Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pszichológia - Belső, Önbizalom, Siker, Boldogság 16

2018.03.15

 

 

Van valami, amire az egyes ember a kerek világon bárki másnál különb módon képes. Minden egyedülálló érték és annak egyedülálló érvényre jutása szintén páratlan igény.

Amikor ezek az igények az érték alkotó kifejeződésében összeilleszkednek, a szikrából kipattan a bőség.

Értékeink igényeket betöltő kibontakozása határtalan bőséget és gazdagságot teremt.

Ha egészen kezdettől ezzel a gondolattal bocsátunk útjukra gyermekeket, láthatóvá válik életükön a hatás. Én megtettem ezt a saját gyermekeimmel. Újra és újra elmondtam nekik, hogy nem véletlenül vagyunk itt, és mindegyikünknek fel kell fedeznie a célját a maga számára. Négy éves koruk óta hallják ezt.

Megtanítottam őket meditálni is körülbelül ugyanabban a korukban, és elmondtam nekik: "Azt akarom, hogy soha ne aggódjatok a megélhetésetek miatt. Ha képtelenek lesztek eltartani magatokat, amikor felnőtök, gondoskodom rólatok, ne aggódjatok. Nem akarom hogy az iskolai előmenetel, a minél magasabb osztályzat elérése és a legjobb intézetbe bejutás kösse le a figyelmeteket.

Amire igazán szeretném ráirányítani a figyelmeteket, az az, hogy kérdezzétek meg magatokat, hogyan tudnátok szolgálni az emberiséget, és hogy melyek a páratlan értékeitek. Hiszen olyan egyedülálló értékeitek vannak, amelyek másnak nincsenek, és olyan sajátos utatok ezeknek az értékeknek a kibontakoztatásához, amely másokéval nem hasonlítható."

A tiszta lehetségesség mezője isteni a maga lényegében, és isteni emberi formát ölt, hogy célját betöltse. E törvény szerint páratlan érték és páratlan út áll rendelkezésre a cél beteljesítéséhez.

Deepak Chopra: Az élet hét törvénye - HETEDIK FEJEZET: A Dharma avagy az Élet céljának törvénye

 

 

Detlef Koenig, Susanne Roth, Lothar Seiwert - Hasznos tudás mindenkinek 30 percben – 10. Életszervezés

Este azzal a nyomasztó érzéssel megy haza a munkából, hogy semmit sem intézett el abból, amit aznapra tervezett. Önnek is ismerős ez a szituáció? Szeretné megtanulni, hogyan szervezheti meg jobban a munkáját, mégpedig különösebb erőfeszítés nélkül?

Megmutatjuk,

• hogyan lehet kevesebb idő alatt több feladatot elvégezni;

• mi a különbség fontos és sürgős között;

• hogy lehet profi módon értekezletet szervezni;

• mik az áttekinthető időterv készítésének titkai.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/4323/hasznos-tudas-mindenkinek-30-percben--10-eletszervezes

 

 

 

Peter Heigl - Hasznos tudás mindenkinek 30 percben – 7. Retorika

Beszédet vagy előadást kell tartania? Tudni szeretné, mitől függ, hogy a hallgatóság érdeklődve „issza” a szónok szavait vagy unatkozik és el-ellankad a figyelme? Ha magabiztosan szeretne beszélni mások előtt, jó hírünk van: ez a tudás – a retorika, azaz az ékesszólás művészete – könnyebben elsajátítható, mint gondolná.

Olvassa el,

• hogyan tud felkészülni egy megszólalásra;

• milyen retorikai eszközökkel lehet felkelteni és fenntartani a közönség érdeklődését;

• miképp reagálhat magabiztosan váratlan kérdésekre, közbevágásokra, sértésekre.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/4227/hasznos-tudas-mindenkinek-30-percben--7-retorika

 

 

 

Fodor László, Kriskó Edina - A hatékony kommunikáció alapjai

A kommunikáció tudományának kialakulása a 20. század folyamán és különösen a második világháború idején vett óriási lendületet. Ebben fontos szerepet játszott a háborús propaganda, a meggyőzési technikák alkalmazása, valamint a tömegtájékoztatás és a tömegkommunikáció – főleg a rádió – hatása.

A második világháború után megalakultak az első kommunikációkutatással foglalkozó tanszékek, és a kommunikáció tudománya fokozatosan vált egyre önállóbb kutatási területté, főleg az 1970-es évek hoztak előrelépést. Napjainkra a kommunikáció önálló tudománnyá vált, melyet a gondolatok, eszmék és módszerek izgalmas forrongása jellemez.

A kommunikáció interdiszciplináris, tudományközi kutatási területnek tekinthető több okból is. Eredete és története visszavezethető olyan tudományokra, mint a filozófia, a biológia, az antropológia, a pszichológia és a szociálpszichológia, a szociológia, a szemiológia vagy az információ- és rendszerelmélet. Interdiszciplináris tudomány a kommunikációs jelenségek vizsgálata és értelmezése alapján is, és ebből adódóan integráló jellegű tudomány is.

„Az embernek a világon a legkiválóbb teljesítménye, hogy az egyes személyek egymással kommunikálni tudnak.”

„Csak a kommunikációban teljesedik ki minden igazság, csak a kommunikációban lesz életünk nemcsak élet, hanem teljes élet is.” (Karl Jaspers)

„Meg kell állapítanunk, hogy az állami közösség az erényes cselekedetek ápolására áll fenn, nem pedig a puszta együttélés kedvéért.” (Arisztotelész)

A demokratikus állam tehát az erényes cselekvési elvekre alapozható, mivel csak általa biztosítható „a társadalmi igazságosság, amely minden demokrácia cementje”. Másképp fogalmazva azt is mondhatjuk, hogy a hiteles kommunikációs folyamatok és a bizalom jelentik a társadalom és a gazdaság cementjét.

A könyv a kommunikáció alapmodelljéből kiindulva tárgyalja a kommunikáció tudományának a kialakulásában fontos szerepet játszó tudományelméleti tradíciókat, a kommunikációkutatás alapfogalmait, a személyes kommunikáció alapvető dinamika modelljét és a humán kommunikáció alapvető kódjait.

A szakkönyv fontos újdonsága a sikeres és hatékony kommunikáció elemeinek a tárgyalása.

A kommunikációs kompetencia komplex fogalmából kiindulva elemzi a munka és az üzleti élet világában fontos kommunikációs készségeket – az empátiát és a határozott önérvényesítést, a befolyásolás és meggyőzés modelljét és sajátosságait, a konfliktuskezelést és a kríziskommunikációt.

A személyközi kommunikáció alapvető törvényének tükrében két fontos fejezetben mutat rá a kapcsolatápolás és vonzalom jelentőségére, valamint az emberi kapcsolatok dinamikájának legárnyaltabb sajátosságaira és törvényszerűségeire.

A személyközi kommunikáció sajátos terepét jelenti a csoportos és szervezeti kommunikáció. A csoportjelenségek gazdag világából kiemelten foglalkozik a társas befolyásolás fontosabb jelenségeivel – konformitás, társas innováció, csoportgondolkodás –, illetve a csoport hatalmi és kommunikációs struktúráival, a vezetés dinamikájával és sajátosságaival. A befejező fejezet a társadalmi kommunikáció és a médiaretorika sajátosságait elemzi.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/3026/a-hatekony-kommunikacio-alapjai

 

 

 

Monika Matschnig - Hasznos tudás mindenkinek 30 percben – 1. Testbeszéd

Hasznos tudás mindenkinek 30 percben című sorozatunk kötetei rövid idő alatt, egy lélegzetvétellel elolvashatók, s kiválóan kamatoztatható ismereteket nyújtanak olyan, elsősorban a munka világában kiemelt jelentőséggel bíró területeken, mint a kommunikáció, a karrier és az önsegítés. 21. századi, modern életvitelünk elengedhetetlen része az ezeken a területeken való tájékozottság. A könnyen áttekinthető, olvasmányos, informatív és kompakt kivitelű kötetek segítségével nem szükséges sok időt és energiát áldoznunk arra, hogy olyan hasznos tudásra tegyünk szert, amely által a munkahelyünkön sikeresebbek, személyes kapcsolatainkban pedig boldogabbak lehetünk. Az eredetileg német nyelven írt sorozat köteteiből világszerte több mint 5 millió példány kelt el.

Az önfejlesztő sorozat első két kötete a testbeszéd és a siker témája köré épül, és hasznos tanácsokat ad annak könnyebb megértéséhez.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/4071/hasznos-tudas-mindenkinek-30-percben--1-testbeszed

 

 

 

Jörg Löhr, Ulrich Pramann - Hasznos tudás mindenkinek 30 percben – 2. Siker

Hasznos tudás mindenkinek 30 percben című sorozatunk kötetei rövid idő alatt, egy lélegzetvétellel elolvashatók, s kiválóan kamatoztatható ismereteket nyújtanak olyan, elsősorban a munka világában kiemelt jelentőséggel bíró területeken, mint a kommunikáció, a karrier és az önsegítés.

21. századi, modern életvitelünk elengedhetetlen része az ezeken a területeken való tájékozottság.

A könnyen áttekinthető, olvasmányos, informatív és kompakt kivitelű kötetek segítségével nem szükséges sok időt és energiát áldoznunk arra, hogy olyan hasznos tudásra tegyünk szert, amely által a munkahelyünkön sikeresebbek, személyes kapcsolatainkban pedig boldogabbak lehetünk. Az eredetileg német nyelven írt sorozat köteteiből világszerte több mint 5 millió példány kelt el.

Az önfejlesztő sorozat első két kötete a testbeszéd és a siker témája köré épül, és hasznos tanácsokat ad annak könnyebb megértéséhez.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/4026/hasznos-tudas-mindenkinek-30-percben--2-siker

 

 

 

Markus Hornig - Hasznos tudás mindenkinek 30 percben – 6. Flow

Tudja, milyen érzés erőfeszítés nélkül koncentráltnak lenni, önfeledten feloldódni a munkában, és lazán, félelem nélkül megfelelni egy kihívásnak? Ebbe az állapotba – a flow-ba – néhány tudatos lépés segítségével könnyebben eljuthat, mint gondolná.

