat kiengedni, a fáét be.

A faterápia lényege a testi-lelki feltöltődés. Ne válasszunk olyan pózt, amely kényelmetlen számunkra, hiszen akkor testünk az ellazulás helyett inkább görcsbe rándul. Ha nem tudjuk, hogyan helyezkedjünk, az is elegendő, ha egyszerűen átöleljük a fát.

Szintén nem érdemes a perceket számolni. Annyi időt töltsünk a fánál, amennyi kellemes számunkra.

A fa energiájából elsősorban nappal töltekezzünk, mert éjszakára az energia lesüllyed a gyökerekbe!

Kevesen tudják, hogy a faölelést a kora reggeli, vagy a délelőtti órákban kell végezni. Ebben az időszakban adja le az energiáit. Melyik fa mire jó?

Találjuk meg az igazit! Minden fafajta más-más területekre hat, így a fa típusát is érdemes figyelembe venni a választásnál.

Tölgyfa

Energiát és erőt adó.

Rendezi a gondolatokat, segít dönteni, és élesíti az elmét.

Ha nehéz feladatnak nézel elébe, esetleg kishitű vagy, oltalmat találhatsz a tölgyfa törzsénél.

Lelkedet erősíti, hiszen a fa átadja a tölgyerdőben sétáló embernek erejét. Javítja a vérkeringést és nagyobb teljesítményre ösztönzi a nyirokrendszert. Hamarabb és nagyobb mértékben tisztul a szervezet, a káros anyagok lebontása felgyorsul.

Egyes, faterápiával foglalkozó kutatók és amatőrök arra jutottak, hogy a tölgy még a jellem pozitív tulajdonságait is erősíti. Segít a helyes döntések meghozatalában. Méregtelenít.

Bükk

Az egyik legerősebb energetizáló hatással rendelkező fa.

Az egyik legerősebb energiamezővel rendelkező fafajta, lehangoltság, depresszió, fáradtság és stressz ellen is célszerű megölelni – vagy nekitámaszkodni – legalább tíz percre. Segít abban, hogy megszabadulj a rosszkedvtől, visszaadja az életkedvedet, ráadásul élénkítő hatással is bír. Ha stresszes az életed, akkor a bükkfa áldásos hatását ne hagyd ki. Erősíti a teherbírásodat, és megszabadít a gyötrő gondolatoktól. Mindenképpen érdemes hétvégén meglátogatnod egy ilyen fát, hogy végre kiengedhesd a gőzt, ami felgyülemlett benned a hét során. Elűzi a depressziót, a rosszkedvet, és segíti a pozitív gondolatok áramlását! A sok munka után érdemes hétvégén megölelni egy bükkfát, oldja a stresszt és feltölt energiával. A bükk sugárzása fejfájás és migrén esetén hasznos, illetve

támogatja a szellemi munkát. Serkenti a koncentrációt és a szellemi munkát, kiegyensúlyozza az érzelmeket, lendületbe hozza az életerőt.

Fenyő

A felső légutakat tisztítja, segít a reumatikus elváltozások gyógyításában, illetve kiváló idegesség ellen, nyugtató hatású.

Fűzfa

A depresszió ellen jó és lázcsökkentő hatású, különösen a gyermekek fizikai, és szellemi fejlődését, befolyásolja pozitívan, sőt, állítólag az agresszív állatokat is megfékezi.

Ideges vagy? Kiválóan alkalmas, hogy háborgó idegeidet megnyugtassa. Sok benned az indulat? Bármilyen furcsa is, ezen egy fűzfa tud segíteni,

elhessegeti a negatív gondolatokat és csak pozitív energiával tölt fel. Itt is a jó nagy, minimum ötméteres fát érdemes megölelni.

Nyírfa

Jó kedvet és kreatívitást adó.

A tavasz és a fiatalság mágikus fája.

Elűzi a szorongást, a melankóliát és a kedvtelenséget.

Megnyugszik a lelked, ha ezt fát öleled a kebledre.

Erősíti a belső látás képességét.

Fejleszti ösztöneinket, amire ezen túl bátran támaszkodhatunk.

Erősíti a megérzéseket, segíti a jó és a rossz energiák közötti különbségtételt. A nyírfaterápia segítségével könnyebben átláthatunk másokon, így minimálisra csökkenthetjük annak az esélyét, hogy az orrunknál fogva vezessenek.

Segít leküzdeni a szorongást, félelmet, és a pánikot. Depresszió, szorongás, kedvetlenség ellen öleld át.

Jókedvre derít. A fűz hatását egészíti ki, és a vese, illetve a hólyag munkájának erősítésében és bőrbetegségek esetén is segít.  

Diófa

A diófa fejleszti a döntéshozó képességet, ezáltal támogatja a hatékony problémamegoldást. Erőt ad, szorgalmassá, aktívvá és ellenállóvá tesz.

