Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Joseph Miller - A filozófia ,,én" vagyok

 

,,Az új véleményeket mindig gyanakvás és rendszerint ellenkezés fogadja csak, és csupán azért, mert még nem általánosan elismertek.” (John Locke)


Az olvasással tudást halmozunk fel az agyunkban, de sajátunkká az csak a gondolkodás révén válik.” (John Locke)

  

          A filozófia ,,én” vagyok

A filozófia görög eredetű szó jelentése a bölcsesség szeretete. A philein (szeretni) és a szophia (bölcsesség) szavak összetételéből származik.

Ugyebár a filozófia, a dolgok okait, és egyúttal lényegét próbálja feltárni.

A filozófia ,,én” vagyok, hiszen mint ember, az emberben benne rejlik a megismerés vágya, az Isten vágya, a remény vágya, a gondolatok, elképzelések, minden filozófiai elképzelés.

A filozófia a korai időktől fogva nem egyszerűen csak egy tudományt, hanem életmódot jelentett. Ennek az életmódnak a lényege, - az igazi embereszmény a bölcs,- aki szüntelenül törekszik a tudásra. A bölcsességre való törekvés egyúttal szellemi és erkölcsi tökélesedést is jelentett. A bölcsesség a megismerés által érhető el, a filozófia jellemzője a rákérdezés, a természet, az ember, a világ mibenlétére, s ez a kérdés egyúttal igényli a tudás megszerzését is.

Mindannyian tudjuk, hogy a kisgyerekek milyen kíváncsiak, s hogy néha a fáradt, türelmetlen szülők és túl zsúfolt, tantervi-ütemű pedagógusok elnyomják, ezt az eredeti képességet. De ez bennünk van.

Ezért van az, hogy az emberek, amikor megismerkednek egy vallással, filozófiával sokan azt mondják ezt kerestem, hiszen megtalálták saját magukat.  

 

 

 

Nem istenek vagyunk, csak emberek 1

Az ember vágya, hogy mindenható legyen, azért, hogy könnyebben menjenek a dolgai.

De nem lehetünk a földi, ,,való” világban Istenek, hiszen Isten egy fogalom, vagy a hitben egy nem biológiai lény.

A megoldás ezért: az ,,Istenné válás” pl. a megvilágosodás útján, a Szellemi Lénnyé válás.

 

 

A farkát kergető kutya

i.e. 5. sz.-ban élt Mo-Ti kínai szerzetes szerint a szeretet fő dolog. Jézusnál is aki az i. században élt fontos szerepet tölt be a szeretet, valamint a 19. sz-i dán filozófus és teológus Kirkergaard-nál is.

i.e. 5. sz-ban élt Démokritosz szerint az igazság a mélyben van elrejtve, majd az utána következő generációhoz tartozó Platón idea tana szerint is több van a látszó világnál.

A XV. sz.-ban élt Shakespeare szerint: Több dolgok vannak földön és égen,
Horatio, mintsem bölcselmétek álmodni képes. (Hamlet, I.5.)

Tehát ugyanoda jutnak el, mégse érik el azt amit keresnek, hiszen Jézus sem szeretetben élt, hiába hirdette.

A Szeretet csak a fogalmak világában pl. megvilágosodásban töltheti be tökéletes szerepét.

Ugyanakkor azt le kell szögezni, hogy a szeretet a való világban is egy fontos erő – sajnos ezt kevesen ismerték fel, de szerencsére rohamosan terjed - , de nem tudja a tökéletes szerepét betölteni.

A megoldás: az ember érje el a megvilágosodást, ami egyszerű feladat.

Az első feladat-cél, hogy minden nap reggel, délután, este félórát meditáljon az ember.

A második feladat-cél, hogy mindennap reggel, délután, este 1 órát meditáljon az ember.

A harmadik faladat-cél, hogy reggel és este másfél óra, délután 2 órát meditáljon az ember.

A ráadás feladat-cél, meditáció a megvilágosodásig.

Most sokan jönnek a kifogásaikkal, miért nem lehet. Hát jó ha úgy gondolod nincs rá időd,

Akkor ne tedd.

De egy valami ne felejts el, ez a tökéletes boldogsághoz vezet, és ez a te döntésed, ha más dolgok fontosak, mint a tökéletes boldogság…

 

Megkapás

Azt vallom az ember, akkor ért meg valamit - akár szellemi-tudás, vagy anyagi dolgot - ha készen áll rá testileg, szellemileg, lelkileg.