Olvassa el,

• milyen játékszabályok szerint működik a flow-elv;

• mennyi flow rejlik a munkájában;

• hogyan teheti munkahelyét a boldogság forrásává.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/4211/hasznos-tudas-mindenkinek-30-percben--6-flow

 

 

 

Lothar Seiwert - Hasznos tudás mindenkinek 30 percben – 12. Munka és magánélet

Van, hogy úgy érzi, nem tud kitörni a mindennapok taposómalmából? Már megint egy új feladat, egy új kötelesség? A könyv megmutatja önnek a több időhöz és a kiegyensúlyozottabb élethez vezető utat.

Olvassa el,

• miként határozhatja meg saját maga, hogy milyen irányt vegyen az élete;

• hogyan menekülhet el napjaink sürgősségi tébolya elől;

• milyen módon tanulhat meg élete fő céljaira összpontosítani.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/4402/hasznos-tudas-mindenkinek-30-percben--12-munka-es-maganelet

 

 

 

Jörg Wurzer - Hasznos tudás mindenkinek 30 percben – 3. Érzelmi intelligencia

Hasznos tudás mindenkinek 30 percben című sorozatunk kötetei rövid idő alatt, egy lélegzetvétellel elolvashatók, s kiválóan kamatoztatható ismereteket nyújtanak olyan, elsősorban a munka világában kiemelt jelentőséggel bíró terlületeken, mint a kommunikáció, a karrier és az önsegítés. 21. századi, modern életvitelünk elengedhetetlen része az ezeken a területeken való tájékozottság. A könnyen áttekinthető, olvasmányos, informatív és kompakt kivitelű kötetek segítségével nem szükséges sok időt és energiát áldoznunk arra, hogy olyan hasznos tudásra tegyünk szert, amely által a munkahelyünkön sikeresebbek, személyes kapcsolatainkban pedig boldogabbak lehetünk. Az eredetileg német nyelven írt sorozat köteteiből világszerte több mint 5 millió példány kelt el.

Az önfejlesztő sorozat harmadik kötete az érzelmi intelligencia témakörét járja körül.

A könyv segítséget nyújt a saját érzelmei felismeréséhez és elfogadásához; példákkal illusztrálva mutatja be, hogyan célszerű viselkedni a különböző személyiségtípusokkal; és tanácsokat kínál ahhoz is, hogy tartós kapcsolatokat építhessen ki másokkal.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/4052/hasznos-tudas-mindenkinek-30-percben--3-erzelmi-intelligencia

 

 

 

Moritz Boerner - Hasznos tudás mindenkinek 30 percben – 9. Harag és frusztráció

A könyv olyan módszereket mutat be, melyek segítségével mindenféle haragot és frusztrációt maradéktalanul megszüntethetünk. Olyan egyszerű kérdezési technikák ezek, melyeket bárki könnyedén elsajátíthat.

Olvassa el,

• miként alakíthatja át a frusztrációt pozitív energiává;

• hogyan fordíthatja át lehetőséggé a legkülönfélébb kríziseket;

• miképpen kovácsolhat előnyt a „hibákból” és nőhet fel a „problémákhoz”.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/4287/hasznos-tudas-mindenkinek-30-percben--9-harag-es-frusztracio

 

 

 

Antony Fedrigotti - Hasznos tudás mindenkinek 30 percben – 11. Stresszkezelés

Úgy érzi, nincs semmire elég ideje és folyamatosan stresszhatás alatt áll?

Szeretné az életét nyugalomban élni?

Bár a külső tényezők megmásíthatatlanok, az csak rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki belőle.

Ne engedjen teret a stressznek az életében, és jegyezze meg: csak ön tehet ellene.

Olvassa el,

• milyen technikák léteznek a stressz legyőzéséhez;

• hogyan javíthat egyszerűen az életminőségén;

• mely gyakorlatok segítségével érhet el rövid idő alatt is látványos eredményeket.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/4387/hasznos-tudas-mindenkinek-30-percben--11-stresszkezeles

 

 

 

Sylvia Löhken - A személyiség ereje - Intrók és extrók. Hogyan boldogulunk egymással?

Sylvia Löhken legújabb könyvének középpontjában az úgynevezett intro-, extro- és centrovertált személyiségek jellegzetes tulajdonságai és igényei, illetve az ezekhez kapcsolódó gyakori viselkedésmódok állnak. A szerző az egyes személyiségtipusok leírását az újabb tudományos kutatások tükrében, ugyanakkor a munka világából vett számos gyakorlati példa segítségével tárja olvasói elé.

E kötet kommunikációs kézikönyvként számtalan tanáccsal támogatja az olvasókat, hogy az üzleti élet, az oktatás és a kereskedelem területén tőkét kovácsoljanak személyiségtulajdonságaikból és professzionális módon küzdjenek meg a szakmai együttműködés során gyakori kihívásokkal. 

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/3925/a-szemelyiseg-ereje

 

 

 

Tom Jackson - Agyunk titkai

86 milliárd idegsejt, közöttük sokbilliónyi rejtélyes kapcsolat! Bár az emberi agy tömegét alig másfél kilónyi fehérje és zsír alkotja, ez a legösszetettebb és legbonyolultabb rendszer, ami az általunk ismert univerzumban létezik.

A történelem során számos tudós kutatta megszállottan, hogy ez a csodálatos szerv miként irányítja a testet, észleli a világot, hogyan hozza létre az érzelmeket, gondolatokat, és alakítja ki személyiségünket.Kötetünkben az agykutatás történetének legizgalmasabb felfedezéseiből, találmányaiból válogattunk.

Mindegyikük kiinduló pontja egy-egy megválaszolandó kérdés, megfejtendő probléma, amely elvezetett minket ahhoz, hogy többet tudhassunk meg az agy működéséről, s ezáltal jobban megismerjük saját magunkat is.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/4095/agyunk-titkai

 

 

 

 

Dr. David Perlmutter – Agyépítők - Hogyan gyógyítja és védi agyunkat az egészséges bélflóra – egy életen át

Új kötetében a The New York Times bestseller-listáját vezető Gabonaagy szerzője

bebizonyítja, hogy milyen óriási szerepet játszik a bélrendszerünk agyunk állapotának alakulásában. Napjainkban az idegrendszeri rendellenességek – az ADHD-tól kezdve az életminőséget jelentősen rontó szorongáson át a depresszióig és a demenciáig – előfordulási aránya az egekbe szökött.

A kötetben szereplő forradalmian új ismeretek alapjaiban változtatják meg az olyan – sokszor súlyos tünettekkel járó – betegségek kezelését, mint a viselkedési és hangulati zavarok, krónikus fejfájást, sclerosis multiplex, Parkinson-kór, autizmus vagy az Alzheimer-kór. Lenyűgöző új kutatási eredmények bizonyítják, hogy agyunk egészségét leginkább az adott szervezet mikrobiómjának (mikroba-populációjának) állapota határozza meg! Az Agyépítők kulcsfontosságú klinikai és laboratóriumi vizsgálatokra, valamint orvosok és betegek figyelemre méltó eredményeire támaszkodva ad konkrét tanácsokat.

A kötet az egészséges mikrobiom helyreállítására szolgáló, hat alapvető tanácson alapuló programmal, valamint egyszerű étrendi ajánlásokkal segít abban, hogy minél tovább őrizhessük meg agyunk egészségét.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/4272/agyepitok

 

 

 

Meditáció

A meditáció az a folyamat, melynek során irányítjuk és meghaladjuk az elme hullámait, s ezáltal szabad utat nyitunk a lélek ragyogásának.

A meditáció mindenkinek való.

A mindannyiunkban jelen lévő önérzékelési rendszert használja, az elmét és a testet.

A meditáció, kifinomult minták használata által, párbeszédet alakít ki közted és az elméd, valamint elméd és tested között.

A meditáció, melyben mantrát használunk, a felső szájpadláson is dolgozik, mely irányítja a zsigeri idegrendszert, az öreg agy impulzációját és a limbikus rendszert.

Miért jó a meditáció

 • Fejleszti a Semleges elmét.
 • Eljuttat minket a valóság véges érzékelésétől a végtelenig azáltal, hogy összeköt minket a lélek tisztaságával.
 • Elősegíti a jólét érzését, a belső békét, stabilitást és nyugalmat.
 • Fejleszti az intuíciót.
 • Megszünteti a tudattalan reakciókat és szokásokat, a tudatalatti félelmeket és blokkokat, ehelyett spontán és intuitív kapcsolatot épít ki magával a tudatossággal.
 • Segít tökéletesíteni azt az átalakulási folyamatot, melynek során az érzelemből odaadás lesz.
 • Javítja az energia fókuszálásának képességét, erősíti a hatékonyságot és eredményességet.
 • Fokozza az elme tisztaságát, a szellemi tudatosságot és a jelenlét képességét.
 • Megtisztít azoktól az alapvető mintáinktól, melyek stresszt okoznak létünkben.
 • Fejleszti az elülső homloklebenyt, mely személyiségünket alakítja.

Forrás: http://gurnam.blog.hu/2015/06/30/meditacio_437

 

https://amegoldas.eoldal.hu/cikkek/meditacio.html

 

Meditációs gyakorlatok

 1. Ha szeretné látni a láthatatlant
 2. Szívből való kivetítés
 3. AntarNaad
 4. Awakening Inner Healer
 5. Basic Breath Series
 6. Beyond Stress & Duality
 7. Blue Gap Meditation
 8. Breath Awareness
 9. Breath Of Fire
 10. Caliber for Constant Self-Authority
 11. Caliber Of Life
 12. ClearCommunication
 13. Complete adi mantra

http://gurnam.blog.hu/2015/06/30/meditacio_437

http://gurnam.blog.hu/2015/06/14/programok_615

 

Meditáció az egyensúly elérésére - Segít az egyensúly kiépítésében.

Október hónap meditációjaként most egy igen sok mindenre jó, viszonylag könnyű, de annál inkább hatásos meditációt szeretnék megosztani veled.

Jógikus nyelven csak így nevezik: Drib Dhrishti Lochina Karma Kriya.

