Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Új jó weboldalak és érdekességek 11

 

http://tudatbazis.hu/hirek/30-tipp-hogy-megjavitsd-onmagad-es-eleted 30 tipp, hogy megjavítsd önmagad és életed!

 

 

http://www.azirastukreben.hu/olelj-meg-egy-fat A fáknak gyógyító erejük van

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU Így kell szép világot építeni! A figyelem olcsó!

 

http://www.youtube.com/watch?v=DHckUyVqrQI Hogyan változtasd meg a világot...?

 

http://www.gyorgyigabor.hu/gondolatok_idezetek.php

 

http://www.ezoterikus.hu/hir.php?id=13944 Legjobb randi napok

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=248280571937772&set=a.161364887296008.32031.141202695978894&type=1 Gyógyító energiát sugárzó kép

 

http://www.minalunk.hu/Budaors//hirek/3121/430/Elme_Szandek_Hit

 

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=5609

 

http://pozitivanazeletben.blogspot.com/2010/10/egy-kis-buzditas.html

 

 

 Mikor megosztasz egy negatív érzésekkel, gondolatokkal járó történetet…

 A rezonancia törvénye azt mondja ki, hogy minden meggyőződésünk, amit gondolkodásunk és tudatunk igaznak talál, kisugárzik, és ugyanazt vonzza kívülről magához, azaz megerősíti világnézetünket.

 „Mint bent, úgy kint. Mint fent, úgy lent”

 Ez azt mondja ki, hogy azokat a dolgokat, amik már jelen vannak az életetekben, azokat a meggyőződéseket, amelyeket másoktól ellenőrzés nélkül átvettük, BEHÍVJUK AZ ÉLETÜNKBE ÉS MEG IS ÉLJÜK.

 Mikor átadunk egymásnak negatív programokat... az a legrosszabb, amit tehetünk...

 A negatív érzések és gondolatok könnyen behatolnak a tudatalattinkba és úgy hogy arról tudomásod sincs.

Ezek mind olyan történetek, amik valaki számára negatívan végződtek és továbbadásukkal másokban félelmet, aggodalmat, negatív programot ültetünk el...

 A felfokozott negatív érzések földhöz ragadtá teszi az embert, és pusztítólag hat saját szervezetére és szálaival beleszövődik a mindezen csoportokat összegyűjtő karma szövetébe. A félelem bénultsághoz vezet. A félelem félelmet szül, az agresszivitás agresszivitás szülője. Ha mi félünk, akkor félelmet kelthetünk másokban is, de ha szeretettel vagyunk, akkor szeretetet ébreszthetünk másokban is.

Ha az ember más embernek örömet és boldogságot hoz, ugyanolyan örömben, boldogságban lesz osztályrésze.

A világban úgy jön el a béke, ha saját életünkben is béke honol. Tesszük ezt azáltal, hogy olyan gondolkodási és kommunikációs módszereket választunk, melyek tiszteletteljesek és erőszakmentesek.

 Lásd azt, ami mindig jelen volt és van; (amit azonban nem ismerünk fel teljességgel) hogy bennünk lakozik a képesség, hogy önmagunkat és a környező világot új módon, más szemmel lássuk.

 Bocsáss meg magadnak, akármit is teremtettél az életedben, és kezdődjék a szeretet kora!

“Egyetlen dolgom e földön, a szeretet."

Készítette: Gyógyító Öröm

 

 

A pozitív érzelmek kitágítják a határaidat

Te is tapasz­tal­tad már, ha folya­ma­to­san pozi­tív érzel­me­ket élsz át, való­ság­gal szár­nya­kat kapsz és egyre több ötle­ted van, egyre több jó tör­té­nik veled? Ez azért van, mert a nega­tív érzel­mek inkább beszű­kí­tik gon­dol­ko­dá­sun­kat és cse­le­ke­de­te­in­ket, addig a pozi­tí­vak kitá­gít­ják meg­szo­kott gon­do­lat­vi­lá­gun­kat és kre­a­ti­vi­tásra, újdon­sá­gok kere­sé­sére és a töb­bi­ek­kel való kap­cso­la­tokra ser­ken­te­nek. Ezt bizo­nyítja az a kuta­tás is, amit az Észak-Carolina Egye­tem pszi­cho­ló­gu­sai Bar­bara Fred­rick­son és Chris­tine Bran­igan végez­tek. A rész­vevők­kel, öt más-más érzel­me­ket meg­moz­gató fil­met nézet­tek. Az ötből, kettő pozi­tív érzel­me­ket (öröm és elé­ge­dett­ség) köz­ve­tí­tett, kettő nega­tív érzel­me­ket (harag és féle­lem), egy pedig, a kont­roll­hely­zet érze­lem­men­tes volt. A fil­mek hatá­sára a részt­vevők külön­böző érzelmi álla­po­tokba kerül­tek és ebben az érzelmi álla­pot­ban lis­tát készí­tet­tek arról, hogy mit sze­ret­né­nek éppen akkor csi­nálni. Az érze­lem­men­tes hely­zet­hez képest a félel­met és a hara­got sugalló fil­mek nézői­nek jóval keve­sebb dolog jutott az eszébe, mint akik örö­möt és elé­ge­dett­sé­get köz­ve­títő fil­me­ket néz­tek. Hiszen ők szám­ta­lan dol­got fel­so­rol­tak, amit az adott pil­la­nat­ban szí­ve­sen végeznének. (Heute Psy­cho­lo­gie 2007/7) Forrás: http://lelkizona.hu/a-pozitiv-erzelmek-kitagitjak-a-hataraidat/

 

 

,,Megvan a véleményünk: ez ilyen, az olyan.
Pedig dehogy tudjuk, hogy milyen a másik ember!
Egy másik életből csak a felszínt látjuk, a jéghegy csúcsát.
De azt, hogy mi is történt egy másik ember életében a születésétől kezdve mostanáig, hogy mitől lett ilyenné, milyen terheket hordoz, mennyi érték, és szépség van benne, csak talán nem volt, aki előcsalogassa, észrevegye...
az senkit sem érdekel, azt senki sem kérdezi..(Székely János) ,,hm...
hányszor,és hányszor mondogatom ezt ember társaimnak..
és nem a mi dolgunk ítélni, sem ítélkezni.....
majd ha valaki tudja, hogy Ő KI IS VALÓJÁBAN na talán akkor! de olyan soha nem lesz!..... ennyííííííí."

 

,,Sose hagyd, hogy irigy legyél! Nem tudhatjuk, hogy a másik min megy át! Fordulj inkább a felé, hogy értékeld azt, amid van és gondold végig, hogy mit tehetnél azért, hogy több legyen! Első körben légy sokkal pozitívabb, optimistább! Ki merem jelenteni, hogy minden, de minden csak rajtad múlik!!!! Ha nincs párod, ne a külsődben keresd a hibát, belül indulj el, hogy mi is az ok? Nyitott vagy igazán? Több pénz kell? A pénz fogalmát kell körbe járni és a szülői mintát! Foglalkozzunk magunkkal! Nevessünk többet! S, ha bejön az irigység érzése mondd azt magadban, köszönöm a sorsom és hiszem, hogy megérdemlem a jót! Szép napot!"Csakramantra

 

 

,,MOSOLY ÉS NEVETÉS POZITÍV HATÁSAI

 Szívünkből jövő őszinte, tiszta mosoly és nevetés testet-lelket gyógyító, felemelő érzés.

 Gyermekkorban még önfeledten élvezzük életünk történéseit, sokkal többször tudunk nevetni.

 Felnőttként, mintha elfelejtenénk örülni, pedig nagyon szükséges a harmonikus mindennapokhoz."

 http://spiritualisnagyi.blogspot.hu/2011/08/mosoly-es-nevetes-pozitiv-hatasai.html

 

 

Az emberi kapcsolatok alfája és omegája (Reader's Digestből):
- Az ember legfôbb vágya, hogy valakinek szüksége legyen rá! Hívd elô ezt az érzést másokból!
- A legnagyobb erény a kedvesség.  Nem szerethetsz mindenkit, de kedves mindenkihez lehetsz.
- Ne akarj mindenáron másokra hatni! Hagyd, hogy örömüket leljék abban, hogy ôk hatnak rád!
- Tanulj meg lelkesedni! Az igazán fontos dolgok nem valósíthatók meg lelkesedés nélkül!
- Odafigyelésed  sokszor nagyobb hatással  lehet  másokra, mint beszéded.
- Őszintén érdeklôdj mások iránt! Vedd rá ôket, hogy beszéljenek magukról!
- Egy mosoly semmibe sem kerül, viszont bôséges a haszna. Nemcsak neked tesz jót, de másokat is jó érzéssel tölt el.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CgtXP49I83Y&feature=share Osho - Mi az, ami van

 

 

A zen szerzetesek egy nagyon egyszerű szabályt vallanak:  "Mosolyogj, lélegezz és járj lassan." (Thich Nhat Hanh zen szerzetes)

 

A zen életmód egyszerű szabályai:

Az első szabály: Egyszerre csak egy dologgal foglalkozz. Ha eszel, egyél. Ha fürdesz, csak fürödj. Ne akarj evés vagy fürdés alatt más dolgokat is ellátni.

 

A második nagyon egyszerű szabálya: Lassan és tudatosan tégy mindent! Egyszerre csak egy dologgal foglalkozz, ne siess vele, csináld lassan. Cselekedeteid ne véletlenszerűek legyenek, hanem tudatosak. Ehhez gyakorlás szükséges, de segít egy dologra fókuszálni.

 

A zen életmód harmadik egyszerű szabálya: Mindent amit teszel, fejezz be. Légy ott teljes elméddel, és amíg nem végeztél, ne kezdj bele másba. Ha mindenképp muszáj új tevékenységbe fognod, legalább pakold el a félbehagyott dolgot az útból, tisztítsd meg a terepet.

Ha szendvicset készítesz, ne kezdd el enni addig, míg el nem takarítottad az előkészületek maradványait, el nem mostad az edényt és le nem törölted az asztalt. Csak miután elvégeztél egy műveletet, tudsz igazán az új dologra koncentrálni.

