Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pszichológia - Belső, Önbizalom, Siker, Boldogság 9

2018.03.15

A szív teremtő ereje

SZERESS BELE A VÁGYAIDBA!

A szívet egy erőteljes, mintegy 2,5 méter átmérőjű erőtér övezi.

Ez azt jelenti, hogy a szív jóval nagyobb erőteret generál, mint az agy! 

A szív által sugárzott erőtér valószínűleg még a mértnél is sokkal nagyobb, mivel a mai, még tökéletlen mérőberendezések nem tesznek lehetővé igazán pontos méréseket.

Az emberi szívet körülvevő elektromágneses mező nemcsak a test sejtjeit zárja magába,

hanem a testen kívüli területeket is.

A szív által létrehozott elektromos és mágneses mezők kommunikálnak testünk szerveivel.

Még azt is sikerült bebizonyítaniuk, hogy a szív és az agy összeköttetésben áll egymással, és a szív jelzi az agynak, milyen hormonokat, endorfinokat vagy más vegyületeket termeljen a testben.

Az agy nem önállóan cselekszik, hanem a szív jelzései alapján. Vagyis a szív osztja szét az információkat.

A további kísérletek során kiderült, hogy az információkat az érzelmek továbbítják.

Érzelmeink tartalmazzák tehát azokat az információkat, amelyek révén szívünk az agyat és a szerveket testünk pillanatnyi szükségleteiről tájékoztatja.

A szív mágneses mezeje 5x erősebb, mint az agy mágneses mezeje.

Szívünkből tehát sokkal nagyobb erő árad, mint az agyunkból.

Miért olyan fontos, hogy tudjuk ezt? Egyszerűen azért, mert így végre megérthetjük, miért teljesülnek bizonyos vágyaink könnyedén, míg mások mindeddig nem váltak valóra, pedig rengeteget fáradoztunk értük, és a legjobb tudásunkkal, lelkiismeretesen magunk elé képzeltük őket.

Ha úgy mondogatjuk a megerősítéseket

vagy jelenítünk meg lelki szemeink előtt bizonyos képeket, hogy a szívünk mélyén nem vagyunk meggyőződve vágyunk valóra válásának lehetőségéről, akkor csak az agyunk bocsát ki elektromágneses hullámokat,

míg érzelmeink központja, a szív, sokkal nagyobb erővel sugározza valódi meggyőződésünket - többnyire kételyeinket és aggodalmainkat. Ennek következménye kézenfekvő: életünkben csakis az válhat valóra, amiben a szívünk mélyén hiszünk.

A szívből sugárzó mágneses és elektromos hullámokat érzelmeink és meggyőződéseink teremtik. Mindegy, hogy e hullámok jótékony hatásúak vagy ártalmasak: így is, úgy is hihetetlen erővel áradnak a világba.

Hasonló hasonlót vonz. Ami energiánkkal azonos hullámhosszú, az valósággá válik az életünkben. Vagyis a meggyőződéseink valóra válnak.

Ezért, ha kívánsz, a legfontosabb, hogy:

- szívből kívánj, ne csak gondolatban;

- ha azt akarod, hogy kívánságod teljesüljön, légy meggyőződve arról, hogy tényleg valóra válik;

- ha azt akarod, hogy kívánságod teljesüljön, először érezd boldognak magad.

Önmagunkról táplált véleményünk szab irányt földi életünknek.

Ez természetesen azt is jelenti,

hogy csak akkor lesz erőnk és hatalmunk sorsunkat alakítani,

ha megtanuljuk megérteni, hogy minden erő és minden hatalom belőlünk fakad, és nem a külvilágból ér minket. A külvilág ugyanis saját bensőnk tükre.

Az energia nem törődik a morállal, és nem hoz ítéletet. Az energia csupán az általad küldött impulzusokra reagál.

A rendelkezésünkre álló legnagyobb erő: a szeretet.

Szeress bele a vágyaidba! Ez gerjeszti a lehető legnagyobb segítő energiát.   

SZERESS BELE A VÁGYAIDBA!

 
 

Hosszabb verziója a tanulmánynak:

A szív az emberi gondolkodás kezdetei óta a szeretet szimbólumának és érzelmeink központjának számított. Hogy ez mennyire igaz, azt bizonyítja néhány kísérlet, amelyet 1993-ban végeztek el.

Az 1991-ben alapított és forradalmi felfedezéseiről ma már világszerte ismert HearthMath Institute

újfajta kutatásokat végzett az érzelmek fiziológiájának, valamint a szív és az agy kölcsönhatásainak terén.

1993-ban pl azt vizsgálták, miként gyakorolnak hatalmat az érzelmek az emberi test fölött. A kutatás során testünknek elsősorban arra a területére koncentráltak, amelyet az érzelmek keletkezéséért teszünk felelőssé, vagyis a szívre.

Meglepően hamar, már az első vizsgálatok idején olyan meglepő megállapításra jutottak, amelyet érthetetlen módon korábban még senki sem fedezett fel: nevezetesen, hogy

a szívet egy erőteljes, mintegy két és fél méter átmérőjű erőtér övezi.

Ez azt jelenti, hogy a szív, jóval nagyobb erőteret generál, mint az agy.

A tudósok addig azt feltételezték,

hogy a maga elektromágneses impulzusaival az agy adóköre a legnagyobb.

Akkor azonban találtak egy erőteret, amely jóval nagyobb, ráadásul olyan erős, hogy messze túlnyúlik a test határain.

A szív által sugárzott erőtér valószínűleg még a mértnél is sokkal nagyobb, mivel a mai mérőberendezések nem tesznek lehetővé igazán pontos méréseket.

Az első meglepetés után hamarosan felmerült a kérdés, hogy vajon mi célt szolgál a szívünket körülölelő erőtér?

A SZÍV ÁLTAL LÉTREHOZOTT ELEKTROMOS ÉS MÁGNESES MEZŐK KOMMUNIKÁLNAK TESTÜNK SZERVEIVEL.

Még azt is sikerült bebizonyítaniuk, hogy

a szív és az agy összeköttetésben áll egymással, és a szív jelzi az agynak, hogy milyen hormonokat, endorfinokat vagy más vegyületeket termeljen a testben.

Az agy nem önállóan cselekszik, hanem a szív jelzései alapján.

Vagyis valójában a szív osztja szét az információkat.

A kísérletek során kiderült, hogy az információkat az érzelmek továbbítják. Érzelmeink tartalmazzák tehát azokat az információkat, amelyek révén szívünk az agyat és a szerveket testünk pillanatnyi szükségleteiről tájékoztatja.

Ám ez még nem minden.

A kutatásokat folytatva felfedezték,

hogy a szív által gerjesztett elektromos és mágneses mezőt

nem csupán érzelmeink alkotják.

Erejét egy további meghatározó forrásból, nevezetesen meggyőződéseinkből is meríti, vagyis mindazokból a dolgokból, amelyekben mélységesen hiszünk, és amelyek szerint az életünket irányítjuk.

Mindezt magába foglalja a szívből információként áradó energia,

amelyet testünk akkora erővel sugároz, hogy nemcsak agyunkig és a szerveinkig jut el, hanem messze kiterjed a környezetünkre.

SZÍVÜNK EGYFAJTA KÖZVETÍTŐ, AMELY MINDEN MEGGYŐZŐDÉSÜNKET ÉS ÉRZELMÜNKET ÉLEKTROMOS ÉS MÁGNESES REZGÉSEKKÉ ÉS HULLÁMOKKÁ ALAKÍTJA ÁT.

Ezek az elektromágneses hullámok pedig nem korlátozódnak a testünkre, hanem mélyen behatolnak a környezetünkbe, és kölcsönhatásba lépnek mindennel, ami minket körülvesz.

 

 

A HearthMath Institut vizsgálatai kimutatták, hogy mekkora ez a kisugárzott energia.

- Az EKG-val mért elektromos ingerület az agy elektromos ingerületének (EEG) akár a hatvanszorosa is lehet.

- A szív mágneses mezeje ötezerszer erősebb, mint az agy mágneses mezeje.

Szívünkből tehát sokkal nagyobb erő árad, mint az agyunkból.

Miért olyan fontos, hogy tudjuk ezt?

Azért, mert így végre megérthetjük, miért teljesülnek bizonyos vágyaink egyszerűen, míg mások nem válnak valóra.

 -   Ha úgy mondogatjuk az affirmációkat vagy jelenítünk meg lelki szemeink előtt bizonyos képeket,

      hogy a szívünk mélyén nem vagyunk meggyőződve vágyunk valóra válásának lehetőségéről, akkor csak az agyunk bocsát ki elektromágneses hullámokat,

      míg érzelmeink központja, szív, ötezerszer nagyobb erővel sugározza valódi meggyőződésünket, kételyeinket, aggodalmainkat.

-    Ha meggyőződéseinket érzelmeink ereje is alátámasztja, összehasonlíthatatlanul nagyobb lesz a kibocsátott energia. Ám ha szomorúak, levertek és erőtlenek vagyunk, kívánhatunk, amit akarunk, a sivár érzelmek ereje nagyobb lesz, mint az értelmünké.

-    Amiben hiszünk megvalósul, mert, a hitnek van a legnagyobb mérhető ereje.

-    A szív jelzi az agynak, milyen hormonokat, vegyületeket termeltessen a testtel.

-    A szív testünk legerősebb adója. Ez gerjeszti a legerősebb rendelkezésünkre álló mágneses és elektromos energiát.

-    A szívből sugárzó elektromos és mágneses hullámokat érzelmeink és meggyőződéseink teremtik. Mindegy, hogy a hullámok jótékony hatásúak vagy ártalmasak: így is úgy is hihetetlen erővel áradnak világunkba.