Amikor először hallottam, számomra nagyon misztikusnak hangzott. De ugye csak az misztikus, ami ismeretlen. A misztérium addig tart, míg nem válunk mesterévé a dolgoknak. Érdekes módon, másnap emlékeztem az elsőre kiejthetetlennek tűnt névre. Valamiért „megragadt”. Így néha gyakoroltam, néha tanítottam.

Később egy hat napos képzés keretén belül minden hajnalban gyakoroltuk, így még közelebb került hozzám. Múlt hónapban pedig „házi feladatként” kaptam a tanáromtól. Még jobban mosolyogtam, amikor azt olvastam róla,

hogy segít az egyensúly kiépítésében, így az aktuális Egyensúly órasorozatunkon is lesz még szerepe.

Tehát mindig is vonzott, hogy hosszabb ideig csináljam, hát most aztán itt az idő. Gyakorold velem te is e hónapban akár alkalomadtán, ha pedig tartós változást szeretnél elérni, minimum 40 napig!

Ez a meditáció segít a belső egyensúly és a semlegesség kiépítésében és megtartásában, miközben ráállít a sorsod útjára, hogy ki tudd teljesíteni önmagad. Ha rendszeresen gyakorlod, tudatossá válsz a gondolataidra és cselekedeteidre egyaránt. A szavaid az igazságot képviselik majd, mélyre hatolnak és ösztönözni fognak másokat.

Gyakorold velem te is e hónapban akár alkalomadtán, ha pedig tartós változást szeretnél elérni, minimum 40 napig!

Ez a meditáció segít a belső egyensúly és a semlegesség kiépítésében és megtartásában,
miközben ráállít a sorsod útjára, hogy ki tudd teljesíteni önmagad.
Ha rendszeresen gyakorlod, tudatossá válsz a gondolataidra és cselekedeteidre egyaránt.
A szavaid az igazságot képviselik majd, mélyre hatolnak és ösztönözni fognak másokat.

Mire jó a semlegesség:

 • Segít, hogy kevésbé azonosuljunk a dolgokkal, hogy ne reagáljunk
 • Segít, hogy tudatába kerüljünk eddig nem látott mintáinknak és hitrendszereinknek és hogy kitisztítsuk azokat
 • Segít a mentális tisztaság megtartásában, hogy jobban tudjuk tartani a fókuszt, és hogy szeretetet és elfogadást teremtsünk magunkban és körülöttünk
 • Segít, hogy a változások és kihívások idején is össze tudjunk hangolódni a Valódi Énünkkel
 • Ezáltal autentikussá és őszintévé váljunk
 • Segít, hogy bizalmat építsünk ki magunkban, meghalljuk a szívünk hangját, és kövessük azt

Ez egy kezdőknek is kifejezetten ajánlott meditáció és meglepően hatásos. Ha teljes odaadással gyakorlod, már néhány alkalom alatt elsajátíthatod.

Teliholdkor különösen erős hatással bír.

A meditáció

 • Póz: Könnyű ülés a földön, vagy ülj le egy székre egyenes gerinccel, és tedd a talpakat a földre. A felső és alsó fogsorod széleit érintsd össze (egy vonalban legyenek). Ehhez lehet, hogy az állad alsó részét előrébb kell mozdítanod. Nyelved hegye érintse a szájpadlást
 • Szemfókusz: orrhegy irányába laza szemfókusz, 1/10-re nyitott a szem
 • Légzés: hosszú, mély
 • Mudra: Kezeket tedd a térdedre tenyérrel felfele Gjan mudrába (hüvelyk és mutatóujj összeér), a többi ujjad egyenes legyen.
 • Időtartam: minimális ajánlott ideje e meditációnak a 15 perc, amit felfejleszthetsz 31 percig. Ha a mesterévé akarsz válni, akkor gyakorold 1 és ½ órán át.

Mantra:

Mentálisan projektáld a 3. szemeden át kifele a Sa-Ta-Na-Ma mantrát

 • Sa- születés
 • Ta- élet
 • Na – halál
 • Ma – újjászületés

(Ezt „L” alakban szoktuk a koronacsakrán át: a S,T,N,M-re belép a koronán keresztül az „a”-ra kilép a hang a 3. szemen át). Tartsd a fókuszt ezen a projekción.

 • Befejezés: Lazíts, árassz ki a szívedből áldást, békét.

♠ Magyarázat: “Dhrib Dhrishti Lochina Karma Kriya:

egy „cselekvés, hogy megszerezzük a jövőbe látás képességét” – ez egy erőteljes mégis könnyű meditáció, amit először egy teliholdas estén tanítottak.

Ilyenkor hatalmas a hatása, mivel a tudatalatti elme teliholdkor teljesen nyitottá válik a meditáció vibrációs hatására.

Habár a legtöbb meditációt és kriyát hosszabb időn át ajánlott gyakorolni, ennek a meditációnak már egy vagy néhány alkalommal is megvan a hatása.

Őszintén, ha gyakorlod ezt a meditációt, akkor a következő dolgok fognak történni:

a szemednek olyan ereje lesz, ami képes lesz bárkit gyógyítani; a szavaidnak mélyre ható erejük lesz;

megtanulsz inspiráló módon beszélni és a szavaid mindig az adott helyzet igazságát fogják tükrözni.

Képes leszel arra, hogy kivetítsd a személyiséged vagy a test érzékelésed bárhová,

és végül, mindig tudni fogod a következményét bármilyen folyamatba is kezdesz.

Ehhez a meditációt minimum 31 percig kell gyakorolni. A legkevesebb (kompromisszumos) idő 15 perc, és ahhoz, hogy a mesterévé válj gyakorold másfél órán át.

Három óra gyakorlás megnyitja a pszichés kapacitását.”

© The Teachings of Yogi Bhajan

Forrás és a teljes cikk: http://satnamjoga.hu/meditacio-az-egyensuly-eleresere/

Kapcsolódó bejegyzés: Megújulás videó meditáció

 

A mantrák ereje - Mantrák a mindennapi életben

Olyan zenékről, monoton ismétlődő szövegekről vagy szókapcsolatokról van szó, amelyek minden élethelyzetben célzottan segíthetnek.

Noha a mantrák eredete szanszkrit hagyományokra vezethető vissza, a modern kori ember számára is ugyanolyan hatásosak, gyógyító rezgéseik pedig fantasztikusan megnyitják a szívet és ébresztgetik a tiszta tudatot.

,,Ne siess! Jelenben maradni, jelenben megerősödni.”

A mantrák egyik fontos hatása abban rejlik, hogy megtartanak a jelenben. Aki a jelenben él, és nem rest vizsgálni, kontroll alatt tartani magát őszinte, tiszta figyeléssel, képes meglátni önmagát valódi minőségében és valós szükségleteinek tükrében. https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/mantrak-amikbol-erot-merithetsz-nehez-idokben/123264

A mantra olyan hangrezgés, amely segít megszabadítani az elménket az anyagi világ befolyásától és aggodalmaitól.

A mantra segítség az elme koncentrálásához, megnyugtatásához, a béke és a harmónia hullámait küldi.

A szakrális mantrák tehát pozitív megerősítést nyújtanak. Rendszeres gyakorlásukkal az életünk változhat meg.


“A mantra az ember életének vezérfonalává lesz és minden nehézségen átsegíti.

Nem az ismétlés kedvéért kell ismételgetni, hanem azért, hogy az ember megtisztuljon, hogy könnyebben érje el a céljait.

Nem üres morzsolgatás. Minden ismétlésnek újabb és újabb értelme van, ugyanis minden egyes ismétléssel közelebb kerülünk Istenhez.” /Gandhi/

 

De mantrázni az anyanyelvünkön is lehet. 

Sőt: tudatunk tele van tudatosan felismert, illetve tudatszintünk alatt “zümmögő” mantrákkal. Szerencsések vagyunk,

ha saját öntudatlan mantráink pozitív megerősítést sugallnak. Sajnos viszont a gyakran hangoztatott mantráink a következők is lehetnek: “Jaj de fáradt vagyok!”, “Nekem ez nem megy!”, “Nem bírom tovább!”, “Nincs elég időm!”, “Nincs elég pénzem!”, stb. stb. A Lája jóga, vagyis

a mantrázás védikus tudománya arra a felismerésre épül,

hogy minden gondolatunk, érzésünk, ha sokat hangoztatjuk megvalósul. Vigyázzunk tehát, mi is az, amivel elménket nap mint nap eltelítjük.

Az anyanyelvünktől eltérő szavak zengetésének elméleti háttere pedig az, hogy minden szó kiejtésekor nyelvünkkel a szájpadlás több ezer idegvégződését is stimuláljuk, egyfajta szájon belüli reflexológiaként.

https://miadlen.wordpress.com/2013/02/04/sarvesham-svastir-bhavatu/

 

Aki tudatosan figyel gondolataira, beszédére, az könnyen elérheti céljait ezzel az egyszerű módszerrel.

Bár nem tudatosan, a beszéd, a hétköznapi kommunikáció során mindenki folyamatosan alkalmaz mantrákat, vagyis ismételgetett hangsorokat.

Mivel a mantra tulajdon képen egy folyamatosan ismételt szó, vagy mondat, ezeket mindenki folyamatosan használja, alkalmazza, csak nem tudatosan.

A saját kommunikációnkban nehezebben vesszük észre ezeket az öntudatlan berögződéseket. A velünk beszélőknél könnyen észrevesszük, jóval szembetűnőbb, hogy melyek azok a szavak és kifejezések, amelyeket az illető gyakran ismétel - milyen szavakat használ folyamatosan, többször ismételve szinte saját magát. Önmagunknál, néha egy kissé nehezebben vesszük észre, pedig igen erős visszahúzó erő lehet benne.

A gyakori szóismétlések tehát mantraként működnek.

Amilyen erősen lehet „pozitív programozásra használni” ugyan olyan erősen hatnak a negatív gondolatot, beszédet ismétlő szavak, mondatok.

Épen ezért fontos oda figyelni erre. Tehát fontos odafigyelnünk a beszédünkre: olyan ez, mintha automatikus programozást végeznénk magunkon.

Bármilyen dicsérő szó vagy mondat alkalmazható „pozitív programozásra”, de megfordítva is igaz, hogy amikor sokszor szinte töltelékszóként mondunk negatív ítéleteket, azzal elsősorban magunkra leszünk negatív hatással.

