Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Selfness 6

2018.03.15

Minden egyes pozitív szó, gondolat, érzés, képzelet, amit minél többször használsz napi szinten, annál hamarább rövid vagy hosszútávon, az elindul megvalósulás felé.mj

 

A szeretet melegségét átadni, éreztetni a másik emberrel, az egy nagyon szép, nagyon kellemes élmény, érzés mindkét félnek.mj

 

“Csak ülj, várj és meditálj. Nem kell semmi után sem futnod. Minden eljön hozzád. El tudod ezt hinni? Csak ülj és meditálj, és a lehetetlen is lehetségessé válik.”

Sadhana

A sadhana szó szanszkrit kifejezés. Arra utal, hogy az utunkon haladva kitartóan, erőfeszítéseket téve haladhatunk leghatékonyabban a célunk felé. Ez a cél nem más, mint önmagunk testi-lelki-szellemi harmóniájának megteremtése.

 

Ennek eszköze számomra a kundalíni jóga. Készlettára széleskörű és szinte kimeríthetetlen. Tartalmazza a jóga ászanáit (gyakorlatokká – kriyákká – formálva), a tudatos légzés technikáit (pranayamak), relaxációt, meditációt és a szikh mantrázás hagyományát, mely a hang teremtő erejének tudásán alapul.

 

Mindenkinek meg lehet a saját sadhanája, amit nap mint nap végez a hajnali órákban. Én magam többnyire az aktuális “igényeim” szerint igyekszem kiválasztani, melyik gyakorlatsort, meditációt végezzem, és hogy milyen hosszúságban, hány napig. Előfordul, hogy egy mantrát 120 napon keresztül éneklek. Egy sadhana ilyen komplexitása nagyon hatékonyan tud működni, és sok-sok energiával tölt fel.

 

 

Ennél már csak az tud erősebb lenni, amikor többen együtt gyakorolunk. A közösségi sadhana nem egy rendes jógaóra, ahol valaki “tanít”, a többiek “tanulnak”. Hanem csodás alkalom arra, hogy együtt lélegezzünk, jógázzunk, meditáljunk, mantrázzunk és hallgassuk a hajnalt ( természetesen azért egy vezető összetartásával ).  A közösségi sadhanák az alábbi “program” alapján zajlanak:

Minden második szombaton hajnalban ( őszi-téli időszakban 6-9 óra között )

06:00: Együtt elrecitáljuk a JapJi Sahib-ot ( Szikh ima )
06:20: Háromszor elzengetjük az Adi Mantrát: Ong Namo Guru Dev Namo – ráhangolódás
06:25: Kundalíni Jóga Kriya kb. 25-45 perces
07:10: Mély relaxáció
07:25: A Vízöntő Sadhana Mantra Meditáció ( a Halak korszakából a Vízöntő korszakába való átmenet felkészítő meditációja a tudatosság kiterjesztésére ) elzengetése (62 perc)
08:25: Kontempláció/Ima percei
Zárás : beszélgetés, teázás

Yogi Bhajan így beszélt a Közösségi Sadhanáról:

„Tested Isten Temploma, és Lelked a Szentséges Belső Tanító. Szóval felkelsz korán reggel, meditálsz, mantrát zengetsz, gyakorlatokat végzel, csatlakozol a lelkedhez, szabályozod a lélegzeted és eggyé válsz a csoport tudatosságával. Ezen a módon egymást segítitek. A csoport- tudatosság a hajnali sadhana alatt egymás segítéséért van.

Ha én meg is próbálok aludni, valaki más biztosan ébren van. Ha ebből az egész csoportból csak egy valaki kinyilík Isten felé, csak egyetlen egy, mi mindannyian áldottak leszünk az ő nyitottsága által. Ez az, ami számít! Ha egyvalaki elsétál a Sadhanára szívvel és lélekkel, egy imatelt elme állapotában, az mindannyiunk javára szolgál. Ebben van a csoportos sadhana ereje.

De még mindig hordozunk magunkban valamit a múltból. Felidegesítjük magunkat azon, hogy ki vezesse a sadhanát. „Ó, az milyen remek sadhanát tartott! Az meg hogy felborította a sadhanát.

Az igazság az, hogy senki sem dúlhat fel egy sadhanát és senki sem csinálhatja gyönyörűen. Az maga Isten, aki a sadhanán keresztül megnyilvánul. Amikor te szolgálsz, és közvetítőként cselekszel, akkor Isten rajtad keresztül nyilvánul meg. Ha a reggeli sadhana során valaki nem tudja feloldani a határokat, és megtalálni az Egységet, akkor nem hiszem, hogy bármikor máskor meg tudná tenni. Mindenki egyért és egy mindenkiért, ez az alapelv.

Ha muszáj a sadhanát egyedül végezned, akkor miközben énekelsz, képzelj milliónyi embert magad körül. Halld mindannyiukat énekelni, veled a középpontban, mozdulatlanul. Érezd, hogy nem énekelsz fizikailag, és mégis vezeted az éneket, és az ének vezet téged. Ezt képzeld el, és közben zengesd a mantrát.”

 

Ajánlott előkészületek:

Lágyan indítsd a napot!
Rövid nyújtózással és légzőgyakorlattal ébreszd magad az ágyadban.
Utána vegyél hidegvízes zuhanyfürdőt (Ishnan), megtisztítva a tested az előtted álló napra.
Kényelmes öltözékbe bújj, és ajánlott (de nem kötelező) valamely fejfedő (imakendő, turbán).
A hajnali időpontra való tekintettel érkezz minél nagyobb csendben, lehetőleg már a belső figyelem állapotában. Gyakorlás előtt „nemes csend”-ben vagyunk együtt.

A terem befogadó képességének korlátai miatt kérünk, jelentkezz be az ilonavernyik@gmail.com  címen.

Forrás: http://www.anahata.hu/?page_id=378

 

 

Találkoznak valakivel, s az illető felébreszt lelkükben egy érzést. Megnyílik a szív, és rögtön szebbnek látják a világot. Hirtelen minden színes lesz, élettel teli. Boldogság illata terjeng a levegőben. Boldognak lenni pedig jó dolog. Ilyenkor szeretjük önmagunkat. - Mohácsi Viktória-

Csuang-ce 1/3. könyvében szó van Lie-ce-ről, arról az em­berről, aki képes volt „a szél hátán lovagolni".

Lie-ce megtanulta egy mestertől, hogyan kell a „szél hátán lovagolni"- majd hazatért. Ezek után megkereste őt egy Jin ne­vű tanítvány, és kérte avassa be őt is a titokba. Lie-ce hónapokig váratta őt, és nem szólt hozzá. (Mennyire hasonlít ez a| zen-mesterek történeteihez!) Egyszer aztán így szólt hozzá: „- Ülj le! Elmondom hát neked, mit tanultam a Mesternél. Miután három évig voltam a szolgálatában, nem mertem különbséget tenni igaz és hamis között, a szájam nem mert beszélni a hasznosról és a haszontalanról. Csak akkor méltatott engem a Mester egy pillantásra. Öt év múlva kezdett az elmém ismét különbséget tenni igaz és hamis között és a szám beszélni mert, hasznosról és haszontalanról. Akkor először derült fel a Mester és mosolygott. Hét év múlva meg tudtam szabadítani gondola­taimat; nem volt már az elmémben nyoma sem igaznak és ha­misnak. Akkor a Mester maga mellé hívott. Kilenc év múlva szabad pályát adtam a gondolataimnak és szavaimnak; tudatom­ban nem volt már igazság és tévedés, haszon és kár. Igen, azt sem tudtam, hogy tanítómesterem van-e vagy csupán egy tanu­lótársam. Az Én és nem-én közötti különbség eltűnt, külső és belső összekeveredett, megszűnt a különbség az érzékek közt, nem tudtam, szemem van-e vagy fülem, orrom-e vagy szájam. Az volt az érzésem, hogy szellemem megmerevedett, testem széthullt, csontjaim és húsom felbomlottak. Már nem éreztem, hogy mire támaszkodik testem, érik-e lábaim a talajt, hagytam magam a szél által keletre és nyugatra hordani, mint a száraz csepü vagy falevél, és végül már azt sem tudtam, hogy én viszem-e a szelet, vagy az hord engem?

Na, lásd: még egy éve sem vagy tanítód házában. Remélheted-e, hogy beléphetsz az ürességbe, és lovagolni tudsz a szél hátán?"

Erre a tanítvány igen elszégyellte magát, és egészen csendes lett, és hosszú ideig szólni sem mert többé.

 

 

A kolostori taoizmus, a taoista pantheon kialakulásá­ról értekezzünk. A taoizmusnak az az ága, amely a személyes, fizikai halhatatlanságot tűzte ki célul, valamikor az i.e. száza­dokban kezdett körvonalat ölteni, de sokkal régebbi időkben gyökeredzik. Kétségtelen, hogy az emberiség összes vallásai közül talán legkorábban és egyedülálló módon, a taoisták egész rendszert dolgoztak ki a halhatatlanság elérésére.

 

A taoista adeptus gyakorlatainak célja a hszien-ség vagy hszi-en-állapot megszerzése volt. A hszien (halhatatlan) a nyugati gondolkodás számára nehezen megmagyarázható.

 

Már a Han-korban elkezdték ábrá­zolni ezeket a lényeket, amint furcsa (a Taj-csi-csüan gyakorlataira emlékeztető) mozgást végeznek. Szárnyas embe­rek voltak, akik olykor csupán egy-egy ruhadarabot hátrahagy­va hszien-né váltak; halhatatlanok lettek. Ezt a végső stádiumot a „testtől való megszabadulásnak" vagy „elválásnak" nevezték. (Si-csie avagy a HUN -lélek (lien-hun) átalakulása).

Egyes taoista szekták a hszien-séget hasonlóan, de mégis el­térően magyarázták; megint másként fejezték ki a „halhatat­lanná válást" a taoista alkimisták, vagy a taoizmussal rokon­szenvező költők, így Li Taj-po is. Lie-ce így beszél a hszien- ről:

"...úgy emelkednek a levegőbe, mint ahogyan az ember szilárd talajra lép, az üres térben pihennek úgy, mintha ágyban aludnának. Pillantásukat felhő és köd nem fedik el, mennydörgés nem süketíti meg őket Szépség vagy rútság szívüket nem csábítja. Hegyek és völgyek nem szabnak gátat lépteiknek. A szellem erejében vándorolnak..."?

(Lie-ce II/l. részlet)

 

Koncentrációs és meditációs gyakorlatokkal megkísérlik, hogy egyfajta energiákkal körülvett „magházat" építsenek ki. Tulajdonképpen az illető saját energiái borítják be ezt a középpontot, ezáltal egy látens erő áll elő, amely egy pon­ton elválik a primér, „múlandó időtől". Ezt képeken úgy fejezik ki, hogy a szent szívében egy kisgyermek születik, aki aztán a koponyatető magasságában a szabadba jut.

Forrás: Tábori László - A tao virágai (részlet)

 

 

 

 

A Sárkány Útja

A taoizmust hagyományosan a Sárkány Útjának tartják - így a sárkány lett az átalakulás kínai szimbólum. A taoizmus az átváltozás útja - az az út, amelyen haladva valamely dolog valami mássá változhat.
Az bizonyos, hogy a taoistákat évszázadok óta a varázslókkal azonosítják nagyon gyakorlati formában, de mégiscsak varázslat. Két taoista átváltoztatás nagyon hasznosnak bizonyulhat bárki életében.
 

  • Az első a negatívum pozitívummá fordítása, a taoista harcművészet közismert elve. Minden felhasználható általa, ami csak az utunkba akad.
  • A második "varázslat" a pozitívum pozitívumot vonz. Ennek alapvető példája a taoista orvoslás alapelve, amely szerint az egészség titka az egészségben rejlik.

