Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Pozitív Idézetek

 

Én nem tartom sokra azt az embert, aki ma nem bölcsebb, mint tegnap volt. (A. Lincoln)

 

Valaki napról napra türelmetlenül figyeli a körtefáját, érik-e már a gyümölcse.

Ha megpróbálná erőszakolni e folyamatot, tönkretenné a gyümölcsöt éppúgy, mint a fát. De ha türelemmel vár, ölébe hull az érett gyümölcs. (Abraham Lincoln)

 

Ha törődsz vele, hogy mire becsülnek, értékes emberekhez kapcsolódj,

hiszen jobb egyedül, mint rossz társaságban. (George Washington)

 

Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes. (Albert Schweitzer)

 

Néha kialszik bennünk a fény, de aztán ismét felgyúl, ha találkozunk egy másik emberi lénnyel.

Mindannyian óriási hálával tartozunk azoknak, akik képesek újból felgyújtani ezt a belső fényt. (Albert Schweitzer)

 

Előtted a küzdés, előtted a pálya.

Az erőtlen csügged, az erős megállja.

És tudod: az erő micsoda ? - Akarat,

Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.

(Arany János: Domokos napra - részlet)

 

Egy bölcs ember több lehetőséget csinál, mint amennyit talál. (Francis Bacon)

 

Minden boldogság bátorságból és munkából fakad. (Balzac)

 

A megszokás következtében még a legragyogóbb tehetség is veszít magából. (Beethoven)

 

Bátorsággal minden elérhet az ember, ha jogos. (Beethoven)

 

Nincs az a szabály, amelyet meg ne lehetne sérteni avégből, hogy szebbé tegyünk valamit. (Beethoven)

 

Tartós örömet csak magadban és hivatásodban lelhetsz. (Beethoven)

 

Nem dicsősége a sasnak, ha legyőzi a galambot. (Boccaccio)

 

Egy homokszemben lásd meg a világot,

egy vadvirágban a fénylő eget,

egy órában az örökkévalóságot,

s tartsd tenyeredben a végtelent. (William Blake)

 

Ostobaság a gyávaság ruhája. (William Blake)

 

Rossz szándékkal mondott igazság többet árt, mint bármely hazugság. (William Blake)

 

Egy értelmes ember elég jó társaság önmagának! (Emily Bronte)

 

Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket.  (Charlotte Bronte)

 

Bolond gondolatai mindenkinek vannak, csakhogy a bölcs nem mondja ki őket. (Wilhelm Busch)

 

A holnap utcáján az ember a soha házába érkezik. (Cervantes)

 

...történetednek olvasásánál a búskomor mosolyra fakadjon, a derűs még jobban felviduljon, a gyarlóbb elméjű ne unatkozzék, az elmés bámulja találékonyságodat, a komoly ne becsmérelje, a tanult kénytelen legyen magasztalni. (Cervantes)

 

Aki nem akar akkor, amikor tud, az nem tud akkor, amikor akar. (Churchill)

 

Amikor a sasok hallgatnak, a papagájok kezdenek fecsegni. (Churchill)

 

Az államférfi a következő nemzedékre gondol, a politikus csak a következő választásokra. (Churchill)

 

Egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget; egy optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget.(Churchill)

 

Nem elég azt mondani: Megteszek minden tőlem telhetőt. Amire szükség van, azt színvonalasan meg kell csinálni. (Churchill)

 

Szeretem, ha mennek a dolgok. Ha nem mennek, szeretem elérni, hogy menjenek. (Churchill)

 

Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk. (Marie Curie)

 

Az életet álommá kell átalakítani, s álmunkból valóságot formálni. (Pierre Curie)

 

A boldogtalan ember egoista, dühös, igazságtalan, kegyetlen,

és még az ostobánál is kevésbé hajlamos embertársai megértésére.