Gesztenyefa

Ha kavarognak benned az érzelmek, ha szorongsz, akkor neked a gesztenyefa tövében kell egy kis segítséget kérned a feltöltődésre.

Különösen annak 30-50 méteres példánya a vérkeringést erősíti és reuma ellen hat.

Japánban különleges gyógymellényt árusítanak, belevarrt gesztenyével, amit éjszaka kell viselni. A tüdőgyulladás gyógyulását is gyorsítja. Enyhíti a reumát, tüdőgyulladást. Stimulálja a vérkeringést.

A szerelmi bánat, és a csalódottság elűzője.

A fa elszívja a negatív érzéseket, és lelkedet megnyugvással tölti el.

Erős szeretetenergiát áraszt magából, begyógyítja a lelki sebeket, erőt ad szakítás után, és segít jobbá tenni a kapcsolatunkat. Alkalmas arra is, hogy érzelmeiddel tisztába jöjj.

Ha kétségek gyötörnek, esetleg sokat szorongsz, akkor a gesztenyefa lombjai alatt keress menedéket.

A cseresznyéhez hasonlóan érdemes közösen megölelnünk a párunkkal.

Hársfa

Pótolja az elvesztett testi és lelki erőt.Egy kis lelkierőért forduljunk e fához, ugyanis az érzelmi problémák legjobb „orvosa”, de lázcsillapító hatása is van.

A szerelem klasszikus fája. A germánoknál a hárs szent fa volt, a szerelmesek fája: az a fa, amely termékenységet és jómódot ad. A fa-terápia során éppen ezért a szerelem képességét erősíti.  Szerelmet gerjeszt.

Támogatja a test mozgékonyságát, meghosszabbítja az életet, és megfiatalít. A hársfa amellett, hogy hosszú életű, akár 500 évig sem korhad el.

Ha szerelmi csalódáson vagy túl, ha boldogtalannak érzed magad, akkor neked a hársfára van szükséged. Ez a fa képes eltört szívedet újból összeragasztani. Nála megnyugvást találsz, és enyhülnek érzelmi panaszaid.

Fekete bodza

Felfrissíti a szervezetet, meggyorsítja a sebek gyógyulását és vizelethajtó hatása is van. Legalább 8-10 méter magas fát érdemes átölelni, hogy a hatás meglegyen.

Cseresznyefa

Egyesek úgy tartják a cseresznyefa a szerelmesek fája.

Emellett oldja a gátlásokat, erősíti az önbizalmat.

Gátlásos vagy szexuális téren? Akkor a gyönyörűséges cseresznyefa vár téged. Ez a fa oldja a szexuális gátlásokat, és segít abban, hogy érzelmeinket megélhessük.

Kőrisfa

Segít erősebbé tenni.

Aktiválja a tudatalattit, és erősíti az akaraterőt.

Égerfa

Spirituális fa, a misztikusok, mágusok és boszorkányok fája. Akik nem nyitottak a spiritualitásra, kerüljék el, mert összezavar és nyugtalanságot okoz!

Fügefa

Megtisztítja az ember auráját és elméjét, erősíti a szívet és az idegeket, segít reumatikus fájdalmak esetén.

Tiszafa

Köszvény, reuma és májbetegségek esetén segít, érintése után azonban mossunk kezet, mert a fa és a tűlevelek mérgezőek!

Tuja

A tuja támogatja a saját értékeink felismerését, ezáltal megkönnyíti a függőségektől való elszakadást.

Eukaliptuszfa

Színes, kámforillatú, szalagosan hámló kérge kimerültség ellen használt népi gyógyszer.

Almafa

Az édes illat vonzza az embert, és javítja a hangulatát. Alkalmazás: A lehangolt és szomorú embernek hasznos az almafa derűs kisugárzása.

Indiai vasfa

A buddhisták szent fája. Aromás kérge összehúzó, izzasztó hatású.

Juharfa

Ha elönt a belső nyugtalanság, tartózkodj egy kis időt juharfa közelében.

