Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idézetek new 9

 

 
- Harminc éven át tanulmányoztam a zent. Eleinte a hegyek hegyek voltak, a vizek vizek. Ahogy jobban elmélyültem, a hegyek megszűntek hegyek, a vizek megszűntek vizek lenni. De most, hogy a végére jutottam, a hegyek újra hegyek, a vizek, újra vizek. (Zen buddhista anekdota)

 

 

A spirituális fölismeréshez nélkülözhetetlen a lefelé íve­lő ciklus. Valamilyen szinten hatalmas kudarcot kell el­szenvedned, illetve nagy veszteséget vagy fájdalmat kell átélned ahhoz, hogy a lelki dimenzió felé fordulj. Az is megtörténhet, hogy épp sikered válik számodra üressé és értelmetlenné, és így kudarcként szembesülsz vele.
Minden sikerben benne rejlik a kudarc, mint ahogy a kudarcokban is ott lapul a siker. (Eckhart Tolle: A most hatalma a gyakorlatban)

 

 

,,A lelki síkon létezem és nem kellenek indokok arra, hogy Szeressek. Hiszem, hogy minden okkal történik és tudom, hogy nem létezik olyan, hogy véletlen. Hiszem, hogy minden rossz és fájdalmas esemény tanít valami, amitől több, jobb és erősebb leszek. Hiszem, hogy létezik valaki, aki anélkül is hall engem, hogy akár egyetlen hang is elhagyná a számat. Hiszem, hogy bármilyen nehéz is az élet, de mégis egy gyönyörű, csodákkal teli, tündérek járta álomvilág." " (Sz.F.)

 

 

Azok, akik elszántan elkötelezik magukat az Út mellett,
akik tisztán és megfontoltan cselekszenek,
összeszedettek és életvitelük erényes,
ragyogásuk egyre csak nő. (Dhammapada, 24)

 

 

 

Értsd meg mélyen, hogy csak a jelen pillanattal ren­delkezel! Állítsd a mostot életed középpontjába!
Amíg ez idáig az időben éltél, és csak rövid látoga­tásokat tettél a mostba, tedd át lakhelyedet a mostba, és csak akkor tegyél rövid látogatásokat a múltba és a jövőbe, amikor élethelyzeted gyakorlati tennivalói azt feltétlenül szükségessé teszik! Mindig mondj igent a jelen pillanatra! (Eckhart Tolle: A most hatalma a gyakorlatban)

 

 

Barátom, nem látod? Az Út nyugodt emberét, aki már nem tanul és nem cselekszik,
Nem utasítja el az illúziókat, s már az igazságot sem keresi. (Kódó Szavaki, zen mester)

 

 

"Amit Útnak hívunk, az a múltbéli bölcsek lépteinek nyoma. Ez azt jelenti, hogy azok a nyomok, amelyeket a bölcsek hagytak azon az úton, amelyen a bölcsek jártak. Erre az Útra rátérni azt jelenti, hogy a magadévá teszed, és a saját életed irányává teszed. Másképp mondva, mi magunk válunk az Úttá, megvalósítva saját valódi természetünket, miközben mindegyikünk a maga módján halad." (Kódó Szavaki, zen mester)

 

 

"Múlton rágódni? Nem fogok. Változtatni? Nem tudok. Tettem amit tettem, nem bánom. Vannak és lesznek hibáim, melyekből tanulok. Ki mit mondd, nem érdekel! Vannak irigyek, ellenségek, szerelmek, barátok. Viszont életem csak egy van, úgy élem, ahogy jó nekem"

 

 

,,Az Út nem igényel gyakorlást, csak ne szennyezd be. Mi a szenny? Míg ingadozó tudatod
van, ami kitalációkat és agyalásokat hoz létre, az mind szenny. Ha az Utat közvetlenül akarod
megérteni, a hétköznapi tudat az Út. A hétköznapi tudat alatt azt a tudatot értem, amiben nincs
kitaláció, nincs személyes ítélet, nincs megragadás, vagy elutasítás.”
(Macu Taoji zen tanítása)