A szerencsétlenség nem fűzi össze, hanem elválasztja egymástól az embereket,

még ott is, ahol a hasonló fájdalom összekötő kapocsként szerepelhetne. (Csehov)

 

A rosszul gombolt mellényt újra ki kell gombolni. (Deák Ferenc)

 

Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi,

hasznos jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni. (Deák Ferenc)

 

... nélkülözéseink szülte elégedetlenségünk onnan származik,

hogy azért, amink van, nem vagyunk elég hálásak. (Daniel Defoe) 

 

... csak úgy tudhatom meg az emberek igazi nézeteit, ha inkább arra figyelek,

amit tesznek, mint arra, amit beszélnek... (Descartes)

 

Hiába van valakinek esze, ha nem tudja használni. (Descartes)

 

Egy olyan iskolában, amelyet puszta kegyetlenkedéssel és erőszakkal igazgatnak, nem sokat lehet tanulni... (Charles Dickens)

 

Az állandó gyakorlás hiánya elsenyveszti a szerveket. A heves gyakorlás erősíti és túlzásba viszi őket. (Diderot)

 

Rosszat mondanak rólam? Ó, ha úgy ismernének engem, mint én ismerem magamat! (Diderot)

 

A valóban feslett, romlott lelkű nő mindig maga mellé állítja az embert,

mert még legalávalóbb cselekedetei közepette is gondosan vigyáz a látszatra,

az illendőségre és ért hozzá, hogy megőrizze fölényét, sőt mindenkitől tiszteletet követeljen. (Dosztojevszkij)

 

....kezünkben tartjuk a sorsunkat, és minden kicsúszik a markunkból, mert gyávák vagyunk. (Dosztojevszkij)

 

... miről beszélhet egy rendes ember a legnagyobb élvezettel? A felelet: saját magáról. (Dosztojevszkij)

 

Valamely embert szeretni ezt jelenti: úgy látni őt, ahogy Isten elgondolta. (Dosztojevszkij)

 

Az élet tényleg egyfajta iskola, alkalom a gyakorlásra.

Elsősorban a jellem felépítésére és a szellem nevelésére való. (Lewis Carroll)

 

A legtöbb ember elszalasztja a lehetőséget, mert az overallba van öltözve és munkának tűnik. (Thomas Alva Edison)

 

Aki egyedül unatkozik, a társaságban untat. (Egry József) 

 

Az átlagfestő azért fest, hogy éljen, a kiváló festő azért él, hogy fessen.  (Egry József) 

 

Az átlagművész mindég a mások munkájánál akar különbet produkálni és nem a sajátjánál. (Egry József) 

 

Csakis nagy és tiszta személyiségek példája képes nemes felfogást és tetteket előidézni.

A pénz csak a haszonlesőt vonza, és megmásíthatatlanul visszaéléshez vezet.

El tudja valaki képzelni Mózest, Jézust vagy Gandhit - Carnegie pénzeszsákjával felfegyverkezve? (Albert Einstein)

 

A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. (Albert Einstein)

 

A legfontosabb dolog: nem szabad abbahagyni a kérdezősködést. (Albert Einstein)

 

A példán keresztüli tanítás nem a tanítás egyik módja, hanem az egyetlen. (Albert Einstein)

 

Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket. (Albert Einstein)

 

Ha életedben a sikert A-nak vesszük, akkor A=x+y+z. x a munka, y a játék, z pedig az, hogy befogod a szád. (Albert Einstein)

 

A hasonló csak hasonló által ismerhető meg. (Emerson)

 

Aki tudja a hogyant, mindig fog találni munkát.

Aki ismeri a miértet, mindig a fõnöke lesz. (Emerson)

 

Az emberek nagy része azért szerencsétlen, mert nem magától, hanem másoktól kíván tökéletességet, és az emberi gyarlóságokat, magánkívül, senkinek sem bocsátja meg. (Eötvös József)

 

Ne vitázz arról, ami világos, mint a nap. (Erasmus)

 

Döntő gondolatok születhetnek a szabad idő óráiban.  (Sir Alexander Fleming)

 

A jövő csupa múltból áll. (Anatole France)

 

.. okos dolog elviselni a rosszat a jó reményében.