Aki elkezd tudatosan odafigyelni gondolataira és szavaira, beszédére, az látni fogja, hogy már csupán a megfelelő kifejezés vagy mondat ismételgetése is milyen sokat segíthet céljai elérésében. A megfelelő pozitív töltetű szó, vagy mondat ismételgetése, sokat segíthet. Az összpontosítás és a meditáció pedig még tovább fokozhatja ennek az egyszerű technikának a hatását.

Vagyis, aki ezt össze tudja kötni, meditációval, vagy legalább összpontosítani tudja erre a figyelmét, az fokozhatja a hatást.

 

Mi a valódi célja a meditáció közben végzett zengetésnek?
A legmagasabb szintű elérhető elmeállapotot anahatnak hívjuk, mely a Végtelen meg nem szólaltatott hangja vagy rezgése.

Intuíciót, belső erőt és a teljes nyitottság képességét hozza el, hogy azt tegyük, amit kell, a Létezés teljességének egyedi részeként.

Ebben az állapotban örömteliek, igazak, könyörületesek és ellazultak vagyunk.

Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát vagy shabdot, olyan vagy mint egy zeneművész, aki a hangszeréből magából képes előhívni az ilyen emelkedett állapotokat. http://gurnam.blog.hu/2015/06/11/mantrak_376
 

A hétköznapok mantrái

Párkapcsolati probléma esetén:

Megtalálom életem párját.

A partnerem szeret, és én is szeretem őt.

Egészségügyi probléma esetén:

A fizikai fájdalom megszűnik. Megtalálom azt a módszert, amely elősegíti a gyógyulásomat.

Bármilyen pozitív töltetű hangsort lehet mantraként használni, nem kell a példában megadott mondatokhoz ragaszkodnunk.

Naponta többször ismételgessük ezeket, nagyjából ahhoz hasonlóan, mintha imádkoznánk.

A tudatalattinkra gyakorolt hatás nem marad el, és meglátjuk, hamarosan beindul a pozitív változás! http://hu.ezo.tv/spiritualitas/mantrak-ereje-a-hetkoznapi-eletben.html

 

Lehetőleg egyszerre egy szót, vagy mondatot ismételjünk. És, ha már érzékeljük magunkban a mondat jótékony rezgését, csak utána keressünk másik szót vagy mondatot. http://ezoterikustanacsok.shp.hu/hpc/web.php?a=ezoterikustanacsok&o=0MdPVn2Osn

 

Elköteleződöm a saját ragyogásom mellett.

 

Szerény, kedves, tapintatos és együttérző vagyok magammal és másokkal.

 

Szívemet és kedvességemet árasztom.

 

Megőrzőm a belső békémet, belső erőmet, a belső stabilitásomat. Stabilitás megőrzése, a stabil állapot megőrzése.

 

Stabil, békés, és erős maradok.

 

Ne kételkedj magadban. Szép vagy. Erős vagy. Bármire képes vagy!

 

 

 

A Chi - A Chi jelentését nehezen lehetne egy szóval megfogalmazni; ha mégis megpróbáljuk összefoglalni, akkor az „energia” szó áll a megoldáshoz legközelebb.

A Chi az, ami életet ad az élőlényeknek. Indiában pránának nevezik; Japánban kinek.

Annyira fontos része az ázsiai filozófiának, hogy szinte lehetetlen a Tai Chi, Aikido, Judo, Chi Kung, Akupunktúra, Shiatsu, stb. elsajátítása anélkül, hogy az ember alaposan megértené az Chi eredetét, hasznát és természetét.

Ha egy páciensnek azt mondja az orvosa, hogy "mérges", a kínai doktor arra gondol, hogy a személynek stagnáló Chi-je van; ha nagyon le van gyengülve, akkor rossz (negatív) a Chi -je.

A különböző kínai orvoslásokban úgy ábrázolják a Chi-t, mint ami a belső szerveken és végtagokon keresztül energiacsatornákon áramlik.

Egészség jelenléte esetén kiegyensúlyozottan áramlik a Chi; az emberi szervezetben kering, s egyik szervtől a másikig halas a test egészében, tetőtől talpig, majd fordítva.

Ha valaki megbetegszik, a Chi a test valamely szervében alacsony vagy épp túl magas; az orvos feladata és célja, hogy egyensúlyba hozza a Chi áramlását.

Az elme nyugodt, így a szellem is az marad; a Chi méltóságteljesen és könnyedén áramlik át a testen, a szerveken, az izmokon és inakon. Ha az egyén mozgása nem kiegyensúlyozott és egyenletes, a Chi nem összpontosul a test központjában. Amikor könnyen lélegzünk, nyugodt az elménk, testmozgásunk pedig harmonikus és kiegyensúlyozott.

A Chi hanggal is továbbítható; ezt kiai-nak nevezik japánul.

Indiában úgy hiszik, vélik, hogy a szent mantra képes a testben vagy elmében lévő blokkolt Chi felszabadítására

és arra is, hogy a segítségével Chi -t juttassanak az univerzumból a testbe, hogy javítsák az egészséget, és növeljék a lélek nyugalmát. Ma már nemcsak Ázsiában hangoztatják naponta ezeket a dogmákat a templomokban, hanem egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert sok nyugati körében is. Forrás: http://www.taichiaustralia.com www.ezoterikus.hu/hir%3Fid%3D385&num=1&hl=hu&gl=hu&strip=1&vwsrc=0

 

 

Mantrák, amikből erőt meríthetsz nehéz időkben

Esztergály Lilla,

Lehet az ember bármilyen határozott és magabiztos, mindenkinek az életében eljön az az időszak, ami megtorpanásra készteti, és amivel

előbb-utóbb megérkezik a „Most mi is van velem, bennem, körülöttem?” kérdése is.

Riadalom helyett inkább állj meg, csendesítsd el az elméd, és hívd segítségül a mantrák csodálatos erejét!

Éld meg jól a bizonytalanságot: figyelj és láss!

Az elbizonytalanodás, ha nem kimondottan önbizalomhiány szüli, életed egy olyan szakaszára világíthat rá, amikor zsákutca felé tartasz: nincs tovább, változtatni kell valamin. Talán kaptál egy olyan pofont, csalódást, érzést az élettől, ami eltérített az addig oly' biztos ösvényedről? Újra és újra kapni fogsz, méghozzá egyre nagyobb súllyal, egyre szembetűnőbben, amíg meg nem állsz és el nem kezdesz foglalkozni azzal, amire fel akarja hívni a figyelmedet. Ezek a jelek pontosan azért érkeznek, hogy elbizonytalanítsanak, hogy felnyissák a szemedet arra, hogy valami nagyon nem stimmel, és szembenézés,

megoldás, munkálkodás szükséges életed valamily frontján. Hagyd magad elbizonytalanítani, ne félj tőle! Ez egyúttal egy döntéshozó helyzet, válaszút is, és ilyenkor fokozott önismeret, befelé fordulás szükséges.

Lélekemelő segítség a mantrák ősi erejével

Sokféle segítség létezik instabil élethelyzetben:

 • nagy lendületet adhat egy kiadós baráti beszélgetés,
 • pszichológus vagy egyéb alternatív terapeuták felkeresése,
 • de jógával,
 • meditációval,
 • bármiféle önismereti  módszerrel is kikecmereghetsz a homályból. 

Utóbbiak táborát színesítik a mantrák – ezeket mindenképpen érdemes kipróbálnod.

Olyan zenékről, monoton ismétlődő szövegekről vagy szókapcsolatokról van szó, amelyek minden élethelyzetben célzottan segíthetnek.

Noha a mantrák eredete szanszkrit hagyományokra vezethető vissza, a modern kori ember számára is ugyanolyan hatásosak, gyógyító rezgéseik pedig fantasztikusan megnyitják a szívet és ébresztgetik a tiszta tudatot.

Ne siess! Jelenben maradni, jelenben megerősödni

A mantrák egyik fontos hatása abban rejlik, hogy megtartanak a jelenben. Aki a jelenben él, és nem rest vizsgálni, kontroll alatt tartani magát őszinte, tiszta figyeléssel, képes meglátni önmagát valódi minőségében és valós szükségleteinek tükrében. 

Ezek a mantrák segítik a kilábalást egy olyan helyzetből, amikor elveszettnek érezzük magunkat, segítenek átgördülni egy olyan szakaszon, amikor döcögős az út, és megerősítésre, lelki erőre van szükségünk.

2 erőteljes mantra bizonytalan időkre

Om shanti om

Két szent szó: om, amely erős energiát kibocsátó, univerzumot átfogó, maszkulin és feminin energiákat magában foglaló hang, és shanti, vagyis béke.

Légy akár kihívások közepette vagy egy új élethelyzet kapujában, 

ha harmóniára van szükséged, hallgasd meg ezt az egyetemes békét árasztó mantrát,

hogy benned is helyreálljon az egyensúly.

Itt meghallgatható: https://www.youtube.com/watch?v=MOlZlXn0KT8

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

A szabadság mantrája ez,

hiszen felszabadítja az elmét a korlátok alól.

Rendszeres hallgatása, mantrázása

olyan spirituális magasságokba emel, ahol megpillanthatjuk önmagunk isteni minőségét.

Növeli az önszeretetet, elfogadást,

nagy belső erőt ad.

Itt meghallgatható. https://www.youtube.com/watch?v=aifSjuyeE5M

Ha egy különleges, modern zenei válogatásra vágysz, amely magában foglalja mindkét ősi mantrát, ismerkedj meg a legnépszerűbb nyugati mantraénekesek között számon tartott Deva Premal & Miten duójával. 2010-ben jelent meg Mantras for Precarious Times című lemezük – bizonytalanságban hánykolódók megnyugvását hozza el ez a modern, szélesebb kör által is fogyasztható mantragyűjtemény.