-    A szív egyfajta közvetítő.

      Meggyőződéseinket egy másik nyelvre,

      a hullámok kódolt nyelvére fordítja,

      és hihetetlen erővel sugározza szét.

      Ez annyit jelent, hogy meggyőződéseink sugároznak belőlünk,

     és a rezonancia törvényének értelmében hasonló rezgésű energiát keresnek.

     Hasonló hasonlót vonz. Ami energiánkkal azonos hullámhosszú, az valósággá válik az életünkben.

-    Csak akkor kerülhetünk egy hullámhosszra az életünkben megvalósítandó dolgokkal, ha tudatosan vonzáskörünkbe vonjuk azokat.

 • Világunkban csak az valósulhat meg, amiben mélységesen hiszünk.

     Főleg a tekintetben igaz ez, amit magunkról hiszünk.

     Önmagunkról táplált véleményünk szab irányt életünknek.

     Ez azt is jelenti, hogy csak akkor lesz erőnk és hatalmunk sorsunkat alakítani,

     ha megtanuljuk megérteni, hogy minden erő és minden hatalom belőlünk fakad, és nem a külvilágból ér minket.

-         Pierre Franckh

 

Kicsit tudományosabban:

A modern természettudomány ismét megerősíti az ősi bölcseletet, ez alkalommal a szív befolyásos szerepével kapcsolatosan. Doc Childre stresszkutató 1992-ben megalapította az Institute of HeartMath tudományos kutatóközpontot, amelynek célkitűzése ama elképzelés tanulmányozása, miszerint az emberi szív mélységes bölcsességet hordoz, sőt talán fajunk spontán evolúciójának kulcsát is magába rejti.

Childre és a HeartMath kutatói csapata a legkülönbözőbb korszerű képalkotó eljárásokkal nyert adatok egész halmazát gyűjtötte össze, amelyekből egyértelműen kiviláglik, hogy őseinknek igazuk volt a szívnek az életre gyakorolt befolyását illetően.

Childre és Howard Martin az alábbi következtetésre jutott:

„A szívintelligenciája a tudatos értelem áradata,

Amelyet mi magunk is képesek vagyunk megtapasztalni,

mihelyt egyensúlyba hozzuk és összekapcsoljuk elménket és testi érzéseinket.”

Az 1970-es években John és Beatrice Lacey, a Fels Kutatóintézet fiziológusai felfedezték,

hogy a szív saját független idegrendszerrel rendelkezik, amelyre ők a „szív agyaként” utaltak.

Szívünk arra használja a legalább negyvenezer idegsejtjét,

hogy a tudathoz kapcsolódó olyan agyi központokkal kommunikáljon, mint az amigdala, a talamusz és az agykéreg.

Amikor ezzel először szembesültek, a tudósok úgy vélték, e szív-idegsejtek szerepe egyszerűen annyi, hogy feldolgozzák az odafentről, az agyból érkező jelzéseket.

A Lacey házaspár kutatásai azonban teljesen másra derítettek fényt.

Vizsgálataik kimutatták, hogy a szív korántsem engedelmeskedik automatikusan az agyból érkező üzeneteknek, sokkal inkább az idegi jelzéseket értelmezi, és az egyén pillanatnyi érzelmi állapota alapján reagál rájuk.

A kutatóházaspár arra a következtetésre jutott, hogy a szívnek megvan a saját külön logikája, a szívdobogás nem pusztán az élet mechanikus ritmusa, hanem egy értelmes nyelv kifejezőeszköze.

Az EKG-mintázatok elemzése bizonyítja, hogy a szívnek sokkalta több köze van az észleletekhez és a viselkedési válaszokhoz, mint azt a nyugati tudomány valaha képzelte volna.

A HeartMath kutatói megerősítették mindazt, amit a vallás, a költészet és a saját intuíciónk sugall nekünk az emberi tudatosság hajnala óta.

A szív az érintkezési felület a tudat és az érzelmeket előidéző fiziológiai reakciók között.

Mi több a kutatók azt is megállapították, hogy

a szeretet hatása is valós, és biokémiailag mérhető.

Childre és Martin kutatása sajátos technikák kidolgozásához vezetett, amelyek révén hozzáférhető a „szív koherens intelligenciája”, ahogyan ők nevezték.

Amikor a tesztalanyok

a szívükre összpontosítják figyelmüket,

és ezáltal mintegy aktiválják a benne fészkelő alapvető érzéseket,

amilyen  a szeretet , a megbecsülés vagy a törődés,

ezek az érzelmek nyomban megváltoztatják és koherensebb mintázatúvá teszik szívverésünk ritmusát.

E növekvő szívritmus-koherencia pedig olyan idegi és biokémiaia  folyamatok egész sorát indítja be, amelyek gyakorlatilag a test minden egyes szervére hatással vannak..

Tanulmányok bizonyítják, hogy a szív koherensebb működése

az intelligenciaszint megemelkedéséhez vezet,

ugyanis mérsékli a szimpatikus idegrendszer tevékenységét,

és egyidejűleg fokozza a paraszimpatikus idegrendszer növekedést elősegítő munkáját.

A koherensebb szívműködés által előidézett ellazulási reakció csökkenti a kortizol nevű stresszhormon termelését, és úgy állítja be a mellékvesét, hogy elővegyületeiből a dehidroepiandroszteron nevű öregedésgátló hormont állítsa elő.

Dr.Bruce Lipton

Forrás: http://angyalokhaza.hupont.hu/26/a-sziv-ereje-amivel-teremted-az#ixzz52juIUFHA
 

 

 

 

,,Minden sűrű anyag, energia.

A testünk is, egy besűrűsödött energiamező,

amely magasabb rezgésű energia hatására átalakítható.”


,,… évekig hallgattam az új tudatosságról üzeneteket, tanításokat, végeztem Orin ,Kryon , Kuthumi, Adamus és Ábrahám entitások rezgésszintemelő gyakorlatait.

A hosszú előkészítés után végre hat évvel ezelőtt, átéltem  spirituális utam következő csodáját.:

Megtapasztaltam,

hogy lehet szeretettel átalakítani egy konfliktus helyzetet.

Történet a következő.

Néhány éve már több barátom  tartozott kisebb pénzösszeggel. Sehogy sem tudtam behajtani rajtuk az adósságot.

Tehetelenül örlődtem, mikor eszembe jutott egy új gyakorlati módszer.  Logikus is, egyszerű is, így hát  elvégeztem.

Colin C. Tipping pszichiáter gyakorlata, Sorsfordító megbocsátás cimű könyvében található.

Felfoghatatlan volt számomra, amit tapasztaltam  Egy héten belül mindannyian rendezték az adósságukat, könyörgés, és noszogatás nélkül.

Valójában ezen a hétköznapi problémán keresztül felismertem, hogyan TEREMTEM öntudatlanul az élethelyzeteimet.

Boldog voltam, hogy megtapasztaltam a problémamegoldás egy teljesen egyedülálló módját.

Azóta is alkalmazom a mindennapjaimban, általa megváltozott az életem és az érzelmi állapotom.

Ezt  az ősi tudást tanítják számunkra újra, az új kor megvilágosodott mesterei.

Erről ír könyvében Eckhart Tolle és ezt tanítja David R. Hawkins: Elengedés Az önátadás útján c. könyvében.

Felgyorsult életvitelünk megkívánja a legegyszerübb módszert, hétköznapi problémák hatékony megszüntetésére.”

Az új szemléletmódom tapasztalatait olvashatod, a következő facebook oldalon:    https://www.facebook.com/sorsforditokorszak?ref=aymt_homepage_p

Forrás és a teljes cikk:  http://angyalokhaza.hupont.hu/5/magamrol

 

 

 

5+1 tipp, hogyan lendülj túl az álláskeresés nehézségein

Szerző: Timár Krisztina Publikálva: 2017-09-14

Állást keresni senki sem szeret. A semmitmondó álláshirdetésektől kezdve a kellemetlen állásinterjúkig bármi megtörténhet. De hogyan lendülj túl ezeken? Mi segíthet kitartani és lendületben maradni az új állásod megtalálásáig?

Ha álláskeresés közben valami nem úgy alakul, ahogy tervezted, két út áll előtted.

 1. Hagyod, hogy az események bedaráljanak, vagy
 2. Továbblépési módszereket sajátítasz el, és amikor kell, alkalmazod őket.

A bedarálás azt jelenti, hogy gyűjtögeted a sérelmeket, és nem dolgozod fel, majd nem engeded el őket.

Ez sokszor nem is tudatos, de azt éred el vele, hogy egyre pesszimistább leszel. És mint egy ördögi kör, az új állás megszerzése is egyre nehezebb lesz.

A továbblépési stratégia ezzel szemben azt jelenti, hogy számítasz a nehézségekre, miközben fel is készülsz a kezelésükre.

Íme 5+1 módszer, amik segítenek túllendülni a nehézségeken:

1. Tudd az értékedet

Legyél tisztában a szakmai és emberi értékeiddel.

Sokan alulértékelik a képességeiket, és túl szerények.

Nem mernek beleírni sikereket az önéletrajzba,

nem mernek interjúkon az eredményeikről beszélni. Vannak, akik félnek korrekt fizetést is kérni.

 Ahhoz, hogy jól kezeld a nehézségeket,

hinned kell magadban,

  aminek az alapja az,

    hogy tudod, mekkora értéket képviselsz a cégek számára.

2. A 24 órás szabály

Ha valami rossz történik, azt nyugodtan éld meg.