Forrás és a teljes cikk: https://amegoldas.eoldal.hu/cikkek/111-dolog--mely-boldogga--meg-boldogabba-tesz-/111-dolog-mely-boldogga--meg-boldogabba-tesz-2.html

http://egeszsegeselet.tippek.net/a-faknak-gyogyito-erejuk-van-fajtak-es-hatasok/

Források: http://www.ideal.hu/sectionszepseg/89-wellness/104801-fa-terapia-oeleld-a-fakat.html

http://szivarvany-auracentrum.hu/e107/page.php?190

http://www.testunklelkunk.hu/Olelj-meg-egy-fat--cikk

http://www.astronet.hu/test-es-lelek/alternativ-kezelesek/oleld-meg-a-fat-101839

http://www.azirastukreben.hu/olelj-meg-egy-fat

http://www.ideal.hu/sectionszepseg/89-wellness/104801-fa-terapia-oeleld-a-fakat.html

http://www.azirastukreben.hu/olelj-meg-egy-fat A fáknak gyógyító erejük van

http://www.fenyportal.hu/cikk.731.hogyan_gyogyitanak_a_fak.html

http://www.gyongyharmatoscsudafa.info/a-fak-gyogyito-energiaja-oleld-meg-a-fat/
http://utajovobe.eu/hirek/eu-tarsadalom-es-jog/3524-hogyan-gyogyitanak-a-fak 

 

 

http://spiritualis.tippek.net/minden-rendbe-jon-az-eletedben-csak-kepzeldel-ezeket-a-szamokat/

Minden rendbe jön az életedben, csak képzeld el ezeket a számokat!

Grigorij Petrovics Grabovoj tanítása középpontjában az egyetemes, örök fejlődés szerepel. A matematika, fizika, alkalmazott mechanika és az orvostudomány doktora és akadémikus.

Nevéhez olyan új tudati technológiák, alternatív gyógymódok fűződnek, amely minden egyén tudatának a fejlesztéséhez járulnak hozzá.

Munkája elsődlegesen a globális katasztrófák megelőzésére irányul. Tisztalátása már kora gyermekkorában megnyilvánult, a csernobili katasztrófát is előre jelezte.

Kivételes adottságokkal született, már kora kisgyermekkorában 100 %-os pontossággal előre megmondta az eseményeket.

Az egyetemi tanulmányai után a taskenti Állami Repülőgép Társaságnál az elnöki és állami repülőgépeket ellenőrizte műszakilag, állapotukat pusztán tisztánlátásával leírta, (ezt több mint 400 jegyzőkönyv őrzi).

Ezek után az Orosz Föderáció Űrrepülőgép Irányító Központja felkérte, hogy a MIR űrállomáson felmerülő műszaki hibákat a Földről, tisztánlátásával megállapítsa. Hangsúlyozom, jegyzőkönyvek sokasága őrzi azt, hogy mindig 100 %-os pontossággal megállapította az űrsiklók, a repülőgépek és atomreaktorok műszaki hibáit.

Tagja a moszkvai, az olasz és a new york-i Tudományos Akadémiának.

Számos szabadalom fűződik a nevéhez, mint pl. A távoli irányítás számítógépes technológiája, Archiváció a tér-idő bármely pontjában, Az ortodox matematika segítségével a tárgyak diagnosztikája, Az idő, mint a tér egyik formája.

100 %-os eredményességgel elősegíti a legsúlyosabb, halálos betegek gyógyulását. A Bioenergiainformáció és előrejelzés irányítás alapján a legjobb gyógyító címet kapta. Életesemények irányítása, sejt-, és szervregenerációval kapcsolatosan rengeteg könyvet írt ezen módszerekről, melynek egyik alapkövét képezik a számsorok kódjainak a használata, illetve a geometriai formákkal végzett munka jelenti.

A gyógyító számokról, számsorokról, a módszerről:

“A lényeg az, hogy vizualizálni kell, magyarul elképzelünk egy arany színű gömböt, majd azt a számsort fénylő, ezüstfehér számokból, amelyet használni szeretnénk.

Az elképzelt gömbbe belehelyezzük képzeletben a számsort, majd így a számsort a gömbbel együtt a testbe vezetjük – képzeletben természetesen. (A számok bizonyos információkat jelentenek.)
Lehet úgy is, hogy az ember felírja egy papírra a számsorokat és a zsebébe teszi (ezt már nem képzeletben, tollal ráírja a bőrére vagy a fekhelyére helyezi, esetleg sokat nézi a kódokat.

Minden számsornak megvan a maga jelentése.
Az ember lazít, biztosan jó, ha mély meditatív állapotba tud kerülni, majd ekkor elvégzi a megadott lépéseket.”


“A számok, számsorok mögött belső rezgési forma van, ezért magát a gyógyulási folyamatot is ennek megfelelően lehet leírni.

A helyesen kiválasztott számsor visszaállítja a szervezet normális állapotát. Ennek oka, hogy a számsor (figyelembe véve a mögötte létező szellemi, energetikai és rezgési formát) önmagában is maga a „szabályosság”.
A számsor képviseli a szükséges és a helyes hangzást.

A számsorokra való összpontosítás, ráhangolódás ugyanazt jelenti, mint a hangszerek hangjának a hangvilla segítségével történő hangolása. Némi gyakorlattal fel lehet idézni a számokat és ki lehet vetíteni fehér fényben a homlok belső felületére.”