Forrás: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/lelki-harmonia/mantrak-amikbol-erot-merithetsz-nehez-idokben/123264

 

 

 

Vízöntő Sadhana mantrák

Amit a sadhana gyakorlása nyújthat az a tudatosság a félelem mentesség, az együttérzés, kedvesség és az egymás iránti szolgálatkészség szelleme. Megtanít boldogulni bármilyen változást is hoz elénk az élet!

http://gurnam.blog.hu/2017/02/07/vizonto_sadhana_mantrak

 

 

 

 

Sa Ta Na Ma

Ez a Mantra egy nagy változás katalizátora.

A Mantra használata összehangolja a két agyfélteke működését, és növeli az intuíciót.

Itt meghallgatható: https://www.youtube.com/watch?v=1ZEnSzBs7QQ 2. szám

 

Forrás: https://blog.poet.hu/Mantra/sa-ta-na-ma-mantra

 

 

Waah Yantee, Kar Yantee, Jag Dut Patee, Aadak It Waahaa, Brahmaadeh Tresha Guru, It Wahe Guru

Ezzel közvetlenül a kozmikus, a gúnák és a teremtés feletti Makro-Ént idézi meg.

(

Gúna: az anyag három állapota: szattva  – tiszta esszencia (szentségesség), radzsasz - aktív, kreatív vagy kezdeményező  energia (fenséges), és tamasz  – tehetetlenség vagy romlás.)

Itt meghallgatható: https://www.youtube.com/watch?v=jK4fxgDM3Oc

Forrás. http://gurnam.blog.hu/2017/02/07/vizonto_sadhana_mantrak

 


Har Hare Hari Wahe Guru

A jó szerencse mantrája

A következő időszakban van egy külön varázsa most annak, ahogy a jó szerencse keresztezi utadat.

Ha részesülni szeretnénk a jószerencse áldásában, akkor érdemes naponta 11 percig a Har Haray Hari Wahe Guru mantrát zengetnünk.

Mire való Har Haray Hari Wahe Guru mantra?

Ez a mantra a jó szerencse és a kreativitás mantrája. 

Sőt, még a bőségben is nagy szerepet játszik, hiszen a bőség valójában a kreatív teremtés hozadéka.

Ez a mantra így abban tud segíteni, hogy 

beindítsa a kreatív folyamatok áramlását bennünk.

A mantra így hangzik:

Har Haray Hari Wahe Guru

Jelentése: A teremtő minden aspektusa a boldogság maga.

HAR jelentése: Teremtő Végtelenség, a teremtő bölcsesség és akarat egyik neve
HARE ugyanaz kissé másképp.
HARI a Teremtés aktív formája
Wahe Guru az eksztázis mely a Legfelsőbb Bölcsességből ered.

Sokan jártasak a Vonzás Törvényének tanításaiban, ez a mantra most meghozhatja számodra a szerencsét:

Kreatív energiákban és jó szerencsében bővelkedő napokat kívánok!

Sat Nam! Szeretettel, Mia – satnamjoga.hu

Itt meghallgatható: https://www.youtube.com/watch?v=YQk26jVoyVM

Forrás: http://satnamjoga.hu/

 

Wahe Guru

A ‘Wahe’ a tisztelet és az eksztázis kinyilatkoztatása. ‘Guru’ az aki a sötétségből a fénybe vezet minket. A ‘Wahe Guru’ a teljes eksztatikus tisztelet kifejezése az Isteninek. Ez a Gurmantra, amely elíndit a sorosd útján. Minden Wahe Guru meditáció erősíti a fényív és az agyalapi mirigy kapcsolatát. Ezzel a teremtés természetes lesz és felszabadító. Minden pillanatban megtalálhatod a biztonságot és az elveszettnek hitt erődet!

http://gurnam.blog.hu/2017/02/07/vizonto_sadhana_mantrak

 

 

 

Hare Krishna mantra

Hare- Ó energia az Úr

Krishna – a Leg vonzóbb

Rama – Ó legfelsőbb

Úr Krishna és Rama – A mindent vonzó és a legfőbb élvezet ura

A mantra kántálása segít, hogy Krishna és Rama segítségével, transzcendens  szerető szolgálatukkal elérjük a lelki boldogságot. A kántálás egy idő múlva vágyat ébreszt a táncolásra.

http://reikigyogyitas.gportal.hu/gindex.php?pg=32981589&nid=5630768

https://www.youtube.com/watch?v=7WpdSh8VYd4

https://www.youtube.com/watch?v=IBfd1z214V8

 

 

 

A mantrákról.

A mantrák fantasztikusan jó, pozitív, felemelő, segítő, bőségteremtő és egyéb hasznos hatásai.

Az OM mantra.

Haré Krisna mantra,

Om Mani Padma Hum mantra,

és Szerelmi mantrák.

Itt https://amegoldas.eoldal.hu/cikkek/hasznos--jo-mantrak-1.html

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTFWfD7L5QA&list=PLeZBke-YtlqMymeXHf1ovv1w-0vyX_5Gm

 

 

https://amegoldas.eoldal.hu/cikkek/hasznos--jo-mantrak-3.html

https://amegoldas.eoldal.hu/cikkek/hasznos--jo-mantrak-2.html

Energetizáló,

gazdagító, bőség,

védelmi, gyógyító,

feloldó, blokkoldó,

felemelő, stresszoldó,

leszokást segítő,

tisztító, békítő,

megerősítések,

pozitív mantrák.

 

 

 

 

Namaste: szanszkrit, 'üdvözlöm a benned lakozó Isten(i)t' )

 

 

 

Transformáld át!

gurnam

Amikor látod a sötét felhőket tudod, hogy veszélyt rejt, lehet benne zápor vagy villám ami lesúlythat rád!

Ez a meditáció törli a sötét felhőket a szívedbe, és segít elkerülni a veszélyt.

Ez segít átalakítni a felfogást amit az ösztönöd súg, és megakadályozza a hibás döntésekeket. 

Ülj könnyű ülésbe, és érintsd össze a jobb és a bal hüvelyujjad és a mutató ujjad és a középső ujjad első ujjpercét, a többi ujjad hajlítsd be. (lásd a képen) http://m.blog.hu/gu/gurnam/image/mudra/kepernyofoto_2017-10-16_11_40_36.png http://m.blog.hu/gu/gurnam/image/mudra/kepernyofoto_2017-10-16_11_40_45.png

Hosszú belégzés és 40x zengesd a Wahe Guru mantrát, utána megint belégzés és ismételd! (11-31 perc)! Ha nem megy a 40 akkor 16 vagy 24x zegesd! Az alábbi video https://www.youtube.com/watch?v=rfqGIdEAJvw segít a zengetésben! Jó gyakorlást!
Sat Nam!

http://gurnam.blog.hu/2017/10/16/transformald_at

 

Tudd, hogy mit kell tenned

gurnam

Ha nem tudod mit kell tenned akkor tedd ezt!

Ülj könnyű ülésbe, kulcsold össze a ujjaid és tedd a tarkódra. A könyökök legyenek egyvonalba a testeddel, nyisd a mellkasod. Kezd el halgatni a Har Har Mukanday mantrát. Minden HAR szóra húzd be a köldököd (ha kedved tartja recitálhatod a mantrát). Most hallgasd mind a két füllel, ne csak az egyikkel, amit hallsz mindig két füllel hallgasd! https://www.youtube.com/watch?v=DehB3zFVm-0

http://gurnam.blog.hu/2017/07/20/tudd_hogy_mit_kell_tenned

 

 

Imádok kapni

Ha megtanulod, hogyan fogadj el másoktól ajándékokat, dicséretet,

az sokat fog lendíteni az önbizalmadon is. Észrevetted már, néhányunknak milyen nehéz elfogadni a dicséretet? Lehet, hogy Neked is?

Pedig sokkal kiegyensúlyozottabbá válhatsz tőle. És a kritikus belső hangjaid is könnyebb elcsendesíteni, amelyek gyakran válnak a belső feszültség forrásaivá.

Fogadd el, hogy Te is elég jó és értékes vagy, hogy megérdemled az ajándékokat, és dicséretet.

Imádok másoknak adni

Másoknak adni: hasznos, és fontos része az energia áramlásnak.

Ha másoknak adunk (vagy visszaadunk abból az energiából, amit tőlük kaptunk), sokkal nyugodtabbnak, és kiegyensúlyozottabbnak fogjuk magunkat érezni.

Jó érzéssel fog eltölteni, hogy tehettünk másokért valamit.

Ha meg tudod osztani másokkal mindazt, amid van, akkor sokkal kevésbé fogod érezni, hogy a saját határaid, a saját energiáid ténylegesen behatárolnának.

Mindaz, amit másoknak adsz: többszörösen fog visszatérni hozzád.

 

Keress olyan megoldásokat ebben az évben, amellyel saját magadba fektethetsz be, és ezt a befektetésed tovább adhatod másoknak is.

Keress olyan megoldásokat ebben az évben,

amellyel saját magadba fektethetsz be, és ezt a befektetésed tovább adhatod másoknak is.  

Ez a legnagyobb áldások egyike.

Forrás és a teljes cuikk. https://anyamento.hu/eletcel/6_mantra_hogy_kiegyensulyozott_es_stressz_mentes_legyel/

 

 

 

 

 

A Chi

A Chi jelentését nehezen lehetne egy szóval megfogalmazni; ha mégis megpróbáljuk összefoglalni, akkor az „energia” szó áll a megoldáshoz legközelebb.

A Chi az, ami életet ad az élőlényeknek. Indiában pránának nevezik; Japánban kinek.

Annyira fontos része az ázsiai filozófiának, hogy szinte lehetetlen a Tai Chi, Aikido, Judo, Chi Kung, Akupunktúra, Shiatsu, stb. elsajátítása anélkül, hogy az ember alaposan megértené az Chi eredetét, hasznát és természetét.

Ha egy páciensnek azt mondja az orvosa, hogy "mérges", a kínai doktor arra gondol, hogy a személynek stagnáló Chi-je van; ha nagyon le van gyengülve, akkor rossz (negatív) a Chi -je.

Amikor egy Tai Chi Sifu-val (az egyetemes igazság őrzője) találkozunk, Chi -jének szintjét arcbőre ragyogásáról állapíthatjuk meg. Az arc és a bőr aurát sugároz. Akkor jó, ha ez békés jellegű. Az Aikido Sensei ( a tanár) erejét úgy mérhetjük, hogy mennyire fürge, és milyen a légkör a dojo-ban (az edzőteremben). A jó tanár tökéletes nyugalmat teremt, akárhol is legyen, és hatást gyakorol másokra ezzel a békés jelenlétével.