Régen sokszor gondoltam, hogy többre vinné az ember, ha hamarabb megértené az információt, de most már tudom, hogy  hiába van ott az információ, vagy tárgy egyszerűen nem él vele az ember.

Viszont a gubanc, akkor van ha a 3 közül (test, szellem, lélek) nem mind a három teljesül, -  akkor lesz pl. Britney Spears depressziós, alkoholista, drogos.

A megoldás: keresni kell olyan személyt, aki a lelki vagy szellemi dolgokat rendbe teszi nálunk, akár egy vallási vezető, egy életmód tanácsadó, vagy akár egy pszichológus.

A lényeg elindulni.

 

A nő és a férfi

Régen a nő volt a család feje, ő küldte a férfit ennivalóért, mint egy szolgát. Az ő nevét örökölte a gyerek - ez volt a matriarchizmus.

Aztán a férfi lett a család feje (patriarchizmus), szinte azt csinált a feleségével, amit akart - szolgaként tartotta, úgy ahogy régen ő őt.

Aztán a 19 és 20.sz-tól egyre több jogot kaptak a nők, mivel akiket nem nyomtak el harcoltak a jogokért, ezáltal egyre több helyen az egyenjogúság előtört.

Minél fejlettebb egy társadalom, annál egyenrangúbb. Szegény Afrika, Ázsia, reméljük minél gyorsabb fejlődsz, bár tudom a remény kevés, tenni kell.

 

 

A szeretet ereje

,,A pszichológiában csak nemrég ismerték fel, milyen hatalmas erő az az érzés, hogy szeretnek, elősegíti a test és a lélek növekedését, és talán a leghatékonyabb gyógyító erő a testi-lelki sérülések behegedéséhez.” Thomas Gordon: P.E.T. – A szülői eredményesség tanulása

A Szeretet erejét hangsúlyozták a kínaiak, Tatiosz, Jézus és Kirkergaard is.

 

 

 

,,Mara támadása”

A buddhizmusban mikor Buddha elérte volna a megvilágosodást Mara (démon),,megtámadta” kísértéseket hozott bort, szép nőket, katonákat s a legnehezebb a saját magát hozta ellene, de Buddha ellenállt a kísértéseknek.

Az életben is ha az ember előre akar jutni mindig jönnek a kísértések, két okból.

 - a rossz ok pl. Mara, hogy térjünk le a jó útról  (pl. hagyjuk abba a futást fogyókúra részeként)

- a jó ok, hogy a célokat csak a legjobbak, a legkiválóbbak érhetik el, akik legyőzik az akadályokat.

Tulajdonképpen ezek próbák. A kitartóak előre, haladnak, a nem kitartóak lemaradnak.

A megoldás: Bízzunk benne, hogy az utunk, célunk helyes, és ragaszkodjunk hozzá, és az akadályokat tekintsük megerősítéseknek, hogy jó irányba tartunk.

 

 

Az Ember fejlődése, hogy szellemi lénnyé váljon.

Az ember kialakult, az ember megtanult járni, az ember megtanult beszélni, az ember megtanulta használni a környezetét, az ember megtanulta átalakítani a környezetét, az ember megtanult békében élni egymással lásd, NATO, Európai Unió. Mi a következő lépés?

A megoldás a béke, nyugalom magával hozza az emberi szellem fejlődését. Már most  is vannak már olyan emberek akiket kezdő szellemi lények közé lehet sorolni (kanálhajlítók, energia gyógyítók, stb.). Az ember fejlődése ez, hogy szellemi lénnyé váljon.

 

 

Szabad-akarat vagy meghatározottság?

Egy ember csak azt teheti, amit tesz, - másként nem tud viselkedni gondolkozni, cselekedni. Mert a génjei, kromoszómái, tapasztalatai, szülei, osztálytársai meghatározzák a fejlődés irányát, ezért egy helyzetben ő csak úgy dönthet.

 

 

Sors

Vajon fent meg van e írva a sorsunk, vagy máshol van egy nagy sors könyv és abban van megírva a sorsunk?.

Szerintem a sorsunk ,,meg van írva", a ,,meghatározottság” miatt csak egy irányba mehetünk, mikor döntünk, hogy mit csináljunk, akkor csak egy döntés lehet, még pedig az, amire a tapasztalataink, génjeink predesztinálnak.

 

 

Isten

Vajon Isten bennünk van vagy kívül van?