Forrás: http://www.buddha-tao.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/taoizmusbol.html

http://taichikungfuszekszard.blogspot.hu/2012/07/sarkany-utja.html

 

 

,,Aki hazudik, önmagát csapja be, aki lop, önmagát lopja meg, aki öl, önmagát öli meg! Miért? Mert ez láncreak­ciót alkot, és vágyaid, indulataid sereggé válnak, és mint rabszolgát, magukkal hurcolnak.

 

Minden lényt úgy sze­ress, mint önmagadat, minden lényben önmagadat lásd; akkor a kapu nélküli kapu könnyedén kinyílik előtted.

 

Az önzetlenség és az én-mentesség megvalósítása. A lámpának fel kell áldozni az olajat, hogy a szeretet fényét sugározza. Ugyanígy az igaz szeretetben, a Tao-ban fel kell áldozni az Én-t, ah­hoz, hogy mindenkiben önmagunkat lássuk, és ezáltal minden lényt úgy szerethessünk, mint önmagunkat. A felhők felett örökké derűs az ég, örökké süt a napsugár, a szenvedés oka a ragaszkodás, úgy tárgyhoz, mint sze­mélyhez, és ez az a felhő, amely eltakarja előled a Tao ragyogását és melegét, pedig Ő minden lényt egyformán szeret. Ez olyan boldogságot jelent az egyén számára, mint a zsenge fűszálnak hűvös hajnalon a kelő nap suga­rai. A tudatlan ember azt mondja: minek ilyen ostobasá­gokkal foglalkozni, hiszen ennek semmi gyakorlati haszna sincs? A válasz igen egyszerű.

A valamiben kere­sendő boldogság átmeneti tünemény, mint a fogyó hold, de a semmiben boldognak levés a legnagyobb művészet és tudomány, mert azt tőlünk elvenni nem lehet.

Az üres­ség és a csend szeretete elvezet a túlsó partra, ahol az igaz béke, boldogság, szabadság várja az arra méltó uta­sokat. Itt található az árnyék nélküli fény.” Tábori László - A tao virágai (részlet)

 

 

„Az eredendő fény, ami mindannyiunkban ott van” – Interjú a világhírű mantraénekessel, Snatam Kaurral

 

Liane Buck: Mi az Original Light és ezen belül is, mit jelent neked ez a kifejezés?

 

Snatam Kaur:

A könyv címének azért éreztem tökéletesnek az Original Light kifejezést,

mert ez nagyon jól leírja, hogy mi történik minden reggel, amikor elvégzem a meditációs gyakorlatomat: ilyenkor mindig behívom és összegyűjtöm a fényt, ami különféle forrásokból érkezik.

 

Néha a meditációim során úgy érzem, hogy szükségem van arra, hogy ez a fény átöleljen.

Máskor arra van szükségem, hogy felemeljen, és tisztábban, magasabb perspektívából lássam az életemet.

Mindig ezen a két módon érzékelem a fényt: vagy átölel vagy felemel, kiemel a problémáimból.

 

Azt gondolom, könnyen elfeledkezünk a lelkünk természetéről, a szellemünk természetéről és arról is, hogy ebben az értelemben mindannyian összekapcsolódunk. 

 

A címben az „eredeti” szó erre az eredendő fényre utal, az én legbelső lényegére,

ami mindannyiunkban ott van, és amelynek rezgése szerint valóban élhetjük, élhetnénk az életünket. Ez egyfajta emlékeztető önmagunkra. A kifejezés nekem is egy emlékeztető, ami erre a belső lényegre, a valódi énre emlékeztet, amihez minden nap hozzáférhetek.

 

Liane Buck: A gyakorlást ajánlott reggel elvégezni, vagy lehet bármikor a nap folyamán? Ha mondjuk valaki nagyon elfoglalt reggelente vagy nem tudja beiktatni a nap kezdetén a gyakorlást, megcsinálhatja délután is?

 

Snatam Kaur: Igen. A könyvben van egy olyan fejezet, hogy „Az Én jelenléte”. Ebben beszélek arról, amit én „minimum szintnek” nevezek.

 

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy legyél tisztában azzal,

neked mire van szükséged az életedben, a mindennapjaidban ahhoz,

hogy egyensúlyban legyél, hogy a középpontodban legyél. Ezt hívom a minimum szintnek.

Számomra a minimum szint napi 30 perc jóga, minden áldott nap, ami tényleg segít kiegyensúlyozottnak maradnom, és innen építkeznem. Ezért  ösztönzöm az embereket is erre.

 

….

De visszatérve az eredeti kérdésedre,

a reggel azért nagyon jó a gyakorláshoz,

mert így úgyszólván beállíthatod az egész napod rezgésszintjét.

A reggeli gyakorlás lehetővé teszi, hogy az egész napodat a fény és az öröm frekvenciáján éld meg.

Emellett tisztítja az elmúlt életek karmáját, a negatív cselekedetek hatását is.

Liane Buck: A napi két és fél óra gyakorlással nemcsak magadat változtatod meg.

Azzal, hogy magadon dolgozol, közvetett módon elősegíted azt is, hogy mindannyian jobb életet élhessünk itt a Föld bolygón, hiszen egyfajta példaképpé, fénysugárrá válsz a többiek számára. A Vízöntő Sadhanát elvégezni tulajdonképpen önmagában egy Seva (széva, vagyis „önzetlen szolgálat”).

Snatam Kaur: Igen, de én szeretem ezt.

Jó dolog, hogy szentséges környezetet tudunk teremteni az otthonunkban, a közösségeinkben,

ennek pedig valóban a napi spirituális gyakorlás a kulcsa.

A mi hagyományunkban, a kundalini tradícióban a „dasvandh” eszményéhez tartjuk magunkat: ez azt jelenti, hogy az időd, energiád és pénzed 10%-át a közösség javára fordítod.

 

Snatam Kaur: Úgy érzem, ha valakiben megvan a tiszta szándék, valóban az a legfontosabb aspektus, és a legfontosabb energia, ami gyógyulást, fényt és szeretetet hoz az illető életébe.

 

Forrás és a teljes cikk: http://www.namaste-elmeny.hu/az-eredendo-feny-ami-mindannyiunkban-ott-van-interju-a-mantraenekes-snatam-kaurral/

 

 

 

 

 

,,Gondolatainknak sokkal nagyobb hatása van a hétköznapi életünkre, mint azt hisszük.”

,,Abból a sok gondolatból, amely megfordul napközben a fejünkben, csak azok valósulnak meg, amelyek többször az eszünkbe jutnak, amelyeket képesek vagyunk képszerűen is magunk előtt látni, és újra és újra érzelmi energiákkal táplálunk. Ugyanis minél erősebb érzelmek társulnak a gondolathoz, annál nagyobb az esélye a testet öltésének.” - Szabó Judit, ezoterikus szakember

Gondolatainknak sokkal nagyobb ereje van, mint hinnénk. Képesek vagyunk vele saját életünkre kihatna, sőt, meg is változtatni azt.

Talán már te is tapasztaltad, hogyha egy adott dologra koncentráltál, akkor az a dolog valahogyan belépett életedbe, vagy megvalósult.

A vonzás törvényének szoros kapcsolata van a gondolatok erejével. A fejünkben kigondolunk dolgokat, és a gondolatok ruházódnak fel teremtő energiával. Így tudunk hatni a körülöttünk lévő világra pusztán azzal, hogy érzünk és gondolkodunk.

Egyes tibeti szerzetesek olyan dolgokra képesek a gondolat erejével, amikre egy átlagember nem lenne képes.

Vannak, akik képesek a földtől elemelkedve levitálni, míg mások apró köveket és egyéb anyagokat manifesztálnak a semmiből tenyerükben

Éppen ezért - mert a tudatnak és a gondolkodásnak ereje van - érdemes tudatosan gondolkodnunk. Ugyanis optimista életfelfogással segíthetünk saját életünk alakulásán.

Egy férfi Amerikában úgy nyerte meg álmai autóját, hogy minden nap a kezébe és zsebébe képzelte a slusszkulcsot. Azt állította, hogy ez az egyszerű gyakorlat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy teljesüljön az álma.

És a te álmod, vágyad is teljesülni fog? Csak rajtad áll, és azon, hogy milyen erősek a gondolataid!

Forrás és a teljes cikk: http://avilagtitkai.com/articles/view/mi-a-titka-a-vonzas-torvenyenek-megmutatjuk

 

 

,,Ha átültetitek a gyakorlatba a tanítást olyan boldogságban lehet részetek, ami messze hatalmasabb, mint bármely érzékszervi öröm, amit férfiként és nőként élhettek át, vagy bármely egyéb boldogság, amit az érzékszerveken keresztül tapasztalhat meg az ember.

Biztosíthatom, hogy ez a fajta boldogság mindenki számára elérhető.” (Sayadaw U Pandita)

 

Az elme ellenőrzésének képessége.

A helyes gondolkodásra való képesség. Vegyünk erre egy példát: ha megfigyelünk egy helyzetet, mérlegelünk, hogy az előnyös, hasznos lesz-e, vagy sem. Ez a képesség segít, hogy eldöntsük, helyes-e valamit megtenni, vagy sem.  Így el tudjuk kerülni, hogy olyat tegyünk, ami nem helyes, vagy előnyös megelőzve ezzel a káros következményeket. (Sayadaw U Pandita)

,,Ezek az ötletek mind abban segítenek, hogy emeljék rezgésszintünket, így ezáltal pozitív változást hozzanak életünkbe.”

 

Nincs női és férdii lpgia, csak…

 

Egy baráti jó szó elűzheti a depressziós lelkiállapotodat. Egy szép zene is néha. S főleg egy ölelés. Megváltoztathatja rossz hangulatodat, amelyben sokáig benne maradhatsz. Néhány jó szó felébreszthet, megváltoztatja lelked időjárását.

Áldottak a jó barátok! A derűs emberek. A fölemelő zenék! A jó akaratú emberek, akik segítenek élni.

Dobd el azt a könyvet, bármilyen okos is, ha lever, és ne hallgass olyan zenét, amely nem ad örömöt, eksztázist. Ne hallgass semmire, ami nem emel fel, nem visz át egy rossz valóságból a jó valóságba. (Müller Péter)

,,Reggel kezdd úgy a napot, hogy nagy lelkesedéssel kelsz fel, azzal az elhatározással, hogy ma igazán nagy örömmel fogsz élni - és azután kezdj el nagy örömmel élni..." – Osho

,,A tudás erő; ha a legjobban akarunk dolgozni, értenünk kell, ha pedig érteni akarunk, tanulnunk kell. A bölcs ember tudja, miképpen élhet békében és boldogan, mert élete összhangban van Istennel. Mindent értve, mindennel együtt érez; minden önzést maga mögött hagyott, és csak azért él, hogy segítsen és áldjon."

,,Óriási erő van a képzeletünkben, óriási erő van abban, hogy ha tényleg elkezdünk először itt belül teremteni.”

,,Legyen jólét, béke, egészség és nyugalom, mindenki érje el a boldogságot és a bőséget.”

 

Milyen jó tanácsot adnál 5 ével ezelőtti magadnak?

 

Van olyan dolog, amit a legszívesebben megváltoztatnál magadon? Ha van, mi az?

,,Az élet művészete nem más, mint a bensőnkben zajló tudati és testi folyamatok mély megismerése, és ezzel a szenvedés alapvető okának feltárása, és a boldog, egészséges élethez vezető hatások elérése, előidézése.”

 

,,A meditáció segítségével, a belső valóság objektív szemlélésének útján haladva, fokozatosan megszabadulhatunk belső feszültségeinktől, félelmeinktől, így egyre boldogabb és békésebb életet élhetünk.”

A gondolat ereje

 

Az elmédnek teremtő ereje van, tudtad?