 

 

A zen művelői azt tartották, hogy a megvilágosodás itt és most, a saját erőfeszítéseink által válik elérhetővé, önnön lényegi ürességünk felismerésével. A buddhaság felismerését nem racionális eszközök, tanulmányok, a szútrák olvasása segíti elő, ezek a hagyományos módszerek csak elhomályosítják az igazságot. Az út a megvilágosodáshoz maga a zazen. Zazen (ülő meditáció) révén el lehet érni azt, hogy az elme közvetlenül természetesen megragadja a "Buddha-lét" lényegét. Nem csak ülő meditációban, egy kolostorban érhető el a megvilágosodás, hanem minden pillanatban, összpontosított tudatosság révén bármely mindennapi foglalatossággal.

http://mantralap.hu/tartalom.php?oldal=tanit_japan

 

Buddha, Dharma és Samgha. A Buddha, aki tudatában van a valóságnak. a Dharma a valóság maga és az erről szóló tanítás. A samgha olyan emberek közössége, akik követik Buddha tanítását, és gyakorolják a valóság kinyilvánítását.

 

A zen azonban nemcsak kifelé nyit utat, hanem befelé is. A problémák elengedése nem azok elfojtásával egyenlő, sokkal inkább azok bizonyos távolságból való szemléletével. Problémáink, bennünket bűvkörükben tartó gondolataink adott távolságból való megfigyelése sokszor egyszerűbbé teszi számunkra azok meg- vagy feloldását. Így tartozhat a zen alap gondolatai közé a megfontoltság és a derű. Az életritmus felgyorsulása ellenére elmélyülni tudó ember megfontoltabbá, érzékenyebbé válik, jobban észreveszi a mindennapok apró szépségeit, és derűsebb lesz. Felismeri, hogy a zaklatottság és a rohanás elkerülhető, kényszerítő erejük megkérdőjelezhető. https://arsetvita.wordpress.com/zen/

 

 

A zen meditáció rendszeres gyakorlása általi elmélyülés problémáink és gondolataink elengedésére tanít bennünket, és segít abban, hogy túllépjünk saját individuális életünk körén, megnyíljunk embertársaink felé, nagyobb empátiával közelítsünk a körülöttünk lévő világhoz.

 

 

A zen egy út. Egy út, amelyen keresztül megszabadulunk gondolataink zűrzavarától, a nyugatlanságtól, a folyamatos és nyugtalanító zsongástól, ami a tudatunkat terheli, egy út, amelyen keresztül eljuthatunk legmélyebb gyökereinkig, odáig, hogy megtudjuk, kik is vagyunk valójában, honnan jöttünk, hová megyünk. A zen gyakorlata során, tudatunk lecsendesítésén keresztül, a zűrzavaros gondolatok mgszűnésével választ kapunk a ezekre a kérdésekre, jóllehet ez olyan tapasztalati válasz, amely nem foglalható szavakba. http://zazen.hu/hu/a-zenrol/a-zenrol

 

 

A zen nagyon közvetlen út. Közvetlen út a tudathoz, ahhoz, hogy megtudjuk, kik vagyunk, hogyan gondolkozunk, miként látjuk a világot és magunkat. A közvetlenség a bensőségességben van. Abban, hogy ez valódi belső út. Bennünk járható. A legbelsőbb. (Dobosy Antal)

 

A zen a buddhizmus misztikus irányzata, több évszázados tapasztalatra támaszkodó spirituális iskola. Fő gyakorlata, a zazen – szellemi összeszedettségben elmélyült csendes ülés – igen egyszerű, így mindenki számára elsajátítható. A zen út teljes egészében a megtapasztalás útja. https://arsetvita.wordpress.com/zen/

 