 

A zen életmód negyedik egyszerű szabálya: Tégy kevesebbet! Egy zen szerzetes napja sosem léha. Korán kel, és az egész nap munkával telik. Azonban nincs hosszú listája az elvégzendőkről, csupán néhány dolgot tűz ki egy napra, és nem többet. Így oda tud figyelni mindenre, amit tesz, jobban koncentrál rájuk, lassabban és teljesebben végzi el a feladatokat. Nem rohan, nem stresszel, ott van gondolatban is!

 

A zen életmód ötödik egyszerű szabálya: tégy üresjáratokat a dolgok közé. Mindig hagyj elég időt befejezni egy tevékenységet. Ne ütemezz két tevékenységet időben túl közel egymáshoz. Ezáltal nyugodtabb lehetsz akkor is, ha valami tovább tartana, mint tervezted.

 http://www.ökogabi.hu/index.php/felemelkedes/152-zen

 

 

,,A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."

 

 

Fontos megélni a sorsunk apró örömeit:

 § Felébred a Nap, tündöklő sugaraival köszönt bennünket.

 § A fák, a virágok, az állatok fogadják és meghálálják gondoskodásunkat.

 § Születéskor, ahogy Édesanyánk mosolygott ránk különös féltő szeretetével.

 § Édesapánk vállán beláttuk az egész világot.

 § Első nap emléke az iskolapadban, vagy a főiskolás évek, mind egy csodálatos alkalom, amikor mosoly ül az arcunkra.

 § Találkozunk rég nem látott barátunkkal.

 § Álmunkban megjelenik Őrangyalunk.

 § Házasság kötés időszaka, hogy jóban-rosszban a terheket cipelve, vidámsággal a szívünkben tudjunk előre lépni, akkor is, ha szívünket mélyen bántja valami.

 § Idős korunkban az unokákkal játszva, felidézve a rég elmúlt napok szépségét.

 § Mosolyogni saját őszülő fejünkön, hogy megváltozott sorsunk minősége, és minden más lett, ennek tudatában, bölcsen elfogadni, ami van.

 § A részeg vagy kukázó emberre rámosolyogni, és ételt-italt adni számukra.

 § Játékosan együtt örülni a környezetünkkel, meditálni-táncolni.

 § Szeretettel elgondolkodni, hogy Isten hogyan került a nappaliba?

 http://spiritualisnagyi.blogspot.hu/2011/08/mosoly-es-nevetes-pozitiv-hatasai.html

 

 

http://www.angyalszarny.eoldal.hu/cikkek/gondolatok_-idezetek/harmonet-idezetek-11_.html

 

http://idezet.wordpress.com/category/richard-bach

 

 

 

http://szerelmes-kifestok.kifesto1.hu/

 

 

 

Kínai szerv-óra működése

Egyensúlyban az energiaáramlás: a Kínai szerv-óra működése

A hagyományos kínai orvoslás szerint az emberi szervek meghatározott időrendben működnek és pihennek.

 

A periódikusan váltakozó bioritmusunk szerint mindennek megvan a maga ideje.

A táplálkozásnak, a sportnak, a pihenésnek, akár egy foghúzásnak is. 12 fő szervünk kétórás időközönként "váltja egymást" a munkában, a maga idejében az éppen aktuális "dolgozó" birtokolja szinte az összes energiánkat. Az energiapályákon, vagyis a meridiánokon tehát az energiaszint állandóan változik. Egy kis odafigyeléssel mi is nagyon sokat tehetünk azért, hogy ne bontsuk meg az energiaáramlás egyensúlyát szervezetünkben, például ne késztessük bőséges vacsorával éjjel májunkat aktív munkára, ha éppen pihenőideje volna.

 

A kínai szerv-óra, amely testünk 12 csatornáját mutatja.

Mindegyiknél megfigyelhető egy olyan kétórás periódus, amikor a csi áramlása maximális.

 

1 és 3 óra között: a szervezet teljesítőképessége ebben az időben a legalacsonyabb. A máj teljes erővel méregtelenít, nem szabad tovább terhelni.

 

3-5 óra között: eljött a tüdő aktív ideje, felkészül az egész napi munkára. A férfiak nemi aktivitása ebben az időintervallumban a legnagyobb, mert ilyenkor termelődik a legtöbb nemi hormon.

 

5-7 óra között: ekkor működik legaktívabban a vastagbél. Ez az egészséges székletürítés ideje. Megszabadítjuk szervezetünket a salakanyagban található mérgektől, így azok nem tudnak visszaszívódni és teljesítőképességünket csökkenteni.

 

7-9 óra között: a gyomor leginkább terhelhető időszaka. Ekkor tud a leghatékonyabban dolgozni, tehát bőséges, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag reggelit vegyünk magunkhoz.

 

9-11 óra között: testhőmérsékletünk optimális, az idegrendszer ebben az időszakban a legnyugodtabb, teljesítőképességünk igen magas.

 

11-13 óra között: 11 óra a szívciklus csúcspontja, tehát legjobb idő a sportolásra. Délben erősödik a gyomorsav-, majd később az epetermelődés, készen állunk egy finom ebéd elfogyasztására.

 

13-15 óra között: lassul a vérkeringés, az energiák a vékonybélben koncentrálódnak, csökken a fájdalomérzékelés is, ezért ilyenkor érdemes a fogorvoshoz bejelentkezni.

 

15-17 óra között: a húgyhólyag dolgozik a legintenzívebben, ezért fogyasszunk bőségesen cukor és alkoholmentes folyadékot. Szervezetünk kiüríti a méreganyagokat, ismét ereje teljében van, tehát tanulhatunk, sportolhatunk, dolgozhatunk teljes energiabedobással.

 

17-19 óra között: vesénk a legnagyobb tisztító munkában, ezért ebben az időben ne terheljük tovább zsírral, cukorral, sóval és egyéb mérgező anyagokkal. Vérnyomásunk csökken, szívműködésünk lassul, egy kicsit nem árt megpihenni munka közben. Ilyenkor érdemes elfogyasztani a könnyű vacsorát is.

 

19-21 óra között: ha most vacsorázunk, azt már nem dolgozza fel szervezetünk, elraktározza reggelre. Energiapályáink lelassulnak, felkészülünk az éjszakai pihenőre, érzékeink kifinomulnak.

 

21-23 óra között: az úgynevezett "hármas melegítő" időszakában testünk és lelkünk nyugalomra, pihenésre vágyik, teljesítőképességünk erőteljesen csökken, ez a legpihentetőbb alvás ideje, tehát ne végezzünk se testi, se szellemi aktív tevékenységet igénylő munkát. A hármas melegítő nem szerv, hanem azt a helyet jelöli, ahol testünk alsó-középső és felső részének szervei együttműködnek. Feladata, hogy a légzés, az evés és az ivás során a szervezetünkbe jutó, a tüdő és a gyomor által felvett energiákat a testünkbe irányítsa.

 

23-1 óra között: legintenzívebb az epehólyag görcskészsége, kevésbé csillapítható a fájdalom.

 

A kínai orvoslás szerint akkor vagyunk egészségesek, ha a szervezet energiakeringése harmonikus. Ez az energia a csí(Qi), a vitalitást, életerőt jelenti. A keringés akadályoztatása betegséghez vezethet. Érdemes tehát figyelemmel kísérni biológiai óránkat.

http://antalvali.com/hirek/kinai-orvoslas-szerveink-szerv-ora.html

 

 

Az örök élet titka

Írta: Kozma Rita   

Nincs új a nap alatt: minden, ami gyógyít és fiatalít, már évezredek óta fellelhető a természet kincsestárában.
Zöld út egészségünk felé pozitív gondolkodással, zöld ételekkel, mozgással!

Elsavasodott az életünk, és ez ellen tennünk kell valamit! A túlzott savmennyiség korai halálhoz, gyógyítható és gyógyíthatatlan betegségekhez vezet.

Életmódváltásunk jelszava: lúgosítás!

 

Pozitív gondolkodás

Kezdjük gondolataink megváltoztatásával, melynek első és egyben legfontosabb pontja a stresszmentes élet. Ez egy cseppet sem könnyű feladat ebben a karrierorientált, túlpörgött, elvárásoktól hemzsegő világban, mégis megkell próbálni. Legalább csökkenteni, minimalizálni a stresszt, a mérgelődést, a bosszús, negatív hangulatot. A stressz legjobb ellenszerei: egy jó társaság, egy érdekes és izgalmas hobby, kedvenc zenénk vagy egy lebilincselően olvasmányos könyv. A legfontosabb és talán a legnehezebben kivitelezhető a pozitív gondolkodás. Bármennyire is képtelennek érezzük elsajátítani egy-egy mérges pillanatban,törekedjünk a szép és jó gondolatokra. Mi a valóság? Hiába idegeskedünk és bosszankodunk az undok kolléga, a házsártos társ miatt; semmi sem változik, sőt! Többet ártunk vele magunknak és másoknak is, mint gondolnánk. Sokkal kedvesebbek és figyelmesebbek lesznek velünk az emberek, ha pozitív a kisugárzásunk, mosolygunk.

 

Zöldételek

Második lépcsőfok egészséges életünk felé, a táplálkozás.

Bár mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy a cigaretta, a nagy mennyiségű alkohol, a túlzott csokoládé - és húsfogyasztás mennyire ártalmas, mégis nehezünkre esik lemondani ezekről a “finomságokról”. Mégis, ezt kell tennünk,hogyha egészségesen, fájdalmaktól mentesen szeretnénk tovább élni. Hogyha ezsikerült –vagy csak részlegesen –, tovább léphetünk és kialakíthatjuk új életformánkat.

Testünk igazán eredményes és fantasztikus lúgosítói a zöldek. Zöld zöldségek, levelek,csírák, füvek. Sokan képtelenek nagy mennyiségben fogyasztani ezeket a kloforil-bombákat, így ők levek formájában is bejuttathatják egészségre szomjazó szervezetükbe. Akár otthon egy turmixgép segítségével, akár zöld por formájában, melyet csupán vízzel kell feloldani. A zöld port és a hozzátartozó lúgosító cseppeket a legtöbb természetgyógyászati szaküzletben, bioboltban megtalálhatjuk.

Érdemes kipróbálni!

