Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kvantumgyógyítás

A kvantumgyógyítás

Napjainkban a hagyományos orvostudomány mellett egyre elismertebbek és keresettebbek az úgynevezett alternatív gyógymódok, amelyeknek nagyon sokféle változata ismert. Egyik legújabb, s legnagyobb reményekre jogosító terület a kvantumgyógyítás, mely nemzetközi szinten már emberek ezreinek nyújtott segítséget. Ennek ellenére a tudomány képviselői még kicsit gyanakodva tekintenek az eredményekre, mivel a jelenlegi materialista világkép nem mindig ismeri el azokat az elveket, melyekre épülve az alternatív gyógymódok kifejtik hatásukat.

 

A kvantumgyógyítás alapjai I. – A Tudat és tudatosság teremtő ereje

Két okból tekinthető tarthatatlannak ez a nézőpont. Az egyik, hogy napjainkra már megkérdőjelezhetetlen az alternatív gyógyítás létjogosultsága, hiszen több ezer dokumentált eset van annak hatékonyságáról. A másik ok, hogy már létrejött az a tudományos paradigma, ami megadja az elméleti alapot a nem anyagi valóságok gyógyításban történő felhasználására. Pusztán arról van szó, hogy mindez még a szakma előtt is kevéssé ismert „a tudat alapú tudomány”, ahogy Amit Goswami, a nemzetközi hírű fizikusprofesszor nevezi az új szemléletmódot. Ennek az új világképnek a gyakorlati felhasználása a kvantumgyógyítás, s annak legfiatalabb és legígéretesebb irányvonala, a Quantum Balance Módszer (QBM), melynek alapelvein keresztül kaphatsz mélyebb bepillantást a Tudatod teremtő erejének titkaiba.

 A kvantumgyógyítás definícióját legszebben talán Deepak Chopra, a világhírű orvos és író fogalmazta meg , amikor ezt írta: „A kvantumgyógyítás a tudatosság egyik formájának (az elmének) azon képessége, hogy spontán módon kijavítsa a tudatosság egy másik formájában, (a testen) jelentkező hibákat.”  Még rövidebben fogalmazva ezt írja: „Ha rövidebb definíciót követelnének, egyszerűen azt mondanám, hogy a kvantumgyógyítás békét teremt.”    Persze az idézetek némi magyarázatra szorulnak, hiszen olyan fogalmakat - tudat, tudatosság, elme, béke - használ a neves szerző, melyek sok félreértésre adhatnak okot, hiszen mindegyik olyan kifejezés, melyhez többféle jelentéstartalom társítható.

A tudatosság, tudatosodás például meglehetősen divatos téma manapság, azonban sokan és sokféleképpen használják és értelmezik a jelentését. A médiában gyakran lehet hallani tudatos vásárlókról, vagy éppen tudatos környezetvédőkről. Természetesen hasznos kezdeményezésekről van szó a maguk helyén, a kvantumszemlélet azonban teljesen más értelemben használja a tudatosodás, tudatosság kifejezéseket. Arra a jelenségre utalunk vele, amikor valaki felismeri – akárcsak pillanatokra is - a személyiségén túli részt a teljesebb lényében, és újra létrehozza a belső egyensúlyt a létezésben. Ez a tudatállapot-változás mindig egy gyökeres belső minőségi változással jár együtt, melynek mintegy „mellékes” hatása lehet az öngyógyító folyamatok aktivizálódása.

 

A legfontosabb, amit érdemes tisztán látnod - sőt, megtapasztalnod a tudatosodással kapcsolatban, - hogy te nem a gondolatok eredményeképpen létrejött személyiség vagy. Illetve nem csak az. Az csak egy része, egy nagyon apró töredéke valódi lényednek. A spiritualitásban és a szellemi úton a legfontosabb cél, hogy felfedezd az elme által létrehozott „gondolati”, és „fogalmi” világot, valamint annak hatásait a saját Valóságodra, testi, lelki és szellemi életminőségedre.
A kvantumszemlélet és a tudat alapú valóságmodell megismerése, megértése és gyakorlati felhasználása nyitottá tehet bárkit, hogy észrevegye a mentális és érzelmi feszültségeket önmagában, és azok hatásait az életében. Ezt követően kerülhet sor a Test – Elme – Tudat egyensúlyának kialakítására, ami az öngyógyítás másik alapvető feltétele. Az első lépés tehát az, hogy felismered: a testi elváltozás mindig valamilyen mentális vagy emocionális feszültség megjelenése a testi szinten. A következő lépés, hogy nyitottá válsz a fizikai test testen túli „finomtestek” létezésére és megismered azok összefüggéseit a fizikai testtel. Ez a tudatosság jelentése a gyógyításban, amit nevezhetsz akár a gyógyítás spirituális megközelítésének is.