Vajon, ha bajban vagyunk és Istenhez imádkozunk, nem magunkhoz imádkozunk?, vajon nem magunkkal akarunk összhangba kerülni?, vajon nem magunkat akarjuk megtalálni?

 

Mikor az ember haldoklik vagy nagy bajban van, vajon miért fordul istenhez ha nem is létezik:

1.      Létezik

2.      Csak egy utolsó kapaszkodó keresés

3.      Önmagunk – mint Isten - megtalálása a cél

De bárcsak létezne a JóIsten, aki a bűnöket, eltiporná.

 

 

Az elefánt, mint élet

Egyszer hallottam egy történetet, mi szerint egy elefánthoz vezetek vak embereket és megkérdezték tőlük mi az elefánt. Az a vak amelyik az elefánt lábát fogta azt mondta egy vastag dolog. Amelyik az ormányát az azt mondta olyan az elefánt mint egy gumi cső, amelyik a fülét az pedig azt, hogy olyan mint egy útilapu.

Ilyenek a filozófiák is mint az elefánt, mindegyik teljesen különböző, nem is hasonlítanak egymásra mégis egy dologról beszélnek: az életről.

 

 

Az önmagába visszatérő kígyó, mint az élet

Az ember élete során sok mindent tapasztal a világban, sok jót, rosszat, fejlődik, visszaesik, és rengetegszer ugyanoda jut ki.

 

 

 Az ember egy ,,igás ló”?
Vajon egy igás ló tudja e, hogy ő dolgozik?
Vajon egy ember - egy festő, egy író stb…nem az égiek ,,játékszere”? s azt csinálja, amit föntről ,,mondanak” ,,súgnak” neki, nekünk?

 

Istenek márpedig vannak.?

Régen, ahogy oviba és iskolába jártam, s olvastam, hallottam..tudtam, hogy régen léteztek sok istenek. Pl. a rómaiaknál, görögöknél, majd megtudtam, hogy az indiaiaknál, aztékoknál, inkáknál, germánoknál is stb…de ahogy egyre nagyobb tudádom és empirikus tapasztalatom lett az életben, tudtam, az nem lehet, hogy a görög istenek fent a hegyen lakjanak, hiszen oda már fel lehet menni, s nem lehet, kukorica, eső, tűzhely, szerelem, stb..szóval mindennek istene. De az egyisten hit se lehet igaz, hiszen egyrészt, ha igaz volna, akkor Indiában nem hihetnének kb. 1 milliárdan több istenben. Másrészt a Biblia is hemzseg Istennel kapcsolatban az ellentmondásoktól pl. ,,teremtsünk” (többes szám), vagy ,,isten fiai bementek a földi asszonyokhoz. De most már elképzelhetőnek tartom, hogy akár felettünk léteznek más világok (talán dimenziók, akár több különféle ,,világ” amit a mi korlátozott látásunk, hallásunk, érzékelésünk, 3-4 dimenziós világunk, nem lát, nem hall, nem érzékel), ahol fejlettebb lények (istenek) élnek, s akik irányíthatnak minket embereket, s le tudnak jönni közénk is akár.

 

Életünk, álmaink elérése – mint egy fás tér, ahol különböző méretű fák vannak.

S a ,,fák" mérete, magassága, mint tulajdonságaink, képességeink mérete, magassága jelzik, hogy éppen hol tartunk, mit érhetünk el, mire vagyunk képesek éppen. Pl. van 3 fa, amelyik  magassága eléri a 3. emeletet, de van egy fa amelyik csupán a földszintet éri el, s ezért azt a ,,tulajdonságunkat” növelni kell, mert szükséges az álmaink manifesztációjához, csak akkor kapjuk meg a vágyott dolgot, ha az is a többihez képest ugyanolyan magasan van,..de akár lehet hogy 4-ből kettő is elég a vágyott célhoz, s gyorsan mellé nő a kettő. De kell a növekedés, kell a tulajdonságaink megfelelő ,,magassága” a vágyott álmaink, céljaink eléréséhez, szintjéhez.

 

 

A mágnes, mint az élet

A mágnes elv az életben azt takarja, hogy a hasonló a hasonlót vonzza.

Pl. Az ideges ember ,,mindent elkövet”, hogy továbbra is ideges maradjon.

Sok emberrel találkoztam, akik mikor már fáradtak voltak, nem hogy le pihentek volna, hanem még neki álltak valamit csinálni, és nem tudták a törvényt: a hasonló hasonlót vonz. Van úgy, hogy aki fáradt, az fáradtságos dolgot csinál.

