Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pszichológia - Belső, Önbizalom, Siker, Boldogság 1

2018.03.15

 

Mindennapi jóllétünk jelentős forrásai a hétköznapokban átélt pozitív élmények.

A negatív érzelmek támadásra, védekezésre, menekülésre szűkíti a cselekedeteinket.

A pozitív érzelmek kiszélesítik a gondolati-viselkedési repertoárt.

Fredrickson szerint a pozitív érzelmek,

mint pl. az öröm, az érdeklődés, az elégedettség, a büszkeség, a szeretet és a szerelem, közös jellemzői abban látja, hogy egyrészt kiszélesítik a személy gondolati-viselkedési repertoárját, másrészt arra késztetik a személyt, hogy belső erőforrásaira alapozzon, ideértve fizikai, intellektuális, társas és pszichológiai erőforrásait egyaránt.

Pozitív érzelmek és affektusok pl. befolyásolják a kreatív tevékenységeket is. Isen és munkatársai kísérletében egyszerű érzelmi indukcióval (pl. vidám film, apró ajándék, cukor) kiváltott pozitív affektusok megnövelik a kreatív feladatokban a teljesítményt.

Pozitív érzelmi állapotban a gondolkodás szokatlanabb utakat jár be, kreatív, integratív, nyitottabb az információkra és hatékonyabb.

Mindezek az eredmények arra utalnak,

hogy a pozitív hangulat és érzelmek értékes eszközzé válhatnak a pedagógus kezében.

A pozitív érzelmek hatásai Fredrickson (1998, 2000) áttekintése nyomán

 1. A pozitív érzelmek tágítják a figyelem látókörét, szem ben a negatív érzelmekkel, amelyek inkább szűkítik a figyelem fókuszát.
 2. Tágítják a kogníciót – például szokatlanabb asszociációk, tágabb kognitív kategóriák alkalmazása, az összefüggések könnyebb és rugalmasabb felismerése, a fogalmak alaposabb feldolgozása -, elősegítik a kreatív gondolkodást igénylő tevékenységeket.
 3. Szélesítik a cselekvések körét, például javítják a kreatív megoldásokat, gyerekeknél változatosabb játékok és hosszabb játékidő figyelhető meg.
 4. Erősítik a fizikai erőforrásokat, például a pozitív érzelmek kiváltotta játék elősegíti a fizikai erő és a fizikai készségek fejlődését.
 5. Erősítik az intellektuális erőforrásokat, például a pozitív érzelmek aktiválják az explorációt, elősegítik a tanulást és a teljesítményt, javítják az összetett és integrációt igénylő feladatok megoldási képességét.
 6. Erősítik a társas erőforrásokat – a mosolygás, az együttes játék, az együtt átélt öröm egyaránt erősíti a szövetségeket, a barátságokat és a családi kapcsolatokat, a pozitív érzelmek növelik a segítségnyújtás, valamint az együttműködés valószínűségét.

A pozitív érzelmek továbbá segíthetnek bennünket abban is, hogy a mindennapok nehézségeivel és az ezek által kiváltott stresszel könnyebben megküzdjünk, hiszen lehetővé teszik azt, hogy a megoldási lehetőségek szélesebb köréből válasszunk magunknak megfelelő stratégiákat, és ennek révén egyaránt mozgósíthassuk a saját és a társas erőforrásainkat.

A pozitív érzelmek alkalmasak arra, hogy kijavítsák a negatív tünetek ,,mellékhatásait”. Pl. szívverés, idegesség, tehát nyugodtabb szervezet lesz.

 

A pozitív érzelmek átélése a mentális egészség fontos meghatározója. (Vaillant)

 

Újabb vizsgálatok szerint a pozitív érzelmek fontos hatással vannak a fizikai egészségre is.

 

Pozitív érzelmek segítenek a mindennapi nehézségek ellen, s ezek által kiváltott stresszel szemben, szélesebb perspektívát adnak, mint saját, mint társas erőforrásokat mozgósítanak.


 

Boldogság = szubjektív jólét

A hétköznapi ember és a pszichológusok számára fontos kérdés az is, hogy mi vezet a pozitív élmények és pozitív érzések gyakori átéléséhez.

Boldogság – pozitív érzelem együtt jár a tágan értelmezett szükséglet kielégülésével (pl. fizikai, szociális, intellektuális).

Boldogság – elégedettség az élettel.

Boldogság – belső tényezőink megvalósítása (Diener). Az egyén viselkedése, tevékenysége összhangban legyen személyiségével.

Boldogság átélését olyan helyzetek határozzák, meg amelyekben a személy önmaga lehet. (Waterman)

 

Általánosítva a boldogsághoz 4 fő tényező kell

 • Pozitív érzelmek gyakorisága és intenzitása.
 • Életünk területén (iskola, család, munka) megélt elégedettség, siker.
 • Depresszió, szorongás, és más negatív állapotok viszonylagos hiánya. 
 • Az élet egészével való megelégedettségi szint.

Forrás: Pszichológia pedagógusoknak (szerk. N. Kollár Katalin, Szabó Éva) https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch06s05.html

 

,,Mindenki arra vágyik, hogy mások megértsék, mit érez, amikor beszél, és ne csak azt, amit mond."  (Dr. Thomas  Gordon)

,,Én” üzenetek és Értő figyelem.

A pszichológiában csak nemrég ismertük fel, milyen hatalmas erő az az érzés, hogy szeretnek: elősegíti test és lélek növekedését, és talán a leghatékonyabb gyógyító erő a testi-lelki sérülések behegedéséhez.

...az elfogadás erről a tájékról származik, de ahhoz, hogy hatékony befolyásoló erőt nyerjen, aktívan kell közölni, kimutatni. Soha nem lehetek addig biztos a másik ember elfogadásában, amíg valamiképpen nem fejezi ki felém. A hivatásos pszichoterapeuta, akinek segítői hatékonysága oly nagymértékben függ az elfogadás kimutatásának képességétől...

Segítségük hasznos volta azon múlik majd, amit mondanak.

A beszéd gyógyíthat, és építő változásokat segíthet elő. De nem akármilyen beszéd. ...meg kell tanulnia közölni-kimutatni elfogadását, és ehhez ugyanazokat a kommunikációs készségeket kell elsajátítania.

Az értő figyelem lényege, hogy a Fogadó megpróbálja megérteni,  mit érez az Üzenő, mit jelent az üzenete. Ezt az értelmet azután saját szavaival megfogalmazza, és az Üzenővel „visszaigazoltatja". A Fogadó nem  küld  saját üzenetet - se értékelést, véleményt, tanácsot, se érveket, elemzést vagy kérdést. Csak azt jelzi vissza, amiről úgy  érzi,  hogy  értelem  szerint  benne  volt  az  eredeti  üzenetben  - se többet, se kevesebbet.

.... Az értő figyelem visszajelzésével az a célunk, hogy ellenörizzük, pontos-e a megértésünk, s egyúttal az üzenő is megbizonyosodhat arról, hogy megértették." - (Thomas Gordon - P. E. T. A szülői eredményesség tanulása)

 

Carl Rogers a humanisztikus szemlélet alapján feltételezi, hogy

megfelelő légkört teremtve, a személyek hozzásegíthetők ahhoz,

hogy személyiségük optimális irányba fejlődjön.

A terápiás tapasztalatokból indult ki, és úgy találta, három viselkedési alapelv fogalmazható meg:

 1. a hitelesség,
 2. az elfogadás,
 3. és az empátia.

Ezek azok az alapvető jellemzők, amelyek a terapeuta viselkedésében

szükségesek ahhoz, hogy a kliens számára megfelelő légkört teremtsen.

Nemcsak a terápiás helyzetben, hanem a tanár-diák viszonyban és

a mindennapi érintkezésben is ezek azok a tulajdonságok,

amelyek segítik a partnert az optimális önfejlesztés elérésére.

 

A hatékony kommunikáció eszközei

Mit használjunk tehát a kommunikációt gátló közlések helyett? Milyen megnyilvánulások se­gítik az őszinte, elfogadó, érzelmileg támogató légkör megteremtését? Olyan közlések célravezetőek, amelyek feltárják a tanár és a diák valós érzéseit, nem mérgezik a tanár-diák viszonyt, és nem tartalmaznak negatív értékelést a gyerekről.

Gordon az ilyen közléseket énközléseknek ne­vezi.

A teljes énközlés három elemet tartalmaz:

 - a bennünket zavaró viselkedés pontos megne­vezését,

 - ennek következményeit ránk nézve,

 - és azt az érzést, amelyet ez belőlünk kivált.

 

 

Érzelmi biztonság, elérhetőség — növeli a biztonságérzést.

 

Az érzelmi tényező az egyik legfontosabb tényező a gyermek fejlődése szempontjából.

 

A bőr érintése fizikai szükséglet, serkenti az idegrendszert, jótékony a fejlődésre.

 

 

Amikor nem a személy a problémás, hanem a viselkedése.