Gondolj csak bele, amikor például álmodozol valamiről: szinte a legapróbb részletekig képes vagy elképzelni, kitalálni, a szemed előtt látni egy olyan dolgot, ami a valóságban nem is létezik.

Hihetetlen, de ez az az erő, ami ahhoz kell, hogy aztán valamit a valóságban is megteremts – és ez nem afféle hókuszpókusz, de azért tudni kell hol van a határ a hókusz és a pókusz között.

 

Ha olvastál már valaha könyveket arról, hogyan teremts meg dolgokat az elméd erejével, milyen fontos a gondolat hatalma, a vizualizálás, a célkitűzés stb. akkor azt gondolhatod, elég jó erősen valamire gondolni, minél gyakrabban és már működni is fog a dolog.

Őszintén szólva én dolgos parasztcsaládból származom és valahogy nem ilyen elképzelős vér folyik az ereimben: szerintem nem elég elképzelni, hanem meg is kell csinálni (hiába gondolok jó erősen az ebédre és képzelem el minden falatát – attól még éhes maradok :))

 

Viszont, ha jól elképzeled, az már egy fél jóllakás, figyelj csak:

 

Ebéd

 

Ugye, hogy beindult a nyállelválasztásod? ������

 

1. Az első lépés tehát a vizualizálás legyen.

Képzeld el, milyen lesz a honlapod! Hogyan fog kinézni? Képzeld el az írásaid stílusát! Milyen stílusban, milyen nyelvezettel szeretnél majd írni az olvasóidnak!

Gondolj ki minden egyes apró részletet ugyanúgy, mintha álmaid kávézóját szeretnéd megnyitni és azt kellene bebútorozni, kiválasztani a szórólapok színét és a csészék dizájnját: Neonszínű modern formákat vagy retro stílusú bútorokat választanál inkább?

 

2. A második lépést sokan kihagyják, pedig legalább olyan jó, mint az álmodozás. Neki kell állni a tervezésnek.

Meg kell tervezni lépésről lépésre hogyan fogod létrehozni, amit kitaláltál.

Ne csak úgy fejben, hanem írd is le, mit szeretnél létrehozni és hogyan.

Ezután pedig tervezd meg a lépéseket és tűzzél ki határidőket!

Tervezgetés helyett sokan inkább első lelkesedésből felbuzdulva nekiugranak a megvalósításnak, aztán ahogy fogy a lelkesedés, úgy csökken a lendület is.

Te azonban nem szeretnél így járni, tehát készítsd el a saját projekttervedet, határidőkkel, a lépések aprólékos leírásával (ez útközben még módosulni fog, mert mindig közbejön valami, ezért akár ezt is előre betervezheted…)

 

3. Az elméd teremtő ereje sajnos véges. Ahhoz, hogy működjön és képes legyen a semmiből valamit létrehozni, táplálni is kell.

Könyvekkel és tanulással éppúgy,

mint pihenéssel, élményekkel, új gondolatokkal.

Gyakran egy séta a friss levegőn többet ér, mint még 2 órán keresztül gondolkodni egy probléma megoldásán.

Sőt elárulom: a legjobb ötleteim sport közben szoktak támadni. Hirtelen tele leszek jó gondolatokkal és edzés után gyorsan előkapom a jegyzetfüzetemet és csak írom-írom a jó gondolatokat.

 

A teremtéshez nem elég az elméddel teremteni: a kezeddel is teremtened kell, megvalósítanod mindazt, amit elgondoltál, még ha nem is sikerül pontosan ugyanúgy (de ez már egy másik téma).

 

Déry Tibor mondta egyszer:

“A mindennapok hordalékából kell kimosnunk életünk maréknyi aranyát.” És igaza volt.

Forrás és a teljes cikk: http://www.gazdagmami.hu/kezdok/a-gondolat-ereje

 

,,Nem mindegy hogyan gondolkodsz, milyen érzelmi állapotban töltöd a napjaid,

mert végső soron ez az, ami meghatározza életed minőségét és az elért eredményeket.”

 

 

,,Amikor elképzelsz egy számodra pozitív, vágyott célt és ebbe minél részletesebben bele is helyezed magad,

mintha épp most történne veled, annál közelebb kerülsz a célodhoz.

Energetikailag megteremted azokat a “véletlen helyzeteket”, melyek a sorsod pozitív fordulatához szükségesek.”

 

 

 

A gondolat ereje avagy a tudatosság szerepe

 

Ha elkezdesz önismerettel vagy bármilyen ezoterikus dologgal foglalkozni, viszonylag hamar találkozni fogsz azzal az állítással, hogy a gondolatnak teremtő ereje van. Ha picit is belegondolsz, a gondolat, elme működése az, ami mozgásban tartja a világot, ami egyszerre képes teremteni és rombolni.

Ezért nem mindegy hogyan gondolkodsz, milyen érzelmi állapotban töltöd a napjaid, mert végső soron ez az, ami meghatározza életed minőségét és az elért eredményeket.

 

 

Ez az írás ennek a kifejtésével foglalkozik és hogy mit tudsz tenni a reiki segítségével, hogy legyenek rendezettek a gondolataid és miként élj sikeres és boldog életet.

 

 

A legtöbb ember tudatosság nélkül éli a mindennapjait,

így gyakran nem is látja az összefüggéseket gondolatai, érzései és a külvilágtól jövő visszajelzések között.

 

Ha odafigyelünk a külső és belső kommunikációnkra (amit gyakorlatilag kisugárzunk a környezetünk számára), könnyen megláthatjuk azt az összefüggést, hogy jelentős hatással vagyunk életünk eseményeire.

 

A világon minden rezgésből áll, így amikor gondolsz valamire, különösen, ha az erős érzelmi töltettel teszed vagy fizikailag kimondasz egy szót (különösen, ha azt sokszor teszed), teremtesz. Ugyan nem azonnal, de elvetsz egy magot, mely előbb-utóbb megvalósul, függetlenül, hogy az pozitív vagy negatív.

 

 

A gondolat és az érzelem egy finom rezgés, míg az fizikai anyag ennek egyfajta sűrített, durva formája.

Egy szó mint száz: minden rezgésből áll és gondolataiddal, szavaiddal, tetteiddel egyaránt hatsz önmagadra és környezetedre egyformán.

 

 

Azt is biztosan észrevetted, hogy vannak emberek, akik pozitívan befolyásolják a közérzeted:

élvezed a társaságukat, inspirálnak a gondolataik, szinte feltöltődsz a velük töltött idő során.

Az ilyen emberekkel együtt végzett munka is kreatív, termékeny és pozitív. Sajnos igaz ennek ellenkezője is.

 

Bizonyos emberekkel nem szívesen találkozol mert úgy érzed, hogy leszívnak negatív megnyilvánulásaikkal. Ilyen emberek társaságában a munka nehézkes, kimerítő.

 

De azt is megtapasztalhatod, hogy bizonyos helyeknek is van különféle rezgése: míg valahol jó a közérzeted, addig máshol nem szívesen tartózkodsz, noha racionális magyarázat nem mindig van. Ezt csak egyféleképpen lehet megindokolni, ha elfogadod, hogy minden rezgésből áll.

 

 

A gondolat ereje és a tudatosságod szerepe a mindennapokban:

 

Gondolataid magjainak valósággá válása annál gyorsabb minél magasabb a tudatosságod.

Ezért elengedhetetlen, ha spirituális úton jársz, vagy energiával dolgozol, még jobban odafigyelj erre. Az Univerzum ugyanis nem válogat: épp ugyanúgy eléd hozza a pozitív és a negatív gondolataid, kívánságaid eredményét egyformán.

 

Ez egyre nagyobb önismeretet kíván, hogy valóban felismerd milyen gondolatok, érzelmek lapulnak benned.

 

Minél jobban képes vagy a múlt sérüléseiből meggyógyulni,

minél inkább képes vagy meggyógyítani kapcsolataid,

annál jobban összhangba kerülsz önmagaddal és az Univerzummal.

Ez azt jelenti, hogy boldogabb és sikeresebb élet felé kormányozod a sorsod, melyet egyre jobban képes vagy irányítani.

 

Ezért nem véletlen, hogy a reiki megalapítója, Mikao Usui is kiemelten foglalkozott a gondolatok hatásával. Ezt tanította: “Amikor az ember mentálisan meggyógyul és spirituálisan egészséges, a fizikai egészség természetesen következik be.”

 

Ez a fajta szemléletmód ma is visszaköszön a holisztikus gyógyászatban, ahol minden fizikai betegség lelki okát is megvizsgálják és kezelik. Ebben a témában érdemes elolvasni Kurt Tepperwein: Mit árul el a betegséged? illetve Ruediger Dahlke: A betegség, mint szimbólum c. könyveket. Ne várd meg tehát, hogy kontrollálatlan gondolataid, érzelmeid rossz irányba vigyenek, légy jelen és a tudatosságod segítségével fordítsd pozitív irányba, ha elő is jönne egy negatív érzés vagy gondolat. Ez a fajta útmutatás jelen van a reikiben is, amikor Usui mester öt életszabályáról írtam, nincs tehát új a nap alatt.

Mit tehetsz reikivel, hogy a gondolat erejét pozitív dologra irányítsd?

 

A reikiben számomra az egyik legcsodálatosabb dolog a belső csönd spontán megtapasztalása.

Amikor elkezdesz önmagadnak vagy másnak reikit adni

önkéntelenül belecsúszol ebbe a nagyon kellemes üres, harmonikus állapotba. Úgy képzeld ezt el, hogy nincs belső fecsegés, csak a belső béke.

Ha megtapasztalod, vágyakozni fogsz arra, hogy minél többet ebben az állapotban maradj.

 

Erre kiváló eszköz éppúgy a kezelés, mint a meditáció, ahogy a Gokai – öt életszabály – követése is ugyanahhoz a célhoz vezet el.

 

 

Az elméd mennél inkább felszabadul az érzelmi feszültségek, a folyamatos belső fecsegés,

annál jobban képes leszel a belső harmóniát megtapasztalni.

Egyszer azt veszed észre, hogy hétköznap is ebben a nyugodt tudatállapotban vagy.

 

 

Ezt a felszabadult mentális energiát és a tudatosságod felhasználhatod arra is,

hogy teremtsél.

 A reiki tehát egyaránt képes segíteni az elméd lecsendesítésében és pihentetésében.

Nem véletlen, hogy egy kiadós reikizést követőn kreatív gondolataid támadnak ebben az ellazult állapotban.

A reiki energia tehát képes táplálni az elmét, melyet megtehetsz ugyanúgy aktív pihenéssel, új élmények gyűjtésével…

 

 

Amikor elképzelsz egy számodra pozitív, vágyott célt és ebbe minél részletesebben bele is helyezed magad,

mintha épp most történne veled, annál közelebb kerülsz a célodhoz.

 

Energetikailag megteremted azokat a “véletlen helyzeteket”, melyek a sorsod pozitív fordulatához szükségesek.

Természetesen nem elég álmodozni, tenni is kell, hogy a kívánt cél megvalósuljon.

Így például, ha egy tervezőnek remek tervei vannak,

amiket szinte lát és beleéli magát a megvalósulásba, csak abban az esetben valósul meg, ha a elméletet gyakorlat is követi.

 

 

Meg kell említeni a “pozitív gondolkodás” jelenségét, amiről sokszor hallani a gondolat ereje kapcsán.

Vannak, akik esküsznek a pozitív mondatok mantrázására, de ha ezek csak a tudatos elméből jönnek, olyan, mintha csak a felszínt kapargatnák. Nem lesz mélysége.

 

Véleményem szerint pozitívan gondolkodni elsősorban nem egy cselekvés,

hanem egyfajta utólagos hatása az elme harmonikus állapotának.