De ahogy a mágnest ellehet egymástól szakítani, úgy az ember is elszakadhat a negatív dolgoktól, csak hát erő kell ahhoz, és ehhez is.

A megoldás: először energiát kell szerezni pl. kóla, energia ital, kávé, csokik, napi legalább 8 pohár folyadék, jó adag hús, ginzeng stb. De a legfontosabb a sok pihenés. Ne felejtsd el a teljes kipihenés legalább 1 hét megfelelő mennyiségű alvás, valószínűleg eleinte még délután is.

Aztán miután van energia, meditáció, autogén tréning, agykontroll, vagy reiki, s a mérgező kólát, kávét, csokikat el is hagyhatod.

 

Az energia, mint az élet

Minden alapja az energia

Ha beteg vagy – pihenned kell.

Nyugalom – hogy nem mozgósítasz energiákat, sőt termelődik, gyűlik az energiád.

Meditáció – hogy ne csinálj semmit, lenyugtatjuk tudatunkat és légzésünket, és most már érted miért fontos, hogy a való életben azzal foglalkozz, amit éppen csinálsz.

Tehát legfontosabb, hogy ne adj energiát a nem kívánt dolgoknak. Ezért van az, hogy a meditációnál a gondolatokat hagyni kell jönni-menni, anélkül, hogy foglalkoznánk velük. Vagyis ne ítéljük meg a felmerülő gondolatokat stb..

Buddha vágy-nélküliségre tanít, mert a vágy is energia.

Ezért az egyre nyugodtabb ember, egyre energikusabb, és egyre több kihívást akar megvalósítani, ezért lehetett Einstein is zseni.

Ezért károsak a negatív emlékek, dolgok, mert túl sok energiát igényel az elhárításuk.

 

 

Vajon jó e a milliomosnak?

A milliomos azért drogozik és lesz alkoholista, mert nem marad energiája, hiszen annyi mindent meg vesz, annyi helyre utazik de ennyi dolgot és utazást nem lehet energiával bírni, de ha nincs energia, akkor az ember egyre ingerültebb, egyre rosszkedvűbb, s kel valami megoldás ami hasonló hozzá – ez a drog, alkohol ami elpusztítja.

S ne felejtsük el azt, hogy az, hogy egy milliomosnak jó, azt a reklámok, és a reklámozók által támogatott filmek sugallják, professzionális módszerekkel. De ez csak sugallat és nem az igazság. A céljuk valójában az, hogy ők legyenek milliomosok, de közben önmagukat is becsapják, s az ő életük is rossz lesz.

Hiszen a milliomosok között rengeteg az alkoholista, beteg, öngyilkos, drogos, de valójában egyik se akart az lenni.

A megoldás: valami egyház, szervezet vagy akár a napi 1 óra meditáció, vagy olyan közösség, aki, ami nyugalomra inti az embert.

 

Kell vagy nem kell

Sokszor van az emberek életében, hogy miután megszerez valamit, már nem is kell.

Ez a tulajdonság azért van, mert míg az ember vágyakozik és jó dolgokat képzel a megszerzendő dologról, addig van hatása. De miután megszerezte már nem vágyakozik rá, már nem mondja, hogy. de jó lesz, ha meglesz.

Ez is csak azt bizonyítja, hogy a tárgyaknak, mi emberek adunk jelentőséget.

Pl. egy TV csak Tv, nem jó, s nem is rossz - csak TV.

 

Benned van a kincs

Démokritosz szerint: mélyben van az igazság elrejtve.

Valóban ez lehet az igazság, hiszen furcsa, hogy az ha ember boldog akar lenni (ami benne van), mégis a tőle kívülálló dolgokban keresi a boldogságot. Pl. a gyerekek a játékokban, s a felnőttek az ő ,,játékaikban”, bár sajnos ez nevelés, és főleg a reklámok negatív hatása.

A megoldás: Bennünk van a kincs – a boldogság – . Amihez sok úton el lehet indulni pl. reiki, meditáció, autogén tréning, agykontroll. De a cél: a tökéletes boldogság, viszont ahhoz én jelenleg csak egy utat ismerek: a meditációt.

 

 

Van e biztos pont?

Azt mondják az ellentétek vonzzák egymást - Azt mondják a hasonló hasonlót vonz.

Az mondják az ember abban különbözik az állatoktól, hogy gondolkozó lény. Azt mondják egy átlagos kutya egy 1-2 éves emberke értelmi szintjén van (tehát ő is gondolkozik).