A zazen által képesek vagyunk visszatérni saját gyökereinkhez, és teljesen azzá válni, akik valójában vagyunk. A képesség, mely által el tudunk érni egy belső, nyugodt állapotot, melyben elengedjük a külső zavaró tényezőket és visszatérünk eredeti belső világunkba – ez a zazen. Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy a zazen által nem egyformává válunk, hanem éppen abban segít, hogy saját magunkká váljunk. (Shodo Harada Roshi tanítása a zazenről) http://japankalligrafia.hu/book/export/html/13

 

A zen maga a buddhizmushoz kötődik, de bárki gyakorolhatja a zazent. A zen gyakorlójának nem kell hinnie Buddhában. A zen felfogása szerint Buddha egy személy, aki megmutatott egy gyakorlati utat ahhoz, hogyan tudjuk megszűntetni a nyugtalanságot és hogyan tudunk lehatolni legvégső gyökereinkig, hogy megtudjuk, kik is vagyunk valójában. http://zazen.hu/hu/a-zenrol/a-zenrol

 

A Zen célja a jellem tökélesítése. Aki másokat ismer Bölcs. Aki önmagát ismeri, Megvilágosult.

 

A Megvilágosodás a legkönnyebb dolog a világon, de a papok Sosem akarták, hogy mindenki megvilágosodjon,

mert akkor senki se lenne keresztény, senki se lenne katolikus, senki se lenne hindu, nem lennének mohamedánok.

Ezért az embereknek nem szabad megvilágosodniuk. Vaknak kell lenniük a saját, eredeti természetükre.

És egy nagyon ügyes módszert találtak ki: semmit nem tesznek ellene, egyszerűen csak beléd nevelik, hogy ez egy nagyon nehéz, megoldhatatlan feladat. (Osho)

 


Mivel kezdjem a zen tanulmányozását?- kérdezte egy szerzetes Hszüan-sától.

Hallod a patakcsobogását?

Hallom.- Akkor kezd azzal. (Zen buddhista anekdota)

 

 

Egy Jüan nevű szerzetes azt kérdezte:

- Mester, teszel-e valami komoly erőfeszítést, hogy gyakorold az Utat?

- Igen – mondta Huj-haj.

- Mit?

- Ha éhes vagyok, eszem – ha álmos vagyok, alszom.

- Hát nem ezt tesszük mindnyájan?

- Nem bizony.

- Miért nem?

- Ha esztek, közben száz dolgon jár az eszetek, és ha aludni tértek, ezer gondolattól terhes az elmétek – mondta Huj-haj. – Hát ezért nem (Zen anekdota)

 

Nan-in, a Meiji korban élt (1868 - 1912) japán mester vendégül látott egy egyetemi professzort, aki a Zen után érdeklődött. Nan-in teával kínálta. Már csordultig volt a látogatója csészéje, de Ő csak öntötte tovább. A professzor egy darabig türelemmel figyelte, hogy mi történik, de aztán nem tudta fékezni magát és kifakadt.
- Már csordultig van. Nem fér bele több!
- Csak úgy mint a csésze - mondta Nan-in -, te is csordultig vagy a saját véleményeddel és bölcselkedéseddel. Hogyan mutassam meg neked a Zent, hacsak nem üríted ki előbb a csészéd?

http://nirmala.hu/tudatossag/web-shop

 

A szépség éppúgy a valóság egyik aspektusa, mint az igazság. Aki érzéketlen az egyik iránt, az nem találta meg a másikat.

 

A művészet akkor teljesíti legmagasabb feladatát, akkor válik a lehető legjelentősebbé és értékesebbé, amikor a spirituális szépség csatornájává válik.

 

Ha befelé harmóniában és szeretetben élsz önmagaddal és másokkal, minden ellenséges és negatív ideát elutasítasz, akkor ennek a szeretetnek és harmóniának kifelé, környezetedben is meg kell nyilvánulnia.

