Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hasonló olasz - magyar - német szavak

Olasz - magyar hasonló szavak

Mese :) (kiejtve: méze) - jelentése: hónap

Bacio (bácso) – csók, puszi ..többes számban csókok, puszik - kiejtve bácsi :)

Testa – (tesztá).. se nem test, se nem tészta a magyar jelentése, hanem ---a jelentése: fej.

Tempo – idő, időjárás

Vera (vérá) - igazi

Mari (mári) - tengerek

Otto – Nyolc

Pista (pisztá) – pálya

Neve - hó

Nono - kilencedik

Aria (áriá) – nem ária, hanem …- levegő

Autista - …sofőr…fura, de az autót, az autista (áutisztá) vezeti, így érthető…mert pl. aki a bár (bar - bár)- ban pultosként dolgozik, az az olaszban a (barista) bárista…s a turista J

Dio - nem dió --- hanem: Isten

Ma – nem ma  ---hanem: de, hanem

Mano (máno) – nem manó--- hanem kéz

Tavola (távolá) – nem távol, hanem --- asztal.

Testo – nem test, hanem ----szöveg

torna – visszajön, visszatér

Pasta – tészta

Camera – nemcsak kamera, hanem..---szoba

Tabella – tabella, táblázat

Parco - park

Canale – nem kanál, hanem csatorna

Cifra – ábra

prima – első, előtt

Porta – (portá) – ajtó ---és ki van az ajtónál?, a portás.

Bicicletta - (bicsikléttá) - biciki
Caffé - (káffe) - kávé
Canta - (kántá) — kántál, dalol
Casa - (kázá) - ház
Danza - (dáncá) - tánc
Prova - (próvá) — Próbál
Ripete — repetázik, ismétel
Torso — Törzs
Bravo — Ügyes
Mattina — reggel
Fatto — tény, tett
Fortuna - szerencse
Quasi - (kvázi) — szinte
Era — (érá) — korszak
Ballerina — táncos nő (ballare — táncol)
Costa (kosztá) — kostál, kerül

assoluto — abszolút
totale — teljes, totál
diriggere — irányít, dirigál
dialogo —párbeszéd, dialógus
banale — banális, közönséges, elcsépelt
intuito — intuició, megérzés
dune — dűne
concetra — koncentrálj
museo (múzeo) - múzeum
terrazzo (terrácco) - terasz
genio — (dzsenio) - zseni
traffico - (tráfiko) - trafik
capitano — (kápitáno) — kapitány
casino — (kázino) — kaszinó
televisore (televizore) - televízió

Capotto - (kápotto) – kabát

Scala – (szkála) – lépcső, skálabeosztás, scala musicale – hangsor, scala a pioli – létra, scalare - megmászik

autoscala – mozgólépcső

Tetto - tető

Pantaloni – nadrág…ebből lehet a pantalló szavunk?

chi (ki) – ki?

chitarra – gitár

Simpatico - szimpatikus, rokonszenves

Pubblico - publikum

Garage (gárázs) - garázs

Turista - turista

Nota – nem nóta, hanem figyeld meg, vedd észre

Fantasia - Fantázia

Memoria - Memória

Villa – Villa, ház, nyaraló

Corona – Korona, fejdísz

Carta – kártya
Torta – torta
Opera (operá) - opera
Musica — muzsika, zene
Commedia - komédia
Crema — (krémá) — krém
Critica – (krítiká) — kritika
Lista — (lisztá) — lista
informatica - informatika
Forma (formá) —forma
Banca — (bánká) — bank
Diploma (diplomá) - diploma
Garanzia — (gáránciá) - garancia
Collega — (kollégá) - kolléga

Zona – zóna, terület, vidék
Tema – téma
Soda — (szodá) — szóda
Aula (áulá) - aula
Sofa - szófa
divano (diváno) — dívány
Vaso — (vázo) — váza
antico (ántiko) —antik
Sci (si) — sí
Album - (álbum) — album
Positivo - (pozitivo) — pozitív
Fino - finom