Például ha kellemetlen volt egy interjú, vagy e-mailben jelzik, hogy mást vettek fel, akkor ne fojtsd el az érzelmeidet.

Lehetsz szomorú, felháborodott, csalódott, vagy bármi, ami jól esik.

De vedd úgy, hogy erre csak maximum 24 órád van.

Utána le kell zárnod és tovább kell lépned.

Sem a cégek működésén, sem a történteken nem tudsz változtatni.

Ezért a legjobb, amit tehetsz, hogy túllépsz a történteken,

és újult energiával ráveted magad a céljaid elérésére.

3. Egy jóbarát

Egy családtag vagy barát támogatása mindig jól jön.

Amikor elkezdesz állást keresni, döntsd el, hogy kit hívsz majd fel, vagy kit hívsz el kávézni, ha esetleg gond lesz. A lényeg, hogy ne kezdj el panaszblogot írni, és ne is az egész családi és baráti körödet terheld a nehézségeiddel. Legyen egy biztos pontod, de neki se panaszkodj folyamatosan, mert azzal csak elviselhetetlen terhet teszel a vállára.

4. Töltődj fel

Az álláskereséshez energia kell.

Ha nincs belőle elég, könnyen lemerülhetsz, és a továbblépések is nehezebbek lesznek.

Ilyenkor szánj a megszokottnál több időt azokra a dolgokra, amik feltöltenek:

 • a számodra fontos emberekre,
 • a sportra,
 • a hobbidra,
 • bármilyen tevékenységre, ami örömmel tölt el.

Legyen több az én-időd, töltekezz!

Ha az energiakészleted pozitívban van,

bármi történhet,

van honnan erőt merítened.

 5. Szakmázz

Keress olyan szakmai fórumokat, ahol megmutathatod a tudásodat!

Ha az álláskeresés során nem kapsz sok pozitív visszajelzést, a hozzád hasonló szakemberek társaságában még jól érezheted magad! Keresd meg a Facebookon vagy a LinkedInen azokat a szakmai csoportokat, közösségeket, amik érdekelnek, és ott fejtsd ki a véleményedet. Persze ne az álláskeresés nehézségeiről, hanem a szakmádat érintő trendekről, újdonságokról beszélgess.

Ha sok időd van, írj szakmai blogot! Ezzel nem csak az önbizamadnak, de a szakmai imidzsednek is jót teszel!

+1 Turbózd fel az önéletrajzodat

Egy jó önéletrajz olyan, mint egy önbizalom-bomba.

Már rengeteg ügyfelem önéletrajzét alakítottuk át közösen,

és kivétel nélkül mindenkin éreztem,

 hogy az új önéletrajz

 magabiztossággal és lelkesedéssel tölti el őket.

Ha ránézel az önéletrajzodra és nem érzel büszkeséget,

turbózd fel, itt és itt adok hozzá segítséget.

A csalódások lehetősége mindig benne vannak az álláskeresésben.

 • Bízz magadban, tudd az értékedet,
 • töltődj fel,
 • merítkezz a támogatódból
 • és egy pozitív szakmai közegből.
 • Minél tudatosabban követed ezeket a tippeket,

           annál gyorsabban lendülsz túl a nehézségeken.

Forrás: https://timarkrisztina.hu/blog/5-tipp-hogyan-lendulj-tul-az-allaskereses-nehezsegein/

 

 

Ami meghatároz mindenkit, hogy mit tesz vagy nem tesz, a szeretet vezérli-e vagy sem.

 

 

 

 

Nagyon fontos, hogy fogyasszunk gyógynövényeket (aloe vera, ginzeng), sok-sok ásványi anyagot, kálciumot, c-vitamint, rostokat,

mert ezek mind támogatják s szílicium beépülését a szervezetbe.

Fogyasszatok sok folyadékot (főként tiszta forrásvizet és gyógyteákat),

mert sokkal gyorsabb így a tisztulási- és átalakulási folyamat.

 

 

 

 

Az igazi szerelmet, a boldogságot nem tudod megélni, amíg a régi energiák működnek Benned.

Le kell zárni őket, hogy a kapcsolatok új energiából újra épülhessenek.

 

Többször hallottam az utóbbi időben olyan emberektől, akik boldog párkapcsolatban élnek, és ennek ellenére ott vannak a félelmek. Hiába találod meg a másik feled, ha több előző életben már bántottátok egymást.

A szerelem ellenére ezek az energialenyomatok ott vannak Benned, s nem engedik, hogy a maga tökéletességében éld meg a kapcsolatot.

 

Meg kell tisztulnunk, fel kell oldanunk a blokkjainkat ahhoz, hogy a feladatunkat fel tudjuk vállalni és véghez vinni. A karmaoldással oldjuk azokat a blokkokat is, melyek megakadályozzák azt, hogy eljuss a feladatodig.

Ha valaki folyamatosan dolgozik magán, megszabadulhat blokkjaitól, s így ezek már nem lesznek hatással a jelenre és jövőre. Forrás: http://emelkedjfel1.blogspot.hu/2015/08/karmaoldas-blokkoldas-ertelmerol.html

 

 

 

 

 

Ön-gátló mechanizmusok

Az ember életében nagy szerepet játszanak azok az automatikus reakciók,

melyek a tanulás folyamán rögzülnek.

 

Ezek olyan energiainformációk,

melyek hozott vagy szerzett tapasztalatként tárolódnak, illetve épülnek energiaterünkbe.

 

A hozott információk, előző életbeli tapasztalatok és feladatok eredményeképpen, vagy éppen a magzati kor tapasztalataként kerülnek feljegyzésként tudatalattinkba.

Ezek a gondolatok az aktuális szituációk megélésekor aktiválódnak

és válaszüzenetként érzelmeket,

valamint abból képződő cselekvéseket kondicionálnak.

Minden tapasztalat, és a belőle megfogalmazott meggyőződés, főleg ha rendszeresen ismétlődik, előbb utóbb szokássá válik. Ebben csak az a szép,

hogy ez a szokás sokszor tudattalanul késztet minket cselekvésre,

ezért már csak az eredményét látjuk.

Ezek a tapasztalatok bennünk olyan feljegyzéseket hoznak létre,

amelyek a használati utasítás mintájára elmondják, mit-hogyan működtessünk a kérdéses szituációban.

 

1. Ezek a feljegyzések lehetnek velünk érkezett, a tudatalattinkban, lélekfeljegyzésként tárolt információk.

2. Lehetnek szerzett, a szocializációs folyamat során megtanult igazságok.

3. De akár másoktól tudattalanul átvett reakciók is, melyeknek alárendeljük magunkat.

 

A lélekfeljegyzések olyan tapasztalatok által szerzett meggyőződések, készségek és képességek melyeket a tudat, a téren és időn át tartó inkarnációs folyamata alatt szerzett.

Ezek jelen életünkben tehetségként, érzékenységként, rokon-, vagy ellenszenvként aktivizálódnak. Céljuk a további fejlődés elősegítése és a karmikus számlák kiegyenlítése.

 

A szerzett feljegyzések gyermekkorunkban, neveltetésünk családi illetve környezeti hatásai kapcsán kódolódnak belénk.

Ezek olyan folyamatos ingerhatások révén jönnek létre bennünk, melyeket nap, mint nap tapasztalunk és természetesként élünk meg.

Ezeken gyermekként nem is gondolkodunk, csak magunkban eltároljuk őket, és sokszor nem is tudjuk, hogy ezek működtetnek minket a háttérből.

A rendszeres cselekedet létrehoz bennünk egy gondolati kapcsolódást, mint összefüggést.

Pl. azért kell kezet mosni evés előtt, hogy a szennyeződések ne kerüljenek a szervezetünkbe, ha megfogjuk az ételt: tiszta kézzel egyél!

Ezt megtanulva kapcsolódik hozzá egy érzés, ha kezet mostam, az rendben van, megtisztultam, akkor ehetek: nyugodtság.

Ezt zárja a cselekedet: megmosom a kezem.

Ez egy tudatos kapcsolat,

 mely elindítja és végigvezeti bennem a gondolat-érzelem- cselekedet folyamatát.

 

Lehetnek azonban bennünk másfajta tudattalan késztetések is.

Ezeket magunkban hordozhatjuk már a fogantatásunk pillanatától. Édesanyánk és édesapánk minden információja benne van abban a két sejtben, amik összekapcsolódva, majd osztódva megadják a formát és a lehetőséget az új emberi életre. A DNS információk korántsem csak a fizikai megjelenésről és biológiai felépítésről tárolnak programokat. Bennük rejtőzik minden érzelmi és gondolati program is az adott létezőről. Mit gondolsz, akkor ezek hová lesznek? Természetesen beléd kerülnek, és a sejtmemórián keresztül beíródnak a tudatalatti terébe. Azután majd onnan aktiválódva késztetnek cselekedetre téged. Vannak olyan esetek, amikor egy gyermek pontosan úgy viselkedik, mint a születése előtt eltávozott apja. Honnan tanulhatta akkor a mintát, ha fizikailag nem volt előtte? Ki mutatta meg neki? Természetesen a sejt-tudat, ami még őrzi az édesapja minden információját a gyermekben.

 

Képesek vagyunk a kollektív tudati mintákra is rákapcsolódni.

Ha itt találunk követendőt, magunkat igazolót, akkor át tudjuk venni és onnantól a magunkénak hinni. Átéltél már olyat, hogy valaki elmesélt egy vele megtörtént vicces esetet neked? Annyira megtetszett, hogy magadra vonatkoztatva tovább adtad. Minél többször mesélted, annál igazabbnak tűnt, míg a végén már elhitted veled esett meg. A tudat képes a virtuális élményekből igazságot, hitrendszert kovácsolni…

 

A tudatunkban működő programok tehát késztetéseket hoznak létre bennünk.