Viszont balgaság önként kitenni magunkat céltalan gyötrelemnek és hiábavaló szenvedésnek. (Anatole France)

 

Nagy dolgok megvalósításához nem csak cselekednünk kell, de álmodoznunk is; nemcsak terveznünk, de hinnünk is. (A. France)

 

Ha jó vagy másokhoz, magadhoz vagy a legjobb. (Benjamin Franklin)

 

Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet simítja. (Gabriel García Márquez )

 

Légy jobb ember, és tudd, hogy ki vagy, mielőtt valaki újjal találkozol,

akitől azt reméled hogy ismer téged. (Gabriel García Márquez)

 

Ne vesztegesd idődet arra, aki nem tart téged érdemesnek arra hogy veled töltse. (Gabriel García Márquez)

 

Sose felejts el mosolyogni. Még akkor sem, amikor szomorú vagy.

Lehet, hogy valaki beleszeret a mosolyodba. (Gabriel Garcia Márquez)

 

Először magadban kell létrehozni a változást, amit a világtól követelsz. (Gandhi)

 

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad.

Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd. (Gandhi) 

 

Minden ember annyit ér, amennyit tud. (Gárdonyi Géza)

 

Nem az a szerencsétlen, akit annak vélsz, hanem aki magát véli szerencsétlennek. (Gárdonyi Géza)

 

A hatalom ne beszéljen, hanem cselekedjen! (Geothe)

 

A merészségben bűverő van. (Geothe)

 

A tudás nem elég; azt alkalmazni kell. (Geothe)

 

Az akarat nem elég; tenni is kell. (Geothe)

 

Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket;

Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene,

akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. (Geothe)

 

Korlátok között mutatkozik meg, ki a mester. (Geothe)

 

Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,

S minden elérhető,

Ha van benned bátorság,

Remény, s szeretni erő... (Goethe)

 

Mivel az emberek nem értékelik a jelent, nem tudják, hogyan éljék megfelelő módon.

Így egy jobb jövő után sóvárognak vagy a múltba tekintgetnek. (Geothe)

 

A boldogság mindig kicsinek tűnik amíg csak a saját kezedben tartod.

De engedd szabadjára és azonnal megtanulod mennyire nagy és értékes. (Maxim Gorkij)

 

Ki hogy él, aszerint gondolkodik. (Maxim Gorkij)

 

Gyönyörű az,                                               

Ha az ember célba lát,                               

S eléri azt,

Tűzön-vízen át.

(Henrik Ibsen)

 

Gyönyörű, ha valaki

Maga előtt célt lát,

S azt meg is valósítja

Tűzön-vízen át. (Ibsen)

 

A férfi sorsa a nő. (Jókai Mór)

 

A hazugság a gyengék fegyvere. (Jókai Mór) 

 

Az okos tanács nem gomba, hogy ott is teremjen, ahol nem vetették. (Jókai Mór) 

 

Mint azt mindenki tudja, Kolumbusz Kristófot azért tiszteljük ma is, mert ő volt az utolsó, aki felfedezte Amerikát. (James Joyce)

 

Egy ember sohasem csupán ő maga. Egy ember a többi egyénhez való viszonyában valami.

Teljes képet csak akkor kapunk róla, ha a környezetéhez való viszonyában látjuk,

ahogy egy növényről vagy egy állatról sem tudunk semmit, ha nem ismerjük élőhelyét. (C. G. Jung)

 

A kormány az a testület, ami megtarja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja. (Karinthy Frigyes)

 

Semmi sem világos, amíg az ember nem tapasztalja meg.