A különböző kínai orvoslásokban úgy ábrázolják a Chi-t, mint ami a belső szerveken és végtagokon keresztül energiacsatornákon áramlik.

Egészség jelenléte esetén kiegyensúlyozottan áramlik a Chi; az emberi szervezetben kering, s egyik szervtől a másikig halas a test egészében, tetőtől talpig, majd fordítva. A Chi végtelen áramlása az évszakok körforgásához hasonlítható a legjobban. A testek apró univerzumok, melyeknek megvan a maguk vízmennyisége (a test kb 70%-a), tüzük (testhőmérséklet), levegő (lélegzés).

Ha valaki megbetegszik, a Chi a test valamely szervében alacsony vagy épp túl magas;

az orvos feladata és célja, hogy egyensúlyba hozza a Chi áramlását. Amikor lázzal küzdünk, túl sok a jang Chi a testünkben. Az orvos ekkor pihenés ír elő, és néhány nyugtató, jin típusú gyógynövényt adna, melyek együtt megnyugtatják a szellemet és a túl aktív/gyenge szervet.

A Chi elegáns mozgása

Amennyiben a Chi mozgását vizsgáljuk, azt figyelhetjük meg, hogy a Chi áramlás és gördülékenység tekintetében tökéletesen kiegyensúlyozott.

Az elme nyugodt, így a szellem is az marad; a Chi méltóságteljesen és könnyedén áramlik át a testen, a szerveken, az izmokon és inakon. Ha az egyén mozgása nem kiegyensúlyozott és egyenletes, a Chi nem összpontosul a test központjában.

A Shiatsu nyomáspontos masszázsban a gyógyító a saját központjában vizualizálja a Chi -t a meditáció során, a ki-gyógyításos foglalkozás előkészítéseként.

Az Aikidóban például a szabad áramlásos testtartások azt a célt szolgálják, hogy erőteljesebb Chi előtt nyissák meg a test központjának haráját (test központja: japánul hara a neve).

Amikor könnyen lélegzünk, nyugodt az elménk, testmozgásunk pedig harmonikus és kiegyensúlyozott. Az Aikido Sensei dinamikus áramlása, köröző, kecses mozgása azt tükrözi, hogy az oktató hosszú éveken át finomította a Chi-t, és összpontosította a harában (a hara köldök alatt található).

A világegyetem lélegzete

(nemcsak) A jógában különféle légzőgyakorlatokat használnak arra, hogy munkába állítsák a testben lévő pránát vagy Chi-t.

Ezek a gyakorlatok különféle helyekre áramoltatják a pránát (többek közt oda, ahol pang az energia),

segítenek a felhalmozódott energia szükséges felszabadításában, és lecsendesítik az elmét, miközben a gyakorlatok végzője a légzésére koncentrál. Kínában és Indiában - és Ázsia más területein is - légzőgyakorlatokat és gyógynövényeket ajánlanak különféle betegségek kezelésére, például fekély, asztma, krónikus álmatlanság, magas vérnyomás esetén.

A Chi hanggal is továbbítható; ezt kiai-nak nevezik japánul. A mesterek arra használják a különféle harcművészetekben, hogy anélkül győzzék le ellenfelüket, hogy hozzáérnének annak testéhez.

Indiában úgy hiszik, vélik, hogy a szent mantra képes a testben vagy elmében lévő blokkolt Chi felszabadítására és arra is, hogy a segítségével Chi -t juttassanak az univerzumból a testbe, hogy javítsák az egészséget, és növeljék a lélek nyugalmát.

Ma már nemcsak Ázsiában hangoztatják naponta ezeket a dogmákat a templomokban, hanem egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert sok nyugati körében is, akik például a buddhista út és különféle hindu csoportok követői. A Chi Kung gyakorlatokban a szervek alapos tisztítására bizonyos hangokat használnak a légzés ütemezésére, testmozgások kíséretében.

A Chi érdekes jelenség, és a kínaiak szerint a Chi-t tanulmányozni annyi, mint az életet tanulmányozni... addig tart, ameddig csak élünk. Végigkíséri egész életünket.

Forrás: http://www.taichiaustralia.com

Forrás: www.ezoterikus.hu/hir%3Fid%3D385&num=1&hl=hu&gl=hu&strip=1&vwsrc=0

 

 

 

 

A bölcsességhez vezető öt lépcső

gurnam

Saram Pad - A kezdő
A “mézes hetek időszaka” amikor tudatosan kapcsolatba lépünk a szellemünkkel és a szellemi utunkkal. Boldogok vagyunk. Elhagytuk a múlt fájdalmát és egy új élet frissességét érezzük a spirituális utunkon. Találtunk egy spirituális tanárt és egy utat, és érezzük ezeknek az ajándékoknak az áldását.

Karam Pad - A tanuló
Ezen a lépcsőfokon elkezdjük a személyes munkát magunkon. Tudatosul bennünk a munka, a növekedés és az egyéb olyan dolgok, melyek ahhoz szükségesek, hogy mélyebb kapcsolatot építsünk ki spiritualitásunkkal.

Shakti Pad - A gyakorló
Az egyes lépcsőfokok közül ez a legfontosabb átmeneti és kihívást jelentő lépcsőfok. Az itt meghozott döntések és a folyamatban levő átalakulás meghatározza, hogy a gyakorló tovább halad-e a mesteri szintig, tanulói szinten marad-e, vagy teljesen feladja-e a tanulást. Könnyen megfeledkezünk magunkról ebben a szakaszban, és hipnotizáló hatással lehet ránk a megszerzett képességeink által nyert elégedettség és erő. Ha megadjuk magunkat a tanulmányaink kezdetén kitűzött út és a cél teljesítésének, erőt, hatalmat és megingathatatlan útirányt kapunk.

Sahej Pad - A szakértő
A könnyedség, kiegyensúlyozottság és méltóság lépcsőfoka, amikor minden összeáll. Elhatározunk valamit, és az megvalósul. A kreatív erő spontánul szolgálja a szükségleteinket, mivel párhuzamban állunk a sorsunkkal. Érzékeljük, hogy mi szolgálja az adott pillanatot és fenntartjuk a teret, hagyjuk, hogy az eszközök és a bőség minden pillanatban a maga helyén nyilvánuljon meg. Élvezzük az élet játékát, ahogy a Guru a tudat megmozgatásán dolgozik.

Sat Pad - A mester
Harmóniában vagyunk az univerzummal, nagy békében élünk, méltósággal és boldogságban a Szent Akarat szolgálójaként. Nincs elkülönülés a világ iránti kötelezettségünk és saját akaratunk között. Egyensúlyt és transzcendenciát érzünk.

Forrás: http://gurnam.blog.hu/2017/10/04/a_bolcsesseghez_vezeto_ot_lepcso

 

 

A négy életcél           

Írta: Horváth-Kovács Diána   

 

Egy ember életútját megfigyelve a régi védikus iratok megfogalmazzák azt a 4 hajtóerőt, törekvést, melyek betöltése mentén az emberek e négy életcél irányába terelik életüket. Van, aki egy, van, aki több irányt is magáénak érez.

A védák megnevezik az emberi élet 4 célját.

Minden ember egyéni törekvését átfogja e négy életcél, s az egyéni ember szabad akaratán múlik, mely célt választja. A történelem során azonban ismerünk olyan egyéni dharmát, mely Isten által elrendelt célok voltak, pl. Mózes dharmája, aki kivezette a népet az egyiptomi fogságból, vagy Jézus Krisztus dharmája, hogy megváltsa az embert bűneitől.

 

A négy életcél:

 

1.       Artha, az anyagi javak szerzése, felhalmozása, a nyereség, a gyarapodás

2.       Káma, az egyéni vágyak beteljesítése, melyek elégedettséget, jóleső örömet, jólétet ad

3.       Dharma, a magasabb rendű célok követése, az igazság, a szeretet, a kötelességek betöltése

4.       Móksa, a felszabadulás az anyagi világ kötelékei alól, a lélek uralkodása a fizikai test felett

 

ARTHA

Valamennyien, amikor életet kapunk, az Artha céllal ismerkedünk meg elsőként.

Az ember gyarapodás, anyagi javaink megszerzése mind biztonságérzetet adnak, látszólag bár, hiszen az anyag múlandó, a lélek ami örökkévaló. Az ember ezen életcél teljesítése közben fontosnak tartja, hogy ösztönös szükségletei az életbenmaradása miatt kielégüljenek, pl. legyen mindig mit ennie, legyen hol álomra hajtania a fejét (ezért fontos számára az otthon, a birtok), legyen mindig elég pénze igényeinek kielégítésére.

A hindu szemlélet szerint az anyagi gazdagság nem arra való, hogy fényűző életmódot folytassunk, kivívva mások irigységét, hanem arra, hogy segítségükkel betöltsük dharmánkat, kötelességeinket, s ebben támogassuk a körülöttünk élő embereket is.

 

KÁMA

Az emberi vágyak forrása kiapadhatatlan. Vágyunk családra, vágyunk társra, gyermekre, szexualitsára stb. A Káma és az Artha életcélok anyagi természetűek. Az ősi szent könyvek, a védák, a Biblia, a Korán szerint is az ember vágyai azok, melyek szenvedést hoznak az emberre. Gondoljunk csak bele, mennyire igaz ez.

Ugyanis amíg az ember vágyakozik, addig nem teljes, hiszen vágyának a célja valamilyen hiányosság betöltése. Az ember szenved, amíg vágyát be nem tölti.

 

" A vágynélküliség nagy kísértésektől óvhatja meg az embert. A sóvárgás felkavarja a tudat nyugodt áramlását. Hitvánnyá és aljassá tesz, s megnyomorítja az embert. "

 

DHARMA

Dharma, a szó ismerősen cseng. Megannyi jelentés megannyi kultúrában.

A dharma szó szankszkrit eredetű, jelentése „Nagy Rend”.