Egy ideig tudatos kontroll szükséges, hogy mit sugárzol ki a szavaidon, gondolataidon keresztül,

majd ez természetessé válik a belső átalakulásod révén.

 

 

Mérhető a tudatosság és a spiritualitás?

 

Elsőre hihetetlennek tűnhet, de aki látja az aurát / vagy lefényképezik azt, láthatóvá válnak ezek a lenyomatok: milyen az érzelmi állapotod, gondolkodásod, hol tartasz a spiritualitásban, milyen a világnézeted. Mindazonáltal a legjobb mérőeszköz az, ahogyan reagálsz a mindennapokban a váratlan helyzetekre. Képes vagy-e kezelni az érzelmi konfliktusokat, vagy elkap a különféle érzelmek és gondolatok mókuskereke… Tudod-e látni önmagad kívülről, vagy csak a saját elképzelésed tudod elfogadni. Mindezek együttesen jelzik számodra hol tartasz a spiritualitásban, mely nem egy álarc a külvilág felé, hanem az, ahogyan éled a saját életed. Mit látsz a világból, azt hogyan szemléled, hogyan tapasztalod a mindennapokban, mennyire vagy azt képes irányítani az életed, milyenek a kapcsolataid a többi emberrel, mennyire vagy boldog és elégedett. Ezek az igazi spiritualitás lépcsőfokai.

 

 

Reikit tanulnál? Vedd fel velem a kapcsolatot! Kérdésed van? Írj bátran!

Jelentkezés: http://jikidenreiki.hu/tanfolyam-jelentkezes/ Szabó Gábor jikiden reiki

Forrás: http://jikidenreiki.hu/gondolat-ereje/

 

 

 

Energetikai kineziológia

Élj a mában

Stressz és feszültégek csökkentése

Modern életstílusunk hatalmas terheket róhat ránk.

Sokan vannak, akik az elvárhatónál

jóval többet vállalnak, mint amivel fizikailag, érzelmileg, mentálisan vagy érzelmileg kezelni tudnak. 

Különösen jók vagyunk teljesen felesleges, vagy egyszerűen csak félreértelmezett dolgok miatt aggodalmaskodni.

Szinte már elfelejtettük,

hogyan legyünk önmagunkkal is gyengédek és kedvesek, ráadásul a körülöttünk lévő világ sem igazán bátorít erre. 

A kiegyensúlyozások segítik a testet, hogy megmutathassa és elengedhesse a benne lévő feszültség forrásait, megtalálni a helyes viselkedési mintázatokat,

azáltal pedig jelentősen csökkenteni a stresszes, "modern" élettel együtt járó feszültségeket és annak tüneteit.  

Az energetikai kineziológia rendszere hatalmas segítség a stressz és a feszültség leküzdésében.

Nem csak egyszerűen feloldom a benned kialakult energiablokkokat, hanem meg is tanítom azokat az egyszerű módszereket, amikkel magadnak is kezelni tudod majd a stresszes helyzeteket. 

Éld a saját életed, legyen valós képed önmagadról és a világodról!

A stressz és feszültség leggyakoribb oka az élet történéseire adott automatikus érzelmi reakció.

Az érzelmi reakcióink pedig általában a múltban rögzült érzelmi reakció-mintázatok ismétlései.  

A stressz okai egyénenként eltérőek. Ami az egyiket frusztrálja, a másikat teljesen hidegen hagyhatja. Függetlenül attól, hogy a stresszokozód egy adott személy, egy jelenlegi vagy múltbéli esemény, vagy akár mindezek kombinációja, az egészségedre gyakorolt hatása mindenki előtt jól ismert.  

A nehéz helyzetekre vagy emberekre adott reakcióink nagy része a múltunkban alakult ki.

Az energetikai kineziológia rendszerének jelentős része abban nyújt segítséget, hogy a jelenben élj, hogy megszabadulva a múltban rögzült "gomboktól", minden helyzetre a helyzetnek legmegfelelőbb, egyedi módon, ne pedig régi tapasztalatok alapján reagálj.

Minél inkább képes vagy valódi önmagaddá válni,

annál nagyobb belső erőre teszel szert,

annál pozitívabban fogod tudni az életed szemlélni, ezáltal pedig egyre teljesebb életet fogsz élni.  

Azt tartsd szem előtt, ami neked fontos.

Kihívással teli időszakok

A komolyabb változásokkal járó érzelmi-mentális teher még a legerősebbeket is megingathatja.

Az Energetikai kineziológia technikái átsegítenek a nehezebb élethelyzeteken vagy változásokon.

Talán csak annyi kell, hogy kicsit kitisztuljon a gondolkodásod,

erősödjön az érzelmi stabilitásod,

vagy hogy jobban tudj fókuszálni a kitűzött célodra.

Teljesen egyedi vagy, és ez a fajta segítség figyelembe is veszi ezt az egyediséget. Nincs két ember, aki ugyan arra a szituációra azonos módon reagálna, így két egyforma energetikai kiegyensúlyozás sem lesz soha.

Az Energetikai kineziológiával a számodra legfontosabb szempontokkal fogunk dolgozni, mert a tested visszajelzései pontosan oda fognak vezetni, ahol korrekcióra van szükséged ahhoz, hogy elérd a céljaid, vagy hogy könnyebben vészeld át a változással járó nehézségeket.

A nehéz időszakokban, vagy komoly változások idején kapott támogatás és kiegyensúlyozás segít, hogy a továbbhaladás a lehető legkönnyedebb legyen.

Segít levonni a megfelelő következtetéseket, felismerni a tanulságokat,

és nem engedi az átélt traumákat gyökeret ereszteni a testedben vagy az energetikai rendszeredben.

A kellemetlen események elraktározott blokkjai gyakran megbetegedésként, fájdalomként vagy túlterheltségként jelennek meg, ha hosszabb időn át feldolgozatlanul maradnak.

Ezért fontos, hogy a megterhelő időszakokban elsősorban saját szükségleteidről gondoskodj,

hogy a továbblépés valóban továbblépés legyen, elfojtott érzések, feldolgozatlan indulatok és sérülések nélkül, egy új, egy jobb életbe.

Minden egyes alkalommal azzal a megközelítéssel és azon a szinten dolgozunk,

ami téged az adott pillanatban a legjobban támogatni fog.

Ahol lehetséges, útmutatást is kapsz arra vonatkozóan, hogy milyen területre érdemes jobban odafigyelned, és hogy hol szükséges esetleg változtatnod.

Így egyre jobban fogod tudni kezelni fizikailag, mentálisan és érzelmileg a téged érő változásokat. Röviden: jelentősen nőni fog a stressztűrő képességed!

Lépj magasabb szintre

Személyiségfejlődés

Az energetikai kineziológia egy olyan komplex rendszer, ami gyengéden,

de hatékonyan segíti a személyiség fejlődését.

Tudatalattink olyan, mint egy hatalmas számítógép, ami az idő nagy részében mindent az irányítása alatt tart.

Ez azt jelenti, hogy mindegy, mivel próbálkozol tudatos szinten

a jólléted vagy érzelmi felszabadulásod érdekében,

ha a háttérben valamilyen önszabotázs program vagy rögzült negatív energia mozgat: bármelyik alááshatja az igyekezeteid.

Ezek a mintázatok, mint minden, ami az Univerzumban létezik, egyfajta "energiaként" nyilvánulnak meg, és mint ilyenek, fellelhetők, beazonosíthatók és kiegyensúlyozhatók.

A módszer segítséget nyújt, hogy Lényünk bármely szintjén hatni tudjunk a bennünk keletkezett blokkokra.

A technikái által megszerezhető önismeret és könnyedség láttatni engedi valós, kiteljesedett önmagunkat.

Ezáltal nő a tudatosságunk, a szeretet-teljességünk, és előtérbe kerülnek velünk született lehetőségeink, képességeink is

"Bevallom, először nagyon szkeptikus voltam, de rá kellett jönnöm, hogy ez működik, akkor is, ha nem tudom, mitől.

Elkezdtem azon gondolkodni, hogy miért csinálok vagy nem csinálok dolgokat. Elkezdtem mögé látni saját magamnak, a motivációmnak, kicsit tudatosabbnak lenni.

Végül is, tényleg nem számít, hogy mitől működik...de működik!" Zsolt

Energetikai kineziológiával a mélyen elrejtett fájdalmak és emlékek lágyan megszólíthatók, hatásaik finoman eltávolíthatók.

Jól tudom, hogy bizonyos témák vagy események számodra nem csak nagyon személyes jellegűek, hanem akár félelmetesek vagy kellemetlenek is lehetnek. A kineziológia szépsége többek között abban van, hogy nem szükséges minden probléma vagy esemény minden egyes részletét ismernem,

ami nyomot hagyott benned, és ami miatt nem tudsz továbblépni.

A kineziológia az ügyek összefüggéseivel, hatásaival foglalkozik, nem a részleteivel. Így akkor is komoly eredmények érhetők el vele, ha egyes részleteket inkább megtartasz magadnak.

Képzett Energetikai kineziológusként minden eszközöm megvan ahhoz, hogy gyengéden, de hatékonyan

megszüntessem azokat az energetikai blokkokat és kiegyensúlyozatlanságokat, amik nem a javadat szolgálják.

Az ilyen ismétlődő viselkedési mintázatok vagy feldolgozatlan események, érzelmek eltávolításával

képes leszel tovább haladni az utadon,

egy békésebb, kezelhetőbb, és teljesebb élet felé.

Azoknak, akik valóban hajlandóak önmagukba nézni, és ha kell, változtatni magukon, hihetetlen eredményeket tartogat magában az Energetikai kineziológiábal való munka. Hívj, ha úgy érzed, belevágnál!

https://www.kineziologust.hu/stresszoldas/

 

 

Elhivatottság, tapasztalat ❈

❈ Magamról ❈

Tanulmányaim az Európa Akadémia Professzionális Kineziológus képzésén kezdtem, majd ennek sikeres elvégzése közben-után bővítettem tudásom több, az Európa Akadémiában oktatottaknál magasabb szintű kineziológiai ág elsajátításával.

Elsősorban energetikai kineziológiával dolgozom,

mert tapasztalataim szerint ez a módszer éri el legmélyebben azokat a rétegeket, ahol a minket érő stresszek lerakódhatnak. 

Eredeti végzettségem és a Külkereskedelmi Főiskola szerint Public Relations szakember vagyok, angol és olasz nyelven.

Nyelvtudásomnak köszönhetően angol és olasz nyelvből fordítok kineziológiai szakkönyveket, illetve több tanfolyam jegyzet fordításával és tolmácsolásával is engem tiszteltek meg.

Két tinédzser gyermekem van. Ismerek és tapasztaltam sok fentet és lentet is,

életemben legfontosabbnak az egymáshoz és önmagunkhoz való szeretetteljes és megértő kapcsolódást tartom.  

Te most segítőt keresel magadnak, ezért nézz meg jól. Az utad egy részén, ha engem választasz, én fogom majd a kezed. Boldog leszek, ha megtisztelsz a bizalmaddal. Nálam egyszerre fogod megtalálni a magas szakmai színvonalat és az emberséges hozzáállást. Keress bátran!

Végzettségeim

Fontos tudni, hogy az itt felsorolt minden módszer azokra az energiarendszerekre hat, amik aztán fizikai szinten is képesek változásokat kiváltani. NEM nyúlunk közvetlenül sem az idegrendszerhez, sem a szervekhez, hanem energetikai kiegyensúlyozással hatunk rájuk. Energetikai kineziológusként a működésre ható energetikai struktúrákat egyensúlyozom ki, egészségügyi és természetgyógyászati tevékenységet nem végzek.