Balkone – balkon, erkély

Sensazione – érzés, szenzáció, közérzet, benyomás

Mamma – anyuka
 

Balletto — (bálletto) — balett
Concerto — (koncserto) — koncert
Té — (te) —tea
Vitamin — (vitáminá) - vitamin
Menú - (menu) — menü

Preciso - pontos, precíz

Enciclopedia - enciklopédia

Ora – óra

Anno – év

dottore Kovács – doktor Kovács

Duomo (Dóm)

Ronda – járőr

Vita – nem vita, hanem élet

Telefono - telefon

Modo – mód, módszer

Punto – pont

Punto panoramico - nézőpont

rischio (risio) – kockázat  rizikó-hoz hasonló szó

Serpente – (szerpente) – kígyó…..  mint ahogy a szerpentin út kígyózik

Strada – sztráda, út, utca

Studio – stúdió, dolgozószoba, műterem, tanulok, tanulmány, törekvés

Lavoro - nem lavor, hanem munka

Lava – nem láva, hanem: ő mos

Mandare – (mándáre) – küld…valami köze lehet a mandátum szóhoz szerintem.

Artista (ártisztá) - művész

innovazione – innováció, újítás

tradizione – Tradíció, hagyomány

emozione – benyomás, felindulás, hatás, izgalom,

ovale – ovális, tojásdad,

erba - fű– ebből lehet a herba? 

Intesa (intézá) – egyetértés, megállapodás

penna (penná) – toll

diva – sztár

Levél – posta, lettera, epistola

Storia – sztori, történet, történelem

Istoria – história, történelem, sztori, ügy, elbeszélés

Geniale - találékony, ügyes, zseniális – brillante – szellemes, csillogó, ragyogó, tüneményes, csiszolt gyémánt

Brioche (brios) – brios

buono – finom, jó

cibo (csibo) – étel

Papavero – (szó szerinti fordítása: papa igaz)----de valójában: pipacs

Lavo – mosakszom – köze van a lavor szavunkhoz?

Pastore – pásztor, protestáns pap

Comodo - kényelmes, - komód kényelmes?

Persona – személy

Festa – fieszta – ünnep

Prodotto – produktum, termék

Iniziare – (iniciáre) – kezdeni      mint a kódexekben az első betű, amivel kezdődik a kódex az a iniciálé

Osservare – megfigyel    osservatorio – obszervatórium megfigyelőhely, csillagvizsgáló

per il momento – per pillanat, egyenlőre

Falso - fals, hamis

Piano - lapos, halk

Intelligente – intelligens

illustrazione – illusztráció, ábra, kép, magyarázat

definizione – definíció, meghatározás, leírás, körülírás, értelmezés

Programma - program

Sistema – rendszer, szisztéma

gesto (geszto) — gesztus
umano (umáno) — humán
informare — (informáre)- informál, értesít
presentare — bemutatni, jelentkezik, kínálkozik.
insalata — (salátá) — saláta
Gas (gász) — gáz
Ragú (rágu) — ragu
Motorino —motor, robogó,
autobus - (áutobusz) - autóbusz

croissant [kroaszan] – péksütemény, kroaszan

Atletica – Atlétika

Alcool, alkol - alkohol

sigaretta - cigaretta

Idiota – hü@ye, idióta

Gnomi - nyomi – törpék

Caos — (káosz) — káosz

Lento - lassú

Le – határozott névelő bői alakja többes számban

 

Gyümölcsök - zöldségek:

Aranca — (Áráncsá) — Narancs

Ananas — (ánánász) - ananász

 

Broccolo - Brokkoli

Zucchina - Cukkini

 

Állatok:
Coccodrillo — Kokkodrillo
Pappagallo — Páppágálló
Pellicano - Pellikáno
Pavone — Pávone
Elefante — Elefánte
Giraffa – dzsiráffá
Foca — foká
Zebra — zebrá
Scorpione
Delfino
Pinguino
Tigre