 

Mozgás

Ősrégi recept, mégis, hajlamosak vagyunk elfeledni a mozgást. Ne számítsunk maradandó egészségre testmozgás nélkül. Nem kell rögtön a túlzsúfolt konditermekre gondolni, válasszunk nyugodtan kellemesebb helyet tornázásra. A legegyszerűbb és leginkább pénztárcakímélőbb megoldás a séta, a futás és a kerékpározás.Hogyha fázósak vagyunk és nincs kedvünk kimozdulni otthonunkból, tornázhatunk dvd-lemezekre is. Akár aerobic, akár yoga vagy pilates, mind-mind tökéletes mozgásforma a mindennapokban. A kellemes edzés után pedig nincs is jobb egyhideg-meleg zuhanynál, mely erősíti az érfalakat, edzi a szivet, rugalmassávarázsolja a bőrt.

Forrás: http://archiv.ringmagazin.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4634:az-oeroek-elet-titka&catid=103&Itemid=68

 

 

 

Regina Brett, a cleevlandi Plain Delaer 90 éves újságírója írta:

Öregedésem emlékezetessé tételére egyszer leírtam 45 tanulságot, melyet az életben felfedeztem.

 

1. Ha tanácstalan vagy, tegyél csak egy kis lépést.

 2. Az élet túl rövid, hogy az idődet valaki gyűlöletére pazarold.

 3. Az élet nem igazságos, de ennek ellenére jó.

 4. A munkád nem ápol majd ha megbetegedsz. Ezt a családod és a barátaid teszik majd, tartsd velük a kapcsolatot.

 5. Minden hónapban fizesd be a bankkártyáid számláit.

 6. Nem kell, hogy mindig minden vitát megnyerj, fogadd el, ha nem értetek egyet.

 7. Sírj valakivel, jobb, mint ha egyedül teszed.

 8. Haragudhatsz Istenre, elviseli.

 9. Az első fizetésedtől spórolj a nyugdíjra.

 10. Ha a csokiról van szó, hiábavaló az ellenállás.

 11. Békélj meg a múltaddal, hogy a jelent ne ronthassa el.

 12. Nyugodtan sírhatsz a gyerekeid előtt.

 13. Ne hasonlítsd az életed másokéhoz, nem tudhatod, hogy az ő útjuk miről szól.

 14. Ha egy kapcsolatnak titokban kell lennie, te ne legyél a kapcsolatban.

 15. Bármi megváltozhat egy szempillantás alatt, de ne aggódj, isten nem pislog.

 16. Vegyél mély lélegzetet, megnyugtatja az elmét.

 17. Szabadulj meg mindentől, ami nem hasznos, szép vagy boldogító.

 18. Ami nem öl meg, valóban erősebbé tesz.

 19. Sosem késő, hogy boldog gyermekkorod legyen, de a második már csak tőled függ és senki mástól.

 20. Amikor azért kell küzdeni, amire igazán vágysz, soha ne add fel.

 21. Gyújtsd meg a gyertyákat, használj a szebb ágyneműt, vedd fel a drága fehérneműd; ne tartogasd különleges alkalmakra, a ma különleges.

 22. Készül fej mindenre majd sodródj az árral.

 23. Légy különös most, ne várd meg az öregkort, hogy lilát hordj.

 24. A legfontosabb nemiszerv az agy.

 25. Csak te felelsz a saját boldogságodért.

 26. Minden csapást az alapján ítélj meg, hogy öt év múlva számítani fog-e.

 27. Mindig az életet válaszd.

 28. Mindenkinek mindent bocsáss meg.

 29. Hogy más mit gondol rólad, az nem tartozik rád.

 30. Az idő majdnem mindent meggyógyít, adj neki egy kis időt.

 31. Bármilyen jó vagy rossz a helyzet, meg fog változni.

 32. Nem kell magad túl komolyan venni, senki más sem teszi.

 33. Higgy a csodákban.

 34. Isten Isten miatt szeret, nem azért aki vagy vagy amit tettél.

 35. Ne vizsgáld felül az életet, jelenj meg és hozd ki belőle amit lehet.

 36. Az öregedés még mindig jobb, mint fiatalon meghalni.

 37. A gyerekeidnek csak egy fiatalkora van.

 38. Végül csak az számít, hogy szerettél.

 39. Minden nap menj ki, ott történnek a csodák.

 40. Ha mindenki egy nagy kupacba gyűjtené a problémáit és másokét is megnézhetnénk, jól beérnénk a sajátunkkal.

 41. Az irigység időpazarlás, megvan mindened ami kell.

 42. A legjobb még csak most jön.

 43. Mindegy hogy érzed magad, kelj fel, öltözz fel és jelenj meg.

 44. Engedj.

 45. Az élet nem masnival jön, de mégis ajándék. :)

http://antalvali.com/hirek/50-jo-tanacs-az-elethez.html

 

 

http://www.life.hu/legykepben/20120517-utasi-arpi-legyozte-a-valsagot-onellato-lett.html

 

http://www.pecsma.hu/helyi/2012/05/20/rokkanthelyek-%E2%80%9Emashol-ez-fobenjaro-bun%E2%80%9D/

 

http://www.kristalycsakra.eoldal.hu/cikkek/letoltheto-meditaciok-/letoltheto-meditaciok-elerhetosegei.html

 

http://angyalifeny.blogspot.com/2012/05/ima-lelektarsunk-megtalalasaert.html?spref=fb

 

http://pszichologin.blog.hu/2012/01/30/erzelmi_fejlesztes_kell_nincs_mese?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook&utm_campaign=blhshare

 

http://espavo.hu/olvasnivalok/lightworker-200907-tobozmirigy-kristalyok-%E2%80%93-nincs-tobb-titok

 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/vatikani-uezenet-buddhista-veszakh-uennepre-fiatalokat-vallasok-koezoetti-parbeszedre-kell-nev

 

http://cre-art-blog.hu/index.php/2012/05/a-termeszet-labnyomai-a-teljes-sorozat/

 

http://www.youtube.com/watch?v=5wepQ6VRELI Higgy magadban!

 

http://www.aranykek.blogspot.com/

 

 

 

Innerwise: hallgass a tudatalattidra!

 

"Valóságunkat nem az értelmünk, hanem kilencvenöt százalékban a tudattalanunk teremti" - állítja Uwe Albrecht orvos, aki az innerwise-zal az energetikai gyógyászat olyan rendszerét fejlesztette ki, amely segít felismerni a bajok okát, megkönnyítve ezzel az öngyógyítást. A világszerte nagy visszhangot kiváltó új energetikai gyógymódot, melyben fontos szerepet kap a tudattalan régiók hírnöke, a karhossz-teszt, már 20 országban használják a legkülönbözőbb életkorú és hivatású emberek, gyógyítóktól politikusokig.

 

Az innerwise egy saját használatra és terápiás célokra egyaránt szolgáló energetikai gyógymód. A rendszerben az ősi kultúrák tudása kapcsolódik össze az orvostudománnyal és az energiagyógyászattal, melynek eredményeként lehetővé válik a testi és lelki gyógyulás.

 

Módszerét Uwe Albrecht az orvosi gyakorlata során fejlesztette ki, amikor rátalált a gyógyulás kulcsára, miszerint ha nem oldjuk meg a tényleges problémát, ami általában a saját tudatalattink blokkjaiban rejtőzik, csak tüneti kezelést alkalmazunk, akkor időlegesen meggyógyulhatunk ugyan, de nem lesz tartós a javulás és a betegségek újra és újra visszatérnek életünkbe.

 

A rendszer sikere magáért beszél: mára már 20 országban használják pszichoterapeuták, belgyógyászok, alternatív gyógyítók, tanítók, adó és pénzügyi tanácsadók, életvezetési tanácsadók, állat terapeuták, zenészek, háziasszonyok, kutatók, politikusok, gyerekek, felnőttek, tinik - azaz a legkülönbözőbb életkorú és hivatású emberek.

 

Tényleg akarom?

A saját valóságunk nem az értelmünkkel jön létre, hanem a tudattalanunk programjai, félelmei és mintái alapján. Ha meg akarunk szabadulni a minket akadályozó észrevétlen blokkoktól elsőrendű fontosságú, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk a tudattalanunkkal. Ezt a karhossz-teszt segítségével könnyedén megtehetjük.

 

Uwe beszámolói szerint minden páciense úgy érkezett hozzá, hogy meggyőződéssel állították, leghőbb vágyuk a gyógyulás. Ám a karhossz-teszt során az egészség visszanyerésének gondolatára kivétel nélkül mindannyian stresszesen reagáltak. Testük azt mondta: „Nem”. Ellenben ha arra gondoltak, hogy továbbra is betegek maradnak, a karhossz-teszt igenlő választ adott. Ugyanezzel a jelenséggel állunk szemben a gyermektelen, boldogtalan, sikertelen, magányos és egyéb gondokkal küzdő emberek esetében is.

 

A magyarázat egyszerű: még ha rossz is valami az életünkben, azt már megszoktuk. Legyen az sikertelen párkapcsolat vagy épp egy komolyabb betegség, azt a világot már ismerjük, eligazodunk benne, szenvedünk ugyan tőle, de legalább hamis biztonság érzetet nyújt. Ezzel ellentétben az új és a bizonytalan az ijesztő és ingoványos, ezért ellenkezik bennünk mélyen valami, aminek nem is vagyunk tudatában. Hiszen tudatosan ki akarna rosszat magának?

 

Ezért olyan eszközre van szükség, amelynek segítségével a tudat és a tudattalan egyaránt tesztelhető, és mindkét régióban beindítható a gyógyulás.

 

Energiakártyákkal a testi-lelki egészségért

 A karhossz-teszthez egy háromszáz összetevőből álló tesztrendszer tartozik, amellyel intuitívan megtalálható a legmélyebb sérülés gyógyulásához a legcélravezetőbb út. A négyezerkétszáz energiakártyával pedig intuitívan megkomponálható az egyéni energetikai gyógyszimfónia. Ezek egy részét tartalmazza a Gyógypatika.

 

A tréning, illetve a kezelés végén, amikor minden visszazökkent a helyes kerékvágásba, az ember/állat kiválasztott energiakártyák információi rákerülnek az amulettre, a rendszerek, cégek és vállalkozások számára komponált összhangzat pedig egy lemezre vagy poszterre, hogy hatását a továbbiakban kifejthesse. Senkinek sem mondja meg a rendszer, mit kellene tennie, de mindenkinek megadja az esélyt a változtatásra azzal, hogy kiszabadítja a zsákutcából, amelybe élete tévedt.