Energetikai kineziológia:

2017 - Az immunrendszer kiegyensúlyozása, allergiák, toxicitás

2017 - Energetic Structures of Man and the Universe - 1-2

2017 - Optimális Agyi Rendezettség

2017 -  Primitív reflexek és az agytörzs 1-2.

2016 - Neuroemocionális pályák 2-3.

2016 - BAP: Testtartás, testtartási hibából eredő fizikai fájdalmak oldása

2016 - SIPS/Glia: A Stressz Indikátor Pontok Rendszere, és a gliasejtek működésének blokktalanítása. Dinamikus érzelmi balansz, izmok, inak, szalagok tárolt stresszének kivezetése.

2015 - LEAP IV.: a rövid- és hosszútávú memória, jutalom és büntetés idegrendszeri pályái

2015 - Neuroemocionális pályák: a harag, félelem, pánik, motiváció és gondoskodás érzelmeinek kiegyensúlyozása

2014 - LEAP I - II - III.: alap agyi funkciók, hallás, látás, érzelmi és logikai pályák idegrendszeri kiegyensúlyozása

2013 - Agyformatálás: az alapvető idegrendszeri pályák blokktalanítása

2010- 2013 - Wellness kineziológia I-V:

Győzelem a stressz felett;

Rögzült érzelmek oldása;

Munka az érzelmekkel;

Negatív személyiségjegyek oldása;

Urald a testsúlyod.

2009-2012 - One Brain kineziológia I-IX:

A szakma eszközei;

Tanulási képességek fejlesztése;

Testkód;

Az Egy Agy haladóknak;

Szavaknál is hangosabban;

Szerkezeti idegtan;

Viszonyok veszélyben;

Testáramkörök, fájdalom és megértés;

Gyermekkor, szexualitás, öregedés.

2010 -2012 - Touch for Health - Gyógyító Érintés I-IV.

One Brain speciális tanfolyamok:

Allergia

Bőség blokkjai

Féltékenység

Testi fájdalmaink érzelmi háttere (a Viselkedési Barométer a testen)

Visszaélés, erőszak

Nincs kifogás - szembesülés saját kifogásainkkal

Speciális One Brain Okleveleim:

Edukineziológia:

2017 - Optimális Agyi rendezettség 

2016 - Brain Gym 101

Craniosacralis Terápia:

2017 - CranioSacralis Terápia (CST) 1. 

Kérdésed van? Tedd fel itt! https://www.kineziologust.hu/magamrol/ Pisták Dóra

Forrás: https://www.kineziologust.hu/magamrol

 

 

 

 

A valódi boldogság

Egyszer megkérték a Buddhát, hogy magyarázza el, mi a valódi boldogság.

Felsorolt különféle jó cselekedeteket, melyek a boldogsághoz vezetnek, és valóságos áldást jelentenek.

Mindezen áldások két kategóriába sorolhatók:

A család és a társadalom iránti kötelezettségek teljesítésével olyan cselekedeteket végezni, melyek hozzájárulnak mások jólétéhez, és olyan cselekedeteket végezni, amelyek tisztítják a tudatot. Az egyén jólléte elválaszthatatlan másokétól.

És végül ezt mondta:

Az élet hullámhegyei és hullámvölgyei között
a tudat mégis rezdületlen marad,
nem panaszkodik, nem hoz létre szennyeződést, mindig
biztonságban érzi magát;
ez a legnagyobb boldogság.


Nem számít, mi bukkan fel saját testünk és tudatunk mikrokozmoszában vagy a külvilágban, képesek vagyunk szembenézni vele – nem feszültséggel, elfojtott sóvárgással vagy elutasítással, hanem teljes könnyedséggel, a tudat mélyéről fakadó mosollyal. Semmilyen helyzetben – legyen az kellemes vagy kellemetlen, kívánt vagy nem kívánt – nem leszünk ingerültek, s a mulandóság megértésével tökéletes biztonságban érezzük magunkat. Ez a legnagyobb áldás.


Annak tudata, hogy a saját mesterem vagyok és hogy semmi sem kerekedhet felül rajtam, hogy mosolyogva el tudok fogadni mindent, amit az élet hoz – a tudat tökéletes egyensúlyát, a valódi megszabadultságot jelenti. Ezt a Vipasszaná meditáció gyakorlásával itt és most el lehet elérni. Ez valódi semlegesség, nem negatív hozzáállás vagy passzív zárkózottság.
Nem a világ problémái elől menekvést kereső, a fejét a homokba dugó ember vak beletörődése, fásult közönye ez. A tudat valódi egyensúlya a problémák és a valóság szintjeinek teljes tudatosságán alapul.

A sóvárgástól és elutasítástól való mentesség nem érzéketlen, közönyös hozzáállást jelent, amikor valaki a saját megszabadulását élvezi, miközben nem gondol mások szenvedésére.

Épp ellenkezőleg:

 

Az igazi semlegességet „szent elfogulatlanságnak” nevezik.
Ez dinamikus minőség, a tudat tisztaságának a kifejeződése. Amikor tudatunkat megszabadítjuk a vak reakció rögzült szokásától, akkor az először lesz képes kreatív, pozitív cselekedetek megvalósítására, ami produktív és jótékony önmagunk és mindenki más számára is.

A semlegesség mellett megjelennek a tiszta tudat más minőségei is, mint a jóakarat, a szeretet, amely viszonzás és elvárás nélkül keresi mások jólétét; az együttérzés mások gyengeségei, szenvedései láttán, és az együtt érző öröm mások sikere és jó szerencséje láttán.

Ez a négy tulajdonság törvényszerű eredménye a Vipasszaná gyakorlásának.


Korábban mindig megpróbáltuk megtartani azt, ami jó volt nekünk, ami pedig rossz, azt igyekeztünk másoknak továbbadni. Most viszont megértjük, hogy saját boldogságunkat nem érhetjük el más kárára, és csupán az hoz boldogságot, ha másokat is boldoggá teszünk. Ezért arra törekszünk, hogy megosszunk másokkal minden jót, amivel mi rendelkezünk. Miután megszabadulunk a szenvedéstől és megtapasztaljuk a megszabadultság békéjét, felismerjük, hogy ez a létező legmagasabb jó. Ekkor az ember azt kívánja, hogy mások is tapasztalják meg ezt a jót, és találják meg a szenvedésükből kivezető utat.
A Vipasszaná meditáció logikus eredménye: a mettá-bhávaná, a jóakarat kifejlesztése a többi ember irányába. Lehet, hogy korábban is hangoztattuk ezt, de a tudatunk mélyén jelen volt még a sóvárgás és elutasítás. Most bizonyos fokig megszűnik a reagálás folyamata és az önösség régi szokása, s a jóakarat természetesen árad a tudat mélyéről.

 

Ez a jóakarat a tiszta tudat támogató erejével nagyon erőteljes tud lenni, és békés, harmonikus légkört teremt mindenki javára.


Vannak, akik azt hiszik, hogy mindig kiegyensúlyozottnak lenni azt jelenti, hogy az ember többé nem élvezheti az életet annak sokszínűségében, olyan, mintha egy festő az összes színt tartalmazó palettából csak a szürkét használná, vagy mint ha egy zongorán, valaki csak a középső C-t játszaná. Ez a semlegesség félreértése. A valóság az, hogy a zongora hamisan szól, és nem is tudjuk, hogyan kell játszani rajta. A billentyűk puszta ütögetése az önkifejezés nevében csupán hangzavart okoz. Ha viszont megtanuljuk, hogyan kell felhangolni a zongorát, és megtanulunk játszani rajta, akkor zenélhetünk. A legalacsonyabbtól a legmagasabbig, a billentyűk teljes skáláját használhatjuk, és minden leütött hang harmóniát és szépséget teremt.


A Buddha azt mondta, hogy ha tudatunkat megtisztítjuk és elérjük a „tökéletességig fejlesztett bölcsességet”, akkor megéljük az „örömöt, az áldást, a nyugalmat, a tudatosságot, a teljes megértést és a valódi boldogságot”. Kiegyensúlyozott tudattal jobban tudjuk élvezni az életet.

 

Amikor kellemes helyzetbe kerülünk, akkor tökéletesen élvezzük annak zamatát, mivel elterelés nélkül, tökéletesen tudatában vagyunk a jelen pillanatnak. Amikor pedig ez az élmény elmúlik, nem lesz rosszkedvünk. Továbbra is mosolygunk, mert tudjuk, hogy ennek törvényszerűen meg kellett változnia. Ehhez hasonlóan, amikor kellemetlen helyzetbe kerülünk, nem válunk zaklatottá, hanem megértjük azt, s ezáltal felismerhetjük, hogyan változtathatnánk rajta. Ha erre nincs mód, akkor is békések maradunk, hiszen jól tudjuk, hogy ez az élmény is mulandó, és törvényszerűen elmúlik.

Tehát azáltal, hogy tudatunkat feszültségektől mentesen tartjuk, sokkal élvezhetőbb és eredményesebb életet élhetünk.


Van egy történet arról, hogy Burmában az emberek kritizálták Sayagyi U Ba Khin tanítványait, mert hiányolták belőlük a Vipasszaná meditálóhoz illő komoly viselkedést. A tanfolyam során – a kritizálók bevallása szerint – mindig komolyan gyakoroltak, ahogy azt kell, de a végén mégis mindig boldogok voltak és mosolyogtak. Amikor a kritika eljutott az egyik legjobban tisztelt szerzeteshez, Webu Sayadawhoz, azt válaszolta: „azért mosolyognak, mert tudnak mosolyogni”. Ez a mosoly nem ragaszkodásból vagy tudatlanságból fakad, hanem a Dhammából. Aki megtisztította a tudatát, nem fog szomorú arccal járni-kelni.

 

A szenvedéstől megszabadulva természetes dolog, hogy mosolyog.

Amikor az ember elsajátít egy módszert, ami a megszabaduláshoz vezet, akkor természetes, hogy boldog.
Ez a szívből jövő mosoly nem fejez ki mást, mint békét, semlegességet és jóakaratot. A mosoly, ami minden helyzetben ragyog, az a valódi boldogság. Ez a Dhamma célja.

 

Forrás: ursuslibris.hu/William Hart: Az élet művészete – részletek a könyvből

Forrás: http://betegsegnyelv.hu/blog/a-valodi-boldogsag/

 

HÁLA SELFNESSBE

A taoizmus a világ egyik legrégebbi filozófiája. Mint szellemi áramlat (filozófia) az i.e. 4. vagy 3. század körül keletkezett. A legutóbbi időkig hatást gyakorolt a kínai filozófia, irodalom és az orvoslás területére.

A TAO kilenc bölcsessége:


1. A világ örök és harmonikus békéje a sikeres országokon nyugszik.

2. A virágzó társadalom az ország sikerességén nyugszik.

3. A sikeres és egészséges társadalom a harmonikus és boldog családokon nyugszik.

4. A boldog és szilárd család a kiteljesedett házasságon nyugszik.


5. A boldog és sikeres házasság a partnerek boldog szexuális életén nyugszik.

6. A taoista elveken nyugvó szexualitás módszere a teljes és nélkülözhetetlen bölcsességet és szeretetet, a férfi mag megtartása pedig a természet szakadatlan növekedését jelenti.

7. Az emberek csak az orgazmusban (és mély meditációban) "azonosak" önmagukkal, "azonosak" a partnerükkel, "azonosak" az egész Teremtéssel és "azonosak" Istennel, minden élet univerzális energiájával. Nincs múlt és nincs jövő, csakis a jelen létezik; "az örök itt és most". Ekkor az ember megszűnik lélegezni. Szelleme teljesen üressé és ernyedtté válik, és ebből az ürességből keletkezik az új és igaz szeretet, az isteni béke és a megvilágosodott boldogság.

8. A szeretet, az evés, valamint a légzési és a csikung-gyakorlatok az a "három oszlop", amely tartja az emberi életet. Ezen a három oszlopon múlik, hogy valaki magas életkort él-e meg.