Rosa (rózá)— rózsa

Hónapok:
Marzo — (márco)
Aprile (áprile) — aprire — kinyitni, kinyílni
Agosto (Agosto) latinosan Augustus
Ottobre – otto=8
Novembre – nove=9
Dicembre – diece=10

 

 

 

Német és magyar hasonló szavak:

Hach, ja – hát, ja

Absurdum

Elan

Manko

KOKETTIERIEN

LOKAL

Idylle

Niveau

impuls

Matrose

Strand

Zyklus

Risiko

Absurd

Minus

Buđget

Hurra

Bus

Matraze

Fehlinformation [fˌeːlɪnfˌɔɾmatsɪˈoːn]

félrevezető tájékoztatás▼★ főnév

rossz információ▼★ főnév

téves értesülés▼★ főnév

téves informáltság

 

frisch – friss

 

witz – vicc

witzel – viccel 

 

lücke – hézag, hiány, rés, ür.

 

hämisch  - kaján, kárörvendő 

 

Sack – Zsák

 

der Pack [des Packs, des Packes; —, die Packe, die Päcke] Substantiv
[pˈak]

csomag

főnév

Packen – pakolni, csomagolni

 

Sál –Schal, Halstuch,

 

Pech – Pech, balszerencse, kellemetlenség, baj, fenyőszurok

 

bussal (vagy bussi) = puszi (osztrákok használják)

 

 

Larifari [des Larifaris; —] [lˈɑriːfˌɑriː]

hiábavaló fecsegés▼★ főnév

lárifári▼★ főnév

ostobaság▼★ főnév

semmiség

 

 

 

der Rapport [rˈapɔɾt]

jelentés▼★ főnév

 

 

 

pissen [pisste; hat gepisst] Verb
[ pˈɪsən]

esik▼★ ige

pisil

 

 

der Schlitz [des Schlitzes; die Schlitze] Substantiv
[ʃlˈɪts]

nyílás▼★ főnév

rés

 

Ziel – cil – cél

 

klappen – klappol, egyezik, sikerül, fölcsap – csapóajtó – klappanförmig, , kapcsolótábla Klappenschrank, klappentext- könyvről szóló szöveg

 

stimmen - stimmel, összhangban van, rendben van, hangol, hangok Stimmen,

 

Schmutzig – fösvény, fukar, illetlen, piszkos

 

hat ..nem hat..hanem valakinek a valamije

 

falsch – fals, ál-, álnok, csalárd, csalfa, hamis, helytelen, hibás, kétszínű, nem igazi, nem őszinte, rossz, színlelt, tettetett, téves

 

die Kunst [der Kunst; die Künste] Substantiv
[kˈʊnst]

mesterség▼★ főnév

művészet▼★ főnév

tudás (mesteri)▼★ főnév

ügyesség

 

brillant [brillanter; am brillantesten] Adjektiv
[brɪlˈant]

briliáns (csiszolt gyémánt)▼★ melléknév

pompás▼★ melléknév

ragyogó▼★ melléknév

 

schwung [ʃvˈʊŋ]

ingott▼★

der Schwung [des Schwunges, des Schwungs; die Schwünge] Substantiv
[ʃvˈʊŋ]

csomó▼★ főnév

egy tétel▼★ főnév

halom▼★ főnév

hév▼★ főnév

lelkesedés▼★ főnév

lendület▼★ főnév

rakás▼★ főnév

das Schwungbrett Substantiv
[ʃvʊŋbrˈɛt]

ugródeszka▼★ főnév

die Schwungfeder Substantiv
[ʃvˈʊŋfeːdɜ]

szárnytoll▼★ főnév

schwunghaft Adjektiv
[ʃvˈʊŋhaft]

lendületes▼★ melléknév

die Schwungkraft Substantiv
[ʃvˈʊŋkraft]

erő▼★ főnév

svung▼★ főnév

 

der Trakt Substantiv
[tɾˈakt]