 

Az innerwise egy eleven rendszer, amely önálló értelemmel bír, és olyan tiszta, hatékony energiát bocsát rendelkezésünkre, amellyel meg kell tanulnunk bánni. Ehhez fejlesztenünk kell mentális, érzelmi és szellemi intelligenciánkat, valamint azt a képességünket, hogy másokhoz szeretettel és értékítéletektől mentesen közeledjünk. Így válik majd minden emberi tett teremtő és gyógyító erejű cselekedetté.

 

Ekkor az ember már nem csak a tüneteket kezeli, hanem a mögöttük rejlő és tüneteket kiváltó energetikai blokádokat oldja fel. Albrecht a kezeléssel újra mozgásba hozza az energetikai rendszert, és a beteggel megnézi, mikor milyen zavar lép fel. Ebben a széles látókörű, szisztematikus vizsgálatban rejlik az energetikai munka igazi művészete.

 

Igen vagy nem?

A karhossz-teszt segítségével igen hamar fény deríthető a tisztázatlan helyzetekre, mivel a testünk igenis tud beszélni. Képes igent vagy nemet mondani. Ahogyan belső hangunk is hol óva int, hol pedig megerősít minket szándékunkban, úgy testünk is ugyanezt mutatja az izomtónus változásaival. Ha a stressz során célzott kérdéseket teszünk fel, a test reagál. A választ nem az ész adja, hanem a tudattalan.

 

Az ész talán azt mondja: „Igen, egészséges akarok lenni, igen, szeretnék boldog lenni, igen, szeretnék gazdag lenni”. Ám ha karhossz-teszttel is rákérdezek, sokszor más választ kapok – a tudattalan ezekre a kívánságokra mind azt mondja: „Nem, nem, nem! Az egészség stresszel, a boldogság stresszel, a gazdagság szintén”. Innen aztán tovább léphetünk egyet, és megnézhetjük, hogyan szüntethetnénk meg ezeket az öntudatlan blokádokat.

 

A válaszok benned vannak

 Az innerwise Gyógypatika a testnek, a szívnek és a léleknek gyógyító csomag segítségével az ember visszanyerheti energetikai egyensúlyát, és ezzel elősegítheti a gyógyulást. A 309 különböző minőségű (Bach-virágesszenciák, kristályok, angyalok, erőállatok) energiakártyát, 6 tesztkártyát, egy másolókártyát és egy gyönyörű amulettet tartalmazó szett egy rendkívül egyszerű rendszer, alkalmazásához csupán gyakorolni kell, bízni a megérzésekben.

 

Mindehhez elengedhetetlen, hogy megtanuljunk kommunikálni a tudattalanunkkal, például karhossz-teszt segítségével. Ez néhány percet vesz csupán igénybe. Segítségképpen használható a hat tesztkártya, amelyeken a leglényegesebb témák szerepelnek. A kiválasztott tesztkártyát a testre helyezve megfigyelhetjük, hogy ha a test valamelyik kijelentésre stresszel reagál. Így megtudjuk, hogy azzal a témával gond van. A tesztkártyák vezetnek nyomra, ezek mutatják meg a gyógyulás szempontjából legcélravezetőbb utat.

 

Ha felismertük a stresszt kiváltó tényezőket, a különféle energiakártyák segítségével gyógyerőnket intuitívan feléleszthetjük a kártyahúzással. Az egyes energiakártyák energetikai minőségéről a csomagban található könyvben olvashatunk. Ez az erő, energetikai információ azután átvihető a mellékelt amulettre, ahol is az energetikai gyógyászat értelmében kifejti hatását. Az amulett egyfajta önszuggessztiós horgonyként szolgál, ahogyan más kezelési módoknál is használják.

 

Túl könnyűnek tűnik? Igen, tényleg könnyű. Ám, az egyszerűségében rejlik a varázsa, mindenkire hat és mindenki tudja használni, hogy a gyógyulásra vezető útra rálépjen.

 

A nevetés és az öröm gyógyít és a felszabadultság hoz gyógyulást, nem pedig az, ha a félelmeinkre koncentrálunk.

 

A innerwise módszerrel történő kezelés során a blokádok feloldódnak, a zavartalan energiaáramlás helyreáll, a harmonikus állapot visszatér. Az ezáltal megváltozott energiamezővel alakítjuk és határozzuk meg ezután saját valóságunkat, felfedezzük, hogy minden lehetséges számunkra, és hogy nyitott kapuk tömkelege áll előttünk.

Alternatív Répa http://repaelixir.blogspot.com/

 

 

 

http://oshagyomany.vidya.hu/OH02/OH0204.html

 

http://www.foldicsillagok.hu/

 

http://www.fenyveled.eoldal.hu/cikkek/gondolatok-a-magsagrol/a-magyarsag-feladata.html

 

 

 

KI VOLT JÉZUS VALÓJÁBAN !.

Justin Mátyás, 2012. március 26., 17:49 ·

.

"Az 1945-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredeti szentiratok 95 %-át kivágták a Bibliából (mivel e pergameneken a 100 % szerepel).

A maradék részt pedig sok helyen átírták. És ma csak ezt a meghamisított Bibliát olvashatja a legtöbb ember." (Avatara)

 

 [Ki az az Avatara: Ezt a becenevet az ismerősei adták neki.  16 éve kutat ókori írásokat ! Eredeti nyelven (!) tanulmányozott 20 ókori szent könyvet, amik a Föld legkülönbözőbb helyeiről származnak (tehát nagyon széles látókörrel rendelkezik), és 15.000 tiltott iratot,  stb. Amelyik idézet után nem írtam oda hogy kitől való, azt az ő (6 órányi) előadásából idéztem. ]

 

 

-"A Talmud Jézust állandóan NIMRÓD fiának nevezi."

        - (Talmud = a zsidó vallás szent könyve.)

 

-"... Nem kellett tolmács, Jézus HUN nyelven szólalt meg."

 

-"Ez az én testem ... Ez az én vérem ..." >

 "Egyetlen nyelv van, amiben egy új szó keletkezik, ha e 2 szót összerakjuk (test-vér) : a MAGYAR." (Szántai Lajos, művelődés-történész)

Így teszi Jézus egy mágiával a "testvéreivé" a tanítványait (szimbolikusan) , így "teszi beléjük" az ő lelkületét.

 

 

-"A Jézus név szanszkritül azt jelenti: a FÉNY FIA.

Héberül viszont nem jelent Semmit,

tehát Nem héber név,

tehát Jézus Nem héber származású !"

 

 

-"A 3 király, aki Jézus bölcsőjéhez megy (az eredeti írásokban) a PÁRTUS birodalom küldöttei:  SZKÍTA mágusok !

Ugyanis Pártiában meghalt a király, és egyenes-ági fiú örökös hiányában a királynő unokaöccse volt a jogos örökös, vagyis Jézus !

 EZT jelzi a tömjén, mirha és arany  küldése a küldöttekkel.

Viszont a héber vallás szerint ezeknek az ajándékoknak Semmi értelmük sincs, sőt a tömjén még törvénysértő is."

 

 

-Jézus az ács fia > "A héberben ugyan az a szó jelenti az ácsot, ami az arámiban a HELYTARTÓT.

A Pártus királynő húgának a férje egy (Pártus) helytartó volt  Izraelnek az északi területén (ahol a kánaániták* éltek), és az Ő fia volt Jézus !"

 

 

* : Kik voltak a kánaániták:

"Akik Kánaán földjén éltek (vagyis a mostani Izrael területén), mielőtt a zsidó nép (Jáhve* parancsára) oda nem ment, és le nem mészárolta a 90 %-ukat, hogy elfoglalja a (gazdag és fejlett) országukat.

A megmaradt 10 % lakosság az északi területre szorult ki.

       A kánaániták ABC-je 24 betűből állt, amiből 18  a székely rovásírásban is szerepel !

       Templomaikban egy szent SÓLYOM volt az oltár fölött !"

[Turul = Kerecsen-sólyom]

      "Az Eredeti ószövetségben a kígyó helyett egy SÓLYOM mondja Évának, hogy egyen a tudás fájáról."

(Egyébként ... miért lenne bűn enni a Tudás fájáról ? Bűn a Tudás ?? :)

 

 

* : Ki volt Jáhve:

       -"Jáhvét kérte Mózes, hogy mutassa meg magát.

Jáhve mondta: Abba belehalnál (!)

Mózes erősködött, hogy látni akarja.

Jáhve megjelent, és rátámadt Mózesre, aki egy bárányt dobott elé, így Jáhve azt falta fel, és Mózest nem bántotta." (Mózes 2. könyve)

       -"Jáhve egyetlen ábrázolását találták meg: ami egy szamárfej, vörös szemekkel.

Szamárnak egyedül Széth-et ábrázolták még (az egyiptomi mitológiában), aki a harag és a káosz istene, akit Hórusz győz le, a jóságos SÓLYOM-fejű isten.

Jézus egyszer azt mondta, hogy ő volt Hórusz (egy korábbi életében).

Vallás-történészek szerint pedig Jáhve és Szét (is) azonos."

       -A Rítus című (2011-es) filmben egy Vörös Szemű Szamárban ölt testet egy démon.

       -Alaje pedig ezt írta: "Jehovah egy földönkívüli volt a Földön több ezer évvel ezelőtt, aki azt akarta, hogy istenként tiszteljék."

 

 

Ne haragudjunk a zsidóságra !

 -1.) Mert csak a tudatlanságuk miatt követték egy "nagyobb" lény parancsát !

 -2.) A holokausztkor visszakapták, amit adtak, ezzel Törlesztették a karmikus adósságukat !

 -3.) A mostani (vagyis a 9.) földi civilizáció legelső népe (Hérodotosz és Pompejusz írásai szerint) a SZKÍTA nép:

a Szelídség, Megbocsátás, Vendég-szeretet és a Szeretet (vagyis a Fény) népe volt !

Legyünk méltó utódaik az Aranykor kezdetén ! Mutassunk példát ezekből !

       - (Rockefeller végeztetett egy kutatást, hogy melyik nép DNS-e a legdominánsabb (bízva abban, hogy az övé), de a MAGYAR jött ki eredményül !)

 -4.) Nincs rossz nép, rossz ember, rossz sejt, ... , csak Eltévelyedett !