A világegyetemet éppúgy, mint az emberi életet vezérlő és fenntartó elv, kötelesség, mely egyénenként eltérő, de célja mindenki számára a boldogság elérése. Hiszen az embert kötelességének teljesítése mindig boldogsággal tölti el. Amikor a dharma követése az ember fontos életcéljává válik, megjelenik benne az egyetemes illetve önmaga igazságának követése, a szeretet tudatállapotának kiterjesztése minden élőre, az életének erkölcsök szerint való vezetése.

 

MOKSHA

A Moksha a fizikai világ illúzióinak (maja) meglátása által elvezeti követőjét saját korlátainak, s a világ törvényszerűségeinek szellemi meglátásán át az ember anyagi mozgatórugóinak levetéséhez. Amikor az ember ráeszmél arra, hogy lénye szellemi, örökkévaló és végnélküli, akkor lehull a megannyi fátyol látása elől, s képessé válik az életet szabadon megélni, elfogadni a benne ható erők egymásra hatását (tamasz és radzsasz).

Törekvése már nem a múlandó dolgok gyarapítása, hanem életében a szellemi elvek megélése. A moksha állapota a totális szabadság állapota, valójában minden ember vágya.

 

Minden ember megtalálja életének vezérelveit a négy életcél között.

A régi Indiában egy férfi, aki elért életének késői szakaszába (már megvalósította vágyait, felnevelte gyermekeit), hátralévő földi éveit az utolsó két életcél betöltésének szentelte. Igazából nem szükséges elvonulnunk a világ és az emberek elől, hogy gyakorolni tudjuk a Dharma és a Moksha életcél elveit. Az ember más emberek között tud igazán kiteljesedni a feltétel nélküliségben, békében, saját igazságának megélésében és felvállalásában. A legfőbb kérdés, hogy ki melyik életcélban tudja megtalálni úgy önmagát, hogy nem árt, hanem képes szolgálni másokat, s melyik az az állapot, amely nem fejvesztettségbe viszi hordozóját, hanem képes megnyugvást adni követőjének.

 

Forrás: http://ayurvedika.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=788%3Aa-negy-eletcel&catid=49%3Aayurveda-altalaban&Itemid=166&lang=hu

 

 

Csaraka hívta fel a figyelmet a megelőzés fontosságára.

Arra, hogy a betegségek kezelése során felállított kezelési tervnél sokkal fontosabb az egészség állapotának konzerválása egy egészséges emberi szervezetben.

Csaraka volt az első, aki leírta, hogy az emberi szervezet működését 3 hatóerő, 3 dosha hatja át (a Vata, mint mozgató – a Pitta, mint átalakító – a Kapha, mint a kenő, stabilizáló erő). Ezen 3 hatóerő felborulása (túl- vagy alulműködése) minden betegség forrása.Csaraka nevéhez fűződik a Csaraka Szamhita nevű tudásgyűjtemény, mely lefektette az Ayurvéda alapjait. A Csaraka szamhita jelentése: Csaraka: a mű írójának neve,  Szamhita: enciklopédia, szöveg.

A Csaraka Szamhitában szó van az emberi életet érintő legfontosabb kérdésekről: életmódról, táplálkozásról, az emberi kapcsolatok szabályairól (pl. erkölcs), napi és szezonális egészségmegőrzésről, a betegségeket gyógyító kezelésekről.

Csaraka idejében az emberek nem pénzért akartak gyógyítók lenni,

hanem attól a nemes céltudattal átitatódva akarták szolgálni az emberek egészségét, mely önzetlen és nem kér viszonzást.

Csaraka személyéről nem sokat tudunk, csupán annyit, hogy fia volt egy bölcs gyógyítónak, aki maga is az emberek közt járva gyógyította a nép szenvedéseit. 

Forrás és teljes cikk: yurvedika.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=792%3Acsaraka-az-ayurveda-satyja&catid=49%3Aayurveda-altalaban&Itemid=166&lang=hu

 

 

 

 

A félelem dilemmája

Minden nap eldöntheted, hogy gonosz tanácsadódra, a félelemre hallgatsz-e, aki eddig soha semmiben nem segített,

vagy igaz prófétákra, akik már legyőzték őt, és hitre és bizalomra tanítanak.

http://ayurvedika.hu/

 

 

 

 

5 dolog, amit az ébredés utáni első órában meg kell tenned, ha egészségesebb szeretnél lenni

Írta: Zabolai Margit, 2009 óta dolgozik újságíróként, különösen a társadalmi témák és a populáris kultúra érdeklik, de a spenótfőzelék receptjének megfogalmazása is képes örömet okozni neki. Jelenleg nyelvészeti tanulmányokat folytat, szabadidejében pedig amatőr stand uposként adja elő történeteit, amihez imádott, de nem problémamentes macskája szolgáltat állandó alapokat.

Frissen és fitten pattansz ki az ágyból, vagy úgy kell rólad lehúzni a takarót?

Ezekkel a szokásokkal nem csak a reggeled lesz jobb, de az egész napod is, ráadásul hosszú távon az egészségednek is jót tehetsz az apró változtatásokkal.

1/5 Igyál egy pohár vizet!

Egy felnőtt ember teste optimális esetben körülbelül 55-60%-ban vízből áll.

Könnyen belátható, hogy a szervezet minden működési folyamatához szükség van vízre, márpedig, miután az éjszaka során órákon keresztül nem pótoltuk a folyadékot, reggelre a testünk alaposan kiszáradhat.

Ha rögtön ébredés után elkortyolsz egy pohár vizet, még a kávé vagy a reggeli előtt, sőt akár az előtt, hogy kikelnél az ágyból, a tested sokkal „olajozottabban” indítja a napot, könnyebben indul el az emésztés, frissebbnek, éberebbnek érzed magadat.

A dietetikusok szerint a legjobb, ha még este az ágyad mellé készíted a vizet, és a szobahőmérsékletű folyadékot rögtön ébredés után meg is iszod, mielőtt bármi máshoz fognál.

2/5 Mozogj!

Nem mindenkinek van túl sok szabadideje reggelente, az ébredés utáni órája pedig mindenkinek csak 60 percből áll, szóval nem biztos, hogy ez az ideális alkalom arra, hogy letudd a heti edzésedet, de egy kevés testmozgás, ha belefér, nagyon sokat tesz az egészségedért.

Nem kell feltétlenül rögtön edzőcipőt húznod, 10-15 percnyi napindító jóga akár még pizsamában tökéletes módja annak, hogy egészségesebben kezdd a napodat.

A könnyed ászanák segítenek kinyújtani, bemelegíteni az alvás közben elgémberedett izmaidat, így elkerülhetőek a görcsök, húzódások, bemerevedések, miközben a könnyed mozgás a keringésednek is jót tesz, így csökkenthető vele a szív- és vérnyomásbetegségek kialakulásának kockázata.

3/5 Meditálj!

Ha a testmozgást befejezted, szánj néhány percet a befelé figyelésre is.

A legtöbben kapkodva, sietve, feszülten indítjuk a reggeleinket, pedig a meditáció csak néhány percet vesz igénybe, ennyi tényleg belefér, és cserébe sokkal kiegyensúlyozottabb leszel egész nap.

Vannak, akiket a reggeli meditálás annyira „összerak”, hogy a kávéról is le tudtak szokni, mert nem volt már rá szükségük, míg más tanulmányok a reggeli jóga férfiak libidójára kifejtett jótékony hatását igazolta.

A napindító meditáció emellett segít csökkenteni a fejfájást, javítja a keringést és jót tesz a szív működésének is.

4/5 Reggelizz!

Ha a tested egy motor, ami reggel az ébredés után beindul, akkor élelem nélkül üzemeltetni olyan, mintha benzin vagy kenőanyag nélkül járatnád a motort. Semmiképpen sem tesz jót.

A kihagyott vagy túlságosan elodázott reggeli szerepet játszhat az elhízásban, a cukorbetegség kialakulásában, de az általános gyengeségben, gyakori fejfájás megjelenésében is.

A legideálisabb, ha összetett szénhidrátokban és rostban gazdag, de könnyen emészthető fogásokat választasz.

A teljes kiőrlésű zabpehely, a tejtermékek és a friss zöldségek és gyümölcsök is egészséges reggelik lehetnek. Ha szűk a gyomrod, és nem tudsz ilyenkor sokat enni, egyél egy kis poharas joghurtot, amibe egy kanál teljes kiőrlésű zab- vagy búzakorpát keversz.

Szinte észre sem veszed, hogy ott van, mégis sokáig erőt és energiát ad.

5/5 Moss fogat!

A reggeli fogmosással bizony nem csak a kellemetlen lehelet előzhető (vagy szüntethető) meg, de a szájhigiénia fenntartása szempontjából is nagyon fontos szerepe van ennek a lépésnek. A fogak és a szájüreg épsége pedig nagyon is hozzátartozik az egészséged megőrzéséhez, hiszen a szájban kialakult gyulladások önmagukban is kellemetlenek, de akár súlyosabb szövődményekhez is vezethetnek.

Míg vannak, akik közvetlenül az ébredés utáni fogmosásban hisznek, a dentálhigiénikusok inkább azt javasolják, hogy a reggeli étkezést követő 30 percen belül mosd meg a fogadat, így elkerülheted, hogy a reggeliből származó lepedék egész nap a fogaid zománcát roncsolja.

Természetesen, ha zavar a reggeli szájízed, akkor moshatsz rögtön ekkor is fogat, és moshatsz fogat az étkezés után is – a finoman, de alaposan kivitelezett kétszeri reggeli fogmosásnak semmiféle hátránya nincs.

Forrás: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/testi-egeszseg/5-dolog-amit-az-ebredes-utani-elso-oraban-meg-kell-tenned-ha-egeszsegesebb-szeretnel-lenni/128255

 

 

 

 

 

Ez történik, amikor elkezdesz sportolni legalább heti háromszor

Írta: Boros Mariann, Néhány év kihagyás után – de a régi lelkesedéssel – ragadott újra virtuális tollat. Friss anyukaként kedvencei a baba-mama témák, ugyanakkor szívesen elkalandozik a divat, szépségápolás, lakberendezés vagy az utazások világába is, fantáziája mellett gyakran saját tapasztalataiból merítve ötleteket.