9. Az egyik legrosszabb dolog, amit az ember a szervezetével szemben elkövethet, ha túl sokat eszik. Jobban tesszük, ha kevesebb időt töltünk az asztalnál, és többet a szeretői ágyban.

 

Forrás: http://gyogyitoharcos.hu/?modul=oldal&tartalom=1158776

LIE ZI: A gyanú

Egy ember nem találta helyén a baltáját. Bizonyos volt benne, hogy a szomszéd fia lopta el. Leste, hogy jár-kel a legény: pontosan úgy lépkedett, mint egy tolvaj. Figyelte az arckifejezését: éppolyan volt, mint egy tolvajé. Kihallgatta, amint beszélt: mintha egy tolvajt hallott volna. Egy szó, mint száz, a legény egész viselkedése arról árulkodott, hogy csakis ő lehetett a tolvaj.

Később a mi emberünk kiment ásni a kertjébe, és a kertben meglelte a baltát. Amikor pedig újra megnézte magának a szomszéd legény gesztusait, semmit sem talált már bennük, ami tolvajra emlékeztette volna

Forrás: http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=1vargaildyko&pid=118209&blog_cim=LIE%20ZI:%20A%20gyan%FA

 

 

Kérdés: Hogyan tudok nem kritizálni másokat, és mit tudok tenni, amikor mások kritizálnak engem? Néha nagyon begurulok.

Sri Chinmoy: Amikor valaki kritizál téged, egy rovarként vagy kukacként gondolj arra a személyre, és érezd azt, hogy te a legerősebb és legnagyobb elefánt vagy. Mivel a legnagyobbnál is nagyobb vagy, ezért nem kell figyelmet fordítanod egy kis rovarra vagy kukacra. Vivékánanda szokta mondani, hogy az elefánt elmegy a piacra banánért, a kutyák meg ugatnak. Az elefánt nem fordít figyelmet a kutyákra; csak megy a piacra, majd kedvére eszi a banánt. Tehát, ha mások kritizálnak, akkor meg kell győznöd magad, végtelenül erősebb vagy, mint a kritika, amelyet kapsz.

Amikor arra érzel ösztönzést, hogy valakit kritizálj, akkor azonnal érezd azt, hogy ami a másik személyben zavar, az az ő valamilyen gyengesége. Érezd azt, hogy az a rossz dolog, amit csinál, valamilyen sajnálatra méltó gyengeségből adódik. Majd próbáld érezni, hogy a másik személy iránti kritikád csak növeli az ő gyengeségét, és rosszabbá teszi azt.

Érezned kell azt is, hogy a kritizálásod mindenfajta betegeskedést idéz elő a másik személyben. Ezután próbáld ezeket a betegeskedéseket a saját szervezetedbe húzni: a kezedbe vagy lábadba vagy fejedbe. Azonnal azt fogod mondani: „Istenem, ez annyira fáj, annyira fáj!” Ekkor látni fogod, mennyi szenvedést okozol annak a személynek. Vagy képzeld el, hogy a szavaid vagy kritizálásod olyan, mint egy nyíl, amelyet kilőttél a másik személyre, és most az egész lénye vérzik. Amikor látod őt vérezni, rokonszenvező egységed miatt boldogtalannak fogod magad érezni. Ez ugyanaz a fajta rokonszenvező egység, mint amelyet az Úr Buddha érzett, amikor felemelte azt a madarat, amelyet egy nyílvesszővel megsebesítettek.

Amikor azonosulsz a másik ember szenvedésével, azt fogod érezni: „Nem számít, milyen tökéletlen és haszontalan, nincs jogom ezt a fajta szenvedést előidéznem benne. Azért jöttem a világra, hogy létrehozzam az egységemet másokkal, és nem azért, hogy másokat elpusztítsak a kritizálásommal.” Ekkor egységszíved arra késztet, hogy abbahagyd a másik személy kritizálását. Ezek az ötletek, amelyeket adok neked, nagyon praktikusak.

Forrás: https://www.facebook.com/sri.chinmoy.idezetek/photos/a.429279207256308.1073741829.421803574670538/637548909762669/?type=3

 

Konfúciusz úgy tanította, hogy: "Cselekedni kell a tudás és az erény birtokában".

 

,,Cselekedni kell a tudás és az erény birtokában".

 

 

 

,,A bölcs ember törvénye az, hogy a természet rendje szerint él és cselekszik." (Lao-ce)

Táplálkozás

A fengsuj alapelve, az egyensúlyra való törekvés. Ezt, az orvosláshoz hasonlóan, egyénre szabottan kell alkalmazni, azaz össze kell hangolni az egyén fiziológiai és biológiai adottságaival. A fő gondolat az, hogy a főzés és az étkezés pozitív energiát biztosítson. Ennek eléréséhez a szervezetet megfelelő mennyiségű és helyesen megválasztott étellel kell ellátni. Vallják, hogy minden étel és alapanyag energiát hordoz, ami kisugárzással van ránk, valamint melegítő, hűtő és kiegyensúlyozó hatással bír. Mindezeknek az egyén szükségleteinek megfelelő összeállítása teremti meg az optimális táplálkozást. Kerülni kell például a túl hideg, vagy a nehezen emészthető ételeket, ugyanakkor nagy hangsúlyt kap a friss, jó minőségű élelmiszer fogyasztása.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Taoizmus

 

Stressz, fáradtság esetén, több gyümölcsre, zöldségre, vitaminra, ásványi anyagra, folyadékra, energiát adó ételre-italra van szükség. (Joseph Miller)

Válasz hatékony eszközöket a célod eléréséhez.

,,Az egyetemes béke, és szeretet csakis úgy jöhet létre, ha előbb mindenki magában teremti meg azt. Akkor képes szabaddá válni a lelked, ha összhangba kerülsz önmagaddal – vallja Tina Turner, mint a spirituális tanítók általában.”

 

,,Előre viszed a dolgokat, és azt mondod, hogy ha fene fenét eszik is, akkor is megcsinálom, vagy te vagy az, aki hátráltatja a történéseket.”

,,Mára a kvantummechanika tudománya egyértelműen tényként fogadja el, hogy az anyag nem más, mint rezgés. Ha valamit a legkisebb alkotóelemeire bontunk, mindig egy különös világba érkezünk, ahol csak részecskék és hullámok léteznek.”

 

,,Minden ember, aki Téged bánt, Önmaga boldogtalanságát nyilvánítja Feléd. Az ember, aki harmóniában van Önmagával, nem érez belső kényszert mások megalázására. Ezek az emberek saját egykoron elszenvedett, és fel nem dolgozott sérüléseiken próbálnak revansot venni. Ahelyett, hogy Önmaguk gyógyításán fáradoznának, igyekeznek beteggé tenni környezetüket is. Ez mind saját félelmeikből és boldogtalanságukból fakad. Hidd el, ezeknek az embereknek van a legnagyobb szükségük arra, hogy szeressék őket. Hiszen ők gyűlölik magukat.

Azok, akik önmagukat szeretik, képesek szeretni embertársaikat is. Tiszteld a lényed annyira, hogy nem hagyod Magad megalázni. És higgy annyira a másikban, hogy képes Önmaga sérüléseit begyógyítani. Bocsáss meg, hogy eddig sebezhető és támadható voltál. Kiállni Önmagadért, nem hagyni, hogy kizökkentsenek a harmóniából, és megbocsátani! Ebben van az igazi szabadság!"

Képzeld el a jó, nagyszerű, kedves, igazi anyukádat – apukádat – szerelmedet. S légy velük, töltsd velük az időt, beszélgess velük, érez velük, érintsd őket, s ők téged. (mj)

 

Hidd el, az idő a legértékesebb kincsed. Ha rájössz, mekkora csoda vagy, és micsoda erő rejlik Benned, nem fogod az idődet pazarolni méltatlan emberekre és helyzetekre.
Amikor tudod, hogy a legjobbat érdemled mindenből, meg is fogod kapni.
Nem arra születtél, hogy mások életét éld. …
Te egy különleges, egyedi tapasztalásokkal rendelkező lélek vagy. Aki nem látja Benned a csodát, és a pótolhatatlanságot, azt engedd tovább sétálni.
Annál az embernél állj meg, aki tudja, hogy mindig melletted akar lenni, mert Téged senkivel és semmivel pótolni nem lehet.
Akinek már az is maga a csoda, hogy létezel. Neki adj az értékes idődből!

-Mohácsi Viktória-

 

Lásd az a nőt, akiért nem kell megküzdeni. S a szeretetéért, se a figyelméért, s érezd,,,s könnyebbülj meg, szeress vele lenni, jó lenni vele. (mj)

 

 

,,Olykor mérgesek vagyunk, ez normális dolog, de ne hagyjuk, hogy a düh vezesse a buszt. A düh maradjon csak szépen a busz hátuljában, vagy legalábbis olyan helyen, ahol a vezetőt nem zavarja. Ugyanis a düh, pocsék sofőr.”

 

A tantra az életet úgy fogja fel, mint a fizikai és a mentális hullámok párhuzamos működését, amit az életenergiák hangolnak össze.

Az életenergiákat vayu-nak azaz „szél”-nek nevezik.

Tíz vayu van az emberi testben, amelyek a mozgásokért felelősek, többek között a légzésért, a vér áramlásáért, a salakanyagok kiválasztásáért, a végtagok mozgásáért stb. Mindezen vayuk irányító pontja a pranendriya (pránendrija) (a pranendriya, a csakrákhoz hasonlóan, nem anatómiai szerv). E pranendriya köti össze az érzékszerveket az agy egy bizonyos pontjával. A pranendriya a mellkas közepén van, és a légzés ritmusával szinkronban lüktet.

Amikor gyorsan lélegzünk, és a pranendriya is gyorsan lüktet, akkor az agy számára sokkal nehezebb kapcsolatot tartani az érzékszervekkel.

Ha például 1000 méteres futóversenyen veszünk részt, közvetlenül a célba érkezés után nem tudunk úgy enni, hogy érezzük is az ízét annak, amit eszünk, mivel túl gyorsan lélegzünk és e miatt a pranendriya működése zavart.

Gyors légzés közben

szintén rendkívül nehéz az elmét egy gondolatra összpontosítani.

Forrás: http://www.anandamarga.hu/spiritualis1_3a.htm

 

 

 

A légzőgyakorlatok nemcsak fizikai szinten hoznak frissességet, segítenek békésebb lelkiállapotot fenntartani, könnyebben kezelni a stresszt.

http://www.namaste-elmeny.hu/multitasking-helyett-mantrazas/

 

 

 

 

  • Légzés – Mély, tudatos.

Ha csak egy egyszerű légzőgyakorlatot (pl. hosszú mély légzés) használunk, már annak is erőteljes hatása van az idegrendszerre. Amikor feldúltak vagyunk, akkor a légzésünk felületessé és gyorssá válik. Ha figyelünk a tudatos, mély belégzésre és a lassú, teljes kilégzésre, az segít ellazítani a testet és elmét még a stresszes helyzetekben is. Forrás: http://satnamjoga.hu/5-tipp-hogyan-maradjunk-nyugodtak-stresszhelyzetekben/

 

 

 

 

Ellazít és megnyugtat - tanuld meg az egyik leghasznosabb légzőgyakorlatot!

Normál állapotunkban az az ideális, ha az idegrendszer kiegyensúlyozottan, harmonikusan működik. Ezt szolgálja a shitali karana nevű légzőgyakorlat. Tanuld meg velünk!