épületrész▼★ főnév

hossz▼★ főnév

kiterjedés▼★ főnév

utca▼★ főnév

útvonal▼★ főnév

traktabel Adjektiv
[tɾaktˈɑːbəl]

kezelhető▼★ melléknév

könnyen meggyőzhető▼★

traktábilis▼★ melléknév

Traktament Substantiv
[tɾˌaktamˈɛnt]

kezelés▼★ főnév

megvendégelés▼★

traktamentum▼★ főnév

das Traktament Substantiv
[tɾˌaktamˈɛnt]

bánásmód▼★ főnév

der Traktandierung Substantiv
[tɾˌaktandˈiːrʊŋ]

napirend▼★ főnév

das Traktandum [des Traktandums; die Traktanden] Substantiv
[tɾˈaktandˌʊm]

megtárgyalandó anyag▼★ főnév

das der Traktat [des Traktatsdes Traktates, des Traktatsdes Traktates; die Traktate] Substantiv

államok közötti megegyezés▼★ főnév

értekezés▼★ főnév

kis könyv▼★ főnév

magyarázat▼★ főnév

szent írat▼★ főnév

traktátum▼★ főnév

traktátus▼★ főnév

 

 

traktieren [traktierte; hat traktiert] Verb
[ tɾaktˈiːrən]

bánik▼★ ige

elhalmoz▼★ ige

fáraszt▼★ ige

kezel▼★ ige

megvendégel▼★ ige

traktál▼★ ige

die Traktierung Substantiv
[tɾaktˈiːrʊŋ]

traktálás▼★ főnév

vmi adása▼★ főnév

die Traktion [der Traktion; die Traktionen] Substantiv
[tɾˌaktsɪˈoːn]

hajtás (motornál)▼★ főnév

húzás▼★ főnév

die Traktionskette Substantiv
[tɾˈaktsɪˌoːnskɛtə]

húzólánc▼★ főnév

die Traktionskraft Substantiv
[tɾˈaktsɪˌoːnskraft]

húzóerő▼★ főnév

der Traktor [des Traktors; die Traktoren] Substantiv
[tɾˈaktoːɾ]

Mezőgazdasági vontató▼★ főnév

traktor▼★ főnév

vontató▼★ főnév

der Traktorist Substantiv
[tɾˌaktoːrˈɪst]

traktoros▼★ főnév

 

 

 

der Trikot [des Trikots; die Trikots] Substantiv
[tɾˈiːkoːt]

trikóanyag

 

das Trikot [des Trikots; die Trikots] Substantiv
[tɾˈiːkoːt]

dressz

mez

trikó

 

interpretieren – előad, értelmez, fordít, interpretál, magyaráz, tolmácsol

zement (cement) cement

wartet – vártet – várt

richtig – helyes, igaz, igazán, csakugyan, jó, korrekt, rendes

momentan – átmeneti, pillanatnyi

Schwung

Direkt

Schach (sakk)

Technik

Kontakt

Rang

Kontra

Präsident

Stadion

Arena

Ass (ász)

Elite

Tempo

Debüt

Niveau

Flirt

 

Chef (séf)

Gala (gála)

Parade

Definieren (definiál)

Kampagne

Kabinett

Komplett

Parkett

Tablett – tálca

Tablette - tabletta

Tableau – festmény

                festői színpadkép

Amateur

Kompanie

Konstruktione

illusieren

Takt - tankol

krimi

die Blamage [der Blamage; die Blamagen] Substantiv
[blamˈɑːʒə]

baklövés

főnév

blama

főnév

blamázs

főnév

felsülés

főnév

 

Frust

Futsch (befuccsol?)

 

spritz – spricc

spritzen – spriccel, fröccsen, fröcsög, fecskendez, locsol, spurizik

 

spitz – spicc (csúcs), felügyelő, kis részegség, kutya, csipős, éles, hegyes, sovány, vékony

spitz – spicces, kis részegség.