A rendszeres sport hozzátartozik a kiegyensúlyozott, egészséges életmódhoz, sokszor mégis nehezen vesszük rá magunkat, pedig általában csak elkezdeni nehéz.

Cikkünkből megtudhatod, milyen pozitív változásokra számíthatsz, ha beiktatod életedbe a rendszeres mozgást.

1/8 Frissebb leszel

A sport kikapcsol, felfrissít, nem csak fizikailag, mentálisan is,

kiváló stresszoldó, feszültség-levezető tevékenység.

Mozgás után még a tanulás is jobban megy, könnyebb összpontosítani, figyelni,

hosszútávon egy általános jó közérzetet biztosít.

2/8 Pihentetőbbet alszol

Alvásproblémákkal küzdőknek kötelező lenne legalább heti néhány alkalommal valamilyen mozgást beiktatni, de akkor is pihentetőbbnek érzed az alvást sport után, ha nem volt különösebb problémád e téren.

Egyszerűen arról van szó, hogy ha kellően elfáradsz fizikailag is, jobbat alszol, ám arra érdemes odafigyelni, hogy lefekvés előtt 3-4 órával már ne végezz megerőltető, intenzív mozgást.

3/8 Jobb lesz a kedved

A sport során endorfin szabadul fel, amitől nem csak a közérzeted,

a kedved is jobb lesz – nem véletlen, ha egy-egy edzés után úgy érzed magad, mintha újjászülettél volna, és a világot is valahogy jobb színben látod.

Érdemes tudatosan is odafigyelni erre, és ha érzed, hogy kezd elhatalmasodni rajtad a mélabú, ahelyett, hogy a kedvenc csokid után nyúlnál,

inkább vedd fel a sportcipőt, és irány mozogni!

4/8 Fogysz

Ha a sport mellett nem is változtatsz semmit az étkezési szokásaidon,

akkor is biztosan fogyni fogsz legalább egy kicsit, hiszen ugyanannyi bevitel mellett több kalóriát égetsz el.

Persze, a változás nem biztos, hogy kilókban mérhető, hiszen az izom nehezebb, mint a zsír, így inkább a centit vedd elő a mérleg helyett, ha a tükör mellett számokban is szeretnéd látni a változást.

Ha pedig épp a hízás a cél, érdemes több, minőségi ételt fogyasztanod.

5/8 Egészségesebb leszel

Biztosan halottad már, hogy a rendszeres sport

milyen jó hatással van a tüdőre vagy a szívre, a csontokra és az izomzatra, de még az emlőrák kockázatát is csökkenti, ha hetente legalább néhányszor mozogsz valamit.

6/8 Szebb lesz a bőröd

A mozgás fokozza a vérkeringést, ezáltal a bőr sejtjeihez több oxigén és tápanyag áramlik.

A sporttal járó izzadás pedig segít megszabadulni a felesleges anyagoktól,

így bőröd egyenletesebb, puhább, egészségesebb lesz.

Ha elég vizet iszol, a hidratáltságával sem lesz gond.

7/8 Jobb lesz a szexuális életed

Bizonyos kutatások összefüggésbe hozták a rendszeres sportot a libidó növekedésével, mely férfiak esetében a péniszt ellátó artériákkal függ össze.

A rendszeres sport hatására ugyanis nem keletkeznek az artériák falán káros lerakódások, melyek mozgásszegény életmód esetén akár merevedési zavarokat is okozhatnak.

Nőknél is javul a nemi szervek vérellátása sport hatására, ugyanakkor az egyéb testi-lelki pozitív változások is növelhetik a szexuális érdeklődést.

8/8 Nagyobb lesz az önbizalmad

Könnyű belátni, hogy

az előzőekben felsorolt pozitív változásoknak köszönhetően

biztosan nőni fog az önbizalmad is,

hiszen mind fizikailag, mind szellemileg pozitív változásokon mész keresztül.

Nagyobb önbizalommal pedig bátrabban vágsz bele új dolgokba – akár egy újfajta mozgásformát is bátrabban próbálsz majd ki.

Forrás: https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/fitnesz-alakformalas/ez-tortenik-amikor-elkezdesz-sportolni-legalabb-heti-haromszor/128235

 

 

 

 

Ez már a tavasz első hónapja: a fák rügyezni kezdenek, a tavaszi virágok sorra kibújnak a földből, és a madárdal is egyre intenzívebbé válik reggelenként.

Mindez minket is arra hív, hogy fokozatosan bújjunk elő meleg kuckóinkból, és újjászületőben lévő énünket mutassuk meg a világnak.


A sok belső munka után most ténylegesen olyan vagy, mint egy újszülött:

fontos, hogy finoman, gyengéden bánj magaddal, és mások is ezt tegyék.

Ezért először csak olyanokkal találkozz, és olyanoknak mesélj belső élményeidről,

akik valóban közel állnak hozzád, ítéletek nélkül fogadnak,

és minden álmod megvalósításában támogatnak.

Márciusban fokozatosan elkezdődik az új élet, amit januárban megálmodtál magadnak, így légy kíváncsi és nyitott mindarra, ami átalakulni és kialakulni kíván az életedben.

Ez az a hónap, amikor már valóban érdemes új szokásokat beépítened az életedbe (január 1. sokkal kevésbé alkalmas erre).

Amit most elkezdesz, az tartós is lesz.

Vedd hát elő, amit januárban leírtál az álmaidról, és olvasd el újra.

Majd tedd fel magadnak a kérdést:
 

Milyen új szokás(ok) kialakítása támogathatna abban,

hogy ezeket az érzéseket már most megtapasztaljam?
 
Gondold végig, hogy mi az, amit minden nap, minden héten és minden hónapban
meg szeretnél tenni annak érdekében,

hogy mindaz, amit megálmodtál, megvalósuljon.

Mutatok neked egy példát:

Lehet, hogy szeretnél a pároddal sokat utazni, ami most még azért nem történik, mert

 • nincs melletted a párod, vagy
 • melletted van, de nincs rá pénzetek, vagy
 • túlságosan elfoglaltak vagytok, és nem szánjátok rá az időt.

Ahhoz, hogy az utazás megjelenjen az életedben,

először olyan szokásokra kell szert tenned,

amelyek már most felidézik benned azt az örömet, amit maga az utazás is jelent.

Tehát nem azzal kell törődnöd, hogy

 • megérkezzen a párod, vagy
 • meglegyen az utazásra a pénz, vagy
 • több időt teremts valahonnan,

hanem azzal, hogy átéld az örömöt, amit az együtt utazás jelent.

A hozzávalók pedig majd megérkeznek maguktól.

Hogyan teheted ezt?

 • Nézz utazásról szóló filmeket, és olvass ilyen témájú könyveket.
 • Szerezd be az útikönyveket, amik oda szólnak, ahová menni szeretnél, és lapozd fel őket gyakran, akár tervezd meg majdani utadat.
 • Utazz országon belül, és fedezd fel azokat a vidékeket, ahol még sohasem jártál.

 

Márciusi mantrád legyen ez:

Örömteli szokásaimmal boldog, izgalmas, szerelmes életet teremtek magamnak.


Szeretettel,

Sarkadi Kriszta
szeretetterapeuta,
a Szerelmeskönyv írója

 


PROGRAMAJÁNLÓ

Szerelmes Zarándoklat: május 24-27 >>>

A Szerelmes Zarándoklat neked szól, ha

 • örömmel eltöltesz négy napot a természetben; 
 • szívesen kipróbálod magad e 110 km gyalogos végigjárásában;
 • szeretnél mélyen megmerítkezni a Szerelmes útravalók tanításaiban
 • szívesen vagy olyan emberek között, akik szinte csak a szerelemről és a párkapcsolati boldogságról beszélgetnek
 • valódi kikapcsolódásra vágysz;
 • szeretnél néhány aktuális kérdésedre belső bölcsességedtől választ kapni.

Neked szól, ha már régóta foglalkoztat a párkapcsolati boldogság témája, és neked szól akkor is, ha még csak most kezdtek az első kérdések felmerülni benned.

Kattints ide a részletekért: Szerelmes Zarándoklat: május 24-27 >>>


HA KÉRDÉSED VAN ... Sarkadi Kriszta ugyfelszolgalat@igazabolszerelem.hu

www.igazabolszerelem.hu

 

 

 

 

Azt csináld, amit lázba hoz sztori


George Vlagos nevezetű úriember, az Oak Street Bootmakers tulajdonosa, egy görög származású bevándorló családban született. Apja cipész volt és el akarta bátortalanítani fiát a szakmától, mert nem akarta, hogy kétkezével keresse kenyerét. Azt akarta, hogy az eszével keressen pénzt. Éppenezért minden szombaton dolgoztatta fiát a cipészetben. Ez mégis visszafelé sült el. George rájött, hogy nagyon nehéz minőségi cipőt találni, ezért visszatért apjához és tervezett egyet. Mára már 6 hetes várakozási lista egy új pár, pompás cipőre és George nemcsak anyagi jólétben él, hanem vállalkozása sikeres, mert azt csinálja, amit igazán szeret.

Köszönöm, hogy végigolvastad. Remélem tetszett. Jöjjön a heti újdonság:

HETI ÚJ UPDATE!

VADONATÚJ RÉSZEKÉRT klikk: Podcast - Videó - Blog

 

 

031 – SIKER GONDOLKODÁSMÓDBELI KÜLÖNBSÉGEK

 

Tovább a PODCASTRA

 


Vállalkozó Képző Mini Tanfolyam - NEKEM VALÓ A VÁLLALKOZÁS? - 5/5 FEJEZET
 

Az 5 fejezetből álló vállalkozóképző minikurzus UTOLSÓ fejezete - remélem tetszett az ingyenes online kurzus :)


Tovább a VIDEÓHOZ


 

ÖNBIZALOM NÖVELŐ TIPPEK - BLOGBEJEGYZÉS
 

Bizony ebből a témából sose lehet elég nekem. Te hogy vagy ezzel?

Tovább a BLOGHOZ

Szépséges vasárnapot és sikerekben gazdag, forgalmas hetet kívánok!


Andrade G. Anita

Önfejlesztő tréner és online üzlet mentor

https://siker.guru