A légzéssel közvetlenül befolyásolhatjuk az idegrendszert. A bal orrlyuk a paraszimpatikus idegrendszerrel áll kapcsolatban: ez a női oldal, és a passzív, felépítő, regeneráló folyamatokért, pihenésért felelős. A jobb orrlyuk a szimpatikus idegrendszerhez, a férfi oldalunkhoz, az aktív folyamatokhoz köthető. A következő videóból megtanulhatod a váltott orrlyukas légzést, aminek számtalan pozitív hatása van a testedre és az idegrendszeredre!

http://www.life.hu/ez-zsir/20141013-stresszoldo-jogavideo-az-idegrendszer-kiegyensulyozasa-shitali-karana.html

 

 

 

 

Bőség teremtés

- Szavakkal – pl. nő, növekedik, bőség, bőven, gazdag, gazdagon stb…

- Látni a bőséget. (mj)

 

,,Az öröm és az elismerés nagyon fontos.”

 

,,Az öröm az egyik legfontosabb az iskolában.”

 

,,A kutatások azt bizonyítják, hogy minél többet beszélsz a gyerekedhez, az annál hamarabb fog megtanulni beszélni. Ha gyakran olvasol fel neki, bevonod őt a háztartási tevékenységekbe és a társaságba, akkor sokat segítesz neki a nyelvvel való megismerkedésében. Az ismétlés a kulcs, szóval ne lepődj meg, ha ezerszer is ugyanazt a mesét, dalt, szavakat akarja meghallgatni.”

,,Minden, amit szépnek látok, növeli lelkem világosságát. Erősebb, jobb, istenibb vagyok tőle.”

 

“Minden ember olyan, mint egy mágnes.
Magához vonzza saját maga tükörképeit.”

(Dr. David Hawkins pszichiáter, fizikus és kutató)

"Figyelj csak! Ha valami nem oké, ha valami fáj, ha valamit nem élvezünk, nem tölt fel, azt nem csináljuk, igaz?! Mikor éhes vagy, eszel; ha nem akarsz megfulladni, levegőt veszel. Ha boldog akarsz lenni, akkor nem bántunk másokat, sem pedig magunkat. Ennyire egyszerű. Viszont, ha nehezen indulsz el önmagad felé, akkor kérj segítséget, nem szégyen az, inkább erő és bátorság önmagunkért kinyitni a szánkat, de kérlek Téged, ne állj tovább egy helyben, mert az azt jelenti, hogy feladtad. De sose add fel!! BOLDOGNAK születtünk, hát ebbe az irányba tarts!!"

http://plussizephotography.blog.hu/2017/03/24/de_most_komolyan_azon_fogsz_szuttyogni_hogy_kover_vagy

 Amivel táplálod az elmédet (pozitív szavak, gondolatok, érzések - vagy negatív), lelkedet, a testedet (vitaminok, ásványi-anyagok, aminosavak, enzimek – gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, bőséges folyadék, kipihentség, jó hormonok megfelelő szintjei), amilyenné teszed a lelked és a tested állapotát, energiaszintjét, rezgését, - az meghatározza, hogy milyenek látod a világot, milyen élményeket, helyzeteket vonzol magadhoz a hasonló rezgések okán.

Lehetetlen úgy sikereket elérni, ha a társadalom felét visszahúzzák. (Malala Yousafzai)

A jövő teljes egészében attól függ, hogy mit teszünk nap mint nap. (Gloria Steinem)

 

Ha valaki el akar érni egy vágyott dolgot, akkor ahhoz a megfelelő képesség, akarat, és rezgés kell. (Joseph Miller)

 

 

“Aki sorsát maga kívánja irányítani, ismernie kell önmagát: lelkialkatát, ítélőképességét, tehetségét, hajlamait. Nem lehet ura sorsának az, ki önmagát nem ismeri.”

 

Úgy élj, hogy visszanézhess. Ne haraggal, hanem örömmel forgathasd át emlékeidet, visszafelé. Nehogy sajnálkoznod kelljen... Okosan élj. De főleg: szépen. Gazdagon, ne a szó anyagi értelmében, hanem szellemeikben. (Hankiss János)

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu mantra

„Az összes élőlény a földön boldog és szabad akar lenni, ezért a gondolataimmal, szavaimmal és tetteimmel azt kell cselekednem, hogy minden és mindenki boldog és szabad lehessen.”

Ez a mantra arra emlékeztet, hogy a kapcsolatnak köztünk, és a többi élőlény között , gyümölcsözőnek és előnyösnek kell lennie mindenki számára, mert e nélkül nem tapasztalhatjuk meg az igazi boldogságot. Mikor imádkozunk, ne csak saját magunkra gondoljunk, hanem az egész mindenségre, az állatokra, növényekre is.

 

Shanti mantra

„Az Úr óvjon és áldjon meg. Hálás vagyok a mindennapi eledelünkért, és az ebből kapott energiát a más emberek megsegítésére fordítom. A tanulásnak eredménye kell legyen, és a tudásomat mások szolgálatába állítom. Nem fordulok soha másik ember ellen. Ember, béke önmagammal, béke a természettel, béke az isteni szentségekkel.”

Forrás: http://filantropikum.com/5-osi-szanszkrit-mantra-amely-jo-iranyba-tereli-az-eleted/

,,Az igazi hős nem keresi a hízelgést, pusztán a jóért és az igazságért harcol, mert ilyen a természete.”

 

Be kell vallanunk, hogy néha túlműködik a negatív elménk, és van, hogy elemésztenek a negatív gondolatok. Van, amikor egyszerűen úgy érezzük, hogy nem tudunk szabadulni tőlük. Ilyenkor vagy nem tudjuk elengedni a múltat vagy a jövőtől való félelem vezérel minket. Esetleg magunkat hibáztatjuk, vagy olyan gondolatokat generálunk, hogy nem vagyunk elegek valamihez, vagy az áldozat szerepébe állítjuk be magunkat. Neked is ismerős mindez?

És még ha tudatában is vagyunk negativitásunknak, néha akkor is nagyon nehéz leállítani ezeket az elme trükköket. Különösen akkor, ha sok világi hatás ér minket. Pont ezért érdemes meghúzni a határainkat abban az értelemben, hogy mennyi negatív információt fogadunk be saját terünkbe naponta. Nézzük a Tv-t, olvassuk a híreket, hallgatjuk a rádiót és folyamatosan találkozunk a semmitmondó, de tudatalattira hatást gyakorló reklámokkal?! Nos, ha így van, lehet, hogy itt az ideje egy picit változtatnunk. Ugyanis, ha az elménknek táptalajt adunk a negativitáshoz, ő úgy fog reagálni rá, hogy megragadja a negatív gondolatokat, mint egy kutya a csontot, s nem engedi…

 

Azonban minél többet meditálunk vagy használjuk a mantrákat – akár leülve meditációként recitálva, akár csak bizonyos tevékenységek alatt hallgatva – annál inkább tisztítjuk tudatalattinkat, s leszünk képesek lekapcsolódni a zűrzavarról. A szemetet is kivisszük néhány naponta, akkor miért ne tennénk ezt meg az elménkkel?

 

Szerencsére, a kundalini jógában létezik egy mantra, amely képes leállítani a fejünkben zakatoló negatív gondolatokat és erősíteni a pozitív elmét.

 

Ek Ong Kar Sat Gur Prasad,

Sat Gur Prasad Ek Ong Kar (A pozitivitás mantrája – A mágikus mantra) 

 

Ez a Mágikus Mantra, melyet az ereje és szentsége miatt neveztek így el.

 

Sok könyvnyi magyarázat szól erről a mantráról. Fontos tudni, hogy ne vigyük túlzásba, ne használjuk túl gyakran ezt a mantrát. Jelentése: "Egy az Alkotó - Az Igazság a (belső) Tanító bölcsessége által jut el hozzánk."

 

“Ezt a mantrát Guru Nanak (a 10 szikh guru közül az első) fiának, Baba Siri Chandnak tanította, és azt tartják róla, hogy az egész Siri Guru Grant Sahib (a szikhek élő Guruja, a szentírás) esszenciája benne van. Yogi Bhajan „Indra szemének” is hívta ezt a mantrát, ami alapján a tested a templom, amin keresztül beárad életedbe a tudás és a boldogság.”

 

Jelentése:

Minden Teremtésnek egy a Teremtője,  áldás az Egy Teremtőre, ez a felismerés a Guru kegyelméből érkezik

 

Figyelmeztetés: Ez a mantra olyan erős, hogy figyelmeztetés is tartozik hozzá! Miután recitálod, énekeled, hallgatod, figyelned kell a gondolataidat és a tetteidet. Ezután a mantra után igazán erős teremtő képességgel rendelkezel majd, így ügyelj arra, hogy mire gondolsz, és ezáltal mit teremtesz!

 

Szerencsére a mantra energiája alapvetően pozitívabb vágányra helyet, mivel megállítja a negatív gondolatokat, és azokat átformálja pozitívvá. Ennek ellenére mégis ügyelj arra, hogy mit kívánsz, és ne feledd: “Legyen úgy, ahogy mindenki számára a legjobb!”

 

Énekeld, recitáld, hallgasd bármikor, amikor úgy érzed, hogy elemésztenek a negatív gondolatok, vagy ha nem vagy jól érzelmileg. Tartsd kordában a negativitásodat, megteheted! Érezd, ahogy a mantra recitálása alatt eláraszt a pozitív energia, ahogy megnyílsz a Végtelenre. Csak add át magad  az érzésnek!

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=B2XkzZR4R0U

 

Forrás: http://satnamjoga.hu/a-pozitivitas-mantraja/

 

„Mézzel több legyet fogsz, mint ecettel!… Marhatrágyával még többet.”

 

 

 „Minden feladat tökéletesítéséhez a gyakorlás az út.”

 

Váljunk buddháva….mert aki buddha, az tényleg teljesen elfogadó, tényleg feltételek nélkül szeret, s még ráadásul önmaga is. (Molnár József)

Tanítani kellene

Alapvetően a szociális nevelés szerves részének kellene lennie annak, hogy megtanítjuk a gyerekeknek, hogyan küzdhetnek meg nehéz helyzetekkel, hogyan őrizhetik meg életörömüket és tetterejüket. Jelenleg abban hiszek, hogy e nélkül az edukáció nélkül csak további, a kiégésre hajlamos, boldogtalan emberek nőnek fel.

A boldogságot legtöbben még ma is úgy fogják fel, mint egy rajtunk kívülálló, elérhetetlen dolgot. Szakemberek, pszichológusok bizonyították be, hogy ez nem így van. A boldogságot az egyén képes önerőből is fokozni.

Martin Seligman amerikai pszichológus alkotta meg a PERMA-modellt, amely a boldogság alkotóelemeit mutatja be.

A modell szerint a boldogsághoz szükségesek a következők:

– élvezetek (Testi és lelki élvezetek egyaránt, valamint ezen élvezeteknek a tudatos keresése, megélése a hétköznapokban. Nagyon gyakran találkozom azzal, hogy amikor arról kérdezek valakit, milyen élvezetek vannak az életében, szégyenbe ütközünk. Nálunk valahogy szégyen élvezni valamit, legyen az játék, szex, kaja, hobbi…)

– elmélyülés képessége (Gondolkodni önmagán, a világon, a világban elfoglalt helyén)

– szociális kapcsolatok (Hétköznapi szinten is elérhető barátok, rokonok, akik jelen vannak folyamatosan, nem csak ünnepnapokon…)

– célok (Hosszú és rövid távra is. Célok, amelyek megvalósíthatónak érzékelhetőek)

– sikerek (A célok elérésének eredménye a siker. Gyakran találkozom azzal is, hogy szégyellik a pácienseim sikereiket, mintha arról nem is illene beszélni, mintha az valami csúf dolog volna, ha büszkék vagyunk önmagunk eredményeire…)

Ha végignézünk ezen a listán, azonnal szembetűnik, hogy ezek mind olyan dolgok, amelyekért tehetünk.