Kommunikáci­ónkban és metakommunikációnkban jelezni kell a gyermek felé, hogy érzékeljük és elfogadjuk, hogy valamilyen problémája van, és emiatt viselkedik problémásán.

Erről az elfogadási alap­ról indulhat a nevelés azon mozzanata, amely arra törekszik, hogy a gyermek megtanulja ki­mondani, megfogalmazni problémáit, s ezáltal szükségtelenné váljék, hogy éretlenebb módon, a viselkedésével fejezze ki azt.

Alapszabály a nevelésben, hogy az érzelmet mindig fogadjuk el, de a zavaró viselkedést kor­látozzuk.

 

Behaviorizmus –Skinner - A környezeti ingerek optimális szabályozása elvezet a gyermek egészséges személyiség fejlődéséhez.

A helyes viselkedést a megerősítő jutalom, a helytelen viselkedést következetes megfelelő mértékű büntetés.

Inger - viselkedéses válasz – megerősítés - viselkedés rögzülés.

 

 

Ha egy viselkedést megakarunk előzni, praktikus, ha még a végrehajtása előtt adjuk a visszajelzést, különben nem elég hatékony a gátlás.

 

 

A megerősítések akkor hatékonyak, ha azonnal követik a viselkedést, különösen ha ezekhez megokoljuk tettünket.

 

 

A mo­dell, illetve a modellek és a megfigyelő jellem­zői egyaránt fontosak abban, hogy az utánzás milyen mértékű lesz.

Amennyiben a modell viselkedését jutalom vagy valamilyen megerősítés követi, akkor a megfi­gyelő hajlamosabb utánozni a viselkedést.

 

Megerősítés - dicséret

Abban legszükségesebb megerősíteni a gyereket, amit jól csinált.                

A gyermek egészséges fejlődé­séhez elengedhetetlenek az elfogadó, elismerő szavak, amelyekkel a konkrét cselekvését, viselkedését dicsérjük.

A szemkontaktus tartása is kulcsfontosságú ilyenkor.

 • Az általános dicsé­retek („Ügyes vagy", „Jól van, szépen dolgoz­tál"), kevésbé hatékonyak, mert a címzett nem tudja meg, hogy pontosan mi az, amit a tanár megdicsért. Az általános dicséretek könnyen elveszítik hatásukat, ha uniformizálttá válnak.
 • A dicséret gyakoriságát a helyzet és a gyerek sajátosságai határozzák meg.
 • Fontos, hogy olyan teljesítményért járjon dicséret, ami a gyerektől erőfeszítést követelt.

A dicséretet időnként kérdés formájában is megfogalmazhatjuk. Pl.: „Mit gondolsz, mi tet­szett legjobban az órai munkádban?" „Nagyon szépen dolgoztál. Tudod, miért mondom ezt?" Az ilyen típusú kérdéseket nehezebb figyelmen kívül hagyni, aminek különösen az alacsony önértékelésű gyerekeknél lehet jelentősége, akik hajlamosak az önértékelésükkel inkongruens dicséretet figyelmen kívül hagyni.

A dicséret hangsúlyozza a fejlődést, hasonlít­sa a jelenlegi teljesítmény a korábbiakhoz.

„Tedd dicsérhetővé!"

Olyan helyzetek teremtéséről van szó, amelyek során a másik dicsérhető módon tud viselkedni. Sőt probléma esetén ezek után a helyesen alkalmazott elismerés - amellyel nem őt dicsérjük és ismerjük el, hanem a konkrét cselekvését a lehető legtermészetesebb módon - megszakíthatja a problémás viselkedési láncot. Mindez akkor sikeresebb, ha kezdetben gyakrabban dicsérjük a kívánatos viselkedést, majd csak részlegesen alkalmazzuk az elismerést, s ha nem vesszük el a dicséret erejét a hozzá adott prédikálással.

Forrás: Pszichológia pedagógusoknak (szerk. N. Kollár Katalin, Szabó Éva)

 

Amit kell tennünk ahhoz, hogy a másik ember jól érezze magát.

Érezze fontosnak magát.

1. elfogadás, 2. megbecsülés, 3. helyeslés, 4. csodálat, 5. figyelem.

 

,,Add gyermekednek a tudás, a kreativitás és a kíváncsiság hármas szuperképességét.”

 

„A jó alsó tagozat szeretetteljes, biztonságot és örömöt adó közösség.”

 

 

5 lelki sérülés, amelyek miatt nem tudsz önmagad lenni

Írta: Sütő Gyöngyi, 2017.07.18.

Az 5 legfontosabb lelki sérülés miatt

rendszeresen olyan személyeket és körülményeket vonzunk magunkhoz, amelyek miatt ugyanazokat a tapsztalatokat éljük meg.

Mindaddig, amíg a sérülést

és a tapasztalást el nem engedjük.

1/5 Elutasítás

Nagyon mély sérülés.

Aki elutasításban szenved,

az lényében és létezésében érzi sértve magát.

Az élet nagyon korai szakaszában megjelenik.

Az öt sérülés közül ez mutatkozik meg először.

Például nem kívánt baba volt, vagy nem olyan nemű, amilyenre a szülei vágytak.

Amíg nem képes az elutasítás ellenére

boldognak lenni,

addig szükségképpen csak elutasítást fog tapasztalni.

Csak olyan gyerek vonzódik elutasító szülőhöz, akinek arra van szüksége, hogy ezt megtapasztalja.

Attól kezdve, hogy elutasítást érez,

felveszi a menekülő maszkját. Ez általában már a születés előtt megtörténik. Egész életében arra törekszik, hogy ne foglaljon sok helyet.

Befelé fordul önmagába testileg és lelkileg.

Egyedül akar lenni.

Minél mélyebb az elutasításból eredő sérülés,

annál erősebben vonzódik olyan körülményekhez,

amelyek között elutasítják vagy ő utasít el valakit.

2/5 Elhagyás

Az elhagyás esetében a sérülés a birtoklás és a cselekvés szintjén van, nem pedig a létezés szintjén, mint az elutasításnál.

Egy kisgyerek például elhagyatva érzi magát, ha a szülei sokat dolgoznak,

és nincs elég idejük, hogy vele legyenek, vagy ha kórházba viszik és bent kell hagyniuk.

A szülő, ha nem foglalkozik a gyerekével, azért tesz így, mert elutasítja önmagát.

Ha önmagát elutasítja, akkor a gyereket is elutasítja, mert a gyerek folyamatosan önmagára emlékezteti. Ez a sérülés legtöbbször kétéves kor előtt keletkezik.

A maszk, amely létrejön,

a függő maszkja.

Vedd le az álarcot6 lépés, hogy feltétel nélkül tudj szeretni

A függő azt hiszi,

hogy semmit sem képes egyedül véghezvinni. Az egyedüllét a legnagyobb félelme.

Látni lehet benne a segítségre szoruló kisgyereket.

3/5 Megalázás

Valakit sértő módon méltóságában, önbecsülésében megaláznak. Lealacsonyítják, megszégyenítik, lefokozzák. Ezt a sérülést egy- és hároméves korunk között kezdjük érezni. Ilyenkor kezd a gyerek önállóvá válni, megtanul egyedül enni, inni, öltözni, vécére menni. Az a lélek, aki a megalázás tapasztalását megoldani jön a világra, olyan szülőt fog vonzani, aki meg fogja alázni. A sérülést általában az anyával éljük át, aki szégyelli magát, hogy ügyetlenségünkben összepiszkítottuk magunkat.

A sérült a mazochista maszkját veszi fel. Egyik jellemzője, hogy nem szeret gyorsan haladni, és emiatt szégyenkezik. Lealacsonyodik és hagyja, hogy megalázzák, illetve másokat lealacsonyít és megaláz.

A legkisebb kritikát is a lelkére veszi.

4/5 Árulás

A hűség ellentéte. Ez a sérülés két- és négyéves kor között ébred fel. A sérülést rendezni akaró lélek olyan szülőt választ, akiben sok a szeretet és nagy a kölcsönös vonzalom. Szerelmes lesz az ellenkező nemű szülőjébe. A gyerek ekkor kezd kapcsolatba lépni az életerejével, a szexuális erejével.

Amikor a szülő nem tart be egy ígéretet, a gyerek úgy érzi, elárulták.

Mindent megpróbál, hogy különlegesnek tűnjön az ellenkező nemű szülő szemében. Legszívesebben mindig vele lenne.

A kontrolláló maszkját ölti fel.

Erős személyiség lesz.

Fontos lesz számára az erő, a tettereje kimutatása.

Magas elvárásai vannak önmagával szemben, és másoknak is be akarja bizonyítani, hogy mire képes.

5/5 Igazságtalanság

Mindenki megérdemli,

hogy az érdemeit elismerjék

és tiszteletben tartsák.

Akivel igazságtalanul bánnak, úgy érzi,

hogy nem tisztelik, vagy nem kapja meg, amit megérdemel.

Négy- és hatéves kor között alakul ki ez a sérülés.

A gyerek ekkor ébred tudatára, hogy másokkal egyenrangú, teljes értékű.

