Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bahá'i

2011.10.12

A bahá’í

 

bahá’í hit alapelvei:

 

 

-Az igazság önálló keresése

-Az előítéletek eltörlése (faji, etnikai, vallási stb.)

-Az emberiség egysége

-A vallások egysége

-Egy egységes világkormány működése

-A vallás és tudomány összhangja

-Egy mindenki által beszélt ’kiegészítő’ nyelv (világnyelv) használata

-A férfiak és a nők egyenjogúsága

-A szülők tisztelete, a Család egysége

-Mindenki számára biztosított kötelező és egyetemes oktatás

 

Encyclopaedia Britannica: földrajzi értelemben a kereszténység után ez a 2. legelterjedtebb vallás.

- A bahá’íok az országonkénti népességi arány tekintetében a legnagyobb százalékban Guyanában (7%) élnek. Jelenleg a Magyarországi Bahá’í Közösség mintegy 1150 tagot számlál (zömmel romák), akik az ország 80 helységében élnek.

- A Föld mintegy 200 országában, 110.000 faluban és városban

„A bahá’í hit nem csupán egy vallás, hanem életmód, egy filozófia, egy világot összefogó rendszer, amely az élet minden vonalát magában foglalja.”

-A ’bahá’ arab szó (’dicsőség’, ’ragyogás’)

-1844: Perzsia

-Alapító: Bahá’u’lláh („Isten Dicsősége/Fényessége”, 1817-1892), aki korunkban (a bahá’í hit szerint) Isten üzenetét nyilatkoztatta ki.

 

-1900: Goldziher Ignác és Vámbéry Ármin írásai.

 

-1906: Bethlen Aurélia grófnő (1. Mo.-i származású hívő?)

 

-1913: `Abdu’l-Bahát Stark Lipót meghívja Bp.-re. Előadásai: Nemzeti Múzeum, Régi Képviselőház.

-1965 -: Szász Eta bahá’í lett Ausztriában.

-1980 -: Külföldi bahá’íok letelepedése.

-1992: Az Országos Szellemi Tanács megválasztása.

 

Mesélő Édesanyák (Mes-Éd, MESÉD) projekt

A gyermekeknek való felolvasás a következő hatásokat éri el a gyermekenél:

-megszeretteti velük a könyveket, valamint megtanítja nekik, hogyan vigyázzanak rájuk

-fejleszti a koncentrációkészséget

-fejleszti a képzelőerőt és kreativitást

-értékes együttlétekre ad lehetőséget, szorosabb kapcsolatot kialakítva édesanya és gyermek között

-tanulnak az érzelmekről, és hogy azt hogyan fejezzék ki

-gazdagítja az iskolai tanuláshoz elengedhetetlen szókincset

-megnyugtatja a gyerekeket, játék vagy más napi tevékenyeségek után

-segíti őket a beszédkészségükben

-segíti őket  a problémáik kezelésében

-szórakoztatja őket, s elvonja a figyelmet a televíziótól

-erősíti az erkölcsi érzéket

-kifejleszt egyfajta könyvkultúrát az otthonokban

 

A gyerekeknek való felolvasás a következő hatásokat éri el az édesanyánál:

-megteremti a hangos olvasás készségét

-önbizalmat ad azzal, hogy elsajátíttat bizonyos képességeket

-felismerteti a fiatal anyákkal a gyermekeiknek való olvasás fontosságát és annak előnyeit

-hatalommal ruházza fel a nőket gyermekeik növekedésének formálásában és irányításában, szélesítve az anyaság felelősségét a fizikai gondoskodáson túl

-tanításra alkalmas pillanatokat teremt az anyák számára, hogy gyermekeik személyes és érzelmi növekedését irányíthassák

-értékes együttlétek tere, mely vidám és egyben nevelő fontosságú is

-helyettesíti az iskolával kapcsolatban korábban kialakult negatív és elbátortalanító képzettársításokat egy, a könyvekkel való pozitív viszonnyal, és ráébreszt a tanulás fontosságára

 

„Az emberi világnak két szárnya van – a nők és a férfiak. A madár csak akkor suhanhat a légben, ha mindkét szárnya egyformán fejlett.”

/Abdu’l-Baha/

 

Bahá’í iskolák a világ körül – népszerűségük oka

Bahá’u’lláh, Abdu’l-Baha írásai megmutatják:

-miként tudunk együtt élni egy globális társadalomban

-arra buzdít, hogy szabaduljunk meg az előítéleteinktől és hozzunk létre egy világföderációt.

-az igaz vallás harmóniában van a józan ésszel és a tudományos igazság utáni kutatással.

-minden egyén kötelessége, hogy befolyásolástól mentesen kutasson az igazság után.

A bahá’í iskolák egyre népszerűbbek:

-egymás iránti lojalitásból és elfogadásból példát mutatnak és hatékonyan oktatják is azt.

-Önkéntes tanárok járják a világot és szervezik meg a bahá’í iskolákat, ahol sok más vallás történetével is megismertetnek.

- tanítók elsősorban a bahá’í felsőoktatási intézményekből kerülnek ki. (Csehország)

-Oktatás: fejlett országok >< fejletlen országokban.

-Ausztrália: „Béke Csomag” program (tisztesség, becsületesség, türelem és együttérzés alapérték.)

-Hitük tiltja a fanatizmust és egyfajta aurea mediocritas-elvre int és mérsékletre. Bahá’u’llah az erőszakmentes kommunikációt hirdeti, és modern módon gondolkodik a konfliktusok kezeléséről.

-Éppen ökumenikus jellege – amely szerint nyitott számtalan lehetőségre – lehet az egyik legvonzóbb vonása ennek a vallásnak, és a lojalitása a világban előforduló különbségekhez, különcségekhez – ameddig az nem ütközik a hit előírásaival.

(forrás: Szarka Emese)

·                                  

Az emberiség egy tőről fakad. Egy fajhoz tartozik, ugyanolyan isteni teremtmény minden egyes tagja. Hogy miért van mégis eltérés ember és ember között neme, bőrszíne, felépítése, nyelve és kultúrája vonatkozásában? Hát nem az a legcsodálatosabb, ha egy kertben a virágok sokszínűségükkel, formagazdagságukkal ragadják meg a tekintetet? Milyen unalmas lenne az a kert, ahol ezrével csak egyszínű, egyforma virágok lennének? Élvezzük a sokszínűséget, hiszen valamennyien egyazon kertnek és Kertésznek vagyunk a virágai!

(Forrás: www.bahai.hu)