 

Strichel < német: strichen (prostituáltakat futtat) < Strich (árusító hely < sáv, körzet) + Strizzi (strici) összemosásából]

Strich – madárcsapat, gondolatjel, halivadékm csík, húzás, vonal

abstrichen átkutat, letőről, elmegy, fáról leszáll, elköltözik,

 

Mischung – keverék – Mix, Mixtur, Gemenge

vehement [vehementer; am vehementesten] [vˌeːheːmˈɛnt]

erőteljes▼★ melléknév

vehemens

 

kuschen [kuschte; hat gekuscht] [ kˈʊʃən]

csendben lefekszik (kutya)▼★ ige

kussol▼★ ige

meglapul▼★ ige

szájat befog

 

 

Tanz - tánc

Űberel - Felülmúl valakit vagy valamit. A német über (felett, fölött, on-en, ön, fölöttem, nagyon) szóból

Zentrum (centrum)  centrum▼★ főnév

középpont▼★ főnév

központ

 

 

der Januar        január

der Februar      február

der März          március

der April          április

der Mai            május

der Juni            június

der Juli             július

der August       augusztus

der September szeptember

der Oktober     október

der November november

der Dezember (december)

 

Zentimeter (centimeter) centiméter

 

die Hektik [der Hektik; —] Substantiv
[hˈɛktiːk]

hajsza▼★ főnév

idegeskedés▼★ főnév

izgatottság▼★ főnév

nyugtalanság▼★ főnév

 

hektisch [hektischer; am hektischsten] Adjektiv
[hˈɛktɪʃ]

sietős

 

 

der Schluss [des Schlusses; die Schlüsse] Substantiv
[ʃlˈuːs]

(be)zárás▼★ főnév

befejezés▼★ főnév

illeszkedés▼★ főnév

következmény▼★ főnév

következtetés▼★ főnév
fil/mat

rövidzár▼★ főnév
vill

vég (befejezés)▼★ főnév

végződés▼★ főnév
épít

zárás▼★ főnév
épít

zárlat▼★ főnév
vill, zene

záródás▼★ főnév
épít is

záróperem▼★ főnév
óraip

 

 

die Luft [der Luft; die Lüfte] Substantiv
[lˈʊft]

lég▼★ főnév

légtér▼★ főnév

lélegzet▼★ főnév

levegő▼★ főnév

 

die Aktion [der Aktion; die Aktionen] Substantiv
[ˌaktsɪˈoːn]

akció

 főnév

eljárás főnév

tevékenység főnév

 

absolvieren [absolvierte; hat absolviert] Verb
[ apzɔlvˈiːrən]

abszolvál

         

befejez

elvégez

die Stornierung Substantiv
[ʃtɔɾnˈiːrʊŋ]

érvénytelenítés

stornírozás

visszacsinálás

die Sortierung [der Sortierung; die Sortierungen] Substantiv
[zɔɾtˈiːrʊŋ]

kiválogatás

osztályozás

szortírozás

die Alphabetsortierung Substantiv
[ˌalfabˌɛtzɔɾtˈiːrʊŋ]

ábécésorrendbe tétel

 

Alternative

Prestige

Temperament

Reflektieren

Petition

Protest

Action

Automatisch

Mini

Paket

Aktív

Version

Media

Dokumentieren

Stadion

Sport

Start

Stop

Sprint

Sprinter

Spieler

Sponsor

Strategie

Spektrum

Stabilität

Perfekt

Portfolio

Profil

 

Punkt (pont)

Konkurrent

Konkurrenz,

Konkludent,

Konsulent

Delegation

Modern

Modernisieren

Renovieren

Dialog

Koffer

Vignette

Kollektion

 

Korrekt

Debüt

Debütant

Reduktion

Kapazität

Analyse

Rassismus

Skandal

Diskriminieren

Dissonanzen

Demolariseren

Toleranz

Solidarität

Konsequent

Karriere

Kapitän

Kandidat

Aspiranten

Mentalität

Rivalität

Denmonstratieren

Relevanz

Relevant

Passus

Thema

Thematik

Kulisse

Börse

Bonus

Gratulation

Faktor

Ikone

Moral

Album

Modell

Simulation

Evolution

Tumulten

 