Igazságtalannak találja, ha nem élheti meg az egyéniségét, nem lehet önmaga.

Például szenved a szülő hidegségétől, komolyságától, a gyakori kritkától.

A szülő általában ugyanettől a sérüléstől szenved.

A merevség maszkját hozza létre.

Elvágja magát az érzéseitől, hogy megvédje önmagát,

de nagyon is érez.

A merev emberek nagyon érzékenyek, de ezt nem mutatják ki másoknak. Ezért tűnnek hidegnek és érzéketlennek.

Azt gondolja, hogy jobban értékelik azt, amit csinál, mint azt, hogy létezik. Hajlamos keresztbe fonni a karját és sötét ruhában járni. 

Cikkünk megírásához Lise Bourbeau Az öt sérülés (Scolar Kiadó, 2014) című könyvét használtuk.

Forrás: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/5-lelki-serules-amelyek-miatt-nem-tudsz-onmagad-lenni/120572

 

 

 

 

Emlékeztesd magad: te vagy a legfontosabb!

Tudd, hogy a cselekedeteid határoznak meg!

A wellness-szellemiségű világban

sokat hallhatsz az önszeretet fontosságáról.

Tudod, folyton mondogatják neked, hogy fogadd el a testedet és az alapvető személyiségjegyeidet,

illetve törekedj a fejlődésre.

Ritkán hangzik el azonban, hogy mindez miért szükséges.

Hát azért, mert csakis akkor vagy képes mások feltétel nélküli szeretetére, valamint annak elfogadására, ha maradéktalanul jóban vagy saját magaddal!

Az egészséges önszeretetnek semmi köze az egoizmushoz, így nem kell félned tőle.

Igyekezz úgy alakítani az emberi kapcsolataidat,

hogy neked is jó legyen.

Ennek köszönhetően

nem fog annyi ellenérzés felhalmozódni benned,

és vonzó kisugárzásra tehetsz szert.

 

Amikor ítélkezel valaki felett, tulajdonképpen saját magadat véleményezed. Amikor kritikát gyakorolsz, igazából magadat kritizálod.

Ha nem tanúsítasz tiszteletet mások iránt, magadat sem nézed sokba.

Ráadásul

minél többször beleesel ezekbe a hibákba,

annál inkább automatikussá válnak utána.

A feltétel nélküli szeretet pedig pont arról szól, hogy őszinte, lelkes nyitottsággal fogadj mindent és mindenkit.

Persze, dönthetsz úgy, hogy

valami vagy valakinek a társasága nem neked való,

de ezt is megteheted olyan eleganciával, hogy saját magad előtt se legyen kellemetlen.

 

Ne menekülj a démonoktól!

Ahelyett tehát, hogy akár egy életen keresztül rohannál valami elől, inkább nézz szembe vele!

Tudatosítsd magadban,

hogy pontosan mitől rettegsz,

és próbáld minél érzékletesebben megfogalmazni!

A félelmek leküzdése tehát óriási lépéssel visz közelebb, hogy teljes és boldog lehess.

 

Vésd az eszedbe: sosincs késő!

Talán úgy érzed, valami hiányzik az életedből. Akár sejtheted is, mi az, de még magad előtt is igyekszel letagadni.

Az idők során szerencsére megtanulhatod, hogy soha sincs késő.

 

Az rendben van, hogy szeretnéd a lehető legtöbbet kihozni magadból.

Ám az önostorozás,

illetve az érzés, hogy „nem vagyok elég jó”, félelemmel tölt el.

És mivel a félelem a szeretet szöges ellentéte, nem sok jó sülhet ki belőle.

Természetes, hogy nem nyújtasz maximális teljesítményt az élet minden területén – de már az is szuper dolog, ha egyvalamiben jeleskedsz!

Előfordulhatnak olyan pillanatok, amikor a padlóra kerülve vesztesnek érzed magad, ám innen felállni a legnagyobb dicsőség. És, aki szeret, az segít utána feltápászkodni.

És ez a saját magad szeretetére is érvényes.

Forrás és a teljes cikk alapján: https://www.bien.hu/szerelem-es-csalad/szerelem/6-lepes-hogy-feltetel-nelkul-tudj-szeretni/120074

 

 

Zárkózott vagy? Íme néhány tipp, amivel nyitottabbá válhatsz a világra

Írta: Stumpf Bea, 2016.11.16. Kiskorom óta szeretek írni, bár akkor még csak napló formájában vetettem papírra a mindennapjaimat. Valahol itt kezdődhetett minden. Ha épp nem dolgozom, imádok utazni, világot látni. A hétköznapokban a jóga és a futás frissít fel, ilyenkor teljesen feltöltődök, mind testileg, mind szellemileg.

A te környezetedben is biztosan nagyon sok zárkózott ember van, még akkor is, ha elsőre nem ezt gondolod róluk. Sőt, lehet, hogy vannak olyan szituációk, amelyekben te is hirtelen bezárkózol és kényelmetlenül érzed magad. Ha nagyobb társaságban nehezen tudsz csak feloldódni, próbáld ki, hogy az alábbi néhány apróságon változtatsz – meglátod, sokkal komfortosabban fogod utána érezni magad!

1/5 Billentsd ki magad

Első lépésként nem árt, ha nem mindig a biztonságos területeken belül mozogsz, tehát nem csak a saját társaságoddal mész ide-oda, hanem keresed az újat, az ismeretlent.

Persze nem kell az egészet egyedül csinálnod, könnyebb, ha van egy társad, aki egy biztonsági hálóként melletted áll és biztat.

Tipp: Keress olyan eseményeket, amik érdekelnek, és fogadd meg, hogy minden hónapban kipróbálsz valami újat, mondjuk elmész egy számodra ismeretlen helyre, ahol új emberekkel találkozhatsz.

2/5 Nyiss a világra

Az persze nem elég, hogy elmész egy rendezvényre, egy buliba vagy egy összejövetelre, hogyha végig egyedül álldogálsz, a mobilodat nyomkodod vagy azokkal beszélgetsz, akikkel odamentél.

Fontos, hogy még ha zárkózott is vagy,

próbálj meg egy kicsit nyitni a külvilágra

és tudatosan figyelni a metakommunikációdra, hiszen ez, ha nem is gondolnád, nagyon sokat számít.

Tipp: Néhány perc mobilozás után tedd el a telefonod, a keresztbe tett kezek és lábak védekező pozíciójából pedig zökkenj ki egy kicsit, és keresd a társaságot a tekinteteddel.

3/5 Közelíts okosan

Amikor egy helyiség tele van számodra ismeretlen, egymással beszélgető emberekkel, akkor elsőre lehetetlennek tűnik az, hogy te is odamenj, beszélgess és jól mulass a többiekkel.

Hogyan kellene elkezdened?

Jó taktika, ha nem a nagyobb társaságokkal kezded, hanem olyan körökbe próbálsz becsatlakozni, ahol hárman-négyen állnak, hiszen itt könnyebb lesz az ismerkedés és az érvényesülés is.

Így biztosan komfortosabban érzed majd magad ismerkedés közben, mintha egy olyan társaságba próbálnál becsatlakozni, ahol mindenki ismeri egymást és egyébként is annyian vannak, hogy a nevekkel is bajba kerülsz.

4/5 Érdeklődj!

Minden társaságban sikered lesz, ha nem folyamatosan magadról beszélsz, de nem is mindig csak hallgatsz, hanem megtalálod az arany középutat.

Mit is jelent ez? 

Hagyd, hogy mások magukról beszéljenek, és kérdezz is tőlük miért vagy hogyan kezdetű kérdéseket, amik jobban előreviszik a beszélgetést és azt mutatják, hogy tényleg érdeklődsz.

A jó hallgatóság mindig szimpatikus – ha alapvetően egy kicsit introvertált vagy, akkor ezzel biztosan nem lesz majd problémád. Hidd el, minden percben jobban fogod magad érezni társaságban, és lépésről lépésre egyre inkább megnyílsz majd.

5/5 Tartsd fenn!

Első lépésként szuper, ha élőben ügyesen kezeled a kommunikációt, társasági életet élsz és egyre több új emberrel megismerkedsz,

de az is fontos, hogy a számodra értékes kapcsolatokat fenntartsd és időről időre ápold.

Ha például egy rendezvényen új emberekkel találkozol, akkor kérd el az elérhetőségüket, jelöljétek be egymást Facebookon, vagy keressetek egy olyan csatornát, ahol továbbra is tudtok kommunikálni.

Tipp: Szuper, ha mindig egyeztettek egy következő találkozót is, így több az esély arra, hogy nem kopnak el a frissen kötött ismerettségek.

Forrás: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/zarkozott-vagy-ime-nehany-tipp-amivel-nyitottabba-valhatsz-a-vilagra/125115

 

 

 

Pszichológiai aikidó – Így győzz veszekedés nélkül

Írta: Nagy Niki, 2017.07.25.

Ha két ember egymásnak esik (és nem a jó értelemben), elkerülhetetlen, hogy sérülten, rossz érzéssel jöjjenek ki a veszekedésből – még az is, aki végül a győztes félnek mondhatja magát.