 

Az élettapasztalatok - melyek egyeseket nemessé tesznek, másokat pedig bemocskolnak - csak olyan mértékben képesek gondolataink, vágyaink és érzéseink befolyásolására, amennyire engedjük. Csak rajtunk múlik, hogy az istenit
vagy az ördögit hozzák-e elő belőlünk. Elménk struktúrája és szokásai nagymértékben meghatározzák, hogy miként tapasztaljuk a világot.

http://www.napimado.ro/hu/130813_PB_misztikus_13.html?menu=368

 

 

Egykor azt mondta Buddha, hogy ha helyet adunk elménkben a negatív, keserű gondolatoknak, mások vádolásának és a velünk rosszul bánók iránt táplált gyűlöletnek, akkor nem lehetünk szabadok, és képtelenek leszünk megtalálni
a boldogságot.

 

 

Egyszerre csak egy gondolatot tarthatunk az elménkben. Vigyázzunk hát rá, hogy az az egy pozitív legyen.

 

 

Ne bámuljuk túl hosszan azokat az embereket, dolgokat, helyeket, melyeknek természete gonosz, mert ez veszélyes lehet ránk, sorsunkra vagy egészségünkre nézve. Sőt legjobb, ha teljesen elkerüljük őket.

 

Nem hagynánk, hogy járványokkal fertőzött patkányok szaladgáljanak konyhánkban és otthonunkban, ám azt hagyjuk, hogy a mentális járványok emberi képviselői kinyomtassák, hangoztassák, propagálják mérgező nézeteiket és
negatív ideáikat, a pornográfiát, az erőszakot, a gyűlöletet, az erkölcsi elsilányodást, a gonoszságot. A médiumokon keresztül ható gonosz erők elég okosak.

http://www.napimado.ro/hu/130811_PB_misztikus_11.html?menu=366

 

,,Nem számit, mik és kik voltunk a múltban, csak az számit, most mik vagyunk. S még fontosabb, hogy a jövőben mivé akarunk válni."

 

Amikor olyan embereknek próbálunk pozitív tanítást közvetíteni, akik egész életüket destruktív ideákkal töltötték, akkor természetszerűen zárt kapukba fogunk ütközni. Vannak olyan materialisták, akik türelmetlenek, mi több, idegesek lesznek, ha a filozófia igazságait hallják. Az ilyen emberek agresszívakká is válhatnak pusztán ettől. Azért történik ez, mert elveszítették képességüket, hogy nyugodt, előítélet-mentes absztrakt gondolkodást végezzenek, és azért, mert elvesztették azt a képességüket, hogy tiszteletet érezzenek valami nálunk magasabb és nemesebb iránt - legyen az egy szép táj vagy Isten maga.

http://www.napimado.ro/hu/130811_PB_misztikus_11.html?menu=366

 

A vad vágyak viharának ellent kell állni éppúgy, ahogy a belsőbéke szelíd hullámait keresnünk szükséges.

 

Két ember a szélről, és a szélben lobogó zászlóról beszélget.

-Valójában a szél mozog- jelentette ki az egyik ember.

 Nem, nem! A zászló ami mozog!- Állította a másik.

A zen –mester, - aki véletlenül arra járt , csendesen megjegyezte:- Nem a szél mozog, nem is a zászló, hanem az elme. (Zen anekdota)

 

"A tegnap csak egy emlék,

A holnap még ismeretlen,

A jelen pillanat: maga a felismerés".(ÁCSÁN SZUMÉDHÓ - A jelen pillanat)

 

,,Az élet igazi művészete a meditációval kezdődik.  Meditáció alatt az elme csöndjét, a szív csöndjét értem; azt, hugy eljutsz lényed legbensőbb középpontjába és megtalálod a kincset: saját valóságodat.