Még egy közmondás sem közmondás, amíg életed nem példázza a bölcsességét. (John Keats)

 

Az elveszett idő nem tér vissza. (Kempis Tamás)

 

A szó a legerősebb kábítószer, amit ember valaha is használt. (Rudyard Kipling)

 

Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz. (IV. Károly)

 

A félelem mindig rossz tanácsadó. (Kossuth)

 

Ne civakodjunk afölött, hogy mik voltunk. Egyesüljünk arra, aminek lennünk kell. (Kossuth)

 

A könyvben nem az érték, ami le van írva, hanem amit kiolvasunk belőle.

Minden szó arra való, hogy megindítson bennünk egy folyamatot, s mi ezt hitelesítsük. (Kosztolányi Dezső)

 

Régi a tanács: minden tudja azt, s kevés követi: eszed járjon előbb nyelvednél s tettednél. (Kölcsey)

 

A bölcsesség a léleknek az, ami a testnek az egészség. (La Rochefoucauld)

 

Többnyire rettentően unatkozunk azok társaságában, akiket untatunk. (La Rochefoucauld)

 

Aki keveset gondolkodik, az sokat téved. (Leonardo da Vinci)

 

Ki keveset tud sokat téved! (Leonardo da Vinci)

 

 …olyan az ember természete, hogy csak akkor érheti el tökéletesedését,

ha embertársai tökéletesedéséért, javáért tevékenykedik.

Ha csak önmaga számára munkálkodik, lehet ugyan híres tudós, nagy bölcs,

kitűnő költő, de tökéletes, igazán nagy ember soha….a tapasztalat azt mutatja,

hogy az a legboldogabb, aki a legtöbb embert tette boldoggá. (Marx)

 

A tanuló azt hiszi, hogy nehéz a munkája, pedig ő csak a kocsi, és a tanító a ló. (Mikszáth Kálmán)

 

A rágalomra nincs semmilyen gyógyszer itt: Hát bolond, aki a pletykára hederít.

Igyekezzünk tehát okosan élni s tisztán,S ne törődjünk vele, hogy mit fecseg a hitvány. (Moliere)

 

Céltalan hajósnak nem kedvez a szél. (Montaigne)

 

Javunk és bajunk egyaránt csak belőlünk ered. (Montaigne)

 

Én úgy gondolom, hogy a dolgok önmagukban se nem tiszták, se nem tisztátalanok,

nem tudok elképzelni semmiféle olyan, eleve a tárgyban rejlő tulajdonságot, ami akár ilyenné, akár olyanná tenné. (Charles-Louis Montesquieu)

 

Minden ember egyenlőnek születik. (Charles-Louis Montesquieu)

 

Az öröm abból ered, hogy valaki megtudja látni azt, ami szép és jó az életben. (Móricz Zsigmond)

 

... mindenki úgy él, ahogy tud, nem ahogy szeretne. (Móricz Zs. Boldog ember)

 

Egy népet csak úgy lehet vezetni, ha jövőt mutatunk neki. A vezető: reménységmondó. (Napóleon)

 

Az igazság akkor is létezik, ha tagadják. (Orwell)

 

Minden generáció intelligensebbnek hiszi magát, mint az előzőek és bölcsebbnek, mint az utána következőek. (George Orwell)

 

Elárulom a titkot, ami segített nekem, hogy célba érjek: az én erőm egyes egyedül a makacs kitartásomban van. (Louis Pasteur)

 

A bölcsességet nem úgy kapjuk, magunknak kell azt felfedezni,

oly út után, amelyet senki se tehet meg helyettünk, senki se tud tőle megkímélni... (Marcel Proust)

 

Egy bűn van, tudd meg: lent maradni,

Szegényen, ismeretlenül.

Erény is egy: folyvást haladni

S nem állni meg, csak legfelül. (Reviczky Gyula)

 

A szépség mindenütt ott van. Nem rajta múlik, hogy nem tudjuk meglátni. (Auguste Rodin)

 

Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,

kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó

ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk! (Antoine De Saint-Exupery)

 

... előbb minden felnőtt gyerek volt. (De csak kevesen emlékeznek rá.)