Van azonban egy pszichológiai aikidónak nevezett módszer,

melynek segítségével anélkül kerekedhetsz felül egy vitában, hogy megsértenéd a másikat, vagy fájdalmat okoznál bárkinek is.

1/4 Ne légy agresszív!

Ha egy vita elfajul, az egyik fél általában felemeli a hangját, és kiabálni kezd a másikkal – itt kezdődik az igazi veszekedés, amiből egyikőtök sem jöhet ki igazán jól.

Még ha sikerül is meggyőznöd a másikat, hogy igazad van, vagy a másiknak sikerül meggyőznie téged,

olyan érzések kavarognak majd bennetek,

amelyek közel sem segítik a helyzet megoldását.

Mit tehetsz, ha nem szeretnél így járni?

Egyszerű:

bármilyen nehéz is, ne kiabálj vissza,

de ne is sértődj meg a másikra!

2/4 Kerekedj felül csendben!

Fontos megérteni, ha valaki kiabál,

azt általában

frusztráltságból és dühből teszi,

nem azért,

mert bántani akar téged.

Egyszerűen kifogyott az észérvekből,

és nem tud jobb megoldást,

minthogy

felemelje a hangját,

hátha így

érvényt szerezhet a mondandójának.

Ez nem rád irányul,

csupán a frusztráltságát adja ki így, ráadásul nem is tudatosan.

Ha veszekedés közben ez eszedbe jut,

könnyebb lesz nyugodtnak maradnod, és nem visszaüvöltened

– ez az első olyan fegyvered, amivel végül te kerekedhetsz felül.

3/4 Hogyan maradj nyugodt?

Persze mondani könnyű, hogy ne kiabálj vissza, amikor éppen rád üvöltenek,

de ha ilyenkor

kicsit bezárkózol a fejedbe,

egyszerű lesz,

mint az egyszer egy.

 

Mondogasd magadnak

az alábbi két mantrát: 

a kiabálás nem nekem szól,

és mennyivel intelligensebb és okosabb vagyok,

hogy én nem így fejezem ki magam.

Hatalmas önuralomról tesz tanúbizonyságot, ha képes vagy megállni, hogy egy kiabáló emberrel nyugodt hangon beszélj.

A legjobb megoldás mégis az, ha nem mondasz semmit, és hagyod, hogy kikiabálja magából a dühöt, hiszen ilyenkor egy ideges emberrel beszélni olyan, mintha egy alvót próbálnál győzködni – teljesen felesleges.

4/4 Miért jársz jól?

Ha nyugodtan végighallgatod azt,

aki éppen idegesen tombol, előbb-utóbb eléred,

hogy lenyugodjon.

Az esetek túlnyomó többségében pedig,

ha az illetőnek elszáll a dühe,

kicsit el is szégyelli magát, mert rájön, hogy mennyire felesleges volt így kikelnie magából

ekkor pedig megpróbálhatsz észérvekkel hatni rá, mert végre nyugodt lesz annyira, hogy meghallgasson.

Pszichológiailag felülkerekedsz,

mert nem csináltál magadból hülyét azzal, hogy te is tányért törtél a másik fején, az illető pedig végre kiadta a dühét, és valószínűleg hajlamosabb a békülésre, mint korábban – egy igazi win-win szituációról van szó.

Forrás: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/pszichologiai-aikido-igy-gyozz-veszekedes-nelkul/

Hogyan maradj pozitív, amikor mindenhonnan a negativitás ömlik?

Írta: Stumpf Bea, 2017.04.19.

Feltűnt már, hogy manapság egy híradót vagy egy újságot sem tudsz úgy végignézni, hogy ne borzalmas hírekkel találd szembe magad?

Vajon a világ romlott el ennyire

vagy a médiának köszönhető csupán, hogy a híreket a rossz hírekkel azonosítjuk? Valóban csak az a hír, ami negatív és vajon tényleg erre vagyunk kiéhezve?

Szerintünk a válasz nem, azaz a mindenapokban inkább a pozitívumokra kellene fókuszálni, ezért el is hoztunk neked néhány tippet, hogy hogyan csináld!

1/7 Keresd a jó híreket

Lehet, hogy a technológia fejlődésének köszönthető az, hogy a hírek könnyebben terjednek, gyorsabban jutnak el hozzánk, és mivel a rossz hírek mindig nagyobbat ütnek, talán azok még egyszerűbben szigárognak be az életünkbe a mobilunkon, a tévén vagy az interneten keresztül.

Ha szeretnél néha egy kis szünetet tartani,

akkor azt javasoljuk,

 • hogy iratkozz le a telefonodra érkező értesítésekről,
 • a híradót kapcsold át valamilyen másik csatornára
 • és szelektálj,
 • keresd a jó híreket

és meglátod, néhány nap alatt

magadon is fogod érezni a pozitív hatásokat.

Persze nem azt mondjuk, hogy dugd a homokba a fejed és ne foglalkozz azzal, ami körülötted történik,

inkább csak arra figyelj,

hogy miből mit tartasz meg magadnak és miből építkezel tovább!

2/7 Légy hálás a jóért

A rossz hírek forgatagában sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy

mi az a sok jó és pozitív dolog,

ami körülvesz minket

és amiért hálásak lehetünk.

Érdekes, hiszen nem kellene, hogy valami rossz dolog történjen a világban vagy a környezetünkben ahhoz,

hogy értékelni tudjuk azt, amink van, amit mi már elértünk.

Ha erre a jövőben

jobban odafigyelsz,

akkor a mindennapokban nem csak

elégedettebb

és boldogabb leszel,

de az a kör is folyamatosan tágul majd, amit pozitívnak, boldognak vagy szépnek látsz magad körül.

Tipp: Kezdd azzal, hogy ha mesélsz egy történetet vagy csak telefonálsz, akkor nem azzal kezded, hogy “az a baj…” vagy “nincs semmi, csak…”, hiszen

ha már a szavaiddal is pozitív vagy, akkor tudat alatt a hangulatod is javulni fog!

3/7 Fontos a társaság

Érdekes az emberi lény, hiszen ha stressz, depresszió vagy rosszkedv fenyeget minket, akkor hajlamosak vagyunk elhúzódni és leginkább magányra vágyunk.

Mivel a környezetünk a legfőbb befolyásoló tényezőnk,

azaz nagyban alakítja a hangulatunkat, a gondolatainkat vagy a világról alkotott képünket az,

hogy kivel

és miről beszélgetünk,

ezért nagyon fontos az, kik vesznek körül a mindennapokban.

 

Fontos, hogy olyan emberekkel vedd körül magad, akik a legjobbat hozzák ki belőled,

akikből töltődni tudsz,

akik motiválnak és bíztatnak,

tehát pozitív hatással vannak rád.

Azokra nincs szükséged,

akik csak visszahúznak,

elnyomnak,

és a negatívat hozzák az életedbe.

Lehet, hogy eleinte fájdalmas lesz, de próbáld meg időben felismerni őket és megszabadulni tőlük.

 

Ha a családodban van ilyen személy vagy olyan emberről van szó, aki nagyon fontos számodra,

akkor próbálj meg te példát mutatni és jó hatással lenni rá,

hátha eltanulja tőled a pozitív életszeméletet!

4/7 A szavak ereje

Annak érdekében,

hogy a mindennapjaid sokkal pozitívabban teljenek,

egy mini kísérletre hívunk.

 

Figyeld meg magad legalább egy hétig, hogy hogyan beszélsz másokkal,

hogyan meséled el a mindennapjaidat vagy a problémáidat a barátnőidnek vagy az anyukádnak és persze ezzel együtt figyeld meg a környezetedben élők reakcióit és viselkedését is.

Minden nap végén érdemes leírni, hogy mik a tanulságok,

milyen szófordulatokat és milyen gesztusokat használsz a leggyakrabban.

Ha letelt az egy hét, akkor vedd elő a füzetet, amibe jegyzeteltél és vond le a megfelelő tanulságokat.

Sokat panaszkodsz?

A legtöbbször a negatívumokat vagy a rossz oldalát hangsúlyozod ki a mondandódnak?

A barátnőiddel olyan témákról beszélgettek, amik közben/után jól érzed magad?

Ha nem azokat a válaszokat kapod, amiket vártál, akkor

próbálj meg tudatosan változtatni,

légy a szavaiddal is pozitív,

hozz fel olyan témákat,

amik boldoggá tesznek

és ne hagyd, hogy mások lehúzzanak!

5/7 Mosolyogj!

Lehet, hogy elsőre furcsán néznek majd rád, amikor reggel munkába menet mosolyogsz,

csak úgy, minden különösebb ok nélkül.

Aztán a munkahelyeden vagy a kávézóban is ugyanez történik.

Egy idő után viszont a kezdeti bizonytalanságot felváltja valami egészen más.

Próbáld ki, mosolyogj rá valakire, hátha visszamosolyog rád, ugyanis a mosoly és a nevetés ragadós, és a legjobb, hogy ingyen van!