Ezek szerint a boldogság nem egy rajtunk kívül létező dolog, amely olykor bekopogtat az ajtón, máskor meg évekig nem is néz felénk? Igen! A boldogság ezen aspektusa nem az eufóriát jelenti, és nem is zárja azt ki, hogy ne legyenek nehezebb, sírósabb, elszomorodó időszakaink. A boldogság egy alapállapotot jelent, amelyen belül sok minden megtörténhet. Az alapállapot eléréséhez azonban tettekre van szükség.

Forrás: http://www.ujegyensuly.hu/onismeret/a-boldogsag-pszichologiaja

 

 

 

 

,,A tudás erő; ha a legjobban akarunk dolgozni, értenünk kell, ha pedig érteni akarunk, tanulnunk kell.

A bölcs ember tudja, miképpen élhet békében és boldogan, mert élete összhangban van Istennel. Mindent értve, mindennel együtt érez; minden önzést maga mögött hagyott, és csak azért él, hogy segítsen és áldjon."

 

 

Íme, a három módszer, amit három ezer éven keresztül teszteltek:

1. Figyelj a gondolataidra. Tölts el minden este 5 percet azzal, hogy leírod, hogyan érezted magad azon a napon. Ne felejtsd el a tapasztalataidat és az érzéseidet. Milyen a negatív jellemvonásokat találsz magadban? Mit szeretnél tenni másnap, hogy ezeket a jellemvonásokat megváltoztasd és javíts magadon? Nagyon fontos, hogy mindent leírj.

2. Próbálj olyan dolgokra gondolni, ami boldoggá tesz. Ez a pozitív gondolkodás csodája. Mikor olyan dolgokra gondolsz, amit szeretsz, a rezgéseid frekvenciája megváltozik, és a szervezet elkezdi önmagát gyógyítani. Még jobb, még több jó dolog történik az életed során, csak azért mert minden amire gondolsz valósággá válik, még azok a problémák is, amik zavarnak. Koncentrálj tehát arra, amit szeretsz és nézd, ahogy megváltozik körülötted minden.

3. Próbáld ki a meditációt. A meditáció során a test és a lélek is megpihen és gyógyítja önmagát.

A betegség egyszerűen saját testünk jelzése a helytelen (vagy inkább előnytelen) életmódunkról. Először szorongásban, félelemben és negatív gondolatokban jelenik meg. Csak akkor, ha nem vesszük észre és kezdünk el dolgozni magunkon, jön a következő, erősebb jel fizikai tünetek formájában, hogy elgondolkodj azon, mit is csinálsz rosszul. Csak a hasznos és értelmes dolgokat hagyd meg az életedben. Mert minden, ami neked hasznos, mások számára is hasznos lehet.

Forrás: http://www.stylemagazin.hu/hir/Gyogyito-gondolatok/9688/erdekessegek/lelekhangok/erdekessegek

 

Jólét és bőségteremtő 1.0 online kurzus

„Két módja van a létezésnek: az egyik az, hogy mész a dolgok után. A másik, hogy ülsz, létezel, és engeded, hogy a dolgok eljöjjenek hozzád. Eldöntheted, hogy melyik módon szeretnél élni.” (Yogi Bhajan)

Minden embernek megvan a joga, hogy előre haladjon, létrehozzon egy létezési frekvenciát és a szándékainak a kivetítését. Ha energikusak vagyunk, vibrálók, aggódásmentesek, nyugodtak és boldogok, az magát Istent jelenti bennünk.

Ez az erő bennünk van. Az idő eljött, hogy önmagunk mesterei legyünk, ehhez a tudás már adott és elérhető. Jógikus nézőpontból ebben az évben érdemes eggyé válnunk az év ajándék számával, ami a 8-as (1+ 7=8). A nyolcas szám a Pránatest, és a lélegzet száma, a lélegzetünk használata pranayama gyakorláson keresztül, és annak gyakorlása, hogy hogyan maradjunk energizáltak, fókuszáltak és kiegyensúlyozottak.

Élj jólétben a saját belső békédben, a belső erődben, és amikor gyengének érzed magad, hívd be a lelked és a prána energiát. Kevesebbe kerül, mint egy telefonhívás. A Pránatest hozzákapcsol a végtelen életenergiához, és eljuttatja ezt az energiát a véges részeinkbe. Egész életünkben lélegzünk, az első és az utolsó tett az életünkben a belégzés. Átlagban tizenötször lélegzünk egy perc alatt. Az oxigén az üzemanyag, amelyet a sejtek égetnek el, a prána pedig azaz üzemanyag, amelyből az Életenergia felépíti a sejteket.

A prána forrása a Végtelen, de a kapacitásunk, hogy hozzáférjünk, véges. Ahogyan megtanuljuk a hozzáértést a prána energiához, és növeljük a kapacitásunkat, hogy magunkba fogadjuk azt, úgy kezdjük el mesterien vezetni az életünket. A prána segít hozzá, hogy jólétet és bőséget teremtsünk az életünkben, különösen a 2017-es évben.

Prána energiával, légzéssel, hangokkal és a felső szájpadlásunkon található 84 meridiánpont fejlesztésével fogunk tanulni és fejlődni a jólét és bőség megteremtésében.

Forrás és a teljes cikk: http://www.teljessegviraga.hu/aktualis-programok/jolet-es-bosegteremto-1-0-online-kurzuson/

 

40 nap gyakorlás

Miért pont 40 nap?

A tartós változás érdekében. Ennyi nap szükséges ahhoz, hogy elkezdjük leoldani, a gyógyuláson lévő blokkjainkat. Ha igazán, mély hosszantartó változást szeretnél elérni, gyakorolj 40 napig. Kötelezd el magad, és tarts ki 40 napig.

 

 

,,Csak azt mondd ki, ami erényedre válik."
(Guru Nanak)

 https://www.youtube.com/watch?v=NfdU9dljCGA Gyógyító meditáció

https://www.youtube.com/watch?v=vVMISBmEnwo Önbizalom növelő meditáció jóga

A szívközpontra hat, ami egyet jelent a belső, végtelen forrással való összekapcsolódással, másrészt pedig a gyomor területre hat. Ha a gyomor terület blokkolva van, akkor előfordulhat, hogy az élet energiánk nagy részét elvesztjük. Ezzel a meditációval segítünk a blokkok feloldásában, hogy összekapcsolódjunk a végtelen, belső erőforrásunkkal.

https://www.youtube.com/watch?v=rfzlXfwF3Cs Nyugodt szív meditáció

 

A meditáció feltölt, és a tudatosság fényes állapotaiba juttat. Kitisztítja az elmét, és felébreszti az intuíciót.

A meditáció örömtelivé és ragyogóvá tesz. A meditáció összekapcsol az univerzum erejével, így képesek leszünk elvégezni mindennapi feladatainkat. A kitartóan végzett meditáció végül megvilágosodáshoz vezet.

Minden egyes meditáció - beleértve a legelső meditációt is - egyre fényesebb tudatállapotba juttat. Minden egyes meditáció közelebb visz a megvilágosodáshoz.

A mindennapos meditációval az elme lecsendesítését gyakoroljuk. A meditáció segít nyugalomba és egyensúlyba kerülni. Ezzel a módszerrel kapcsolatot teremthetünk lényünk halhatatlan részével. A meditációs gyakorlat kezdetén gondolataink lelassításán dolgozunk, majd némi gyakorlás után megtanuljuk teljesen megállítani a gondolatainkat.

A meditációs gyakorlat haladó fokán megtanulunk belépni a meditáció tetőpontjába, a Samadhi nevű állapotba. A Samadhiban a tudat teljesen egyesül a Nirvánával, az élet esszenciájával.

A meditáció gyakorlásának sokféle módja létezik manapság. Általában a test energiaközpontjaira, vagy egy képre összpontosítanak, mantráznak, vagy légző gyakorlatokat végeznek. A módszertől függetlenül mindegyiknek ugyanaz a célja: a gondolatok megállítása. Mikor a gondolataink megállnak, kapcsolatba kerülünk a fény, az erő, a bölcsesség, a tiszta tudatosság világaival. Látni fogod, hogy minden egyes meditáció egyre több tisztaságot és erőt visz az életedbe. A legfontosabb a kitartó gyakorlás és hogy soha ne minősítsük a meditációnkat. Ha az elménk meditáció közben elkalandozik, ne csüggedjünk el, csak finoman irányítsuk vissza a gyakorlatra.

http://www.gyongyhaz-kozpont.hu/buddhista/meditacio.html

 

A megvilágosodás a legnagyobb boldogság, a legmagasabb szintű időtlen öröm, boldogság és szeretet. Nincs semmi kielégítőbb vagy teljesebb, mint a megvilágosodás csodás, boldog állapota. Ürítsd ki magad meditációval, s érd el a tökéletes boldogságot, a megvilágosodást, te is.

A megvilágosodás elérése a cél: mert a megvilágosodás egy olyan mennyei, orgazmusi, teljes, tökéletes, hatalmas boldogság és szeretet, hogy erre vágyik, ide igyekszik mindenki, s azért meditálunk, hogy ezt érezzük, és örökké ebben az állapotban legyünk. Be kell látni, a meditáció mindent visz, mert a legjobb, a legcsodásabb élményt tudja adni, a legnagyobb boldogságot. 

Törekedni kell a megvilágosodásra. Ami gyönyörű érzés, a földi csodás érzések és képek annak a világnak csak a lenyomatai, néha ezekben a lenyomatokban látjuk az ottani világot. A szép, a szerelem, a szeretet ízelítő belőle. Mindig maradj a csodában. A meditáció elhozza a csodát. Meditáció által megtapasztalod a CSODÁT. Higgy, bízz a CSODÁBAN.

Meditáció az út a megvilágosodáshoz.

Meditáció - A légzésre irányítani a figyelmet. A természetes, magától történő, nyugodt, teljes hosszúságú be- és kilégzésre. Nyugodtan, lazán, erőfeszítés nélkül. Folyamatos összpontosítás, koncentráció. Érezzük a formátlan levegő ki és beáramlását. A tudatban felszínre jövő képeket, gondolatok, hagyjuk, hogy jöjjenek-menjenek, anélkül hogy megragadnánk őket, s így eltűnnek. Ezáltal tisztulunk, s egyre jobban és jobban érezzük és megtapasztaljuk a nagyon csodálatos kellemességet, a CSODÁT. Tehát ha meditáció elején, közben részed van gondolatözönben az előfordulhat, de törekedj, hogy a felbukkanó, felmerülő gondolatokat, képeket ne ragadd meg..egyszerűen nincs dolgod velük, jönnek, majd mennek, - ez a tudat tisztulásának jele - ilyenkor az idegrendszerünkben lévő feszültség oldódik fel véletlenszerű gondolatok, képek formájában. S szépen egy idő után lecsillapodik az elme, és fantasztikus élményben lesz részed. Ráadásul e kellemes élmények általi megváltozott ,,kisugárzásod” hatására az életedben egyre több csodás dolgok történik veled, és egyre több pozitív, fantasztikus képességedre derül fény, nyílik meg. Sőt még megtapasztalod a sziddhik-et is.. Érdemes megpróbálni beépíteni a folyamatba, a levegővel együtt be- és kiáramló színek - belégzés (piros), kilégzés (kék) -, mint egy színes levegő útjának a nyugodt, erőfeszítés nélküli belső figyelését. Ha nem jönne egyből a CSODA vagy 20 perc után, kérlek tarts ki, mert 45 perc után már tuti érezni fogod,..benne leszel, megtapasztalod a CSODÁT. A koncentrálás a teljes, természetes, magától történő, nyugodt be- és kilégzésre, lazán a lényeg. Egyre inkább, egyre többször átjárja a lényed ez az állapot, míg végül örökké benne maradsz. Gyakorlás – Megvilágosodtál.

 


(Molnár József mj)