 

 

Hogy is volt akkor:

1.) Jézus 12 éves korában került el Izraelből és 30 évesen tért vissza. A kettő között keleten tanult és tanított (Egyiptomban, Indiában és Tibetben), amit mind kivágtak a Bibliából !

A Koránban és tibeti írásokban viszont szerepel Jézus ezen útja ! (ők Isszának nevezik).

 

2.) "Halála" után 300-400 évvel különböző zsinatokon:

-Kivették Jézus tanításaiból a reinkarnáció, asztrológia, numerológia tanait,

 

   és ... hogy "Isten országa Bennetek van !"  ,  "Ugyanaz a Fény van Benned ... "

Ezek "helyébe" írták: hogy Isten rajtad Kívül, elérhetetlen magasságokban van, és ... az Isten és az ember között így közvetítő kell: a papság.

 

 

-Kitalálták, hogy legyen bűn, amiért büntetés jár,

és hogy legyen pokol, és ördög.

Míg Jézus azt tanította:

"Nincs bűnös, csak tudatlan. Ezért meg kell Tanítani !

Nincs gonosz, csak beteg. Akit a Szeretet gyógyíthat meg !"

 

 

-Próbálták összemosni Jézus tanait a zsidó vallással (ami valójában Ég és Föld) :

Elnevezték Jézus tanait Újszövetségnek,

Jézus származását átírták zsidóra,

és egy zsinaton kimondták, hogy Jézus apja: Jáhve.

(Aki kiirtatta a kánaániták 90 %-át, és a maradék 10 % területén született Jézus ! :) ?? )

 

-"A női princípium kitörlése:

        -Az Atya, Anya és Fiú szent-háromságot átírták

Atya, Fiú, Szentlélek -re.

       -Jézus mindig azt mondta: "... az Isten és az Istennő ..." > Mindenhonnan kiradírozták, hogy: Istennő.

       -A történetből (ahonnan csak tudták) kitörölték Mária Magdolnát - Jézus legKözelebbi Tanítványát - a 12 tanítvány közül " , ... de Leonardo Da Vinci odafestette az "Utolsó vacsora" című művére Jézus mellé.

       -Jézus, amikor feltámad, Mária Magdolnával találkozik először (mintha megvárná, míg a többiek elhagyják a sírt), és Jézus úgy szólítja Mária Magdolnát, ahogy egyik tanítványát sem ! Ez a megszólítás csak a legközvetlenebb tanítványnak járt ki !

       -Mária Magdolnát (aki Egyiptomban tanult, és felnőtt korára már nagy hatalmú mágus főpapnő volt),

"bűnös nővé" írták át, ... amit később egyesek prostituáltként értelmeztek.

 

 

Visszatérve, és összefoglalva: az írások szerint Jézus:

-A SÓLYMOT tisztelő kánaániták

PÁRTUS helytartójának fia volt,

PÁRTIA trónörököse !

-Akit SZKÍTA névre kereszteltek ! aminek a jelentése: a FÉNY fia !

-Tudott HUNUL!

-A Talmud NIMRÓD fiának nevezi. (Talán arra gondolnak, hogy leszármazottja.)

 

 

Mondjuk ki: Jézus az ősi MAGYAR népbe született le.

Trónörökös volt, de az uralkodás helyett az emberiséget tanította,

félelmet nem ismerve, tűzön-vízen keresztül,

adta át az embereknek a Fényt.

 

Tegyük mi is ezt.

SZERETET Mindenkinek.

( Bejelölésem helyett légySZÍVes inkább az új helyemre gyere:

        https://www.facebook.com/justin.matyas.uj?sk=info

 Youtube-csatornámat pedig itt találod: http://www.youtube.com/user/justinmatyas777 )

https://www.facebook.com/notes/justin-m%C3%A1ty%C3%A1s/ki-volt-j%C3%A9zus-val%C3%B3j%C3%A1ban-/399151330097262

 

 

ASAJAH energiagyógyász masszőr

BUDAPEST belvárosában diplomás energiagyógyász masszőrként várom kedves vendégeimet immunrendszert erősítő, energetizáló, relaxáló, stresszoldó, blokkoldó, testet-lelket harmonizáló teljes testmasszázsra.

 A hollisztikus masszázs egy komplex kezelésnek felel meg, tartalmaz energetikai, meridián, nyirok, zsírtalanító, méregtelenítő, frissítő elemeket.

 A masszázs mozdulatai fájdalommentesek, ugyanakkor mélyrehatóak, a páciens gyógyító pránanadi energiát kap a kezelő által. Megtisztulnak és energiával töltődnek fel a testben található energiacsatornák.

 A masszázs kellemes ritmusú, a lágy, pulzáló mozgás feloldja a "páncélt", amelyet a blokkok képeztek, így a test, lélek és szellem újra teljessé válik. Relax zene, gyertya, füstölő használatával egy csodálatos, feledhetetlen spirituális élményt ad!  Bejelentkezés: ASAJAH  http://www.asajah.5mp.eu/

 

 

A Föld és a Dimenziók

A nagy univerzum szintjei:

Minden dimenzió szint jelen van világunkban itt és most és ezek egymással kapcsolatban vannak. A kulcsszó itt a hullámhossz. A hullámhossz a kulcs az egész univerzumhoz. A valóság amelyben élünk kizárólag hullámhosszak, rezgések által lett teremtve.

 A hullámhossza a mi harmadik dimenziós világunknak 7.23 cm.Ez az átlagos hossza minden objektumnak ebben a dimenzióban. Ennyi az ÁTLAGOS!! távolság a szemeik között, a kéz szélessége, az orr hegye és az állunk közti távolság.Továbbá energetikai pontok távolsága is ennyi.Minden egyes dimenzió között üresség van, minden szint új realitás, számuk végtelen legalább is számunkra.

 A dimenziók el vannak választva egymástól a hullámhosszak által.Hasonlít ez a zenei skálára.Minden hang a skálán másképpen hangzik mivel különböző a hullámhossza. Hasonló mint amikor a TV-n csatornát vált az ember,ekkor mindig egy másik hullámhosszra hangolunk.

 Minden dimenzió a többitől el van választva 90 fok elfordulással. Ha meg tudod változtatni a hullámhosszt és ezzel egyben 90 fok fordulatot teszel láthatatlanná válsz a korábbi dimenzióban tartózkodó számára.

 

Hogyan vannak egymástól 90 fokkal elválasztva a dimenziók? Minden egyes dimenzió szint más hullámhossznak felel meg +90 fok elfordulás. Ha valaha láttál UFO-t és amely tényleg egy repülő csészealj volt akkor láthattad esetleg ahogyan halad az égen majd egy 90 fokos fordulat után eltűnik.Ezen járművek nem olyanok mint egy repülő,vagy egy autó beülünk és már indulunk valahová. Az UFO-ban "utazók" tudatosságuk által össze vanak kapcsolva járművükkel és amikor egy másik hullámhosszra / dimenzióra / hangolódnak és tudatosságuk által létrehozzák a 90 fok elfordulást akkor egy másik dimenzióba kerülnek jérművükkel együtt.

 

El fogsz tünni ebből a világból és megjelensz abban a dimenzióban amelyre hangolódtál. A kép amelyet látni fogsz szintén az adott világnak megfelelő lesz amelyre hangolódtál. Ez a bolygó sok különböző világot foglal magában. Ezek mind jelen vannak itt és most de a mi tudatosságunk,érzékelésünk arra a hullámhosszra van hangolódva amelyet mindenki egyaránt lát. Ugyanakkor a szó szerint létezünk minden dimenzió szinten és ennek megfelelően tapasztalásain minden szinten különbözőek.

 A kulcs megérteni azt hogy hogyan lehet egyik dimenzióból a másikba jutni egy bizonyos formának a csillag tetraédernek bizonyos elhelyezésével lehet.Amely alapja egy csodálatos entitásnak amelyet Merkabának neveznek.

 

Az következőkben néhány dimenzió szemlélettel ismerkedhetsz meg, a földre, a világegyetemre, a teremtett világra érvényesek a maguk módján.

 

10.... Jahve,Brahman,van,Ő

 9.......Szellem erő,anyagteremtő,fenntartó,pusztító

 8.......24 vén szintje

 7.......Hatalmasságok,Erők,Fényességek

 6.......Hatalmak,Uralmak,Karma urai,Világkormányzók

 5.......Szeráfok,Kerubok,Őrzőangyalok

 4.......Spirituál-éteri,erő,anyag /Nincs idő/

 3.......Anyagi létezés világa hosszuság,szélesség,magasság /Anyag,idő létezik/

 

 

A föld eredetileg hatodik dimenziós bolygó volt.

 Mivel a dráma itt kezdődött el a bolygó visszaesett a harmadik dimenzióba és az emberek megragadtak itt amint a karma törvénye érvényesült. A hatodik dimenzió a Krisztus-i dimenzió és egyben szent geometria is egyben. Földűnk a szent geometrián keresztűl lett teremtve amely a természetben egy hat oldalú objektumként ismeretes mint a hópehely vagy a kristály. A kristály benne a Krisztus-i Fehér Fénnyel egy szilárd forma. Isten szintén fényt és hangot használt a teremtéshez.

 

Azok akik a harmadik dimezióban élnek könnyedén elérhetik az ötödik dimenziót amelyek gondolataink és mentális síknak nevezzük.Most amikor keresztül megyünk a negyedik dimenzión a érzelmeken könnyedén elérhetünk a hatodik dimenzióba a Krisztusi tudat dimenziójába.

 A felemelkedés folyamata az amint emelkedik tudatosságunk és így felsőbb énünk leereszkedik és belép testünkbe. Ekkor tökéletes létezés leszünk és képesek leszünk elérni minden valóságot. Jézus megvalósította ezt amikor megvalósította a Krisztus-i tudatosságot.

 

Jelenlegi új korunkban mindannyian Krisztus-okká lehetünk amint képesek leszünk tanítani a magasabb valóságokat. Ez lehetséges most azoknak akik kinyitják szívüket a Krisztus-i energiák számára. Ez az amint a hat csúcsú Dávid csillag képvisel, a szellem anyagba olvadását.A lefelé mutató háromszög a szellem a felfelé mutató az anyag. Amikor a kettő találkozik tökéletes létezésk leszünk.A hetedik dimenziós szellem leereszkedik az anyagba, a pont a Dávid csillagon belül.