Valójában körülbelül 17 izmot mozgat meg az arcodon, sőt egy kiadós nevetés után van, hogy a hasizmaidat is megérzed,

így nem csak a kedved lesz tőle jobb, de szuperül át is mozgat és szinte felfrissít!

Nem viccelünk, ezt a tényt ugyanis kutatások is igazolják, azaz,

ha legközelebb rossz kedved van

vagy valakit szeretnél felvidítani,

akkor kezdj egy mosollyal,

hiszen már ez sokat segít az agyadnak abban,

hogy a boldogságra asszociálj

és téged vagy másokat is több mosolyra fakasszon!

6/7 Légy optimista!

Azt mondják, mi magyarok hajlamosak vagyunk mindent a nehezebb oldaláról megfogni,

sokat panaszkodni és úgy összességében egy kicsit pesszimistán szemlélni a világot.

Azt mondjuk, hogy tedd félre a sztereotípiákat,

sőt bizonyítsd be az ellenkezőjét.

Miért ne láthatnád mindenben a lehetőséget ahelyett, hogy a problémákat keresed? Miért ne sikerülhetne az, amit elterveztél, ahelyett, hogy már mielőtt belefogsz, azon gondolkozol, hogy mi lesz, ha elbuksz?

Lehet, hogy néhányan gyerekesnek vagy felelőtlennek gondolnak majd, de kit érdekel? Az nem bűn, ha próbálod mindig a jó oldaláról nézni a dolgokat és pozitívan állni mindenhez, ami előtted van.

Tény ugyanis,

hogy ha valamire sokat gondolsz,

azt egy idő után bevonzod –

úgyhogy legyen ez inkább valami pozitív dolog,

mint egy szuper állás,

egy álomnyaralás

vagy egy csodás párkapcsolat, ugye?

7/7 Tegyél érte!

Talán az összes közül a legfontosabb tanácsot hagytuk a legvégére.

Könnyű úgy sopánkodni vagy panaszkodni a fotelből, hogy csak ülsz és a szemlélője vagy az eseményeknek.

Ha úgy látod, hogy valami nincs rendben a környezetedben, valakivel megromlott a kapcsolatod vagy a munkahelyeden vannak problémák, esetleg a világban történik egyre több olyan dolog,

amivel nem értesz egyet,

akkor állj fel és légy te a változás nagykövete.

Hiszen nem az számít, hogy hányszor buksz el, hanem az, hogy meddig maradsz a földön –

azaz ne csak szemléld, ne csak beszélj róla, hanem tegyél azért, hogy jobb legyen a környezeted, a munkád, a kapcsolatod, az életed és persze másoké is!

Változtass, önkénteskedj, szavazz, motiválj másokat, állj ki a jóért, tegyél érte és mindeközben mosolyogj!

Forrás és a teljes cikk: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/hogyan-maradj-pozitiv-amikor-mindenhonnan-a-negativitas-omlik/

 

A jó és a rossz energiák, amelyeket az univerzum felé küldünk, előbb-utóbb visszaszállnak ránk,

ezért egyáltalán nem mindegy, hogyan éljük az életünket.

Koncentrálj az aktuális célodra

Mindig csak arra a célra összpontosítasz,

amit magad elé állítottál. Bár természetesen kemény munka közben is kell néha egy kis szünetet tartani, soha nem szabad szem elől téveszteni a célt és letérni a helyes útról.

Légy kapcsolatban a világgal

Kapcsolatban lenni a világgal azt jelenti, hogy meg kell élned a jelent.

Minél többet gondolkodsz a múlton, annál kevésbé tudsz igazán élni.

Hogy tisztábban láthassunk,

el kell engednünk a múltban történteket és csak előre szabad néznünk,

ha megéled a jelent és kihasználod a jelen adta lehetőségeket,

akkor képes leszel megteremteni a jó jövődet is.

Tanulj meg önmagadon nevetni

A jó karma megteremtésének egyik feltétele az alázatosság, ehhez pedig hozzátartozik az is, hogy ha szükséges, tudnunk kell önmagunkon nevetni.

Ha erre nem vagyunk képesek, akkor a kritikát sem tudjuk elviselni.

Előfordulhat, hogy hibázunk, de ezekből mindig tanulhatunk valamit és ezáltal egyre jobbak és jobbak lehetünk.

Nem szabad mindent túl komolyan venni, vannak helyzetek, amikor humorral kell kezelni az adott helyzetet.

Az alázatosság kapukat nyithat meg előttünk és utat mutathat.

Légy kedves

Nem csak másokkal, önmagaddal szemben is.

Önmagunk szeretete ugyanolyan fontos, minthogy másokkal kedvesek legyünk.

Szánj időt arra, hogy megtaláld azt,

ami igazán boldoggá tesz, és tégy meg mindent azért, hogy ezt elérd.

Ha kedves vagy önmagadhoz,

akkor mások felé sem fogsz hamis mosolyt küldeni, hanem őszintén és önzetlenül is kedves leszel velük.

Forrás és a teljes cikk alapján: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/a-karma-7-torvenye-amitol-teljesen-megvaltozik-az-eleted/126871

 A mindennapjainkat úgy alakítjuk, hogy megfeleljünk a saját értékrendünknek, és az ország törvényeinek is.

Sokak szerint viszont spirituális szempontból valami másra is érdemes lenne hangsúlyt helyeznünk: de vajon mik a Karma egyetemes törvényszerűségei?

A harmónia egyetemes törvénye

Amikor beledobsz egy követ a tóba, azzal megzavarod annak harmóniáját. 

Az okozat te vagy, a következmény pedig a hullámok, amelyek oda vissza mozognak, míg ismét be nem áll a nyugalom állapota.

Ugyanez a helyzet a saját életedben is.

Ha olyat teszel, ami megzavarja a harmóniádat, jeleket küldesz az univerzumba, amelyek aztán hullámokként csapnak vissza rád.

Ez így folytatódik egészen addig, míg rájössz, hogyan őrizheted meg a saját lelki békédet.

A közösség egyetemes törvénye

Amikor kettő, esetleg több ember összeáll egy közös ügyért, a sikerre való esélyük elképesztő mértékben megsokszorozódik.

Nem is csoda, hiszen egyszerre több rezgés és energia irányul ugyanarra a célra, amit az univerzum is jelentősen megérez.

Ezért is érdemes mások felé nyitnod, és az önálló munka helyett csapatban dolgoznod; nem véletlen, hogy olyan sok jótékony rendezvény köszönheti sikerét a nagy mértékű összefogásnak.

A vonzás egyetemes törvénye

Erről már biztosan te is hallottál innen-onnan, hiszen rengeteg ember meséli lelkesen, hogy tényleg működik.

Amire gyakran gondolsz,

amire tényleg sokat koncentrálsz,

azt akarva-akaratlanul is bevonzod az életedbe.

Ha ez negatív dolog, akkor sajnos a rosszat hívod magadhoz, ha viszont a pozitívra fókuszálsz, a boldog események érkeznek hozzád.

A helyzet ennyire egyszerű; az már csak rajtad áll,

mennyire tudod a gondolataidat irányítani.

A bevonzott készségek egyetemes törvénye

Spirituális nézetek szerint mielőtt megszületünk, döntéseket hozunk meg az életről, amibe belépünk.

Mi választjuk ki a szüleinket, a lelkeket, akikkel kapcsolatba kerülünk majd az utunk során, és a születési dátumot, amely meghatározza a személyiségünket, képességeinket, és a gyengeségeinket is.

Sőt, még azt is, ezek mikor és hogyan dominálnak az életünkben.

Ezáltal kijelenthetjük, hogy tényleg semmi sem történik véletlenül.

Forrás és a teljes cikk: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/a-spiritualis-elet-10-egyetemes-torvenye/126380

 

 

 

A gödörből vissza a boldogságba: így vettem kezembe életem gyeplőjét

A pozitív gondoltatok erősítése valóban gyümölcsöt terem.

Rajtunk múlik, hogy az akadályokat miként éljük meg!

A választás az én kezemben van!

Dönthetek úgy, hogy a nehézségeket negatívan élem meg,

és ezzel teret engedek a fájdalomnak,

vagy kontrollálhatom a gondolataimat,

 és pozitívan jöhetek ki a helyzetekből.

Ezzel nem azt mondom, hogy nincs olyan szituáció az életben, ami padlóra küldhet bennünket, hiszen a veszteség sosem kellemes élmény. Bizonyos helyzetekben még a fájdalom megélése is fontos lépés a személyiségünk fejlődése szempontjából.

Azonban mi döntjük el,

hogy egy negatív élményt kudarcként fogunk fel,

vagy egy újabb lehetőségként, hogy más irányba terelhessük az életünket.

A választás, a kontroll lehetősége a mi kezünkben van!

Természetesen ahhoz, hogy erre a szintre eljussak, nem volt elegendő az ösztönömre hallgatni, tudatosan nyitottam az önbizalomfejlesztés bizonyos formáira. Talán véletlenek egybeesése, vagy a vonzás törvénye vezetett azokhoz a döntésekhez és eseményekhez, melyek mind a mostani állapotomhoz kalauzoltak el.