(Antoine De Saint-Exupery:Kis herceg)

 

Az ember az, amivé önmagát teszi. (Jean-Paul Sartre)

 

A változatosság csak fűszerezi a gyönyört. (Schiller)

 

... a legtöbb társaság olyan, hogy aki azt magányosságra elcseréli, jó vásárt csinált. (Arthur Schopenhauer)

 

Általában tanácsosabb, ha avval mutatja ki eszét az ember, amit elhallgat, mint avval, amit elmond. (Arthur Schopenhauer)

 

A hencegőből könnyen ez marad: megtalálják benne a szamarat. (Shakespeare)

 

Aki szereti a talpnyalást, méltó a talpnyalóhoz. (Shakespeare)

 

Boldogok, akik meghallják, mi a hibájuk és jóvátehetik. (Shakespeare)

 

Ha valakiből ki akarsz hozni egy bizonyos tulajdonságot, tégy úgy,

mintha az elérendő erény máris egyik alapvető vonása lenne;

 Előlegezd meg a jó hírnevet, amelyet ki szeretnél fejleszteni benne,

és roppant erőfeszítést tesz majd, nehogy csalódást okozzon neked. (Shakespeare)

 

Az emberek mindig a körülményeket okolják bajaikért. Én nem hiszek ebben.

Azok az emberek jutnak előre ebben a világban, akik keresik azokat a körülményeket, amikre szükségük van, és ha nem találják meg őket, akkor maguk teremtik meg őket. (George Bernard Shaw)

 

Az őszinte szeretet sokszor kényszerül olyan igazságot mondani,

mely neki jobban fáj, mint annak, aki konok szívvel hallgatja. (Spurgeon)

 

Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának s ezáltal az egész emberiségnek. (Széchenyi István)

 

Szegénnyé bennünket a még több utáni vágyakozás tesz.

A boldogság titka nem az, hogy többet szerezzünk, hanem az,

hogy örüljünk annak, amink van és hogy kitöltsük életünk üres

kereteit ahelyett, hogy azokat tovább tágítanánk. (Szent-Györgyi Albert)

 

Aludtam és azt álmodtam:

az élet-öröm.

Felébredtem, és azt láttam:

az élet-kötelesség.

Dolgoztam, és azt láttam:

A kötelesség-öröm. (Rabindranath Tagore)

 

A pesszimista olyan ember, akinek midig igaza van, de soha sincs öröme benne. (Teller Ede)

 

A boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van. (Lev Tolsztoj)

 

Egyszerűség, jóság, igazság - ezek mind nélkülözhetetlenek az emberi nagysághoz. (Lev Tolsztoj)

 

Mindenki szeretné megváltoztatni a világot, de senki sem szeretné megváltoztatni saját magát. (Lev Tolsztoj)

 

Nem az a kedves, aki szép, hanem az a szép, aki kedves. (Tolsztoj)

 

Az életet igazán csak akkor élvezhetjük, ha van, akivel ezt az élvezetet megoszthatjuk. (Mark Twain)

 

Minden szépség annyit ér csak,

Mire becsüli magát;

Ne add magad egy világért,

S többet érsz, mint egy világ. (Vajda János)

 

Mindennek, ami itt remek volt,

Emléke, nyoma fönnmarad.

Ki mi nagyot tett, szépet gondolt,

Örökké él, mert egyre hat. (Vajda János)

 

…és érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót

akarsz és te is tiszta jó vagy,

és egy tekintetük elhitesse véled,

szép dolgokért élsz és érdemes élned… (Váci Mihály)

 

Váci Mihály: Még nem elég!

Nem elég megborzongni,

de lelkesedni kell!

Nem elég fellobogni,

de mindig égni kell!

És nem elég csak égni:

fagyot is bírjon el,

ki acél akar lenni,

suhogni élivel.