Ezek vagy támogató, vagy tiltó érvénnyel vannak jelen.

A támogató meggyőződések valamilyen cselekedet megtételére ösztönöznek a vágyott dolog elérése érdekében.

A tiltó programok pedig veszélyként érzékelve az adott dolgot, igyekeznek távol tartani tőle, azaz a cselekedet szabotálására késztetnek.

Ezek lehetnek egyszerű védelmi programok: vigyázz a tűz forró, ne érintsd meg!

Ez teljesen rendben is van így, hiszen az élet védelmére utasítanak.

De mi van akkor, ha egy rosszul megfogalmazott tiltó program olyan dologtól akar eltávolítani, amire pedig szükségem lenne: a férfiak/nők mind csak azt akarják, ne higgy nekik!?

 

Ezek az önsors-rontó vagy önszabotáló programok bennünk.

 

selfsabotage

 

A tudat feladata az élet, azaz önmaga fenntartása, így rossz tapasztalat esetén igyekszik megóvni minket a már ismert negatív hatástól.

Ezt úgy éri el, hogy megakadályoz minden cselekvést, nehogy megint átéljük a számunkra fájdalmas szituációt.

Ezzel leblokkol, mi pedig vagy elfolytunk, vagy védekezésképpen ellentétesen cselekszünk.

Ha bárkiben elnyomtak gyermekkorában egy tiszta vágyat, és elhitették vele, hogy az számára nem jó, annak az információja eltárolódik gondolati-, és érzelmi szinten is benne.

Mivel gyermekként az a természetes, hogy amit tanulunk (mert még nincs saját tapasztalatunk) az igaz, elfogadjuk, hogy nem jó, nem nekem való, majd hozzákapcsolunk egy érzést is. Ugyanakkor valahol belül érezzük, nincs ez így rendjén… de elnyomjuk, és helyette a tiltó érzéskódot fogadjuk el.

Ez legtöbbször a BŰNTUDAT.

Ezért bármikor, ha ez az ember a vágyai irányába indul, vagy rájuk gondol, a gondolat azonnal összekapcsolódik a „nem jó” programmal és a vele együttműködő érzelemmel, a bűntudattal, ami benne megnyilvánulva olyan területeken gátolja őt, amiben kiteljesíthetné magát.

 

Így kerül az ember ön-gátló mechanizmusok irányítása alá.

Ha elfogadjuk mélyen belül azt az igazságot, hogy a harag rossz, akkor nem éljük meg a természetes haragunkat, amivel pedig megvédhetnénk magunkat, és elfolytunk. Ezáltal egyre haragosabbak leszünk belül, de nem veszünk róla tudomást, míg meg nem betegszünk, mert már a testünknek kell jeleznie, hogy egyáltalán tegyünk valamit.

Ugyanez igaz, minden olyan igazságra, ami bűntudattal párosul.

Nem engedhetem meg magamnak… azaz nem vagy elég jó hozzá, mondja benned az igazság. De ez kinek az igazsága? Tényleg így lenne?

Nem érdemlem meg… azaz még nem tettem meg mindent, nem szolgáltam rá, még nem fektettem bele elég energiát. De mikor lesz elég? Ki mondja ezt meg?

Nem tudom megtenni… azaz nem érzem magam elég okosnak, ügyesnek, erősnek hozzá. De mikor leszel az? Milyen erősnek, okosnak, ügyesnek kell lenned? Kihez méred magad?

Amíg nem ismerjük fel, hogy ezek a gátló igazságok irányítanak, addig tudatunkban teljesen természetes lesz, hogy ezt a „protokollt” kell használni hasonló helyzetek esetén.

 

selfsabotage2

 

Jó párkapcsolatra vágysz, de mégsem jön össze?

Itt az idő, hogy felismerd, milyen gátló meggyőződés van benned a párkapcsolattal összefüggően!

Lehet benned egy olyan igazság, mert ezt tapasztaltad gyerekkorodban, hogy minden kapcsolat szenvedéssel, lemondással és boldogtalansággal jár. Te viszont boldog szeretnél lenni. A tudatodban azonban a boldogság és a párkapcsolat nem fér meg együtt. Mit fogsz tenni? Tudat alatt szabotálod a kapcsolataidat, mert ez a belső meggyőződésed!

 

Anyagi bőségre vágysz, de kifolyik a pénz a kezedből, vagy meg sem kapod?

Itt az idő, hogy felismerd, milyen gátló meggyőződés van benned a bőséggel kapcsolatban!

Lehet, hogy azt tanultad, hogy a pénz „mocskos”. Ha te tisztán szeretnél élni, beengednél-e egy koszos dolgot az életedbe? Hát persze, hogy nem. Azonnal ellenakciót indítasz minden beáramló pénz energiára, bekapcsolod az ön-gátló mechanizmust.

 

Ha fel szeretnéd ezeket oldani, innen kell elindulni… és szépen felgöngyölíteni a felismerés és elfogadás erejével a téged mozgató szálakat.

Ha helyre teszed benned az igazságrendszereidet és rájössz, hogy dönthetsz magad is… átalakíthatod a késztetéseket, és élheted a saját életedet!

 

Sok sikert hozzá!

Szeretettel

Pusztai Orsolya – lélekgyógyász

Forrás: http://www.kristalycsakra.hu/index.php/cikkek-irasok/471-ongatlo-mechanizmusok

 

 

Miért nem sikerül mindenkinek, a negatív gondolatait pozitív meggyőződésre cserélni?

A kudarc valóságos OKA, a múltból hozott, alacsony rezgésű, generációs, ÉRZÉSEINKBEN rejlik?

 Új élethelyzet megteremtéséhez,

 pozitív gondolat, pozitív érzelem szükséges, amely létrehozza bennünk a jó ÉRZÉST.

 Egy gondolat önmagában nem más, mint egy lehetőség.

 Vidám optimista, barátnőm, megkérdezte, hogyan kerülhetett, mélyre anyagilag, mikor ő mindig pozitívan gondolkozik?

 Nem csinált rosszul semmit, csak nem volt tudatában a tudattalanul hordozott érzelmeinek.

Nem az számít, mit gondolunk, hanem milyen érzelem társul hozzá.

A tudatos életmód azt jelenti:

figyeljük meg bármely szituációval kapcsolatos gondolatainkat, meggyőződéseinket.

Tudatosítsuk az érzelmi reakcióinkat és az érzéseinket.

Miért az érzéseinkre, érzelmeinkre figyeljünk?

Az érzés a teremtés kulcsa!

A gondolataink irányát az érzelmeink szabják meg.

Életkörülményeinket az érzelmeink a gondolataink, és az érzések láthatatlan egyesülése révén valósítjuk meg.

Amikor megtanuljuk, MIRE figyeljünk,

és HOGYAN lehet az érzelmeinket a szeretet által átalakítani (transzmutálni),

máris életünk tudatos társteremtőjévé váltunk.

Harminc éves koromig, racionális (hitetlen, pesszimista) ember voltam.
Ami nem jó vagy rossz, nem tudatos választás eredménye,

hanem a múltam, érzelmi állapotának hozadéka.

Éreztem, hogy mélyen azonosultam, azaz ÉLTEM , dualitás alatt keletkezett negatív érzelmeimet (félelem, hitetlenség, stb.)

Számomra valóságos megváltás volt az érzelmekkel végzett belső munka alkalmazása.

Az energetikai munkám hatására,

mindig megtapasztaltam a külvilágban a változást. Nem kellett vizualizálnom, programoznom semmit, a változás rezgésszinten történt bennem és a világ átalakult és kürülöttem.

Nem számít melyik személyiség típushoz tartozunk, mivel mindannyian hordozzuk még jelen életünkben a harmadik dimenziós múltunk, alacsony érzelmi rezgéseit.

Azt tapasztaltam, az „ optimista” típusú embert, nehezebb szembesíteni a negatív érzelmeivel, érzéseivel. Tudattalanul tagadja, legtöbbször még saját maga előtt is. De amikor megteszi, a változás villámgyorsan megjelenik az életében.

A „pesszimista” típusú személynél, kitartó belső munkára van szükség. Mélyebben azonosult alacsony rezgéseivel, de

a kitartó benső munka, mindig  eredményre vezet!

Csodás ébredést kívánok mindenkinek!

Forrás: http://angyalokhaza.hupont.hu/84/miert-nem-sikerul#ixzz52jwUKSHg
 

 

 

 

A megvilágosodott Iró David R. Hawkins, részletezi az érzelmek elengedési folyamatát!

"Az elengedés mechanizmusa

Az elengedés arról szól, hogy tudatában vagyunk egy érzésnek, hagyjuk feljönni, vele maradunk, és hagyjuk, hadd fussa köreit anélkül, hogy meg akarnánk változtatni, vagy bármit is tennénk vele.

Ez egyszerűen azt jelenti, hogy hagyjuk az érzést lenni, és a mögötte meghúzódó energia kieresztésére összpontosítunk.

Első lépésben engedjük meg magunknak, hogy érzéseink legyenek, anélkül hogy ellenállnánk nekik, rázúdítanánk valakire, félnénk tőlük, helytelenítenénk őket, vagy moralizálnánk őket velük kapcsolatban

Ez azt jelenti, hogy félretesszük ítéleteinket, és észrevesszük, hogy csak egy érzéssel van dolgunk. A módszer arról szól, hogy az érzéssel maradunk, és az összes módosításra tett bárminemű erőfeszítést feladjuk.

