Donatello  - Gattamelata lovas szobra. 1446-1453 340x390 cm, alappal 780x410 cm, Padova