Nem elég álmodozni.

Egy nagy-nagy álom kell!

Nem elég megérezni,

de felismerni kell!

Nem elég sejteni,

hogy milyen kor jön el;

jövőnket - tudni kell!

 

Nem elég a célt látni;

járható útja kell!

Nem elég útra lelni,

az úton menni kell!

Egyedül is! Elsőnek,

elől indulni el!

Nem elég elindulni,

de mást is hívni kell!

S csak az hívjon magával,

aki vezetni mer!

 

Nem elég jóra vágyni:

a jót akarni kell!

És nem elég akarni:

de tenni, tenni kell!

A jószándék kevés!

Több kell: - az értelem!

Mit ér a hűvös ész?!

Több kell: - az érzelem!

Ám nem csak holmi érzés, …

 

de seb és mély szenvedély,

keresni, hogy miért élj,

szeress, szenvedj, remélj!

Nem elég - a Világért!

Több kell: - a nemzetért!

Nem elég: - a Hazáért!

Több kell most: - népedért!

Nem elég - Igazságért!

Küzdj azok igazáért,

kiké a szabadság rég,

csak nem látják még,

hogy nem elég!

Még nem elég!

 

Mindaz, amit mondasz, terólad szól: kivált, amikor másvalakiről beszélsz! (Valéry)

 

Az életben az a legnagyobb boldogság, ha meggyőződhetünk róla, hogy önmagunkért szeretnek, pontosabban szeretnek bennünket annak ellenére, hogy önmagunk vagyunk. (Victor Hugo)

 

Boldog, ki elmereng az örök dolgokon. (Victor Hugo)

 

Merj s indulj! heverőt nem pártol semmi szerencse. (Merj s indulj!...) Vörösmarty Mihály   

 

Szólj, gondolj, tégy jót: s minden szó, gondolat és tett

Tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád. (Vörösmarty Mihály:Emlékkönyvbe)

 

Ha egy könyvet nem lehet újra és újra elolvasni, az első olvasásnak sincs sok értelme. (O. Wilde)

 

A művész semmit nem ér tehetség nélkül, de a tehetség semmit nem ér munka nélkül. (Emile Zola)

 

Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat,

hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. (Thorwald Dethlefsen)

 

A figyelem egyike a legszebb bókoknak, amelyekkel megörvendeztethetünk valakit. (Dale Carnegie)

 

A világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el,

akik akkor is tovább próbálkoztak, amikor már semmi sem segített. (Dale Carnegie)

 

Bármely bolond tud kritizálni, elítélni és panaszkodni - és a legtöbb bolond meg is teszi. (Dale Carnegie)

 

Emlékezz arra, hogy a boldogság nem attól függ, hogy ki vagy vagy mi van neked;

egyedül attól függ, hogy mit gondolsz. (Dale Carnegie)

 

Ha jó társalgó akarsz lenni, légy jó hallgató; más szóval : légy érdeklődő, ha érdekes akarsz lenni. (D.Carnegie)

 

....két hónap alatt több barátot szerezhetsz, ha őszintén érdeklődsz mások iránt, mint két év alatt, ha arra törekszel, hogy mások érdeklődjenek irántad. (D.Carnegie)

 

Még a legkedvezőbb körülmények között is nehéz az emberek gondolkodását megváltoztatnod,

hát akkor miért akarod ezt meg is nehezíteni magad számára ?

Ha bármit be akarsz bizonyítani, senkinek sem kell tudni erről.

Tedd meg olyan finoman és ügyesen, hogy senki se vegye észre. (G.Carnegie)

 

Egy helyen jön előbb a gazdagság, mint a munka; a szótárban. (Vidal Sassoon)

 

Mindent meg fogsz kapni az életben, amit csak akarsz,ha eleget segítesz másoknak, hogy megkapják amit ők akarnak.