Engedjük el, hogy ellen akarunk állni az érzésnek.

Az ellenállás az, ami fenntartja az érzést. Amikor feladjuk az ellenállást vagy az érzés megváltoztatására tett kísérletet, akkor az áthajlik a következő érzésbe, amit már egy könnyebb érzet kísér.

Az az érzés, amelynek nem állunk ellen, semmivé lesz, amint szertefoszlik mögüle az energia.

Amikor elengedünk, hagyjuk figyelmen kívül a gondolatainkat.

Magára az érzésre összpontosítsunk, ne a gondolatokra.

A gondolatok végeláthatatlanok, saját magukat támasztják alá, és csak további gondolatokat szülnek. A gondolatok csupán az elme racionalizálásai, amelyekkel megpróbálja megmagyarázni az érzések jelenlétét.

Egy érzés valódi oka azonban az érzés mögött felgyülemlett nyomás,

amely adott pillanatban felbukkanásra kényszeríti az érzést.

A gondolatok és a külső események csupán kifogások, az elme kitalációi.

Ahogy egyre gyakorlottabbá válunk az elengedésben, észre fogjuk venni, hogy az összes negatív érzés a túléléshez köthető alapvető félelmünkkel kapcsolatos, és hogy az összes érzés pusztán túlélőprogram, melyet az elme szükségesnek vél.

Az elengedés technikája progresszívan visszafejti a programokat.

E folyamaton keresztül az érzések mögött meghúzódó indíték egyre nyilvánvalóbbá válik.

A megadás azt jelenti, hogy nincsenek erős érzelmeink egy adott dologgal kapcsolatban: ha valami megtörténik, rendben van, és az is, ha nem.

Az elengedés eredményei meghökkentően gyorsak és finoman szőttek, a hatásai viszont igen erőteljesek.

Sokszor előfordul, hogy elengedünk valamit, mégis azt hisszük, nem jártunk sikerrel.

A barátaink lesznek azok, akik ilyenkor a változások tudatára ébresztenek bennünket. E jelenség egyik oka az, hogy amikor valamit teljes mértékben feladtunk, az eltűnik a tudatból. Mivel most már nem gondolunk rá, nem vesszük észre, hogy tovatűnt. Gyakori jelenség ez azoknál, akiknek a tudatszintje emelkedik.

Nem vagyunk tudatában mindannak a szénmennyiségnek, amit már ellapátoltunk;

mindig arra az egylapátnyira tekintünk, amivel épp dolgozunk.

Nem vagyunk tisztában azzal, mennyi fogyott a kupacból. Gyakran a barátok és a családtagok az elsők, akik észreveszik.

Az elengedés természetes képesség. Nem valami új vagy tőlünk távol álló dolog. Nem egy ezoterikus tanítás, valaki más elképzelése vagy hitrendszere.

Csupán a saját belső természetünk alkalmazása, hogy szabadabbak és boldogabbak legyünk.

Az elengedés során nem célszerű a technikáról gondolkodni. Sokkal jobb egyszerűen csak végezni.

Végül látni fogjuk, hogy az összes gondolat az ellenállás egy formája.

Képek, amelyeket az elme azért készített, hogy megakadályozza annak megtapasztalását, ami valójában van.

Amikor már egy ideje gyakoroljuk az elengedést,

és elkezdjük megtapasztalni azt, ami valójában történik, nevetni fogunk gondolatainkon.

A gondolatok hamisak, abszurd, látszatkeltő eszközök, amelyek eltakarják az igazságot.

A gondolatok hajszolása a végeláthatatlanságig le tud bennünket foglalni.

Egy nap majd felfedezzük, hogy pontosan ott vagyunk, ahol elkezdtük.

A gondolatok olyanok, mint az akváriumban az aranyhal; a valódi Én pedig a vízhez hasonlatos. A valódi Én a tér a gondolatok között, vagy még pontosabban a csendes tudatosság mezeje valamennyi gondolatunk alatt.

Mélyen magunkban, de a tudatosságunkon kívül ott lapul az igazság, miszerint már eleve tudunk mindent, amit tudni szükséges. Mindez magától megtörténik.

Paradox módon az önátadással szembeni ellenállásunk a technika hatékonyságának tudható be.

Néha úgy találjuk, megrekedtünk egy bizonyos érzésnél.

Egyszerűen adjuk fel a megrekedtség érzését.

Csak hagyjuk, és ne álljunk neki ellen.

Ha nem tűnne el, akkor nézzük meg, el tudjuk-e engedni az érzést apránként, darabokban.

Egy másik lehetséges akadály a félelem, hogy ha elengedünk egy vágyat valami iránt, akkor nem fogjuk megkapni, amire vágyunk. Gyakran célszerű megvizsgálni néhány megszokott hiedelmet, és rögtön az elején elengedni őket. Olyanokat, mint például (l) csakis kemény munka, küszködés, áldozat és erőfeszítés árán érdemelhetünk meg dolgokat; (2) a szenvedés hasznos, és jót tesz nekünk; (3) semmiért nem kapunk semmit; (4) az egyszerű dolgok nem érnek sokat.

Néhány ilyen jellegű, a technikával kapcsolatos pszichológiai akadály elengedése lehetővé teszi, hogy élvezzük a küszködés alól való felszabadulást és a technika könnyedségét."

Forrás: http://angyalokhaza.hupont.hu/79/david-r-hawkins-elenegedes-az-onatadas#ixzz52jweWdxI
 

 

 

Így tisztítsd meg otthonod a negatív energiáktól!

Otthonunknak ugyanúgy van egy aurája, egy szemmel nem látható energetikai "teste", ami reagál a környezet rezgéseire, a különböző hatásokra.

Bizonyára te is észrevetted, hogy vannak olyan házak, lakások, ahová nem szívesen lépsz be.

Mivel minden rezgés, energia, így a negatív, energetikailag szennyezett otthonok, a negatív élethelyzeteket (baj, betegség, szegénység, fáradtság stb. vonzzák).

Mi okozhat negativitást egy otthonban?

- veszekedés

- médiából érkező agresszív, negatív hírek

- a lakók negatív gondolatai

- látogatók negatív gondolatai

Ha szeretnél egy pozitív rezgésű, békét és harmóniát sugárzó otthonban élni,

ami szerencsét, boldogságot, egészséget, bőséget vonz,

akkor havonta végezd el otthonod energetikai tisztítását!

Íme pár módszer:

1.

Rendrakás, takarítás, selejtezés

A régi, nem használt tárgyak, blokkolják az energiák áramlását.

A víz, a fény, és a levegő ősidők óta az egyik legerősebb tisztító energia.

Takaríts ki, moss fel, rakj rendet, rendszerezd a dolgokat magad körül!

Nyisd ki az ablakokat, szellőztess ki, engedd, hogy a napfény átjárja otthonod minden szegletét.

 2.

Energetikai tisztítás

Ennek több módszere létezik. Kombinálhatod is őket:

 • Helyezz el minden helységben egy nagy lapos tálban sós vizet. Hagyd egy éjszakát hatni, majd öntsd ki a kertbe, vagy húzd le a wc-n.
 • Használj szárított gyógynövényeket, és ezeket meggyújtva, elfújva a lángot, a füstjükkel járd körbe a lakást. Ez lehet: fehér zsálya, tömjén, szantálfa, bazsalikom.
 • Gyújts egy fehér gyertyát és kérd meg Mihály Arkangyalt, hogy tisztítsa meg otthonod, otthonod auráját, az otthonodban lévő összes létező auráját a negatív, alacsony rezgésű energiáktól. Majd kérd meg, hogy a kitisztított részeket töltse fel gyógyító és védelmező angyali fénnyel.
 • Hangokkal: szélcsengő, hangtál, mantrák zengetése otthonodban. Ezek magas rezgése elűzi a negatív energiákat.
 • Házszentelés: ezt elég egyszer, otthonodnak általános, hosszú távú védelmet ad.

 

Bármit is válassz,

tedd rendszeresen, így gondoskodsz arról, hogy

otthonod kellemes, pozitív hely legyen,

mely alapja a boldog, sikeres életnek.

Sándor Judit - Jóportál

Forrás: http://joportal.hu/jotippek/5370/igy_tisztitsd_meg_otthonod_a_negativ_energiaktol

 

 

Az első lépés ahhoz, hogy elérj valamit,

maga a szándék megléte.

 

 

A boldog emberek 7 reggeli szokása!

Posted on 2016/07/29 by Kamilla in Holotropikum 

Nem kell ahhoz nagy bátorság, hogy beismerjük: reggel bizony egyáltalán nem könnyű boldognak lenni. Ezért sokszor értetlenkedve – esetleg irigykedve – figyeljük azokat, akik már a korai órákban is képesek vidáman szemlélni a világot. Elgondolkodtál már te is azon, hogy ezt vajon hogyan csinálják?

Íme tíz olyan szokás, ami a reggeli boldogsághoz – és nem csak – mindenképpen elengedhetetlen.

1. Hálásan ébrednek.

A boldog és kiegyensúlyozott emberek már ébredés után hálát adnak az életükért, családjukért, és minden olyan dologért, aminek jelenléte az átlag ember számára teljesen természetes.

Az ilyen emberek még ha valami miatt rossz kedvűen is ébredtek,

gyorsan igyekeznek tudatosan változtatni hangulatukon.

2. Soha nem hagyják ki a reggelit.

Hányszor hallottuk már a mondást, hogy Reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár, és vacsorázz úgy, mint egy koldus.