Bizonyára észrevetted, milyen fontossága van az öngyógyításnak ebben a rendszerben. Ennek oka, hogy a kvantumgyógyítás igazi kérdése nem az, hogy a gyógyító képes-e segíteni a hozzá fordulón emberen, hanem az, hogy rá tudja-e vezetni, hogy az segítsen önmagán. Hiszen a tudat hozza létre a testet az elme segítségével. Ebből a megközelítésből már teljesen természetesek az anyagi szemléletmód szempontjából „csodálatos” vagy „spontán” gyógyulásnak nevezett jelenségek.
A gyógyító valódi feladata segíteni a felfedezést a másik ember valódi öngyógyító képességeit illetően. Ehhez természetesen saját, egyéni tapasztalatokra, felismerésekre és egy gyökeresen megváltozott szemléletmódra van szükség. A kvantumszemlélet felhasználása azonban hozzásegíthet bárkit, hogy ezeket átélje, és saját élményekkel segítse elő a Tudat teremtő erejének felhasználását.

A következő héten azt vizsgáljuk meg mi is az a „béke”, amelyre Deepak Chopra utalt a fenti idézetben, s milyen szerepe lehet a gyógyulási, gyógyítási folyamatban.

Szatmári L. Miklós
író, Quantum Balance konzulens és oktató
www.kvantumszemlelet.hu

Forrás: http://www.harmonet.hu/ezoteria/62520-keddi-kvantumtukor:-a-kvantumgyogyitas.html&harmo=182007

Deepak Chopra: Kvantum Gyógyítás

 

 

Az előző cikkünkben idéztük Deepak Choprát, a világhírű orvost és írót, aki talán a legszebben fogalmazta meg a kvantumgyógyítás lényegét, amikor ezt írta: "A kvantumgyógyítás a tudatosság egyik formájának (az elmének) azon képessége, hogy spontán módon kijavítsa a tudatosság egy másik formájában, (a testen) jelentkező hibákat." Még rövidebben fogalmazva: "Ha rövidebb definíciót követelnének, egyszerűen azt mondanám, hogy a kvantumgyógyítás békét teremt." A múlt héten megvizsgáltuk a tudat és a tudatosság kérdését. Jelen cikkben azt nézzük meg, miért és miképpen okozhat testi elváltozásokat a belső mentális és érzelmi konfliktus, ha túllép egy bizonyos feszültséghatárt. S miért kikerülhetetlen a belső egyensúly és béke megteremtése a kvantumgyógyításban.

 

A kvantumgyógyítás alapjai II. - Belső egyensúly és béke a nem anyagi „testek” között

A legtöbb ősi filozófia, szellemi iskola, vagy vallás utal arra valamilyen formában, hogy az ember egy ponton a fejlődésben elvesztette az egyensúlyt, a középpontot a valódi lényével, a „Szívével”. Az elme túlságosan dominánssá vált, s az ő „kezébe” került át a létezés irányítása. Elkezdődött egy téves azonosulás az állandó gondolati és érzelmi folyamatokkal, s annak eredményeképp létrejött egóval. Kialakult egy gondolati identitás, amely az Univerzum látszólagos központjaként értelmezi önmagát. Ez azonban egy félreérzékelése a létezésnek, s minden emberi szenvedés ebből ered. Úgy fogalmazták meg az ősi tanítások ezt az állapotot, hogy „a Tudat elvesztette önmagát a teremtésben, s elfeledte az Egységet”, s csak az elkülönülést, a széttöredezettséget érzékeli. Minden érzelmi szenvedés mögött az elkülönülés és az ego dominanciája áll, és minden testi betegség gyökere az ebből adódó konfliktusra vezethető vissza. Tehát ha valaki tartós boldogságra és fizikai jólétre vágyik, akkor újra meg kell tapasztalnia az Egységet, s az azzal járó harmóniát, egyensúlyt és békét. A kérdés csak a hogyan. Ennek megválaszolásában segíthet a nem fizikai testek, a finomtestek mibenlétének megértése.