(Zig Ziglar a Secrets of closing the sale című sikerkönyv szerzője)

 

Akiben zűrzavar van, zűrzavart hoz létre környezetében.

Akiben rend van - rendet teremt maga körül. (Popper Péter - A belső utak könyve)

 

Ha szeretetet, figyelmet kívánunk partnerünktől, akkor előbb adjunk mi neki.

Finom, tapintatos pantomim ez, az erők egészséges keringésének módja.

Olyan labdajáték, amelyben kezdetben a mi kezünkben van a labda,

s társunk csak úgy dobhatja vissza, ha előbb mi odadobjuk hozzá. (Szepes Mária)

 

Vagy megtaláljuk az utat, vagy építünk egyet. (Hannibal)

 

Egy sem talál abból a lövésből, amit soha le sem adsz. (Wayne Gretzky)

 

Tanuld meg elengedni a múlt szerelmeit, szeretteit!És tanuld meg tiszteletben tartani az ő döntésüket!

Mert ami nincs, az fájhat, de attól még nem lesz... (Dr. Csernus)

 

Gyermekeink életének első évét azzal töltjük, hogy járni és beszélni tanítjuk őket,

a következő tizenkettőt pedig azzal, hogy üljenek már le végre,és fogják be a szájukat. (Phyllis Diller)

 

Minden álmunk valóra válhat, ha van bátorságunk a nyomukba eredni. (Walt Disney)

 

Légy az, amivé felebarátaidat akarod, hogy váljanak. Ne szavad, hanem lényed legyen a prédikációd. (Amiel)

 

Mindenki csak azt érti meg, amit önmagában is megtalál. (Amiel)

 

Mindnyájan víziósok vagyunk, s amit látunk, az a magunk lelke, a dolgokba vetítve. (Amiel)

 

Az emberek csaknem mindig rabszolgák, mert nem tudják kimondani azt a szót, hogy nem. (Chamfort)

 

Könyvek révén, sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is,

könyvek nélkül pedig senki sem lesz tudós, még az iskolában sem... (Comenius)

 

Ellenállni az árnak ahhoz erő kell, de úszni az árral, ahhoz nem kell erő. (Fontenelle)

 

Könnyebb megtanulni beszélni, mint hallgatni. (Thomas Fuller)

 

Aki meg tudja mutatni, mit ér, kétszer annyit ér. (Gracián)

 

Annyit érünk, amennyit tudunk. (Gracián)

 

Kiben mi lakozik, annyiban számíthat valakinek.

Legyen a belső mindig kétszer annyi, mint a külső mindenestől.

Némelyeknek csak homlokzatuk van, mint a befejezetlen házaknak,

amelyek továbbépítésére már nem volt pénz: a bejárat palotát mutat, a lakás vityillót...(Gracián)

 

A viták lényege nem a győzelem, hanem az előrehaladás. (Joseph Joubert)

 

Nagy lelkek tehetsége felismerni a nagyságot másban. (Karamzin)

 

Nagy csapás, ha valaki se nem elég elmés, hogy jól beszéljen, se nem elég okos, hogy hallgasson. (La Bruyere)

 

Amikor 24 órával hamarabb van igazunk, mint az emberek többségének,

24 óra hosszat bolondnak néznek minket. (Rivarol Antoine)

 

Aki másokat lekicsinyel, az sose nagy. (J. G. Seume)

 

Ami jó, azt kétszer is szívesen hallja az ember. (Seume)

 

A nő inkább az egoistától szokott elfordulni... (Turgenyev)

 

A nagy gondolatok a szívből fakadnak. (Vauvenargues)

 

Az unalom az élet betegsége. Meggyógyításához kevés kell: szeretni kell valakit, vagy akarni valamit. (Alfred de Vigny)

 

Gyáva állatok csordában járnak, az oroszlán egyedül jár a sivatagban. (Alfred de Vigny)

 

Még nem akadtam olyan emberre, akitől nincs mit tanulni.(Alfred de Vigny)