Az apró, mégis jelentőségteljes dolgok

A szerencsés kimenetelű lehetőséget követően számtalan olyan eset következett, melyek mind a fejlődésemhez, az önbizalmam újraépítéséhez tettek hozzá.

Az elveimben pedig igazolásra leletem egy könyv segítségével, mellyel karácsonyra leptem meg magamat. Szokványosnak egyáltalán nem mondható

önbizalomfejlesztő munkafüzetről volt szó, ami ugyan tartogatott számomra újdonságokat, de sokkal inkább megmagyarázta azokat a dolgokat, amiket addigra már magamtól is észleltem, csak nem teljesen értettem meg.

Ekkor pedig elérkeztem arra a szinte, mikor már a tudatosság és az ösztön tökéletes harmóniába került,

és sosem látott erőket szabadított fel bennem,

aminek hála bele mertem vágni olyan kihívásokba is, amiket addig nagy ívben elkerültem,

és az akadályokat már nem negatívan éltem meg.

Ezzel pedig számtalan lehetőség érkezett az életembe, amikért minden nap hálát adok, mind a sorsnak, mind magamnak, mert mertem nyitni, és belevágni az ismeretlenbe! Természetesen nem állítom, hogy nem maradtak félelmeim vagy gátlásaim, melyek ledöntésre várnak, és hogy nincsenek rossz napjaim, mikor mindenkit a hátam közepére kívánok.

De azzal, hogy megszereztem az irányítás lehetőségét, és ezzel a választás esélyét is, olyan erő birtokába kerültem, amit tagadhatatlanul magamnak köszönhetek, így senki sem veheti el tőlem.

Neked is sikerülni fog!

Hiszem, hogy mindenkinek joga van az önbizalomhoz, és a saját élete legjobb verziójához, amit akkor tud sikeresen felépíteni, ha tudatosan, az ösztöneire hallgatva halad az úton, és mindig előre – vagy, ha jobban tetszik felfele – tekint, nem pedig a semmibe! A múltunk a részünk, és tanulni belőle,

a jövőnk alakulása rajtunk múlik, szóval éljünk a jelenbe, és higgyük el, hogy vagyunk olyan jók, mint amilyennek tudni akarjuk magunkat!

Forrás és a teljes cikk: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/a-godorbol-vissza-a-boldogsagba-igy-vettem-kezembe-eletem-gyeplojet/126808?page=2

 

 

 

6 hétköznapi dolog, amiről nem is gondolnád, hogy letöri az önbizalmadat

Írta: Balatoni Dóra, 2017.09.06. Gyermekkoromban rádiós szerettem volna lenni, de aztán hamar kiderült, hogy sokkal inkább az írás a nekem való foglalkozás. Szenvedélyem az utazás, újságíróként pedig fontosnak tartom, hogy azok is megismerhessék a világ csodáit, akik egyébként nem tehetik meg, hogy utazzanak. Emellett szívesen írok egészséges életmódról, szépségápolásról vagy éppen ezotériáról – egyszóval mindenről, ami bennünket, nőket érdekel és foglalkoztat.

A hétköznapokban gyakran történnek velünk olyan dolgok, amelyek észrevétlenül is elveszik az önbizalmunkat. Mik lehetnek ezek? Most eláruljuk azokat az apróságokat, amikre érdemes odafigyelned nap mint nap!

1/6 Ruha, amiben nem érzed jól magadat

Elhívtak egy fontos eseményre és szeretnél jól kinézni? Bármennyire csábító lehet, hogy az ilyen alkalomra egy mélyen dekoltált felsőt és passzos miniszoknyát húzz, ha ritkán jársz ilyen ruhákban, lehet, nem ez a legjobb választás.

Ha egész este feszengsz azért, hogy egy rossz mozdulat miatt esetleg túl sokat mutatsz magadból, akkor azt mások is látni fogják rajtad.

Egy rossz ruhaválasztás az önbizalmadat is elveheti, ne kockáztass,

inkább vedd fel a kedvenc ruhádat, amiben jól is érzed magad.

2/6 Mások mondják meg, mit csinálj

Ha olyan családban nőttél fel, ahol a szülők szabták meg,

hogy milyen pályát válassz, akkor lehet, hogy a mai napig kicsi az önbizalmad.

Sajnos,

ha az ember úgy érzi,

nincs szabad választása és akarata,

akkor bizony a magabiztossága is a béka feneke alá kúszik.

 

Ne hagyd, hogy mások mondják meg,

mit egyél, mit vegyél fel vagy éppen mit csinálj.

Ha a partnered teszi mindezt, akkor valószínűleg mérgező párkapcsolatban élsz, amelyből talán jobb lenne kilépned.

3/6 Úgy tűnik, másoknak minden összejön

Ha azt látod, körülötted mindenki boldog, minden összejön a barátaidnak, amire csak vágynak, te pedig a mai napig szingli vagy, sőt lehet, hogy még munkád sincs és pénzed is alig van, akkor rossz érzés keríthet hatalmába, amelytől az önbizalmad is csökkenhet.

Ne hagyd, hogy bármi letörjön és elvegye a jókedvedet,

nem biztos, hogy az, amit a közösségi oldalakon látsz, a valóságot tükrözi,

lehet, hogy nem is olyan boldog és felhőtlen mások élete, mint amilyennek a külvilág számára mutatják.

Légy magabiztos és kitartó,

neked is hamarosan megvalósulnak majd az álmaid!

4/6 Boldogtalan párkapcsolat

Hiába élsz párkapcsolatban, az önbizalmadat akár a saját párod is letörheti.

Ha nem érzed jól magad a mindennapokban,

nem vagy boldog azzal az emberrel, akivel együtt élsz, akkor ideje lenne változtatnod.

Sok nő egyáltalán nem kap dicséretet vagy bókot a párjától, pedig mindannyian megérdemeljük azt.

Egy-egy kedves szótól

az önbizalmunkat is visszanyerhetjük és a kedvünk is jobbá válhat.

Gondolkozz el rajta, vajon nem a boldogtalan párkapcsolatod az oka annak, hogy nincs önbizalmad?

5/6 Rossz munkakörnyezet

Amennyiben a nap 8 óráját olyan munkahelyen töltöd, ahol szinte semmi sikerélményed nincs, a főnökeid folyamatosan csak stresszelnek

és akkor sem kapsz dicséretet, ha jól elvégzed a feladatodat,

akkor minden önbizalmad eltűnhet.

 

Elbizonytalanodhatsz abban,

hogy van tehetséged abban, amit csinálsz,

hogy igenis értékes munkaerő vagy és elhalványodhat az addig biztosnak tűnő jövőképed is.

 

Ne hagyd, hogy ez történjen,

lépj időben és nyerd vissza a régi önbizalmadat!

6/6 Törekvés a tökéletesre

Jó dolog, ha alapvetően maximalista természet vagy és mindig egy ideál lebeg a szemed előtt, ám ha nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogyan szeretnéd, akkor könnyen elveszítheted az önbizalmadat.

Meg kell értened, hogy nem mindig sikerülnek tökéletesen a dolgok, néha kompromisszumokat is kell kötnöd.

Becsüld meg az eredményeidet, örülj annak, amid van, és ne kenődj el akkor, ha elsőre nem éred el a célodat. Légy magabiztos, másodjára már biztosan sikerül!

Forrás. https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/6-hetkoznapi-dolog-amirol-nem-is-gondolnad-hogy-letori-az-onbizalmadat/127224

 

5 szuper, tudományosan is alátámasztott önbizalom-növelő praktika

Írta: Póta Szilvia, 2016.06.21.

A magabiztosság olyan, mint egy befektetés.

Ha hiszel magadban és abban, amit csinálsz, előbb-utóbb mások is hinni fognak benne. Persze könnyű ezt mondani, hiszen a mai, kritikus szemléletű társadalomban mindannyian küzdünk bizonytalanságokkal, melyeket olykor rendkívül nehéz legyőzni. Íme néhány tudományosan is alátámasztott módszer az önbecsülésed helyreállításához!

1/5 A profilod ereje

A Cornell Egyetem közösségi média kutatói által készített tanulmány szerint

a saját Facebook profilunk pozitív hatással lehet az önbecsülésünkre. A vizsgálat során 63 főiskolai hallgatót figyeltek meg. A diákokat bevezették az iskolai informatikai laborjába, majd pedig leültették őket egy-egy számítógép elé. Míg az egyik csoportnak saját Facebook profilját kellett tanulmányoznia, addig a másik az üres monitort bámulta. Ezt követően a hallgatóknak egy önbecsülésre vonatkozó kérdőívet kellett kitölteniük, amiből kiderült, hogy jóval magasabb önbecsülési pontszámot értek el azok, akik a kutatás idején a Facebook-profiljukat olvasgathatták, mint azok, akiknek nem volt hozzáférésük a számítógéphez.