Mivel testünknek szüksége van

a reggeli órákban elraktározni a vitaminokat és az ásványi anyagokat a nap hátralevő részére,

a reggeli a nap legfontosabb étkezése kellene legyen. Ha eddig elhanyagoltuk, próbáljunk meg változtatni ezen, és

egy reggel se múljon el finom és egészséges ételek nélkül.

3. Ápolják elméjüket.

A boldog emberek

nem menekülnek az önvizsgálattól, gyakran magukba néznek,

és szánnak néhány percet meditációra, gondolkodásra, tervezgetésre.

Miután rendet raktak elméjükben

sokkal tisztább fejjel képesek ellátni teendőiket.

4. Szeretnek sportolni.

Nincs itt szükség semmilyen edzéstervre, egyszerűen arról van szó, hogy az ágyból kikelve dörzsöljük kissé át a bőrünket, mozgassuk meg végtagjainkat!

Futkározzunk kicsit, ugráljunk vagy nyújtsunk,

ezek a gyakorlatok mind elősegítik a vérkeringést és ezáltal jóval energikusabbak leszünk.

5. Megtervezik a napot.

Természetesen ha néhanapján mindenféle előzetes megfontolás nélkül ugrunk neki valaminek, az izgalmassá teheti az életünket, de összességében azért

jobb, ha tervezünk.

Ébredés után gondoljuk át, mit és hogyan fogunk csinálni aznap, hogy később ne kelljen szembe találnunk magunkat váratlan helyzetekkel.

6. Nem bánkódnak múltbeli eseményeken.

Reggel, ébredés után gyakran elönt a megbánás, szégyenkezés vagy a bosszankodás érzése, ha visszagondolunk az azelőtt napi vagy múltbeli történésekre. Ez tilos! A boldog emberek ilyet nem tesznek

– felkelnek, és nem visszafele néznek, hanem szigorúan,

csak és kizárólag előre!

7. Szokásukká válik a boldogság, és tudatosan keresik azt mindenben

A boldog emberek úgy kezelik a boldogságot,

mint egy jó szokást, amit sosem szabad feladni,

és rendszeresen gyakorolni kell ahhoz, hogy igazán belénk ivódjon.

Aki valóban örömökben gazdag életet szeretne élni,

annak minden egyes reggel meg kell fogadnia,

hogy aznap is a boldogságot fogja keresni. Mindenhol.

Forrás: http://filantropikum.com/boldog-emberek-7-reggeli-szokasa/

 

5 dolog, amit a sikeres emberek mindennap megtesznek

A siker felé hosszú út vezet, aki pedig eléri a csúcsot, az nap mint nap megtesz dolgokat azért, hogy ott is maradjon.

Az alábbi rendszeres cselekedetek – amelyek egy idő után a napi rutinunk részévé válnak

– nem csak abban segíthetnek,

hogy feljebb lépjünk a ranglétrán, hanem hogy meg is tartsuk az elért pozíciónkat.

Íme 5 dolog, amit a sikeres emberek tesznek mindennap, tegyük mi is!

1. Kezelik a hangulatukat

Mindig mosolyogjunk!

Számos kutatás azt mutatja, az,

hogy hogyan indul a napunk,

hatással van a teljesítményünkre is!

Jobb hát, ha búcsút intünk a rossz kedvnek,

ugyanis tanulmányok bizonyítják,

hogy a boldogság növeli a termelékenységet is.

Így reggel ne csak a munkával foglalkozzunk, hanem a hangulatunkat is igyekezzünk kezelni, ha sikeresek szeretnénk lenni.

2. Reggel nem ellenőrzik az e-mailjüket

Indítsuk a reggelt nyújtózkodással!

Kutatások azt mutatják, az e-mailünk állandó ellenőrizgetése nem csak stresszessé tehet minket, de függőséget is okozhat,

ráadásul a gyakori csekkolás hatással van az IQ-nkra, 10 ponttal is csökkenhet akár emiatt.

Ha sikeresek akarunk lenni,

akkor inkább nyújtózkodjunk egyet ébredés után, reggelizzünk meg, vagy csináljunk bármit, de annak a munkához ne legyen köze.

3. Addig nyújtózkodnak...

Mindig csak annyi feladatot végezzünk el, amennyit el is tudunk.

Ha stresszesek leszünk a felgyülemlett munkák miatt, az ronthatja a munkánk minőségét. Ne felejtsük el nem a mennyiség számít, hanem a minőség. Ne vállaljuk túl magunkat!

4. Csak a feladatukra koncentrálnak, kizárják a zavaró tényezőket

Mindez hogyan lehetséges?

Például készítsük el otthon azokat a feladatokat,

amikhez tényleg arra van szükségünk, hogy senki se zavarjon meg minket. Vagy szerezzünk be füldugót, ha valamelyik kollégánk túl hangos.

És tanuljunk meg nemet mondani, ha például egy fontos munka közben kávézásra csábítanának a kollégáink.

5. Összeírják lefekvés előtt a másnapi céljaikat

Vessük papírra azt,

amit el szeretnénk érni

Ha reggel, amikor felkelünk, már tudjuk mit szeretnénk elérni aznap, milyen teendőink vannak, jó adag stressztől kíméljük meg magunkat.

Kutatók azt állítják, nagyobb valószínűséggel teljesítjük a céljainkat,

ha azokat leírjuk. Ha lefekvés előtt papírra vetjük, mit kell másnap csinálnunk, enyhíthetünk a feladatok miatta szorongásunkon és élvezhetjük az esténket.

Forrás: http://www.blikk.hu/szolgaltatas/lelek/5-dolog-amit-a-sikeres-emberek-mindennap-megtesznek/tm56ve5

 

 

 

A boldog emberek tíz reggeli szokása

Közzétéve: 2014.10.22. Szerda, 21:35 Frissítve: 3 éve Szerző: KG

Nem kell ahhoz nagy bátorság, hogy bevalljuk: reggel egyáltalán nem könnyű boldognak lenni.

Vannak azonban olyanok, akik még egy korai órán is képesek vidáman szemlélni a világot.

Hogy miért?

Azért, mert van tíz szokás, amikhez minden körülmények között ragaszkodnak.

1. Hálásan kelnek fel.

A boldog emberek ébredés után rögtön hálát adnak az életükért, a családtagjaikért, és azért, hogy vannak döntési, választási lehetőségeik.

Még ha valami miatt úgy is érzik,

hogy bal lábbal másztak ki az ágyból,

fejben pillanatok alatt összeállítanak egy listát

a pozitív dolgokról.

Higgyétek el, nem csak a levegőbe beszélünk:

vizsgálatok is kimutatták, hogy az,

aki gyakrabban mond köszönetet, sokkal kevésbé hajlamos a depresszióra, rosszkedvre, irigységre.

2. Soha nem hagyják ki a reggelit.

"Reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár, és vacsorázz úgy, mint egy koldus." Mennyi igazság van ebben a mondásban!

A reggeli a nap legfontosabb étkezése,

testünk ekkor töltődik fel a legtöbb vitaminnal és ásványi anyaggal.

Energiát nyerünk belőle a nap további részére, erőt a harcokhoz, kitartást a feladatokhoz.

Úgyhogy hajrá, ne múljon el a reggel finom ételek nélkül!

3. Nem felejtik el ápolni az elméjüket.

A boldog emberek ébredéskor

mindig befelé fordulnak egy kicsit.

Na de nem ám a fal felé - magukba néznek, és

hagynak néhány percet a meditációra, gondolkodásra, tervezgetésre.

Így üde, tiszta fejjel képesek nekikezdeni a fontos teendőknek.

4. Sportolnak.

Nem azt mondjuk, hogy nyomjatok le egy komplett edzésprogramot, mielőtt lefő a reggeli kávé, hanem azt,

hogy az ágyból kikelve dörzsöljétek át a bőrötök, mozgassátok meg a tagjaitokat!

Futkározzatok kicsit, ugráljatok, nyújtsatok, hasazzatok, és

meglátjátok, jóval energikusabb lesztek, mint ha csak egyszerűen kikecmeregnétek az ágyból, és rögtön készülődni kezdenétek.

5. Megtervezik a napot.

Talán furcsán hangzik, de

a boldog élet egyik titka az,

ha előre tervezünk.

Természetesen a kivételek erősítik a szabályt: ha néhanapján mindenféle előzetes megfontolás nélkül ugrunk neki valaminek, az színesítheti, izgalmassá teheti az életünket, de összességében azért

jobb, ha tervezünk.

Mikor felkelünk, gondoljuk át, mit, hogyan fogunk csinálni aznap, hogy később ne kész helyzet elé állítsuk magunkat.

6. Nem bánnak meg semmit.

Biztosan mindenkivel számtalanszor megesett már, hogy reggel, visszagondolva az előző 24 óra eseményeire, elöntötte a megbánás, a szégyenkezés,

vagy egyszerűen csak a bosszankodás amiatt, hogy valamit rosszul csinált, és már nem változtathatja meg.

Nos, a boldog emberek ilyet egyáltalán nem tesznek

- felkelnek, és nem visszafele néznek,

hanem szigorúan, csak és kizárólag előre!

7. Szokásukká válik a boldogság.

A boldog emberek úgy kezelik a boldogságot,

mint egy jó szokást,

amit sosem szabad feladni, és rendszeresen gyakorolni kell ahhoz, hogy igazán belén ivódjon.

Tudják, hogy erre nincs is jobb alkalom, mint a reggel, amikor a legfogékonyabb az agy, a legnyitottabb az elme és a legfrissebb a test.