 

A nyolcadik dimenzió ahol a galaktikus tanács tartózkodik.Ők azok akik döntéseket hoznak hogyan üzemeljen galaxisunk.Járműveik láthatatlanok számunkra mert ők nagyon magas freqvencián rezonálnak. Amint ők lecsökkentik frekvenciájukat mi képesek vagyunk látni őket. Ha mi felemel jük freqvenciánkat magasabb szintre akkor képesek leszünk sétélni,beszélni velük a mesterekkel.

 

A hetedik dimenziós szellem leereszkedik a hatodik dimenzióba és körülöleli a Krisztus-i energiát. Ezután leereszkedik az ötödik dimenzióba a gondolatok dimenziójába. Ezután a negyedik dimenzióba megy tovább az érzelmek dimenziójába. Ezután megvalósul a harmadik ,fizikai dimenzióban.Ez az amiért először minden az asztrál sikon történik meg először és ez az ahogyan mi gondolatainkkal teremtünk. Először szellemed/lelked/,gondolataid,érzelmeidnek kell meggyógyulni hogy meggyógyulj a harmadik dimenzióban.

 

Egy út, hogy meggyógyítsd magad régebbi érzelmi törésből jelen és múlt életekben egyaránt. Képzeld el magad egy háromszögben amely egy körön belül van és kérd sgítőidet, felsőbb énedet hogy szabadítsák fel ezeket a negatív energia mintákat. Ezután képzelj el egy fehér Krisztus-i fénnyel töltött buborékban..Hívd ide felsőbb éned,intuíciód,tudatalattidat a buborékba,képzeld el őket a hároszögben/hármasságban/.Ezután használd tudatod hogy létrehozd azt a valóságot amelyben élni szeretnél. Ezután kérd felsőbb éned,intuíciód,tudatalattid hogy ezen valóságba tegyék át tudatosságod. Köszönd meg segítségüket.

 Fontos, hogy létrehozz egy szent helyet ahová visszavonulhatsz minden nap. Legyen ez a hely a tudatodban, otthonodban vagy a szobádban.

 Tedd ezt a helyet békéssé szeretettel teljessé amennyire csak lehet. Ez lesz a menedékhelyed amikor az élet túlzottan nyugtalan lesz. Ez a titka hogy kiegyensúlyozott maradj akkor amikor a Föld keresztül megy saját születési folyamatán.

 

Amikor létrehozom szent helyem amint elképzelem magam a Krisztus-i fehér fény buborékjában megtöltöm ezt a buborékot a szeretet rózsaszín fényével. Ezután látom amint ez a rózsaszín fény minden egyes sejtemen keresztül áramlik. Mivel mindannyian különbözőek vagyunk hozd létre magadnak az a teret amelyben legjobban érzed magad. Sétálhatsz fényében és szeretében Istennek.

http://zofiel.mindenkilapja.hu/html/18485676/render/krisztus-tudat

 

 

Nincs tudományos magyarázat: a NASA is vizsgálta a Guadalupei Szűzanya kegyképét

Megállapították, hogy a szövet hőmérséklete állandóan 36,6 fok, mint egy élő ember testhőmérséklete. Mária övéhez sztetoszkópot közelítettek, amellyel tisztán kivehetővé vált a magzat szívverése – 115 pulzus percenként.

December 12-én, hétfőn, a Guadalupei Szűzanya liturgikus emléknapján délután fél 6-kor XVI. Benedek pápa ünnepélyes szentmisét mutatott be a vatikáni Szent Péter-bazilikában a latin-amerikai és karib-tengeri országok függetlenségének 200. évfordulója alkalmából.

 

A szertartás elején minden latin-amerikai ország képviseletében két-két fiatal a nemzet zászlójával bevonult a Szent Péter-bazilika központi hajójába, és lerótta tiszteletét a Guadalupei Szűzanya kegyképe előtt, amelyet az oltárnál helyeztek el.

A Mária-tisztelet a latin-amerikai kereszténység egyik legfőbb jellemzője. A Guadalupei Szűzanya 1531-ben jelent meg egy bennszülött indiánnak, Juan Diegónak, a mai Mexikóváros közelében. A látomás arra buzdította az egyszerű bennszülöttet, hogy menjen el a helyi ferences püspökhöz és építtessen vele templomot a jelenés helyén. A főpásztor nem hitt a látnoknak, akit arra kért, hogy hozzon bizonyítékot a jelenésről. A Szűzanya a legközelebbi találkozás alkalmával megjelölte azt a helyet, ahol a téli évszak ellenére rózsák nyíltak. Juan Diego egyszerű köntösében gyűjtötte össze a rózsákat és elvitte azokat Zumarraga püspökhöz. A főpásztor térdre hullott az elé táruló látvány előtt: a bennszülött szegényes öltözete, tilmája a Szűzanya képmásává változott.

 

A rózsák helyén megépült a Miasszonyunk-székesegyház, amely ma is őrzi az eredeti, számtalan tudományos vizsgálatnak alávetett kegyképet. A világ leglátogatottabb kegyhelye évente csaknem húszmillió zarándokot vonz. December 12-én tízmillióan keresik fel a szentélyt. II. János Pál pápa 2002-ben iktatta a szentek sorába Juan Diegót.

 

A tilma nevet viselő, agávészálakból font köntösön egy 143 cm-es kegykép látható. A kreol arcvonású Szűzanyát a mexikóiak Virgen Morenának nevezik. Ő a napba öltözött asszony, akit napsugarak vesznek körül; lába alatt a hold. A kegykép alján egy kis angyal látható, akinek szárnyait piros, fehér és zöld tollak díszítik. A Szűzanya vállát azúr köpeny borítja, míg rózsaszínű ruháján aranycsillagok ragyognak. Sötétviola öve azték szokás szerint jelzi, hogy áldott állapotban van. A Szűzanya nyakában látható kereszt a kereszténység inkulturációját jelképezi az azték társadalomban.

 

Az agávérostokból szőtt anyag élettartama mintegy húsz év. Juan Diego tilmája kivétel. Több mint négyszázhetven év alatt nem ment tönkre, nem mállott szét, mint annak természetes úton történnie kellett volna. A csodás virágok elenyésztek, de a tilma megvan. És látható rajta a színes kép, melynek keletkezésére a tudósok, akik megvizsgálták, nem tudnak természetes magyarázatot adni. Félreértés ne essék: vannak kétségtelenül festett részek is a tilmán, ezek azonban feltehetően későbbi sérülések vagy foltok javítgatására keletkeztek, és a felületnek csak kis részére terjednek ki. Az eredeti kép azonban nem festmény. Nincsenek rajta ecsetvonások, és sem az anyag szálain, sem azok belsejében nem található semmiféle festékanyag.

 

A tudományos vizsgálatokat már 1666-ban megkezdték; legutóbb a NASA mérnökei kerestek magyarázatot a tilmával kapcsolatos kérdésekre, a rendelkezésükre álló legmodernebb eszközökkel.

 

Megállapították, hogy a szövet hőmérséklete állandóan 36,6 fok, mint egy élő ember testhőmérséklete. Mária övéhez sztetoszkópot közelítettek, amellyel tisztán kivehetővé vált a magzat szívverése – 115 pulzus percenként. Szemorvosi műszerekkel is megvizsgálták a kegyképet, és felfedezték, hogy az ideghártya összehúzódik. A Mária köpenyén látható csillagok állása pontosan megfelel a valóságnak, úgy helyezkednek el, mint ahogy a mexikói égbolton a téli napforduló idején. A NASA tudósai szerint a tilmán látható színek nem állíthatók elő semmilyen, ma rendelkezésre álló eszközzel. A festés a szövet felett lebeg, anélkül, hogy ahhoz hozzáérne.  (Magyar Kurír)

http://keresztirany.ro/old/index.php?q=node/1480

 

 

 

A mobilok veszélyei

 

A MOBILTELEFON, MINT KIS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ!!!

 

Dr.Stowel, az USA közismert atomtudósa a tudományos kutatásai során az emberi agy működését vizsgálta kutatótársaival. Megdöbbentő volt számukra azt megállapítani, hogy az agyhullámok a térbe kisugárzódnak és a rádióhullámokhoz hasonló működést mutatnak. Az agyból kisugárzó hullámok hossza különböző, de mintegy skálát képezve, hosszuk elhatárolhatók egymástól. Az atomtudós előtt az orvostudomány már régóta megállapította az agyhullámok jelenlétét az emberi agyban. Az elektro-enkefalográfiás (EEG) vizsgálat, valamint a szív vizsgálatánál használt elektrokardiogramm (EKG) már régóta, a testünk bio-elektromos mutatóit méri. Az is közismert, hogy minden sejtnek van saját bioárama és saját, elektromos kisugárzása. Ezek rendszeréből áll össze egyes szerveink, s végül a testünk elektromos rendszere. Ezen rendszereken keresztül lehet különböző vizsgálatokat (Voll-féle elektroakupunktúra, biorezonancia, stb) elvégezni.

 

Azt is tudja már mindenki, nemcsak a híradástechnikai mérnökök, hogy a mobiltelefonok rádiójeleket és elektromágneses mezőt bocsátanak ki, ezek pedig áthatolnak az agyon is. Ezt a hatást is lehet mérni érzékeny műszerekkel, valamint a vérkristály analízises vizsgálat is tökéletesen alátámasztja a mobiltelefonok agyra gyakorolt ártó hatásait. Talán az agysebészek ezért nem használnak mobilt, vagy ha használnak, akkor azt a testüktől távol tartva kihangosítóval, vagy fülhallgatóval használják. A gyermekek koponyája még fejletlen, ezért kevésbé védi az agyat, mint a felnőtteké, ezért még jobban ki vannak téve a kölünböző elektromágneses sugárzások egészségkárosító hatásainak, mint a szüleik (nemcsak a mobilok veszélyesek ilyenformán, hanem a MP3-ak, és minden ami fejhallgatóval hallgatható).