Ők ugyanis újra átélték az elmúlt időszakuk sikereit és boldog pillanatait! (Mások követésével ugyanakkor érdemes óvatosabban bánni, hiszen azzal épp az ellenkező hatást érheted el!)

2/5 Kezdj el sportolni!

A Children's Hospital of Eastern Ontario Research Institute egyik kutatása során megállapították, hogy a túlsúlyos tinédzserek

önbizalma észrevehetően javul a testmozgás hatására. A kísérleti alanyoknak heti kétszer kellet edzeniük szabadidejükben 10 héten keresztül.

A tanulmány során, míg a 12 és 17 év közöttiek egyik része mozgással töltött ezt az időt, addig a másik fele videojátékokat játszott.  

A kísérleti idő letelte után, arra kérték a fiatalokat, hogy értékeljék önmagukat tanulási, szociális, valamint atlétikai képességeiket illetően. Bár kevés fizikai változás tapasztaltak a tinédzserek esetében a tudósok a kísérlet ideje alatt, azok a kamaszok, akik sportolással töltötték idejüket, mégis magasabb pontszámot értek el az említett önbizalom-teszten.

3/5 Húzd ki magad!

A szociálpszichológus Amy Cuddy Harvard Egyetemen végzett kutatása során arra jutott, hogy

a megfelelő testhelyzet hatására

szervezetünk tesztoszteron-szintje megemelkedik,

kortizol-szintje pedig lecsökken,

melynek következtében javulhat az önértékelésünk.

Tehát a legegyszerűbb önbizalom növelő módszer,

ha kihúzod magad!

Ez az egyszerű mozdulat

már önmagában is sokat jelenthet önbecsülésed és közérzeted javításában.

A magabiztosságot tükröző testtartás

erőt sugároz

saját magad

és környezeted felé is.

4/5 Használj parfümöt!

A University of Liverpool tanulmánya során míg a férfi kísérleti alanyok egyik részét arra kérték, hogy használjanak antimikrobiális összetevőkkel ellátott illatosított dezodort, addig a másik felének illatmentes terméket adtak.

Azok a férfiak, akik az illatosított verziót használták,

elmondásuk alapján magabiztosabbnak

és vonzóbbnak érezték magukat, mint a másik csoport.

Ezután az összes férfit lefotózták, majd arra kérték a nőket, hogy értékeljék a képen látott kísérleti alanyokat önbizalom szempontjából.

Érdekes módon a nők azokat a férfiakat jelölték meg magabiztosabbnak,

akik illatosított dezodort használtak. A kísérleti eredmények tehát azt mutatják, hogy érdemes az illatok erejét felhasználnunk, ha javítani szeretnénk az önértékelésünkön.

5/5 Öltözz a sikerhez!

A ruhák erejét hajlamosak vagyunk alábecsülni, és figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt,

hogy

az öltözködésünknek is komoly hatása lehet

önbizalmunkra és mentális állapotunkra. A Kaliforniai Állami Egyetem professzorai szerint a jól megtervezett formális viselet megváltoztathatja az emberek gondolkodási folyamatait.

Az elegáns ruhák ugyanis segíthetnek,

hogy erősnek és befolyásosnak érezzük magunkat. Sőt, az eredmények azt sugallják, hogy az öltöny látványa is befolyásolhatja a kognitív folyamatokat. Röviden tehát: ha fontos eseményre készülsz, mindig gondold át alaposan az öltözékedet, és azt, hogy milyen üzenetet közvetítenek rólad ruhadarabjaid!

Forrás: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/5-szuper-tudomanyosan-is-alatamasztott-onbizalom-novelo-praktika/123986

 

5 ok, amiért mindig kételkedsz magadban - így vess neki véget

Írta: Stumpf Bea, 2017.11.01.

Mondják, hogy a döntéseink határozzák meg, hogy kik is vagyunk valójában. Akkor miért van az, hogy szinte minden sarkon kételkedünk a saját értékítéletünkben, azokban a döntésekben, amik ahhoz vezettek, hogy olyanná váljunk, amilyenek ma vagyunk? Ennek mostantól vége!

1/5 A múltban élsz

Azt veszem észre, hogy a környezetemben számos ismerősöm a múltban él. Minden lépésénél azon gondolkozik, hogy mit és hogyan kellett volna másképp csinálni a múltban.

Bármilyen, akár a múlt távlatából nézve rossz döntésnek tartott döntés te magad vagy, és akkor ez az út tűnt a legjobb ötletnek.

Soha ne kételkedj abban, hogy vajon jól választottál-e karriert, lakást, párkapcsolatot a múltban, inkább fókuszálj a jövőre.

Ha azt veszed észre, hogy megint azon töprengsz,

hogy rossz úton menetelsz előre, akkor válts, ha a párkapcsolatoddal nem vagy elégedett, akkor nézd meg, hogy mit tehetsz érte a jövőben.

A jövőn ugyanis tudsz változtatni, a múlton sajnos vagy szerencsére – ezt döntsd el te magad, nem.

2/5 Mindig a legrosszabbra készülsz

Feltűnt már, hogy mindig

előre lejátszod a fejedben a történeted lehetséges kimeneteleit, de valahogy mindig a legrosszabb az, ami fókuszban van?

Talán így véded magad, hogy ha gondolsz rá,

akkor már szinte fel is készültél rá?

Vagy így talán nem fogsz csalódni vagy nem fog fájni, ha valóban megtörténik?

Valójában a gondolataink nagyban befolyásolják tetteinket, úgyhogy vigyázz, ha mindig a borús oldalt éled meg a fejedben, akkor ez lesz az, amit be is fogsz vonzani.

Adj magadnak esélyt és próbálj meg legközelebb a jó dolgokra fókuszálni. És ha nem sikerül? Felállunk és továbbmegyünk, mint mindig, nem igaz?

3/5 Alábecsülöd magad

Ha épp egy múltbéli rossz döntésen rágod magad, akkor lássunk egy mini tesztet. Próbálj meg visszagondolni minden, a döntéseddel kapcsolatos körülményre, mit éreztél akkor, milyen érvek és ellenérvek cikáztak a fejedben, mi az, ami végül az egyik vagy a másik irányba mozdított el.

Ha megvannak a részletek, akkor láthatod, hogy körültekintően és mindent végiggondolva hoztad meg a döntést, azaz nem szabad alábecsülnöd magad.

Nyilván nem látsz a jövőbe, nem tudhatod, hogy egy, a pillanat fényében jónak tűnő döntés pontosan milyen következményekkel jár majd.

Ha úgy érzed, hogy valamiért mégsem hoztál jó döntést,

akkor ne magadat marcangold miatta,

hanem próbálj meg tanulni belőle

hogy legközelebb már jobban menjen!

4/5 Másokhoz hasonlítod magad

Ha nem is tudatosan, de biztosan csinálod. Egy nap többször is, talán többször, mint kellene.

Hasonlítod magad a környezetedhez és

ez alapján méred saját magad.

Normális hogy társas lényként a környezethez viszonyítod magad,

az viszont,

hogy utána ez alapján

vonod le a következtetéseket

az életedről és a boldogságodról, már igencsak kétes.

Sokkal zöldebbnek tűnik a szomszéd fűje? Nézd meg közelebbről, még így sem látod minden vetületét, a háttérben megbújó részleteket pedig egyáltalán nem.

Nem értékesebb a saját füved, amit te növesztettél, te gondoztál és te öntöztél? De bizony, hogy igen!

5/5 Nem vagy „jó helyen”

Mindannyiunk életében vannak olyan időszakok,

amikor azt érezzük, hogy nem, én nem itt akarok lenni, nem ezt akarom csinálni, nem tudom, hova megyek.

 

Erre az általános reakció,

hogy elkezdesz magadban kételkedni,

hogy vajon hogyan és miért jutottál el idáig és elkezded magad utálni miatta.

 

Ezzel két probléma van.

Egyrészt

nem a megoldáson töprengsz,

 

másrészt azzal,

hogy kételkedsz magadban,

csak tolod magad lefelé,

azaz éppen az ellenkező irányba,

mint amerre kellene.

 

Ha egy idegen városban turistaként

rosszkor fordulsz be egy utcán és eltévedsz,

nem sokkal jobb mosolyogni egyet és felfedezni, hogy ott mi vár rád?

Ott sem leülsz és romokban várod, hogy valaki megmentsen, nem igaz?

Forrás: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/5-ok-amiert-mindig-ketelkedsz-magadban-igy-vess-neki-veget/127592

 

 

Ma kezdd el! 7 önbizalom növelő tipp a hét minden napjára

Írta: Berényi Nóri, 2017.11.13.

Mára az önbizalom fejlesztése egy egész üzletággá fejlődött és vannak, akik képesek vagyonokat áldozni arra, hogy talán majd más megadja nekik a várva várt magabiztosságot.

Azonban végül mindenki rájön, hogy bár nagyon jó és hasznos a külső segítség, az igazán nagy munka önmagunkra vár.

