A jövedelmre szert tevők nem szoktak kifogást keresni