8. Nem engedik át a reggeleiket a technika ördögének.

Rengeteg olyan nő és férfi él a Földön, akik e-mailezéssel, hírolvasással, vagy egyszerűen csak a telefon, számítógép nyomogatásával kezdik a reggelt. Annak ellenére, hogy a tájékozódás ezen fajtájának is megvan a maga bája,

a boldog emberek,

míg be nem érnek a munkahelyükre,

minden "idegen dolgot" ignorálnak.

Nem hagyják, hogy a modern technika tönkretegye a reggel békéjét,

és összezavarja a kialakuló, jótékony rezgéseket.

9. Mindig célokat tűznek ki.

A boldog emberek nem csak az elintéznivalókat tervezik meg a korai órákban,

hanem azt is,

milyen kisebb vagy nagyobb célokat szeretnének elérni aznap.

Így nem csak hogy értelmet adnak az előttük álló délelőttnek, délutánnak,

hanem fel is spanolják magukat - méghozzá nagyon! Képzeljük csak el, milyen jó érzés este visszagondolni arra, mennyi mindent valósítottunk meg...

10. Elhatározzák, hogy keresni fogják a boldogságot.

Aki valóban örömökben gazdag életet szeretne élni,

annak minden egyes reggel meg kell fogadnia,

hogy aznap is a boldogságot fogja keresni. Mindenhol. Ha például egy csúnya eső mossa el a hétfőt, a boldog emberek este nem arról fognak mesélni, hogy rossz idő volt, hanem arról, hogy milyen finom, friss esőillatba burkolózott az egész város, miután megfürdött a vízcseppekben. 

Forrás: http://pozitivnap.hu/eletmod/a-boldog-emberek-tiz-reggeli-szokasa

 

5 dolog, amit a boldog emberek tesznek ébredés után

Épphogy felébredtél, készen is állsz arra, hogy elkezdd a napot. De várj!

Vigyünk egy kis tudatosságot az életünkbe már ébredéskor.

Létezik öt hatékony tipp,

amit olyan egyszerűen csempészhetünk mindennapjainkba,

hogy már-már azon gondolkozhatunk, hogy nem jutott eddig eszünkbe alkalmazni őket?

Hamarosan észreveszed,

hogy javul a lelki állapotod és bármibe kezdesz, sikerrel fogsz járni.

Az első lépés ahhoz, hogy elérj valamit,

maga a szándék megléte.

Ez az öt dolog pedig éppen ehhez segít majd hozzá. 

1. Légy hálás!

Minden új nap új lehetőség arra, hogy köszönetet mondj, amiért élsz.

Mindig találni valamit, amiért hálás lehet az ember, csupán körbe kell néznünk.

Ha folyamatosan hálát érzünk, egy idő után meglátjuk milyen szerencsések vagyunk azért, ami megadatott számunkra.

Ne akadj fent olyasmin, amid nincs,

mert az csalódottságot és szenvedést okoz.

Talán az életkörülményeink sosem lesznek számunkra ideálisak, de bármikor megállhatunk egy percre, hogy végiggondoljuk mi az, ami értékes az életünkben. Úgy érzed, nehéz találni olyasmit, amiért hálás lehetsz? Mindig kezdheted az alapoknál…,,Köszönöm a lélegzetet, ami életben tart.”

Mondd, vagy érezd – nem számít hogyan fejezed ki a háládat, ha a tudatos szándék jelen van.

2. Naponta jelöld ki a céljaid

Gondolataink alakítják az általunk tapasztalt valóságot.

Ha van valami,

amit nagyon szeretnénk megvalósítani, az általában meg is történik.

Ha boldogok akarunk lenni,

azt csináljuk, ami boldoggá tesz.

Ha ki akarunk szabadulni egy számunkra terhes fizikai vagy érzelmi környezetből, terveket szövünk, hogy meneküljünk.

A kezdeményező energia nélkül,

ami az új irányba terel bennünket, sosem változna a helyzetünk.

Legtöbbünknek minden reggel megvan a szokásos menetrendje: felkelünk az ágyból, elkészülünk, munkába megyünk.

Mielőtt bármit teszünk, érdemes hangosan kimondanunk, vagy leírnunk mit szeretnénk aznap elérni. Ez lehet valami konkrét, mint például elintézni a bevásárlást, vagy valami tágabb, mint nem bántani meg azokat, akikkel az adott napon érintkezünk.

3. Végy öt mély lélegzetet

A légzés tart minket életben. Ha nem veszünk levegőt, a szívünk megáll és nem láthatnánk a következő napot.

Leggyakrabban felületesen lélegzünk,

ami ugyan életben tart,

de nem optimizálja létünket.

Lépj a következő szintre!

Lélegezz be és ki mélyen, olyan hosszan, ahogy a legkényelmesebb. Lassan.

Érezni fogod,

ahogy a stressz és a feszültség felolvad, mint a vaj egy forró napon.

Ha fokozni akarod az élményt,

szerezz be néhány alapvető – például eukaliptusz –illóolajat és indítsd frissen a napot!

4. Mosolyogj ok nélkül

A mosolygás az egyik legjobb trükk,

ami semmibe sem kerül.

Tudod, mennyire nehéz mérgesnek maradni,

amikor mosolyogsz.

Mindaz a szerotonin és endorfin ami az agyadba árad ki fog gyógyítani a levertségből.

A mosolygás bizonyítottan csökkenti a stresszt, szinten tartja a vérnyomást és erősíti az immunrendszert, ami még egy ok arra, hogy gyakoroljuk ébredés után.

5. Bocsásd meg magadnak a múltban elkövetett hibákat

Mondhatja bárki, hogy tökéletes az élete? Nem hinném. Mindannyian követünk el hibákat…Akció és reakció: később talán megbánunk dolgokat, amikről úgy érezzük nem lett volna szabad megtennünk.

A megbocsátás erősebbé tesz,

segítségével elengedjük a szenvedést. Vedd tudomásul, ha hibáztál és habár a múlton nem változtathatsz, a jövőt azonban Te írod.

Minden változóban van…ez az egy állandó a létezésben. Folyamatosan változunk – akár észrevesszük, akár nem. Nem vagyunk azok, akik tegnap voltunk, egy éve, vagy tíz évvel ezelőtt.

Nem szabad örökké haragudnunk magunkra valamiért,

mert az csak még több fájdalmat okoz.

Mindannyian szenvedtünk már, ezért ne okozzunk még több szenvedést magunknak feleslegesen.

Lásd meg az árnyékaid,

ismerd el, hogy egy ideig veled vannak,

végül engedd el őket!

Paul Lenda

Forrás: http://lelekmagazin.hu/5-dolog-amit-a-boldog-emberek-tesznek-ebredes-utan/

 

 

Bármit elérhetsz!

/Hozzászólások/in Absolutely Woman, Blog, Karrier, bőség /szerző: Pirner Alma

Álmaid megvalósítása lépésről lépésre

Szerintem aki azt mondja, nem számít a pénz, az nem mond igazat… Lehet, hogy nem a pénz maga az, ami fontos, hanem az, amit megvehetsz vagy megtehetsz belőle, de az eredmény ugyanaz, pénz nélkül kevesebb az életed. Nekem vannak jól bevált trükkjeim álmaim megvalósítására, amiből aztán anyagi bőség is adódik, amit évek, sőt évtizedek óta alkalmazok, eléggé sikeresen.

17 éves korom óta dolgozom, most 36 éves vagyok, mindig a saját lábamon álltam, a magam ura voltam, így most olyan szemszögből közelítem meg elsőként a témát, mint egyéni vállalkozó, cégtulajdonos.

Nézzük, nekem hogy sikerült!

Álmodd meg! (Koronacsakra)

Legyen egy jó ötleted! Találj ki valamit, ami a Te nevedhez fűződik, ami még nincs Magyarországon, hozz be valami újat külföldről, gondolj újra egy régi módszert, amit felfrissítenél, nézd meg, mire van igény a piacon!

Vizualizálj! (Harmadik szem csakra)

Képzeld el pontosan, amit el szeretnél érni, akár csinálhatsz ennek a célnak egy “teremtő falat” is, online, vagy az irodádban, és rakj ki olyan fotókat, ahová el szeretnél jutni rövidebb, és hosszabb távon.

Öntsd szavakba! (Torokcsakra)

Fogalmazd meg magadban, pontosan mit szeretnél,

és hogyan fogod ezt elérni.

Milyen lépései lesznek célod megvalósításának, és kikkel szeretnél együttműködni ebben a projectben. Kezdj el beszélgetni emberekkel!

Szeresd nagyon! (Szívcsakra)

Vágyjál rá, és szeresd nagyon azt, amit kitaláltál! Enélkül nincs siker!

Akarat és összpontosítás! (Napfonatcsakra)

Akard nagyon, tudatosan, kitartóan, eltántoríthatatlanul, ne hagyd, hogy bárki elbizonytalanítson, és határozottan indulj, cselekedj!

Vágy! (Hasicsakra)

Mostmár ellenállhatatlan vágyat érzel a fizikai megvalósításra is! Készen állsz a változásra!

Lépj a tettek mezejére!(Gyökércsakra)

Nincs más hátra, mint hogy megvalósítsad fizikai értelemben is a projectedet! Kezd el promózni a szolgáltatásod, keress üzlethelyiséget, és tedd meg az utolsó lépéseket!

Soha ne veszítsd el a hitedet, és ne engedd, hogy mások befolyásoljanak!

Úgy érzed, kell egy kis segítség álmaid megvalósításához? Tervezzük meg együtt az évedet, projectedet lépésről lépésre! Igényeld évtervező SKYPE konzultációmat ITT, hogy mielőbb valóság legyen az álmodból!