És ha megtaláltad akkor sugárzik belőled a szeretet, sugárzik belőled az élet, a kreativitás.” (Osho)

 

„Említettem, hogy az igazi együttérzés duális jellegű, kettős természetű. Ez azt jelenti, hogy egyszerre vagy tudatában a mindent és mindenkit összekötő, és jellemző halandóságnak és halhatatlanságnak. Ezen a mély szinten az együttérzés, a legszélesebb értelemben gyógyítóvá válik. Ebben az állapotban, gyógyító hatásod elsősorban nem a tetteiden, hanem a létezéseden alapszik! Bárkivel is kerülsz kapcsolatba, megérinti őt a jelenléted, és a belőled áradó béke, akár tudatában van ennek, akár nem.

Ha teljesen jelen vagy, és a körülötted lévő emberek tudattalanul viselkednek, nem érzel majd késztetést, hogy reagálj a helyzetre tehát, nem adsz annak valóságot. Békéd olyan hatalmas és mély lesz, hogy minden, ami nem béke, az eltűnik benne, mintha soha nem is létezett volna…
Az állatok, a fák, a virágok érezni fogják a békédet, és reagálnak majd rá. A létezéseddel, Isten békéjének de­monstrálásával tanítasz. A „világ világosságává" válsz, a színtiszta tudat kisu­gárzásává, és így az ok szintjén szünteted meg a szenve­dést. Eltünteted a világból a tudattalanságot.” (Eckhart Tolle - A most hatalma)

 

Minden megmutatkozik, amikor a fény ráveti sugarát, és bármi, amire a fény ráveti suga­rát, maga is fénnyé változik. (Szent Pál)

 

 

Egyszer, a Mester így szólt tanítványaihoz:

Harc dúl bennem. Egy szörnyű háborúskodás két farkas között.

Az egyik farkas képviseli a félelmet, a haragot, az irigységet, a bánatot, a sajnálkozást, a mohóságot és a kapzsiságot, az arroganciát, a gőgöt és az önteltséget, a fennhéjázást, az önsajnálatot, a bűntudatot és a bűnösséget, a neheztelést, a megbántódást, a kisebbrendűségi és a felsőbbrendűségi érzést egyaránt, a hazugságokat, a hamisságokat, a büszkeséget és az egót.

A másik farkas pedig a vidámságot, a jókedvet, a békességet, a szeretetet, a reményt, a megosztást és az együttérzést, a derűt és a nyugalmat, a higgadtságot, a szerénységet, a kedvességet, a jóakaratot és a jóindulatot, a barátságot, a bátorságot, a beleérző képességet, a nagylelkűséget, az igazságosságot, a könyörületetés a részvétet, a bizalmat, a becsületet, a hűséget és a hitet képviseli.

Ugyanez a harc folyik bennetek is és minden élő emberben.

A tanítványok pár pillanatig elgondolkoztak a hallottakon, majd az egyikük megkérdezte:

Melyik farkas fog győzni?

A bölcs Mester egyszerűen ezt felelte: Az, amelyiket tápláljuk. (Osho)

  

 

A Mesterszentek minden időben a következőket írják elő:

1.  Szeretettel és tisztelettel légy minden teremtmény iránt a legmagasabb rendűtől a legalacsonyabbig.

2.  Szíved legmélyén is engedelmeskedj a nem ártás parancsának.

3.  Légy igaz.

4.  Ne bántsd meg mások érzéseit gondolattal, szóval, semmiféle jellel vagy cselekedettel.

5.  Légy kedves mindenkihez.

6.  Vidám lelkülettel élj.

7.  Higgy az ember eredendő jóságában.

8.  Ne nevezz sértőn másokat.

9.  Ne bonyolódj rágalmazó vagy érzelmes, vágyakat keltő beszélgetésbe és haszontalan időtöltésbe.

10.  Ne emelj vádat senki ellen, mert az nagyobb erővel üt vissza rád.

https://www.facebook.com/EzoteriaExtra/posts/1025277550815958