 

A heildelbergi orvosegyetem kutatója, Prof.Dr.Dr.Ph.D.András Varga, aki nemcsak orvosprofesszor, hanem elektromérnöki doktorátussal is rendelkezik, s egyben igazságügyi szakértő is. Az "Elektro-bioklimatológia" címen, eddig csak németül megjelent könyvében tudományos kísérletekkel igazolja az elektromágneses frekvenciák (EMF) egészségkárosító hatásait, amely nemcsak termikus (hőhatás), hanem atermikus (hőtől független) hatásaival is károsítják sejtjeinket. Kutatásai bizonyítják, hogy a mobiltelefon nemcsak akkor árt, ha beszélünk valakivel, hanem, akkor is ha be van kapcsolva, de csak vételkész helyzetben van. Vételkész helyzetben két másodpercenként ad egy impulzust a legközelebbi adótorony felé, hogy hívásra alkalmas. Ezek az impulzusok, attól függően, hogy milyen távolságra vannak a testünktől károsítják a szervezetünket. (ha csak pár cm-re van akkor nagyobb, ha távolabb, akkor a távolsággal arányosan csökkenő egészségkárosító hatással kell számolni). Különösen veszélyes ez gyemekekre, akiknek a szervezete folyamatos és gyors fejlődésben van. Ha viszont használjuk is a mobiltelefonunkat (beszéd, sms, stb), akkor az ártó hatás nagysága függ a beszélgetés idejétől és a mobiltelefon mozgásától. Hívás esetén ha mi hívunk valakit, akkor amíg rá nem talál a mobilunk a szolgáltatónk adótornyára, addig maximális - akár 2 W-is lehet - (próbáljon meg valaki 2 W-os hangszórót maximális hangerővel közvetlenül a fülére szorítani) adókakapcitással küldi a hívójelet a bázis adótornyok felé. Amikor megtalálta a legközelebbit, akkor annak távolságától függő erővel adja le a sugárzását az adótorony felé. Ha beszéd közben elmozdulunk, vagy folyamatosan mozgásban vagyunk, akkor a mobiltelefonunk érzékeli az mozgásunkat, azért készülékünk megnöveli az adóteljesítményét, hogy egy másik adótoronnyal is felvehesse a kapcsolatot, ugyanis, ha a híváskor kezdeményezett adótoronytól annyira eltávolodik, hogy kritikus szint alá csökken a térerő, akkor a mobilunk az másik toronnyal is kapcsolatot vesz fel, hogy leszakadás esetén folyamatos legyen a beszélgetés, vagy a más jellegű szolgáltatás. Ha például a mozgó metrón, vonaton, vagy villamoson, autóbuszon utazva próbálunk meg hívást kezdeményezni, akkor nagyon nagy adóteljesítmény kell a folyamatos kapcsolathoz és ez hatványozottabban árt, mintha álló helyzetben vennénk igénybe a mobiltelefont. Ezért tilos a repülőgépeken is használni a mobilelefont. Több ország törvényei szerint börtönnel büntetik, akár csak a bekapcsolt állapotot is.

 

Tömegközlekedési eszközökön, ha egyidejűleg többen is mobiloznak, akkor olyan nagy teljesítménysűrűség keletkezik, hogy az még a nem mobilozókra is egészségkárosító hatással van. Ugyanilyen hatással kell számolni az úgynevezett DECT-zsinórnélküli- telefonok esetében is. Sokan meghagyják ugyan a vonalas telefonjukat, de a lakásban, vagy a munkahelyen zsinór nélkül használják azt. Ilyenkor a bejövő vonal végén lévő készülék adó egysége folyamatos, pulzált, 100 Hz-es rádiójeleket ad le a lakás valamelyik részében lévő készülék felé. Ha a zsinór nélküli telefonról hívást kezdeményezünk, vagy bennünket hívnak és csörög a telefon, akkor akár húszszoros is lehet az adó teljesítménye, úgy a fali egységnél, mint a kezünkben lévő készüléknél. Azt csak nagyon kevesen tudják, hogy a lakásban, vagy a munkahelyen lévő DECT készülék a nap 24 órájában küld jeleket a telefonra, még akkor is ha nem telefonálunk. Ilyen esetekben olyan nagy teljesítménysűrűség keletkezik a lakásban, ami túllépi még egy mobil rádióállomás teljesítményét is, amely már minden lakásban, vagy munkahelyen tartózkodó ember egészségét károsítja folyamatosan!! Különösen veszélyeztetettek az ilyen lakásban lévő gyermekek, de különösen a kisgyermekek. Sajnos a kényelem és a buta divat hatására sokan "korszerűsítették" így a vonalas telefonjaikat, de nem számoltak vele, hogy folyamatosan elektromágneses frekvenciákkal ártanak namcsak maguknak, hanem a környezetüknek. Ugyanilyen károsító hatásokkal kell számolni a vezeték nélküli számítógépek (PC,monitor, nyomtató, egér, stb) esetében is

 

Varga professzor megállapította azt is, hogy gépkocsiban történő mobilozás esetén egyidejűleg több ártó hatás is jelentkezik, még akkor is ha a gépkocsi álló helyzetében történik a mobiltelefonálás. A fém karosszéria (kivéve a Trabantokat és az egyéb műanyag felépítményű autókat), mint egy Faraday-kalitka próbálja árnyékolni a jeleket. A mobiltelefon érzékeli, hogy nem távozik a jel a gépkocsiból, ezért újabb és újabb adóteljesítmény növeléssel " eléri" (az ablaküveg karosszéria réseknek köszönhetően, nem teljes "Faraday-kalitka" a gépkocsi) az adótornyot és lehetővé teszi a beszélgetést. Ilyenkor, különösen a mozgó gépkocsi esetében, többezerszerése is növekedhet a mobiltelefon adóteljesítménye. Ez már akkor is veszélyes a közlekedés biztonságára, ha nem maga a vezető telefonál, hanem az utasa, mivel ekkora adóteljesítmény már veszélyezteti a gépjárművezető biztonságos vezetőképességét, illetve a biztonságos vezetésre való alkalmasságát. A gépjárműben (kamion is) való mobiltelefon használatot csak azért tiltják, mert a kézben tartott mobiltelefon és maga a telefonálás is elvonja a figyelmét a vezetőnek a biztonságos vezetéstől. Sajnos ha nem a vezető használja a mobilját, hanem az utas, az is ugyanúgy veszélyes a közlekedés biztonságára, mert mindenkinek árt a mobilsugárzás frekvenciája és erőssége, aki a gépjárműben tartózkodik (autóbusz is). Különösen veszélyeztetettek a gépjárműben utazó kisgyermekek, a terhes kismamák, de még a fejlődésben lévő kamaszok is. Sajnos csak arról van rendőségi, baleseti statisztika, hogy hány, és milyen fokú baleseteket idézett elő, amikor a gépjárművezető menet közben mobiltelefonon beszélgetett valakivel (nemcsak a hívás veszélyes, hanem a vétel is). Arról viszont nincs statisztikájuk, hogy ha a vezetőn kívül más folytatott mobiltelefonálást a gépjárműben, abból hány és milyen kimenetelű balesetek következtek be?

 

Nem véletlen, hogy a repülőgépeken ki kell kapcsolni a mobiltelefont. Ha a repülőgép "agyának", a fedélzeti komputernek árt a mobilsugárzás, akkor miért hiszi azt a balga ember, hogy az ő, vagy főleg a gyermeke agyának nem árt, amikor is jóval közelebb van hozzá, mint a repülőgép komputeréhez, továbbá az emberi agyhoz képest egy fedélzeti komputer egy "bunkósbot"! No már most, ha a "bunkósbot"-nak árt a mobil, akár 30 méterről is (a repülőgépen hátul ülők sem kapcsolhatják be a mobiljukat!), akkor tényleg nem értem, hogy miért nem gondolkodnak el azon az emberek, hogy az ő EEG-jüket, EKG-jüket, bioáramaikat, bioinformációikat, stb. nem zavarhatja meg egy ilyen nagyfrekvenciás sugárzás? Vagy miért hallgatnak a mobiltelefongyártó mammutcégek a maroktelefonok egészségkárosító hatásairól? Ha valaki felveti nekik, máris kész a válasz: "Nincs még egyértelműen bebizonyítva az ártó hatás!". Az pedig már a bioterrorizmus kategóriába tartozik, hogy a gyártók tudnak a súlyos egészségkárosító hatásokról, úgy a gyermekek, mint a felnőttek esetében, sőt azt is tudják, hogy bizonyos szerkezetekkel (EMF-harmonizáló) 5 % alá lehet csökkenteni a károsító hatást, s mégsem építik be gyárilag ezeket az eszközöket minden maroktelefonba, pedig nincs nagy helyigényük. Miért csak a Bin Laden és más terrorszervezetek felszámolására költenek milliárdokat, holott ezek csak naponta 30-50 ember életét veszélyeztetik a 6,5 milliárdból, amikor a mobil- és más maroktelefonok naponta embermilliárdoknak (Magyarországon több maroktelefon van forgalomban, mint az ország lélekszáma!!) veszélyeztetik az egészségét, s ez miatt naponta százezrekre tehető a bioterroristák által okozott "civilizációs" ártalmak miatt meghaltak száma? Miért nem lép fel ellenük senki? Mert a "tudományos világ" tudatosan félre van informálva, félre van vezetve, s ehhez segítő kezett nyújtanak, ugyancsak a bioterrositák kezében lévő médiák, a megvezethető és megvehető tudósok. Erre is van magyarázatuk, amely logikus is, mégpedig az, hogy a Föld élettere véges. Már ma is több ember él a Földön, mint amennyit el tud tartani a bolygónk. Valahogy tehát "gyéríteni" kell a lakosságot, mert ha túlnépesedik a Föld, akkor ismét egymást fogják enni az emberek, ha nem lesz elegendő táplálékuk. Szerintük nem is baj, ha a tudatlan tömegek elpusztulnak és csak az értékesebb emberek maradnak meg, mert így élhetőbb lehet a Föld a megmaradottak számára. Szerintük, aki gondolkodik és felismeri a reá leselkedő civilizációs veszélyeket, az tud vigyázni magára, aki meg nem, az magára vessen!