,, ,,Számomra nincs nyilvánvalóbb igazság annál, hogy az állatok ugyanúgy rendelkeznek a gondolkodás képességével és értelemmel, mint az emberek.” Hume

Az igazság mindig az, ahonnan nézzük a dolgokat pl. az ellentétek vonzzák egymást hiszen a mágnes ellentétei vonzzák egymást. A hasonló hasonlót vonzza, hiszen az ember avval érti meg magát jól, aki hasonlóan gondolkozik ő hozzá.

A megoldás: fejlődésünk érdekében szerezünk be egyre több ismereteket, de végcél, hogy meditáció útján boldog emberré váljunk.

 

 

Velünk született eszmék

A filozófusok vitatkoztak vannak vagy nincsenek velünk született eszmék.

Honnan tudja az ember, hogy ha valamije fáj, akkor rá tegye a kezét?

Honnan tudja az ember, hogy amikor imádkozik akkor a szív csakrához tegye a kezét?

Honnan tudja az ember, hogy ha bajban van, akkor a fejét a kezébe temeti, mintha el akarná venni a rosszat onnan?

Honnan tudja az ember, hogy ha nehéz az élete, akkor nagyot sóhajtozzon?

Honnan tudja az ember, hogy felfelé nézzen, ha stresszes, vagy valami bántja? márpedig az Agykontrollban is ez van.

A gyógyulás, gyógyítás eszméje valóságos.

 

 

Az ellentétek harca 1

Sokszor az ember ellentéteket akar, ezért nem jut egyről a kettőre. Pl. Szeret és gyűlöl. Mindent meg tesz a másikért, pedig a másik inkább rosszat érdemelne. S így, csak saját bajaink vermét ássuk.

Utálod a munkahelyed, mégis ott dolgozol, és soha nem tudsz kitörni.

A megoldás: Próbálj nyugodt lenni minden körülmények között, és mindig meg jön a helyes válasz és az magával hozza a tettet.

Most azt kérdeznéd. hogy legyek nyugodt? Úgy, hogy szoktasd magadra rengeteg nyugtató dolgot  pl. illóolajok, gyógynövények, színek, szerek, C-vitamin, zene, stb. stb. stb.

 

 

A Szokások

Az emberek amit megszoknak, az szokássá válik. Mint pl. a cigaretta, mint az idegesség, mint az egész napi munka, mint a sikertelenség stb.

De új szokásokat is felvehetsz pl. siker, egészség, stresszmentesség.

A megoldás, szoktasd magad a pozitív dolgokra: olvas pozitív könyvek tucatját, egyél rengeteg gyümölcsöt, keress pozitív cikkeket és embereket stb.

Fokozatosság - Először határozd el csak egy napig csinálod ezeket, majd egy hétig majd egy hónapig, s akkor már kis mértékben szokássá válnak a dolgok, s már nehéz abba hagyni. Tehát csinálni, csinálni: ez a lényeg.

 

 

A Nevelés fontossága

A gyerekek szinte mindent elhisznek, amit mondanak nekik. De akkor miért nem mondanak az iskolában és otthon olyanokat nekik, hogy mozogni kell az egészséges, jó élethez, hogy gyümölcsöket kell enni, hogy fontosak a vitaminok, ásványi anyagok, hogy nagyon fontos a szeretet és a siker, elfogadás, megértés érzése, élménye.

És, mint a legjobb oktatási módszer - a példa. De akkor miért van sok túlsúlyos orvos és ápoló a kórházakban, és vajon miért van rengeteg ideges szülő, ügyintéző, pedagógus.

A jövő a kezünkben van, de csak összefogással lehet ebben a kérdésben sikert elérni, csak a szülő, a pedagógus és az állam összefogásával lehet egy jobb és egyre jobb generációt nevelni.

De mégegyszer mondom mindhárom kell.

A megoldás rengetegszer mesélj a gyerekednek a pozitív dolgokról, tárgyakról, eseményekről, ételekről, érdekességekről + te is csináld. Hiszen a közös programok fejlesztenek a legjobban.

Tehát csinálni kell a dolgokat, és így megragadnak benne és változni fog.

 

 

Az ellentétek harca 2

Egy nap negatív és pozitív dolgok érnek, de ha sokkal több pozitív ér, akkor boldogabb leszel.

A ,,parancsolat": napi 10 pozitív tett, akár, illóolajok a vitaminok-és ásványi anyagokért), napi 2 folyadék fogyasztás, meditálás, színek használata, kellemes zene stb.