Csinos ruha

Válassz ki egy csinos szettet,

amiben igazán magabiztosnak érezheted magad

és tedd fel a legszebb kiegészítődet,

ami a mosolyod.

Mosoly

Lehet, hogy eleinte nagyon nehéz lesz mosolyogva sétálni, mikor csupa savanyú tekintet néz majd vissza rád, de,

ha igazán magabiztos szeretnél lenni,

ahhoz az kell,

hogy te magad is jól érezd magad.

„Azért szeretem magam, mert…”

Most a lelkedre szeretnénk hatni,

hiszen nem elég, ha kívül rendben vagy,

igazán nagy önbizalmad csak akkor lesz, ha belül is ragyogsz.

Ma mondd le a programokat a barátokkal,

mert ez sokkal többet fog érni.

Szóval munka után irány haza és vegyél elő egy tollat és papírt. Olyan feladatot kapsz, ami bár egyértelműnek tűnik, mégis sok embernek meggyűlik vele a baja.

Tehát írd fel a lap tetejére, hogy „Azért szeretem magam, mert…”

majd folytasd, ahogy érzed, a lényeg, hogy

minimum tíz dolgot sorolj fel, amit szeretsz magadban.

Ha neked kapásból nyolc máris eszedbe jutott, akkor az szuper, de akkor se add fel, ha több időt kell szánnod rá.

Kéznél van a tegnapi lista a dolgokról, amiket szeretsz magadban?

Szuper, akkor most vedd elő a reggeli kávéd mellé és kezdd el hangosan felolvasni.

Minden egyes mondat után állj meg és érezd át a mondatod súlyát.

Sport

A sport az egyik legjobb önbizalom növelő módszer, ami magabiztosságot és határozott kiállást ad majd neked a mindennapok során.

Így a mai feladatod az lesz, hogy mindenképpen sportolj valamit.

Ez lehet egy laza kocogás, egy hosszú séta, vagy valamilyen otthoni torna, ha nem szereted a konditermi légkört.

Hidd el, teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, a lényeg csupán annyi, hogy csináld! Tudjuk, hogy a hidegben szívesebben kuckóznál be a takaró alá egy pohár bor és csoki társaságában, de csak addig gondolod így, amíg meg nem érzed a sportolás örömét.

Szemkontaktus

Fogadjunk, hogy ma már

sokkal nagyobb mosollyal ébredtél.

Ma olyan feladatot kapsz, ami kezdetben talán nehézséget okoz, de csak addig, ameddig meg nem érzed pozitív hatását.

Szóval

ma kötelező jelleggel

fel kell venned

a legtöbb emberrel

a szemkontaktust, akikkel találkozol.

Ez azt jelenti, hogy

nem sütheted le a szemedet,

húzd ki magad,

álladat emeld fel és lásd meg az embereket. Ki tudja, lehet, hogy még egy spontán flört is kialakulhat.

Bulis szombat

Teljesen normális kiengedni a gőzt és lazítani a barátokkal.

Nem utolsó sorban pedig remek önbizalom növelő program is tud lenni.

Ne feledd,

a testednek

és a lelkednek is arra van szüksége,

hogy jól érezze magát.

Vasárnapi chill és jó fotók, selfie

Egy bulis szombat után most csak egy valamire vágyhatsz és az az ágyad.

Na jó, pihend ki magad, de miután megtörtént, jöjjön valami jó kis lazulós program is.

Bár felszínesnek hangozhat, de

egy jól elkészített kép rólad garantáltan megdobja majd az önbizalmadat.

Használd ki a csodás színekben úszó őszt és kérd meg a barátnődet, hogy készítsen rólad néhány szuper képet.

Legyetek profik és keressétek meg a legszebb helyszíneket,

hangsúlyozzátok az előnyös részeidet

és meglátod, hogy egyből magabiztosabb leszel a képek láttán.

Forrás és a teljes cikk alapján: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/ma-kezdd-el-7-onbizalom-novelo-tipp-a-het-minden-napjara/127682

 

Tekints úgy a kisugárzásodra, mint egy virágra: nincs illat, nincs spiritusz! - Így fejleszd tökélyre a kisugárzásodat!

Írta: Berényi Nóri, 2017.03.20.

Van, mikor úgy tényleg összekapod magad, tökéletes a sminked, a hajad, a ruhád és várod, hogy minden szempár rád figyeljen, de valahogy elmarad a várt hatás. Aztán olyan is van, mikor még ahhoz sincs kedved, hogy a legszakadtabb farmeredet felhúzd a legfakóbb felsőddel és azt veszed észre, hogy mindenki dícsérő tekintettel figyel rád az utcán.

Ez pedig a kisugárzásodnak szól.

1/5 Amikor nincs helyén az önbizalmad…

Akkor kisugárzásod sincs, illetve van,

de olyan, mintha azt üzennéd a világnak,

hogy: „Nehogy megközelítsetek!”

És, hát ki szeretne kapcsolatot létesíteni egy ilyen emberrel?

 

Ahhoz, hogy ragyogó kisugárzásod legyen,

a lelkivilágodat kell helyreraknod és szeretned önmagadat. Ez egyáltalán nem egy lehetetlen kihívás.

 

Csak döntsd el,

 • hogy mától kezdve jól érzed magad a bőrödben,
 • el tudod engedni a problémáidat,
 • szereted magadat kívül-belül

és akkor ezt

mindenki észre fogja venni a környezetedben.

 

Mindenki jobban élvezi azoknak az embereknek a társaságát, akiknek jó kisugárzásuk van.

2/5 A kisugárzásod nem a ruháidon múlik!

Vagyis hiába veszed meg a legdrágább holmikat, ékszereket és egyéb kiegészítőket,

ha belül nem érzed ezt a csillogást. Feszengeni fogsz és kényelmetlenül érzed majd magad a tökéletes szettedben.

De vannak napok, mikor nem érdekel az, hogy éppen ki lát meg az utcán kócos hajjal a no make-up napodon, mert csak magadra koncentrálsz és az élet iróniája, hogy pont ekkor figyelnek fel rád az emberek.

Egy egyszerű példával élve,

mindenki szereti a szép virágokat,

de az illatuk adja meg a pikantériájukat, mely beárasztja az adott helyiséget.

Tekints úgy a kisugárzásodra,

mint a rózsa illatára és máris megérted a lényeget.

3/5 Emelt fővel!

Csakis emelt fővel járd az utcákat.

Akár a boltba szorgoskodsz, akár a munkahelyedre, mindig húzd ki magad

és időnként bátran vedd fel a szemkontaktust ismeretlen emberekkel.

A szem a lélek tükre,

így nagyon sok mindent kideríthetsz egy-egy összepillantásból.

Könnyen megállapítható az is, hogy ki milyen önbizalommal rendelkezik.

Ha valaki mélyen a szemedbe mer nézni és nem kapja el egyből a tekintetét, mikor ránézel,

akkor abból tudhatod,

hogy az illető nem fél a kapcsolatteremtéstől.

4/5 Ne a külső körülmények befolyásoljanak!

Mert akkor soha nem lehetsz igazán boldog és soha nem érezheted át, milyen a jó kisugárzás. Az élet gyakran fájdalmas, a körülmények sokszor próbára teszik az embert, de ilyenkor figyelj befelé és tudd, hogy nagyon szerencsés vagy.

Gyűjtsd össze azokat a dolgokat,

melyekért igazán hálás vagy

és akkor biztos, hogy nem lesznek rád hatással a negatív, külső tényezők.

Érdekes, de vannak emberek, akik nagyon rossz körülmények között élnek, mégis olyan irigylésre méltóan erős és pozitív a kisugárzásuk, hogy öröm a közelükben lenni. Aztán ott van a másik véglet, mikor valakinek látszólag mindene meg van, mégsem boldog.

Ez azért van, mert azok, akiknek nem adatik meg minden, ők kénytelenek abban a kevésben is fellelni a boldogságukat, míg azok, akik egész életük során csak halmozzák az anyagi javakat, nem biztos, hogy rátalálnak belső boldogságukra.

5/5 Hagyd a kilóidat!

A nőknél jellemző, hogy folyton azon az egy-két plusz kilón múlik önbizalmuk és kisugárzásuk, pedig, ha jobban belegondolsz, a pasikat ez hidegen hagyja.

És hát kinek akar tetszeni egy nő, ha nem egy férfinak? Miattuk húzza fel azt a ruhát, amiben alig kap levegőt és hozzá a cipőt, amiben gyakorlatilag járni sem tud.

Teljesen mindegy, hogy hány kiló vagy, mert egy igazi férfit úgysem érdekli, ha van rajtad egy kis felesleg. Ráadásul ne másnak akarj folyton megfelelni, hanem magadnak.

 

Ápold és kényeztesd tested-lelked,

mert akkor a kisugárzásod gondoskodni fog róla,

hogy a megfelelő emberek találjanak meg utad során.

Forrás: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/tekints-ugy-a-kisugarzasodra-mint-egy-viragra-nincs-illat-nincs-spiritusz-igy-fejleszd-tokelyre-a-kisugarzasodat/126037