Konzeption

Kompetent

Debütieren

Informieren

Regional

Favorit

Relativ

Intensiv

Kaution

Service

Garde

Zeremonie

Fraktio

Ressesion

Schock

Fiasko

Perspektive

Manager

Management

Priorität

Labor

Klima

Kultur

Renommee

Stabilisator

Stabil

Revanche

Provokieren

Konfrontieren

 

Stab (stáb)

 

Konserve – Konzerv

 

Paar - Pár

 

Kanzler (Kancellár)

die Kanzel [der Kanzel; die Kanzeln] Substantiv
[kˈantsəl]

katedra

pulpitus

szószék

 

Finanz

Konfektion

Komfort

Platform

Quasi (kvázi)

Option

Kabine

Trikot

Premiere

Relax

Praxis

Extra

Fix

Patent

 

Präzis (preciz)

 

Spekulation – spekuláció

 

Skepsis

kételkedés

kétkedés

szkepticizmus

 

 

Sicher (ziher)     biztos▼★ melléknév

persze▼★ melléknév

természetesen▼★ melléknév

 

                     bizonyos▼★ melléknév

                     biztonságos▼★ melléknév

                     veszélytelen

 

der Puff
[pˈʊf]

bordély▼★ főnév

buggy▼★ főnév

lökés▼★ főnév

puff▼★ főnév

puffanás▼★ főnév

ütés▼★ főnév

 

Bistro

 

 

Puncs - der Punsch [des Punsches, des Punschs; die Punsche, die Pünsche] Substantiv
[pˈʊnʃ]

 

Punch  boxolóedzés

kelj fel jancsi

vicclap

 

putzen
[ pˈʊtsən]

cicomáz▼★ ige

díszít▼★ ige

megpucol▼★ ige

megtisztít▼★ ige

takarít▼★ ige

tisztít▼★ ige

vakol

 

der Putz

cicoma▼★ főnév

cifraság▼★ főnév

dísz▼★ főnév

kalapdísz▼★ főnév

vakolat

 

 

 

sparen [sparte; hat gespart] Verb
[ ʃpˈɑːrən]

kímél vmt▼★ ige

megtakarít▼★ ige

spórol▼★ ige

takarékoskodik▼★ ige

takarékoskodik vmivel

falsch Adjektiv
[fˈalʃ]

ál-▼★ melléknév

álnok▼★ melléknév

csalárd▼★ melléknév

csalfa▼★ melléknév

hamis▼★ melléknév

helytelen▼★ melléknév

hibás▼★ melléknév

kétszínű▼★ melléknév

nem igazi▼★ melléknév

nem őszinte▼★ melléknév

rossz▼★ melléknév

színlelt▼★ melléknév

tettetett▼★ melléknév

téves

 

             

 

grillen [grillte; hat gegrillt] Verb
[ ɡrˈɪlən]

roston süt▼★ ige

Grillenfänger [ɡrˈɪlənfˌɛŋɜ]

bogaras▼★

rigolyás ember▼★

der Grillenfänger Substantiv
[ɡrˈɪlənfˌɛŋɜ]

hóbortos▼★ főnév

Grillenfängerei [ɡrˌɪlənfˌɛŋeːrˈaɪ]

hóbort▼★

rigolyáskodás▼★

szeszélyeskedés

 

jäh [jäher; am jähesten] Adjektiv
[jˈɛː]

hirtelen▼★ melléknév

meredek▼★ melléknév

 

 

die Kurve [der Kurve; die Kurven] Substantiv
[kˈʊɐvə]

forduló

főnév

görbe

főnév

kanyarulat

főnév

útkanyar

főnév

 

Boom

Plakat

Kalendär

Ovation

Dimension

Paktum

Remi

Derby

Jury (zsűri)

Phantastisch

Magie

Historie

 