Az ősi keleti hagyományok és az alternatív gyógyászati eljárások majd mindegyike egyetért abban, hogy az emberi lény nemcsak az anyagi, fizikai testből áll, hanem valamiféle nehezen körülhatárolható „finomtestekből”. A kvantumszemlélet is azt vallja, hogy a fizikai test mintegy következménye, vagy inkább vetülete a finomtesteknek (vitális, mentális, szupramentális), azok kölcsönhatásainak és frekvenciáinak. A kvantumszemlélet például párhuzamba állítható a több ezer éves tudást magában foglaló ájurvédikus gyógyítással, ami szerint a fizikai test elváltozásai („betegségei”) a finomtestek közötti diszharmónia eredményeképpen jönnek létre. Tehát bármi, ami létrejött, úgy el is múlhat. Ennek elősegítése érdekében azonban újra meg kell találni a harmóniát a Test – Elme – Tudat viszonyában. S ebben segít a finomtestek érzékelése. Nem kötelező érvényű, hogy ez csak valamilyen vegyszer vagy mechanikai behatás következtében szűnjön meg. Azok is segíthetnek, de érdemes más gyógyulási alternatívát is számításba venni.
 
A kvantumszemlélet szerint a fizikai test, és maga a fizikai világ is kifejeződése az egyre finomabb, s végül már nem anyagi testeknek, valóságoknak, elveknek. Ebből a nézőpontból teljesen természetes jelenség és lehetőség, hogy a nem anyagi testek hatnak a fizikai formára. Tulajdonképpen bármilyen elváltozás az anyagi testen, melyet az orvostudomány betegségnek érzékel, a finomtestekben zajló folyamatok következménye. Ha ezt felismerjük és megértjük, akkor többé már nem csak a fizikai testen akarjuk a gyógyítást végrehajtani, vagy nem kizárólag azon.
A gyógyítás tekintetében tehát az anyagi test szerepe fontos, de nem kizárólagos. A tudományos kutatás számára a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy a finomabb testeket leginkább már csak az egyén ismerheti fel önmagában, tehát azokat mérni, vizsgálni nem igazán lehetséges. A tudat alapú valóságmodellel az alternatív gyógyászat tudományosan is igazolható, mert elismeri a nem fizikai testek létezését. Így lehetőséget, teret ad azok kutatására, elveinek megismerésére, és a mindennapi felhasználás természetessé válhat. A kvantumgyógyítás alkalmazását pedig Te magad is megtapasztalhatod a gyakorlatban.

A kvantumszemlélet gyógyításban történő felhasználásának a lényege röviden összefoglalva tehát a következő.
Ha bármilyen testi elváltozás jelenik meg, azt nem szabad leszűkíteni a fizikai test formájára, hanem egységben kell vizsgálni a különböző testek tekintetében is. Meg kell keresni, mi az, ami a mentális-érzelmi testben túlzott diszharmóniát okoz. Ha az megszűnik, akkor a kialakuló egyensúly és harmónia természetes módon a fizikai testben is megnyilvánul. A betegségként aposztrofált fizikai testi elváltozás egyszerűen egy feszültég a finomabb testekben, amely túllépett egy bizonyos tűréshatárt.
A legfontosabb cél a kvantumgyógyításban, hogy harmóniát teremts a különböző finomságú testek között, s létrejöjjön a belső egyensúly. A kvantumszemlélet gyakorlati szintű felhasználására jött létre a QUANTUM BALANCE MÓDSZER (QBM). amely egy harmonizációs eljárás, és az egyensúly és belső Béke létrejöttében segít, ami minden gyógyulás alapja. Többek között megtanítja azt az ősi módszert (az éber Figyelem), mellyel harmonizálhatod az anyagi és nem anyagi testek működését és egymáshoz való viszonyát. Az elsajátításával és alkalmazásával képes leszel a kvantumgyógyítást a gyakorlatban is megtapasztalni és alkalmazni.

Természetesen az egyensúly megélése és a finomtestek folyamainak felismerése sok gyakorlást és tapasztalatot igényel, de bárki számára elérhető és megtanulható. Nem kell hozzá diploma vagy különleges gyógyítói képességek, egyszerűen csak nyitottság, kíváncsiság és befogadó Elme és Szív.

A következő héten megvizsgáljuk a kvantumpszichológia mibenlétét és azt, hogy vajon miben jelent újdonságot a hagyományos pszichológiai irányzatokhoz képest, valamint, hogy milyen szerepe lehet a gyógyulási, gyógyítási folyamatban.


Szatmári L. Miklós
író, Quantum Balance konzulens és oktató
www.kvantumszemlelet.hu

Forrás: http://www.harmonet.hu/ezoteria/62591-keddi-kvantumtukor:-a-kvantumgyogyitas-2.-resz.html&harmo=671326