 

Sokan használnak vezetékes és vezeték nélküli head seteket. A vezetékessel az a baj. hogy a készülék ha testközelben van, akkor is árt az egészségünknek. Ha a testünktől távolabb van, de a kezünkben van, az is árt az emberi test sejt- és vízstruktúrájának. A vezeték pedig antennaként összegyűjti az éterben lévő összes tranzienseket és ezáltal válik egészségkárosítóvá. A vezeték nélküli head set sem jobb, mert ott a fülön lévő készülék, mint egy mini adó-vevő ugyanolyan hatást idéz elő a térben, mint a DECT-telefon a lakásban, csak ez esetben kisebbek a károsító hatások, a kisebb adóteljesítmény, és a két készülék közötti távolság miatt. Ilyen hívások esetében is távolítsuk el a gyermekeket a készülékek közeléből, mivel az ő agyvelejüket még nem védi olyan összefüggő és erős koponyacsontozat, mint a felnőttekét. A kihangosítóval ellátott mobiltelefonokat sem jó használni a gépkocsin belül, viszont azon kívül már kisebbek az ártó hatások, de ilyenkor se legyenek a közelben gyermekek. Egyedül az lenne jó megoldás, ha olyan mobiltelefonokat gyártanának, amelyeknek volna külső antenna csatlakozójuk és lenne ilyen csatlakozó egység a gépkocsiban is, mert ilyenkor az antenna a kocsiszekrényen kívül helyezkedik el és adáskor nem veszélyezteti a gépkocsiban ülőket, mivel a gépkocsi fém kocsiszekrénye védelmet nyújt (kivéve a Trabantokat és a műanyag felépítménnyel rendelkező gépkocsikat) számukra.

 

Vannak felelőtlen kismamák, akik hosszú percekig folytatnak beszélgetéseket a mobiljaikon, s nem gondolnak a magzatukra. Ugyanilyen felelőtelenek azok a kismamák is, akik a bekapcsolt mobiltelefonjukat a gyermek mellé teszik a babakocsiba, vagy a gyermek kezébe adják, hogy játsszon vele. Vajon hány magzati rendellenesség, vetélés, vagy gyermekrák eset írható a tudatlan és felelőtlen kismamák számlájára? Nagyon jó ha csökken a születésszám, mert nem lesz túlnépesedés!

 

Varga professzor kutatási munkája igazolja, hogy szervezetünk minden sejtje állandóan küld és fogad elektromágneses jeleket. Ez a folyamat létfontosságú a szervezet egészének folymatos működése szempontjából. Ez a folyamat gondoskodik arról, hogy testünkön belül mindenhol és mindíg az történjen, aminek történnie kell. Ezért minden sejt úgy épül fel, hogy gyenge elektromágneses jeleket tudjon értelmezni. Ha egy fogadott jelet (pl.: mobilelefonról, vagy Dect telefonról érkező) biológiailag értelmez a sejt, akkor a legtöbb esetben úgy reagál rá, hogy akár gátlástalan sejtnövekedést sejtburjánzást is elindíthat. Ez függ az egyén immunrendszerétől és a szervezet fejlettségétől. Egy fejlődésben lévő szervezet (kisgyermekek, óvodások, álalános iskolások, fiatal felnőttek) esetében sokkal hamarabb idézi elő ezt a folyamatot egy ilyen kívülről jövő fogadott jel. A kutatás kimutatta, hogy a jel intenzitásától függetlenül ugyanaz játszódik le a testben. Ami nagyon lényeges viszont, az a behatás időtartama, ugyanis minél tovább tart a mesterségesen előállított elektromágneses mező hatása s szervezetünkre, annál több téves parancsot "produkálnak" a biokémiai rendszereink, (fehérjeszintézis felborulása, metasztázisok kialakulása, stb.).Ezért nem mindegy, hogy mennyi ideig telefonálunk!! Sajnos olyan, daganatos megbetegedések jelennek meg egyre növekvő számban, különösen a fejlődésben lévő gyermekeknél, amelyek eddig ismeretlenek voltak (agydaganat, fülmirigyrák, glioma, hallóideg tumor, hallócsontrák, középfül rák, halántékcsontrák, alsó állkapocs felső részének daganatos elváltozásai, stb). Ezen megbetegedések száma a mobiltelefon elterjedésével arányosan növekszik, napjainkban is. A világ 13 legfejlettebb országára kiterjedő vizsgálatok( Dr. Keith Bleck, Dr.Ronald Herberman, Dr. Sanjai Gupta, Dr.Paul J. Rosch, Dr. Jerome Beers, Dr. Ross Adey, stb), azt is megállapították, hogy a daganatok leginkább a fejnek azon a felén alakulnak ki, amelyik oldalon a legtöbbet telefonálnak. A világ egyik vezető idegsebésze, Vini Khurana professzor szerint a mobil- és dect-telefonok sokkal súlyosabb veszélyt jelentenek az emberek, s ezen belül a gyermekek egészségére, mint a dohányzás. A mobilgyártók eleve elutasítják az ilyen kutatási eredményeket és a statisztikai adatokat. Varga professzor a magyarországi előadásai során elmondta, hogy neves mobilgyártó multik nagyon komoly összegeket ajánlottak fel neki, hogyha nem hozza nyilvánosságra a kutatási eredményeit. Szerencsére nem szédítették meg a dollármilliók, s nemsokára magyarul is megjelennek a könyvei és publikációi. Nagyon szomorú hírt is kell közölnöm, hogy sajnos Varga professzor az elmúlt hónapban Németországban hirtelen elhalálozott. Az olvasóra bízom annak eldöntését, hogy hirtelen halálában szerepet játszhatott-e, hogy nem tudták Őt "megvásárolni" a mobilgyártó óriáscégek?

 

Varga professzor volt az első kutatók egyike, aki nem fülhallgatókat ajánlott a védelemhez, hanem magas antioxidás tartalmú erdei gyümölcsök leveinek (fekete berkenye) fogyasztását, valamint az úgynevezett EMF harmonizálók használatát. Ez a harmonizáló 95 %-al képes csökkenteni a mobilok és egyéb drótnélküli telefonok ártó hatásait. Dect telefonok esetében mindkét egységet el kell látni a harmonizálóval. Dr. László Mária vércsepp-vérkristály analízisei tökéletesen igazolják, az EMF harmonizáló semlegesítő hatását.

 

Dr. Hummel Zoltán fizikus még 1994-ben publikálta Magyarországon a Pittsburgi Egyetem (Carnegle Mellon University) kutatásait. A fizikus azt is megállapította, hogy úgy az extra alacsony erőterek, mint magas frekvenciájú elektromos és elektromágneses erőterek egyformán károsítják az egészséget. A kutatások alapján, a váltóáram 50 Hz-es frekvenciája és a mobilok 1800 MHz-es frekvenciájának egészségkárosító hatásmechanizmusai csupán a "támadási pontban" különböznek egymástól. Ártani mindegyik árt! A mikrohullámú sütők átlagos frekvenciája 2450 MHz, tehát a mobiltelefonok egyben kis mikrohullámú sütők is egyben, ráadásul a mikrohullám megváltoztatja a sütőben lévő étel DNS szerkezetét is, azaz még a bioételekből is génmanipulált ételt csinál. Aki pedig sok degenerált ételt fogyaszt, maga is degenerálódik!

 

Nincs egy hónapja, hogy egyugyanazon napon egymás után hárman a mobilelefon előidézte daganatos megbetegedéssel kerestek fel. Az első egy 11 éves kislány volt, az anyukájával. A kislánynak nyelőcső rákja van. Hol hordja a mobilt? A nyakában és pontosan ott van a daganat a nyelőcsőben, ahol a mobil van kívül a nyakában!!! A második páciens, egy 23 éves egyetemista, aki a nadrágja jobboldali zsebében hordja a mobilját. Jobboldali hererákkal keresett fel!! A harmadik egy 32 éves piacozó hölgy, aki az övtáskájában tart mindent, s így a mobilját is a jobboldali részen, kissé hátul. Neki jobboldali petefészek rákja van!! Érdekes, hogy mennyire egyeznek, s ez számomra nem érdekesség, hanem szomorú tény!

 

Dr Masari Emoto a szervezetünkben lévő víz ( a vér és az agy 90 %-a víz! ) kristályszerkezetének változásait le is fotózta és könyveiben közzé is tette. A vizsgálat kimutatta, hogy ha nincs elektromágneses hatás az agyra, vagy a vérre, akkor szép rendezett vízstruktúrát mutat a sejtek, a vér, stb vízstruktúrája. Ha viszont elektromágneses frekvenciás sugárzás hat a testünkre, akkor testünk vízstruktúrája rendezetlen, amorf struktúrájú lesz!!

 

Nyilván számos, általam még nem ismert, egyéb tudományos kutatási anyag is egyértelműen bizonyítja a maroktelefonok egészségkárosító hatásait, de sajnos a lobbyérdekek még erősen befolyásolják a közvéleményt, sőt a hivatalos szerveket is. Igyekeznek elbagatellizálni az ártó hatásokat, s közben egyre többen lesznek a gyermekrák osztályokon, sőt már Gyermekrák Alapítványt kellett létrehozni, ahhoz, hogy finanszírozni tudják az egyre szaporodó, rákos megbetegedések kezelését.

 

A veszélyek gyermeket, felnőttet egyaránt érintenek a mobiltelefon használat során, csak a gyermekek bármely fejlődési szakaszban is vannak a felnőtté váláshoz vezető út során, ezen fejlődési szakaszban bekövetkező zavarok miatt még fokozottabban vannak veszélyeztetve. Egyes európai országokban már tilos a gyermekeknek mobiltelefont bevinni az iskolába, nálunk pedig az iskolákban még a mobiltelefonok használatát sem korlátozzák. A mikrohullámú sütő is előbb betegíti meg a gyermekeket, mint a felnőtteket!

 

Ha a kedves olvasó elolvassa írásomat, és szereti a gyermekét, akkor remélem elveszi tőle a mobiltelefonját és visszatérnek a telefonkártyás, telefonfülkés kapcsolattartáshoz, vagy pedig harmonizálót használ és csak a legszükségesebb információk, legrövidebb időtartamú átadásához használják a mobiltelefonjaikat. Mindig jobb megelőzni a bajt, mint a bekövetkezett bajt kell elhárítani, megoldani.

 

Ha már nem vigyáznak ránk a multik, a hivatalok stb, akkor legalább mi vigyázzunk magunkra, utódainkra és egymásra is!

Weixl-Várhegyi László mérnök

http://www.csaladi-kalandklub.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=244

http://zoldujsag.hu/ne-adjunk-a-gyermekeknek-mobiltelefont-ii-resz/

                                                                

http://buddhizmus.network.hu/