 

 

Nem istenek vagyunk, hanem csak emberek 2

Ne hidd, hogy mindig igazad van. Ez a te véleményed, az az övé, azért nem haragudhatsz senkire, mert más a véleménye.

Ne hidd, hogy mindent és mindenkit megtudsz változtatni – de törekedj rá.

A megoldás: ha nem értesz egyet valakivel ne vitatkozz, mondd értem ez a te véleményed.

 

 

,,Érdemes-e egy bolondnak megmondani, hogy bolond”?

Vajon az az ember aki fáradt, stresszes érdemes e elmondani neki hogy az, hiszen nem tud semmit sem tenni, mi a megoldás?

Azt hiszem a megoldás az, hogy bombázni kell energia dúsító dolgokkal (kóla, gyógynövények, színek, illóolajok, vitaminok, energiadús ételek, gyümölcsök stb.), míg meg nem változik, mert ugye tudjuk, hogy nem a szavak, hanem a tettek változtatnak meg.

 

 

Államról

Az embernek joga van az élethez és tulajdonához, valószínűleg ezért olvastam olyan vélemény, hogy az ismétlődő erőszakos bűn elkövetőket börtönbe kell zárni és csak vizet adni nekik, míg éhen nem halnak.

De vajon:

Joga van e az embernek valakit bezárni évekre, ez kisebb bűn-e mint megölni?

Joga van az embernek bezárni valakit és az állam, a jó többség pénzén etetni, itatni, tévét, rádiót tenni szobájába, nyugalomban letölteni az idejét?

Joga van e az embernek életben tartani azt, aki többször lopott, erőszakolt, gyilkolt?

Joga van e az embernek egy másik embert megölni?

A Biblia szerint aki embert öl, az ember által halljon meg, de ha a hóhér megöli, akkor neki is meg kell halnia. Ezért csak a éh, kín halált érdemlik

 

Csökkenteni a munkanélkülisegélyt, hiszen ha a munkanélkülisegély majdnem egyenlő a fizetés alsó határával nem megy el dolgozni, s ha megszokja, hogy nem dolgozik és szabad nehéz vissza szoktatni a ,,rabságba-mókuskerékbe”. Ezért a munkanélkülinek kötelező iskolába járnia, és foglalkozási tanácsadóhoz, hogy megtalálja mit szeret csinálni, s akkor a munka nem rabság lesz.

De eközben rengeteg munkahely teremtés pl. bányákat nyitni. S visszatérni a földműveléshez, állattenyésztéshez. De mindezeket óvva, figyelve a természetre.

 

A boldogságod és a boldogulásod a nyugalmadtól függ, de sohase feledkezz el másokról se.

 

Ha nyugodt vagy, sikeres leszel, s ha sikeres vagy megnyugszol.

 

Nyugodj le és megtalálnak a jó dolgok.

 

Az idegesség az egyik legnagyobb ellenség.

 

Az életben két dogot kell tenni: érezd jól magad és segíts másokon a saját eszközeiddel.

 

A pozitív irányú lelki erővel mindent ellehet érni.

 

Az életminőséged attól függ, hogyan hasznosítod a tudásod.

 

Az az ember fog sokat elérni az életben, aki, amit tud, azt meg is teszi, mert sokan tudják mit kellene tenniük, de még se teszik meg.

 

Mindenkiben benne van valamilyen tehetségnek a szikrája, csak meg kell találni. Aztán meg kell gyújtani, hogy égjen, és őrizni kell a lángot, nehogy kialudjon, vagy kiégjen.

 

Az energiáidat ne arra fordítsd, amit nem tudsz megváltoztatni, hanem olyan dolgokra melyek igazán fontosak számodra.

 

 

Isten nem csak azt nézi, hogy ki mennyit adott, hanem azt, hogy mennyit adhatott volna.

 

Mi lett volna ha? - Lehet, hogy ha megtettem volna, egész életemben bánnám.

 

Előbb vagy utóbb minden elveszt az ember, pl. házat, gyereket, szeretőt, mindent, ma, holnap, a halála napján vagy valamikor.

 

Nem csak az a fontos, hogy mit csináltál, hanem az is, hogy mit nem csináltál.

 

Azért hagyott el, mert mindenki magából indul ki, és ő olyan emberrel, mint saját maga nem élne.

 

Az ember az életben mindent visszakap kamatostul, a jót is és a rosszat is.