Forrás: https://absolutelywoman.hu/absolutely-woman/barmit-elerhetsz/

 

 

Önbecsülés és önbizalom a nyitja minden pozitív változásnak, amely életünkben bekövetkezhet. Louise L. Hay

 

Bármit elérhetsz!

/Hozzászólások/in Absolutely Woman, Blog, Karrier, bőség /szerző: Pirner Alma

Álmaid megvalósítása lépésről lépésre

Szerintem aki azt mondja, nem számít a pénz, az nem mond igazat… Lehet, hogy nem a pénz maga az, ami fontos, hanem az, amit megvehetsz vagy megtehetsz belőle, de az eredmény ugyanaz, pénz nélkül kevesebb az életed. Nekem vannak jól bevált trükkjeim álmaim megvalósítására, amiből aztán anyagi bőség is adódik, amit évek, sőt évtizedek óta alkalmazok, eléggé sikeresen.

17 éves korom óta dolgozom, most 36 éves vagyok, mindig a saját lábamon álltam, a magam ura voltam, így most olyan szemszögből közelítem meg elsőként a témát, mint egyéni vállalkozó, cégtulajdonos.

Nézzük, nekem hogy sikerült!

Álmodd meg! (Koronacsakra)

Legyen egy jó ötleted! Találj ki valamit, ami a Te nevedhez fűződik, ami még nincs Magyarországon, hozz be valami újat külföldről, gondolj újra egy régi módszert, amit felfrissítenél, nézd meg, mire van igény a piacon!

Vizualizálj! (Harmadik szem csakra)

Képzeld el pontosan, amit el szeretnél érni, akár csinálhatsz ennek a célnak egy “teremtő falat” is, online, vagy az irodádban, és rakj ki olyan fotókat, ahová el szeretnél jutni rövidebb, és hosszabb távon.

Öntsd szavakba! (Torokcsakra)

Fogalmazd meg magadban, pontosan mit szeretnél,

és hogyan fogod ezt elérni.

Milyen lépései lesznek célod megvalósításának, és kikkel szeretnél együttműködni ebben a projectben. Kezdj el beszélgetni emberekkel!

Szeresd nagyon! (Szívcsakra)

Vágyjál rá, és szeresd nagyon azt, amit kitaláltál! Enélkül nincs siker!

Akarat és összpontosítás! (Napfonatcsakra)

Akard nagyon, tudatosan, kitartóan, eltántoríthatatlanul, ne hagyd, hogy bárki elbizonytalanítson, és határozottan indulj, cselekedj!

Vágy! (Hasicsakra)

Mostmár ellenállhatatlan vágyat érzel a fizikai megvalósításra is! Készen állsz a változásra!

Lépj a tettek mezejére!(Gyökércsakra)

Nincs más hátra, mint hogy megvalósítsad fizikai értelemben is a projectedet! Kezd el promózni a szolgáltatásod, keress üzlethelyiséget, és tedd meg az utolsó lépéseket!

Soha ne veszítsd el a hitedet, és ne engedd, hogy mások befolyásoljanak!

Úgy érzed, kell egy kis segítség álmaid megvalósításához? Tervezzük meg együtt az évedet, projectedet lépésről lépésre! Igényeld évtervező SKYPE konzultációmat ITT, hogy mielőbb valóság legyen az álmodból!

Forrás: https://absolutelywoman.hu/absolutely-woman/barmit-elerhetsz/

 

Hogyan valósítsd meg álmaidat? 5 egyszerű tipp, mely beválik!

2015. július 25./0 Hozzászólások/in Body Guru & Selfness, Karrier, bőség /szerző: Pirner Alma

Jó ideje elkezdtem tanácsadással foglalkozni, gyakorlatilag amióta tanítok, ez is része az életemnek. Mélyebben, napi szinten azonban az utóbbi egy évben foglalkozom vele, amióta beindult a “babaproject”, és átvette coaching paraxisom az uralmat a táncoktatás felett. 70% -át napjaimnak ez teszi ki, és nagyon élvezem!

Rengeteg sikertörténetem van, és nagyon büszke vagyok azokra,

akiknek sikerült életminőségén javítani technikáimmal és a közös munkával.

Az eddigi tapasztalataim inspiráltak arra, hogy megírjam ezt a bejegyzést,

segítve azoknak is az önmegvalósítást és céljaik elérését, akik esetleg nem jutnak el hozzám, de egyedül nehezen vágnának bele.

Gyakorlatilag mindegy, milyen témában van elakadásunk, vagy nehézségünk,

ez az 5 tipp szinte mindenre alkalmazható, legyen szó életvezetésről, karrierről, párkapcsolatról vagy egészséges életmódról.

Mi a legnagyobb és legmélyebb célja az életednek jelen pillanatban? Ülj le, és gondolkodj el rajta, ha nem jön rögtön a válasz. De úgy, hogy senki nem ítél meg, senki nem nevet rajtad. Ne azzal foglalkozz most, vajon mit gondolnak mások, csak a magadra figyelj.

Megvan? Szuper! Ez már fél siker! Most nézzük, hogyan érheted el. Mert igen, elérhetsz bármit! Csak rajtad múlik!

Lásd a teljes képet, a CÉLT, de apró lépésekkel haladj!

Ha kis célokkal és lépésekkel haladsz a legnagyobb CÉL felé, folyamatosan érnek sikerélmények, ami tovább motivál. Nem érzed azt, hogy túl messze van az álmod, hiszen napi szinten teszel érte, apró lépésekkel, de haladsz. Azok az emberek, akiknek van stratégia és célterv lépésekkel és időzítéssel a CÉL mögött, sokkal sikeresebbek, kitartóbbak, és kevésbé adják fel!

Ha például soha nem sportoltál, vagy nagyon régen, ne heti 4×1,5 óra edzéssel kezdj, hanem napi 20 perccel. 20 percet mindenki képes mozogni egy nap, és mindenkinek akad rá ideje. Lehet, hogy 20 perc után úgy fogod érezni, szívesen folytatnád. Ha nem, az sem gond, mert a napi kitűzött célt teljesítetted, ott a PONT!

Legyenek példaképeid!

A legtöbb embernek nincsenek olyan adottságai, ha úszásról beszélünk, mint mondjuk Michael Phelps-nek, ezért ne is hozzá hasonlítsd magadat. Keress olyan példaképeket, akik nehezen indultak, hasonlóan, mint ahol ma Te vagy, sok akadályba ütköztek, mégis sikerült elérniük céljaikat. Olyan példaképeket keress, akikkel jobban tudsz azonosulni, így sokkal inspirálóbban tudnak rád hatni.

Ne született zsenikhez vagy milliomosokhoz hasonlítsd magad, ne ők legyenek a mérce. Keress olyanokat, akik a semmiből jöttek, külső segítség nélkül, és lehetőleg Magyarországon.

Kérj tanácsot igazán szenvedélyes emberektől!

Olyanoktól kérj tanácsot, akik szenvedélyesen szeretik és űzik nap mint nap azt, amit éppen csinálnak.

Sokkal motiválóbb olyanokkal beszélgetni, akik tevékenységéből kiérződik az erő, hit és szenvedély, nem csak az “üzlet.”

Ezek a beszélgetések felpörgetnek téged is, feltöltenek, és újult energiával tudod folytatni utadat!

Hallottál már igazán szenvedélyes embereket beszélni a szakmájukról, hivatásukról? Érezted, hogy akarva-akaratlanul magával ragadott a monológ? Érezted, hogy feltöltött, mágnesként vonzott, tudattalanul is motivált? Ha ilyen emberek adnak tanácsot, extra motivációt is kapsz tőlük, és sokkal hitelesebbek számodra!

Dacolj a megszokottal!

Mindenkinek van egy bevált sablonja a dolgokra. Ez nem azt jelenti, hogy ez neked is be fog jönni, és működni fog.  Az innováció és kreativitás elengedhetetlen a sikerhez az üzletben (és magánéletben is), merj változtatni, merj kockáztatni, merj személyre szabni dolgokat. Ne feledd, más vagy, mint a többiek, más háttérrel, érzésekkel, képességekkel, erősségekkel és gyengeségekkel.

Ha az igazán sikeres emberek mindig mások sémái alapján haladtak volna, valószínű, rég elbuknak! Az innováció rendkívül fontos mindenben. Változik a világ, változunk mi is! Nem kell mindig Neked lenni a reakciónak, lehet te az AKCIÓ is! Légy Te a változás!

Ne tántorítsanak el a kisebb akadályok!

Sajnos olyan nincs, hogy valami egy tökéletes diadalmenet. Valószínűleg nem is értékelnénk annyira a CÉL elérését, és az oda vezető utat, ha lenne.

Akadályok mindig vannak, amik próbára teszik hitünket és elszántságunkat. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy megküzdünk velük, és átlépünk rajtuk. Az ilyen helyzetekben emlékeztetni kell magunkat, miért is kezdtük el, és menni tovább!

Szükséged van egy saját mentorra? Azt hiszem, megtaláltad!:-)

Tetszett a cikk, hasznosnak találtad? Nyomj egy LIKE-ot

Betekintenél privát életembe még jobban? Kövess az Instagram -on!

Kövess a Bloglovin’ -on, hogy minden alkalommal kapj értesítést, ha új bejegyzést írok! Csak 3 perc és nagyon könnyű regisztráció, hogy első kézből értesülj az újdonságokról! Legyél mindig képben!

Címkék: boldogság, bőség, céltudatosság, coaching, karrier, siker

Forrás: https://absolutelywoman.hu/body-guru-selfness/hogyan-valositsd-meg-almaidat-5-egyszeru-tipp-mely-bevalik/