Számsorok:
1001105010 – belső egyensúly, nyugalom

1888948 – átváltozás negatívból pozitívvá
191317481901 – önmegvalósító személyiség

198 – konkrét tudás átadása

212585212 – siker a tanulásban
31906198818 – memória, emlékezőtehetség

319612719849 – önmegvalósítás

35986 – erősebb intuíció fejlesztése

419814 – saját munkája optimalizálása – mire kell figyelni, és mire nem!

41981971981 – a kisvállalkozás fejlesztése közép- és nagyvállalkozássá az örök élet és fejlődés módszerének alkalmazásával

 

4812412 – ideális testsúly
48971281948 – félelem kezelése
489714318591 – irigység kezelése
498714 – motiváció
508161210981 – megvilágosodás
514918919 – az örök üzleti tevékenység irányításához szükséges ismeretek és szokások elsajátítása
518491617 – független pénzügyi forrás az örök fejlesztés technológiájához
548917818 – tudat

589317318614 – bevétel
58961749871 – konfliktus kezelése

14111963 – megmentő
1489999 – örök fiatalság, bármilyen betegségre jó

1891014 – látás helyreállítása

19751 – kritikus helyzetekre sürgős megoldás
194198514716 – üzlet


61931851971 – profit

719419811 – üzletfejlesztés más országokban
71964851978 – pénzügyi erőforrások
73918531791 – ellazulás nyomás alatt vagy fáradtság esetén
69831421947 – tőke

811120218 – növények
813791 – ideális jövő

 

814418719 – emberi kapcsolatok összehangolása, összehangolt kapcsolatok építése a család minden tagjával és barátokkal
81441881 – időbeosztás, hasznos felhasználás
 818918888841498 – energia
819048714391 – üzletfejlesztésben siker és tőkegyarapodás
819419714 – kisvállalkozások függetlensége
81949821931 – kétség kezelése
88148194 – folyamatos fejlődés megvalósítása
881881881 – tisztánlátás fejlesztése
88888588888 – minden ember gyógyulása
888912818848 – örök szerelem
890167891481 – barátság
8947197848 – mindig elérheti másoknak vagy saját magának kitűzött célokat
89888418704319 – gondolkodás
91441981 – kód ahhoz, hogy az idő ne az esemény tényezője legyen. Cserélje az eseményt és az időt. Az esemény elsőrendű az idővel szemben.
91448919871 – fizetés
91481987 – gyors segítségnyújtás embereknek a Tudat Új Technológiáinak elsajátításához saját üzleti tevékenysége által
97317819 – boldog jövő mindenkinek

 

 

11981 – Teremtőhöz fordulás
1231115025 – Teremtő jelenléte mindenben, és mindenki jól-létéért végzett munka
12370744 – kapcsolat a Teremtővel
17981 – G. Grabavoj Tanításának hatékonyabb elsajátítása
212309909 – üzleti stabilitás
2145432 – feltámadás, örök élet
2145432 és 2213445 fiatalítás – egy fényképre felírni
219471 – nyugdíj
219948938471 – gazdasági társaság, vállalat
25122004 – döntés
28914801890498 – a múltban megtörtént üzlettel kapcsolatos események javítása… majd koncentráljon a 91431289 számra – a kijavított múltbeli esemény jelenben és jövőben
3175196148569419 – bűntudat kezelése
318514517618 – munkanélküliség kezelése
318612518714 – pénzforgás
31981471978 – hazugság kezelése
319817318 – makro megmentés
3582295 – Telepatikus kapcsolat G. Grabavojjal
398 – sok feladat egyszeri megoldása
4148188 – az idő átváltozása pénzzé
419818719849 – az előrelátó irányítás képességének fejlesztése személyes önszerveződésben
419818719914481 – Jó hírnév a közvéleményben az örök élet és fejlődés irányában végzett munkájára nézve
419875 – szervezett ember, aki foglalkozik az örök fejlesztés technológiáival
518617319478 – reklám
51949871941 – Az üzleti technológiák fejlesztése a gyártásban és kereskedelemben a gyógyító örök fejlődés elvei alapján.
519514319891 – depresszió kezelésére
5197148 – minden lehetséges! Nincs semmi, ami lehetetlen ebben a világban.
519716718498514 – szerződés
5321482 – emésztőrendszeri betegségekre

11179 – közlekedési baleset megakadályozása
555142198110 – állatok
558477018917 – üzleti konkurencia
5713196194 – norma
61481721954 – emberi erőforrások
71427321893+cél – pénzügyek normalizálása
714482519648 – hiány, kár kezelése
716518319478 – könyvelés
7193185143218 – ökológiai biztonság

Forrás: http://spiritualis.tippek.net/minden-rendbe-jon-az-eletedben-csak-kepzeldel-ezeket-a-szamokat/