Mega

Sensation

Legend

Star

Kassieren

Absolvieren

Dominieren

Tabelle

Saison

Trainer

Rekord

Mega

Special

Klub

Liga

Kurioser

Doping

Test

Diagnose

Klinik

Injektion

Null

Kritik

Disko

Bar

Kabine

Training

Duo

Trio

Start

Rangliste

Form (forma)

Match (meccs)

 

Saison – szezon, idény

 

Akzeptieren – elfogad, elismer

Akzept – elfogadás

Akzeptant – elfogadó

 

Tolerieren – tolerál

Rehabilitieren

Kooperieren

Kooperation

Potenzial

Statisten

 

Konzert - koncert

 

Konzentration

Konzentieren – koncentrál

Fokus

Fokussieren – fókuszál, koncentrál

Reaktion – reakció, reagálás

Respektivieren - respektálni

Reaktivieren – reaktiválni

Frustrieren – frusztrálni

Motivieren- motiválni

Reagieren – reagálni

Kassieren – kasszirozn, pénzt beszed

Spekulieren

Funktionar

Funktion (funkció)

Partie

Strukturierung

Tolerieren

Profitieren

Presentieren

Gratulieren

Orientieren

Position

Platz

Thron

Finale

Stagnal

Signal

Qualität

Priviligien

 

Rezept (recept)

Privat

Therapie

Media

Boulevard Media

Programm

Diskutieren

Sanktionen

Degradieren

Depression

Kontrollieren

Randalieren

Analphabete

Chaos

Boykott

Inflation

Blamieren

Streik (sztrájk)

Olympia

Regio

Stoppen

Rythmus

Hotel

 

Information

Kommunikativ

Kommentar

Transpareten

Kritisch

Konstruktiv

Philosophie

Positiv

 

Exklusiv

Jubiläum

Ministerium

Mandatum

Publikum

Podium

Praktikum

Premium

Datum

Medium

 Konsortium

Konsum

Registrieren

Front

Ambition

Konkret

Normal

Domino

Rivale

rivalisieren

Kategorie

Dynamik

Limit

Energie

 

Euphorie

Garantie

Aktualisieren

Konkretisieren

Aspekt

Reform

Trophäe

Etappe

Tennis

Nation

Favorisieren

Agressive

Kontroll

Aktion

Start

Kritisieren

Situation

Kritik

Manöver

Piloten

Auto

Adrenalin

Boksz

Mikrofon

Respekt

Transparent

Ära

Summe

Finanzielle

Kandidat

Chance

Regio

 

Konsequenz
Existenz

Lizenz

Konferenz

 

 

Intim

Tabu

Erotik

Fantasie

Meter

Dominanz

Fair (fer)

Unfair

Mäister

Modus

 

Total – teljes

Pikanter

Teoretisch

Diskutieren

Klass

Platz

Kritik

profi

Kolllege – Kolléga

Kollegin – kolléganő, kollegina

Ultimatum – ultimátum

Partie

Spezialist

Traditionen

 

Absolut

Aktuell

Attraktív

Attraktion

Realitisch

Komisch

 

Quasi – kvázi, majdnem

 

Landung – Landol

 

Monat - hónap

Telefon

Horoskop

Duo

Trio

 

Konzervativ

Operativ

Schluss – slussz

Pass – pasz (fociban), passzol - átad

die Strapazen [ʃtɾˈɑpɑːtsən]

megpróbáltatások▼★ főnév

nehézségek▼★ főnév

die Strapaze [der Strapaze; die Strapazen] [ʃtɾˈɑpɑːtsə]

fáradság▼★ főnév

koptatás▼★ főnév

megpróbáltatás▼★ főnév

strapa▼★ főnév

vesződés▼★ főnév

 

 

ungern [ˈʊnɡˌɛɾn]

kedvetlenül▼★

kelletlenül▼★

nem szívesen

Ungarn - Magyarország

 

 

Dort Mund – Ott – Száj

 

Minden – Egy város neve Németországban

 

nächste Schritt – következő lépés

 

buchen – bucht- bűkkfából való, foglal, elkönyvel, előjegyez - bukta?

 

 

(Molnár József)